Рефераты по товароведению

Товарознавча характеристика асортименту риби соленої та копченої в супермаркеті "Сільпо"

28 Мая 2015, курсовая работа

Риба, володіючи виключно високими харчовими якостями, займає важливе місце в нашому харчуванні. Вона є джерелом повноцінного тваринного білка і високо цінується як лікувальний і дієтичний продукт. Рибні продукти широко використовуються в повсякденному раціоні, а рибні вироби, що відрізняються гострим або солоним смаком і приємним специфічним ароматом, служать чудовою закускою. Люди, що харчуються головним чином рибою, менше хворіють, особливо в літньому віці, позбавлені від старечих недуг, якими страждають ті, хто харчується м'ясом. В давнину риба вважалася головною стравою. Однак безперервне збільшення видобутку риби і постійне забруднення Світового океану ведуть до стійкого і значного скорочення рибних запасів.

Товарознавча характеристика рулонних покрівельних матеріалів

30 Ноября 2015, реферат

Покрівля - це верхня захисна конструкція будівлі, що виконує несучі, гідроізолюючі і, при безгорищних (суміщених) дахах і теплих горищах, теплоізолюючі функції. Саме від покрівлі залежить довговічність всієї будівлі.
Покрівельні матеріали піддаються періодичному зволоженню і висушуванню, впливу прямого сонячного випромінювання, нагріванню, заморожуванню, сніговим і вітровим навантаженням. Для отримання покрівельних матеріалів і виробів використовують: метали, кераміку, азбестоцемент, бітуми, полімери та інші.

Товарознавча характеристика сировини

04 Мая 2014, курсовая работа

Яловичину ділять на три сорти (або категорії), за кількістю їстівної частини: вищий, перший і другий сорт. До вищого сорту відносять частини туші, їстівна частина яких становить від 90 до 100%, це – грудна і спинна частини, оковалок, філе, огузок і кострець. Їстівна частина, в яловичині першого сорту, становить до 80%, до нього відносять: лопаткову, плечову частини і пашина. У яловичому м'ясі другого сорту, їстівне лише 60 – 65% від загальної ваги – це заріз, передня і задня голяшки.
Яловичина є цінним джерелом повноцінного білка, містить цілий комплекс вітамінів групи В, а також ряд мікро-імакроелементів. Яловичину відварюють, смажать на сковороді, аркуші або вугіллі, а також тушкують, коптять або запікають. З яловичого фаршу роблять котлети, пельмені, тефтелі і т.д. З яловичої голяшки готують холодець м'ясо і холодець.

Товарознавче дослідження ринку м’яких меблів в Україні

18 Сентября 2013, курсовая работа

Актуальність теми. Протягом багатьох років у нашій державі, в умовах високої монополізації виробників регулятором виробництва продукції було виробництво та адміністративно-командний механізм розподілу, які регулювали споживання, формували попит і смак покупців. Ця політика поступово вела меблеву галузь до її загального відставання від розвинутих країн. У таких умовах проблема конкурентоспроможності товару у виробників практично не піднімалася, а якщо і ставала, то вирішувалася лише для тієї продукції, яка реалізовувалася на зовнішньому ринку. Загальний спад ефективності виробництва і зниження життєвого рівня населення в той час привели до протиріччя між попитом та пропозицією, які в свою чергу негативно впливали на обсяг виробництва, ріст цін, безробіття, втрату конкурентоспроможності ряду підприємств та ін. Але Україна вступила на шлях ринкової економіки. Ринкові перетворення вимагають від суб'єктів господарювання здійснення економічної діяльності на основі прибутковості. Досягти належного рівня економічної ефективності без грамотно поставленої маркетингової діяльності сьогодні неможливо.

Товарооборот предприятия розничной торговли и оценка эффективности его хозяйственной деятельности

16 Октября 2013, аттестационная работа

Развитие России в условиях переходной экономики и актуальность в связи с этим проблемы планирования товарооборота предопределила тему настоящей аттестационной работы, как управлять товарооборотом в современных условиях, чтобы предприятие в лице частного предпринимателя развивалось стабильно и обеспечивало необходимую прибыль.
В аттестационной работе ставятся следующие задачи:
- раскрыть теоретические вопросы, состав и значение розничного товарооборота;
- разработать план общего объёма товарооборота, исследовать динамику товарооборота и его ассортиментной структуры, с учётом влияния отдельных факторов;
- выбрать оптимальный вариант плана товарооборота, обеспечивающего прибыльную работу предприятия;

Товарооборот торгового предприятия, его анализ и планирование

14 Апреля 2015, курсовая работа

Целью курсовой работы является проведение анализа и разработка плана товарооборота торгового предприятия «Ювелиры Урала».
В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить теоретические основы товарооборота предприятия розничной торговли в экономической литературе;
2. Провести анализ товарооборота торгового предприятия «Ювелиры Урала»; исследовать факторы, влияющие на изменение товарооборота; исследовать взаимосвязь товарооборота, издержек и прибыли предприятия;
3. Разработать план товарооборота предприятия и предложить конкретные мероприятия по увеличению товарооборота торговой организации.

Товарооборот: понятие, значение, планирование показателей и пути увеличения объема продаж

12 Ноября 2012, курсовая работа

Цель курсовой работы заключается в том, чтобы отразить наилучшим образом понятие товарооборота и какую роль он играет в деятельности предприятий.
Задачи работы:
1)Отразить понятие, сущность и значение розничного товарооборота в социально- экономической жизни страны.
2)Изучить показатели, характеризующие товарооборот, их балансовую увязку.
3)Выявить показатели розничного товарооборота.
4)Изучить роль и функции торговли.

Товароснабжение: понятие, цели, задачи. Рациональная организация товароснабжения, каналы товароснабжения. Методы доставки товаров в торго

19 Мая 2012, реферат

Под товароснабжением розничной торговой сети понимается система мероприятий, представляющая собой сложный комплекс коммерческих и технологических операций по доведению товаров до предприятий розничной торговли.

Товары бытовой химии

03 Апреля 2015, контрольная работа

Вопрос №1. Классификация товаров бытовой химии. Ассортимент клеящих и лакокрасочных материалов; моющих, чистящих, полирующих, пятновыводящих и дезинфицирующих средств. Потребительские свойства товаров бытовой химии

Товары, торговый оборот

02 Апреля 2013, доклад

Товар– это продукт труда, удовлетворяющий потребность человека посредством купли-продажи. Данное определение товара рассмотрено с экономической точки зрения. В Гражданском кодексе РФ с понятием товара отождествляется понятие «вещь». ГОСТ РФ «Товары: термины и определение» определяет товар как любую вещь, неограниченную в обороте, свободно отчуждаемую и переходящую от одного лица к другому по договору купли-продажи. В соответствии с типовым законом ЮНСИТРАЛ товар – это предметы любого вида и описания, в том числе сырье, изделия, предметы оборудования в твердом, жидком, ином состоянии, а также электрическая энергия и услуги, сопутствующие поставкам товара, если их стоимость не превышает стоимости самих товаров.

Топленное молоко

18 Мая 2012, курсовая работа

Таможенный режим является одним из основных и наиболее важных институтов таможенного права России. Это обусловлено тем, что в соответствии с ТК РФ (ст. 22) все товары и транспортные средства перемещаются через таможенную границу РФ в строгом соответствии с заявленным таможенным режимом.
Таможенный режим является разновидностью правового режима, под которым в юридической литературе понимается особый порядок регулирования, который выражен в комплексе правовых средств, характеризующих сочетание взаимодействующих между собой дозволений и запретов, а также позитивных обязываний и создающих особую направленность регулирования (в данном случае - направленность на перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу).

Торговая марка

26 Апреля 2013, статья

Торгова марка вважається унікальним об'єктом інтелектуальної власності, оскільки за умови правильної підтримки її правомірного використання вона дає своєму власнику монополію на її застосовування практично на необмежений час. Тому торгові марки є найважливішим елементом у стратегії накопичення капіталу компанії.
За визначенням Ф. Котлера [2], торгова марка (далі - ТМ) (англ. "trademark") – ім’я, термін, знак, символ, рисунок або їх поєднання для ідентифікації і диференціації товарів або послуг одного виробника чи групи виробників від товарів і послуг конкурентів.

Торговая организация ее задачи и функции

11 Ноября 2011, курсовая работа

Темой курсовой работы является «Торговая организация ее задачи и функции»
На предприятиях торговли завершается процесс кругооборота средств, вложенных в произведенные предметы потребления, происходит превращение товарной формы стоимости в денежную и создается экономическая основа для возобновления производства товаров.

Торговая организация ее задачи и функции

30 Ноября 2013, курсовая работа

Проходя через звенья торговли, товарные потоки претерпевают различные количественные и качественные преобразования, связанные с выполнением многочисленных общих операций. Так, приемка товаров по количеству и качеству, их хранения, фасовка, подготовка к продаже и продажа осуществляются в звеньях как оптовой, так и розничной торговли. Однако перечисленные торгово-технологические операции, несмотря на их общность, во многом различны в зависимости от того, в каком из звеньев торговли они выполняются.

Торговая сеть и её виды

22 Мая 2015, контрольная работа

Розничная торговля – торговля товарами народного потребления, как правило, за наличный расчет через розничную торговую сеть за удовлетворения личных потребностей населения. В розничной торговли происходит завершение процессов обращения, так как товары переходят в собственность потребителя выпадая из сферы обращения. Потребляются или образуют потребительский фонд.
Предприятие розничной торговли предназначено для продажи товаров населению. Основными задачами этого предприятия являются: удовлетворение спроса населения, как по ассортименту, так и по качеству товаров; организация соответствующего уровня обслуживания покупателей с предоставлением разнообразных услуг.
Цель коммерческой деятельности розничного торгового предприятия – получение прибыли.

Торговельна марка – об’єкт правової охорони. Одержання прав в Україні та іноземних державах

13 Июня 2013, курсовая работа

Стрімке зростання промисловості, розширення торгівельних відносин і економічного співробітництва між державами СОТ є характерною рисою розвитку суспільства у XXI сторіччі. Зазначені процеси неможливі без введення одного із найважливішого інструментів господарської діяльності — торговельних марок.
Сьогодні у світі зареєстровано більш як 30 мільйонів торговельних марок і їх число збільшується кожного року приблизно на 1 мільйон. Не буде перебільшенням сказати, ми живемо у світі торговельних марок, які надають можливість виокремити товари та послуги серед споріднених, слугують показником їх якості, заохочують споживачів придбати такі товари або скористатись послугами.

Торгово-технологический процесс в магазине

02 Декабря 2015, курсовая работа

Целью данной работы является исследование организации торгово-технологического процесса в магазине «Магнит» и разработка рекомендаций по его совершенствованию.
Для достижения поставленной цели в работе требуется решить следующие задачи:
определить содержание и цели торгово-технологического процесса в розничной торговле;
провести анализ организации торгово-технологического процесса магазина Магнит ЗАО «Тандер»;
разработать рекомендации по совершенствованию торгово-технологического процесса магазина «Магнит».

Торгово-технологический процесс в магазине и его составные части

21 Декабря 2012, курсовая работа

Целью данной работы является анализ организации торгово-технологического процесса в магазине, значение, роль, а также оценка его эффективности в коммерческой деятельности.
Для реализации поставленной цели в работе необходимо выполнить следующие задачи:
изучить управление торгово-технологическим процессом;
проанализировать материально-техническую базу предприятия;
отразить хранение товаров в магазине, изучить цель и задачи хранения товаров, факторы, влияющие на хранение товаров;
охарактеризовать способы хранения продовольственных и непродовольственных товаров;
охарактеризовать технологию подготовки и выкладки товаров в торговом зале;
охарактеризовать технологическую планировку его помещений;
выявить требования и принципы торгово-технологического процесса, схемы торгово-технологического процесса в магазине;
описать экстерьер и интерьер магазина;
изучить оптимальность использования площадей и числа узлов в торговом зале предприятия.

Торгово-технологическое оборудование магазинов

21 Мая 2013, курсовая работа

Однако перечисленные торгово-технологические операции, несмотря на их общность, во многом различны в зависимости от того, в каком из звеньев торговли они выполняются. В связи с этим в своей курсовой работе я поставила для себя следующие задачи:
Дать правильное понятие розничной торговле, охарактеризовать ее,
Дать правильное понятие оптовой торговле, охарактеризовать ее;
Дать правильное понятие устройству и основе технологических планировок магазина;
Раскрыть классификацию, функции и принципы размещения предприятий розничной торговли;
Охарактеризовать торгово-технологическое оборудование магазинов;

Торговое обслуживание и культура обслуживания

24 Мая 2012, курсовая работа

Цель работы – рассмотреть качество торгового обслуживания и его уровень в магазине « ».

Для достижения поставленной необходимо реализовать следующие задачи:

- рассмотреть составляющие культуры торговли в условиях рыночной экономики и требования к ней;

- изучить торговое обслуживание и систему показателей, определяющих его качество;

- рассмотреть культуру и уровень обслуживания покупателей;

- проанализировать хозяйственную деятельность предприятия и рассмотреть его организационно-техническую характеристику;

- оценить факторы, определяющих качество торгового обслуживания и положение торгового предприятия на конкурентном рынке.

Торговые автоматы

17 Мая 2013, реферат

Торговый автомат - устройство, осуществляющее мелкорозничную торговлю товарами, оплата и выдача которых осуществляется с помощью технических приспособлений, не требующих непосредственного участия продавца.
Торговый автомат состоит из отсека для хранения товара, или компонентов товара, устройства приёма оплаты и устройства выдачи.

Торговый ассортимент. Характеристика видов

30 Октября 2013, контрольная работа

В современных условиях перехода к рынку в стране получила широкую популярность рыночная концепция управления производством и сбытом названная маркетингом. Одним из важнейших направлений маркетинговых исследований является определение ассортиментной политики для торгового предприятия.
С точки зрения маркетинга, первостепенное внимание в магазинах должно быть обращено на формирование товарного ассортимента, как развивающегося во времени процесса установления такой номенклатуры товара, которая удовлетворила бы подтоварную структуру спроса населения.

Торголя ее виды и формы

17 Декабря 2013, контрольная работа

Цель контрольной работы заключается в изучении темы. Задачи контрольной работы:
Раскрыть основные понятия торговли;
Показать виды торговли;
Обобщить формы торговли.

Транспортная характеристика грузов

06 Декабря 2013, контрольная работа

Грузы обладают присущими только им физико-химическими свойствами, объёмно массовыми характеристиками. В комлексе с параметрами тары и упаковки специфические свойства груза составляют понятие транспортная характеристика груза.Транспортная характеристика груза определяет режимы перевозок и хранения, определяет требования к техническим средствам выполнения этих операций.

Трансформаторы: назначение, классификация, области применения

03 Января 2011, реферат

Повышающий трансформатор — трансформатор, у которого первичной обмоткой является обмотка, имеющая более низкое напряжение. Понижающий трансформатор — трансформатор, у которого первичной обмоткой является обмотка с более высоким напряжением. Сигнальный трансформатор (согласующий) — трансформатор малой мощности, предназначенный для передачи и преобразования электрических сигналов.
Автотрансформатор - трансформатор, две или более обмотки которого гальванически связаны так, что имеют общую точку.

Требования к качеству макаронных изделий

24 Февраля 2015, контрольная работа

Качество макаронных изделии должно удовлетворять требованиям ГОСТ 875—69 «Изделия макаронные. Технические требования». Этот стандарт предусматривает оценку качества изделии по следующим показателям:внешний вид, вкус и запах, наличие ломаных, деформированных изделий, а также крошки, влажность продуктов, их кислотность, Развариваемость, прочность отсутствие в них амбарных вредителей и металлопримесей.

Требования к качеству плодово-ягодных кондитерских изделий

21 Июня 2012, курсовая работа

Цель курсовой работы – изучение товароведной характеристики фруктово-ягодных изделий.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Провести анализ потребительского рынка фруктово-ягодных кондитерских изделий
2. Изучить органолептические и физико-химические показатели и пищевую ценность фруктово-ягодных изделий на основе литературных и экспериментальных источников.

Требования к современным складам, их устройство и планировка

15 Мая 2012, курсовая работа

Функционирование всех составляющих логистического процесса должно рассматриваться во взаимосвязи и взаимозависимости. Такой подход позволяет не только четко координировать деятельность служб склада, он является основой планирования и контроля за продвижением груза на складе с минимальными затратами.
Объект исследования – организация складского хозяйства.
Предмет исследования – организация труда на складе ООО «Форос».
Целью данной курсовой работы является анализ проектирования складского помещения.

Требования к упаковке в ЕС

28 Апреля 2013, реферат

Особое внимание уделяется экологичности упаковки.В настоящее время проблема экологии является актуальной.В Европе сформирована законодательная база, существуют экологические организации "зеленых", ведется постоянный экологический мониторинг, проводятся различные программы и проекты,направленные на защиту окружающей среды, которые финансируются из государственных бюджетов и поддерживаются бизнесом, общественными организациями и простыми гражданами

Трейдинг на рынке Форекс, как источник получения дополнительного дохода

09 Декабря 2014, курсовая работа

Цель данной работы – проанализировать работу трейдеров и попытаться доказать возможность получения дополнительного дохода на рынке Форекс рядовому гражданину России.
Задачи данной работы:
- получить общее представление о рынке Форекс;
-научиться проводить сделки на демо-счёте;
- изучить различные методы анализа рынка Форекс;
- дать собственную оценку возможности работы на рынке Форекс.