Рефераты по математике

Статистические характеристики

07 Ноября 2012, лекция

Среднее арифметическое – частное от деления суммы всех чисел на количество слагаемых
Размах – разность между наибольшим и наименьшим числом этого ряда
Мода – это число, которое встречается в наборе чисел чаще всего
Медиана – такое число, которое разделяет набор на две равные по численности части.

Створення web - сторінки з підключенням програми Macromedia Flash

24 Апреля 2013, курсовая работа

Недавно появившись, Flash уже завоевал большую популярность среди вебдизайнеров. Flash придает сайтам динамичность, позволяет использовать больше звуковых и графических эффектов.
Целью данной работы является развитие навыков для создания web-сайта с flash-технологией.

Стохастическая линия в школьном курсе математики

28 Мая 2013, реферат

Таким образом, актуальность темы работы обусловлена:
· необходимостью полноценного изучения важнейших элементов теории вероятностей и математической статистики в основной школе в связи с огромной значимостью и важностью этого материала;
· «новизной» изучаемого материала, который долгое время отсутствовал в курсе математики основной школы;
· недостаточной разработанностью методики преподавания этого материала в школьном курсе математики;
· существованием проблем в вопросах изложения этого материала в различных учебных пособиях.

Студенттің өзіндік жұмыстары

17 Апреля 2014, методичка

Студенттің өзіндік жұмысы студент білімінің тереңдігі, дағдылары мен біліктілігіне, білім меңгеруіне ықпал ететін оқу процесінің ең негізгі элементтерінің бірі болып саналады. СӨЖ орындау арқылы студент оқу процесінің белсенді мүшесі бола отырып, өз ойын еркін сондай-ақ нақты дәлелдермен жеткізе алатын дағдыларды үйренеді және меңгереді.

Сущность проблемного и проблемно диалогического изложения

31 Марта 2015, реферат

Главным направлением перестройки менеджмента и его радикального усовершенствования, приспособления к современным условиям стало массовое использование новейшей компьютерной и телекоммуникационной техники, формирование на ее основе высокоэффективных информационно-управленческих технологий.
Средства и методы прикладной информатики используются в менеджменте и маркетинге. Новые технологии, основанные на компьютерной технике, требуют радикальных изменений организационных структур менеджмента, его регламента, кадрового потенциала, системы документации, фиксирования и передачи информации.

Схематичне моделювання при навчанні рішення завдань на рух

25 Мая 2013, курсовая работа

У цій роботі, висуваючи гіпотезу, що прийоми графічного моделювання впливають на швидкість формування вміння вирішувати завдання, я постараюся зробити наступне:
Ø Розглянути відомі, але мало що застосовуються на практиці графічні моделі, включити їх у практичну роботу з дітьми;
Ø Оволодіти прийомами діагностики рівня сформованості вміння у дітей молодшого шкільного віку вирішувати задачі на рух;
Ø Систематизувати прийоми схематичного моделювання, враховуючи досвід вчителів початкової школи.
Метою даної курсової роботи є розробка системи прийомів схематичного моделювання.

Сызықтық алгебра және аналитикалық геометрия» қолданбалы курсы

16 Сентября 2014, реферат

2006-2007 оқу жылынан бастап Қазақстан Республикасы жалпы білім беретін орта мектептерінде 10 сынып оқушыларын бағдарлы оқытуға көшті. Бағдарлы оқытудың негізгі міндеттерінің бірі – мектеп бітірушілерді жоғары кәсіптік білімді игеруге тиімді дайындау. Мектеп оқушылары, мектеп ұжымы және ата-аналар бірлесе отырып 10 сынып оқушыларын «Қоғамдық-гуманитарлық» және «Жаратылыстану-математикалық» бағыттары бойынша оқыту үшін екі сыныпқа бөлді.
Осыған байланысты «Жаратылыстану-математикалық» бағытын таңдаған 10, 11 сыныптарына арналған математика пәнінен өтілетін «Сызықтық алгебра және аналитикалық геометрия» қолданбалы курсы бойынша бағдарламасын ұсынып отырмын.

Табличный способ представления статистических данных в психологических исследованиях

05 Июня 2013, курсовая работа

Цель – выявить особенности самооценки у детей младшего школьного возраста.
Объект – младшие школьники.
Предмет – самооценка младших школьников.

Творческая работа по "Математике"

27 Мая 2013, творческая работа

Мой сон начался с хлопанья крыльев. Почему я сразу не догадалась, что это дурной знак, почему не поняла, что происходит что-то плохое? Скорее всего, потому что во сне крылья хлопали тихо и монотонно, напоминая жужжание вентилятора или гудение телевизора с выключенным звуком. Были еще цифры, набор непонятных мне цифр.
Проснувшись, я не стала сразу вставать, а продолжала лежать в теплой постели, пока мой будильник не стал настойчиво трезвонить, напоминая о том, что пора собираться. Последовали ежедневные утренние хлопоты, за завтраком мама включила телевизор - новости, я закатила глаза.

Теорія систем лінійних рівнянь

02 Января 2014, контрольная работа

Під розв’язком системи будемо розуміти упорядкований набір з дійсних чисел , які задовольняють рівняння системи. Розв’язок можна подати у вигляді - вимірного вектора і вивчати елементом дійсного простору - вимірних векторів. Система рівнянь називається сумісною, якщо вона має принаймні один розв’язок, і несумісною, якщо вона не має розв’язків.
Системі відповідають дві матриці.

Теорема Піфагора та її невідомі способи доведення

01 Апреля 2014, реферат

«Площа квадрата, побудованого на гіпотенузі прямокутного трикутника, дорівнює сумі площ квадратів, побудованих на його катетах» – це одна з найвідоміших геометричних теорем давнини, звана теоремою Піфагора. Її і зараз знають практично всі, хто коли-небудь вивчав планіметрію. Нам здається, що якщо ми хочемо дати знати позаземним цивілізаціям про існування розумного життя на Землі, то слід посилати в космос зображення Піфагора фігури. Думається, що якщо цю інформацію зможуть взяти мислячі істоти, то вони без складної дешифрування сигналу зрозуміють, що на Землі існує досить розвинена цивілізація.

Теорема Піфагора. Способи доведення теореми Піфагора

13 Марта 2013, реферат

Мабуть, найпопулярнішою з усіх теорем є теорема Піфагора. Причинами такої популярності є простота, краса, значення. Справді, теорема Піфагора проста, але не очевидна. Це поєднання двох суперечностей і надає їй особливої привабливості. Окрім цього, теорема Піфагора має велике значення: вона використовується на кожному кроці, той факт, що існує близько 500 різних доказів цієї теореми доводить велику кількість її реальних реалізацій. Відкриття теореми Піфагором оточене ореолом красивих легенд.

Теорема Пойа и перечисление графов

13 Января 2014, курсовая работа

Цель исследования: изучить основные свойства групп подстановок и метод решения комбинаторных задач с помощью теоремы Пойа.
Задачи исследования:
Изучить такие основополагающие понятия теории графов и теории групп, как граф, группа подстановок и её цикловой индекс.
Рассмотреть определение эквивалентности, порождаемое группой подстановок, и доказать лемму Бернсайда о числе классов такой эквивалентности.

Теорема существования и единственности решения

20 Июня 2013, реферат

Так как производную можно представить в виде отношения дифференциалов, то уравнение может содержать не производную, а дифференциалы неизвестной функции и независимой переменной.
Дифференциальные уравнения первого порядка в общем виде:
(1)
Простевшие примеры показывают, что дифференциальное уравнение может иметь бесчисленное множество решений. Мы наблюдали это уже на примере уравнения (*). Простой проверкой легко убедиться также, что уравнение имеет решениями функции , а уравнение - функции , где - любое число.

Теорема Штурма

30 Ноября 2013, курсовая работа

Задачи:
-рассмотреть применение теоремы Штурма к решению школьных задач
-привести методические рекомендации по проведению занятий по данной теме.
Методы исследования:
-анализ научной, учебной литературы;
-обобщение и систематизация теоретического материала;
-подбор методических разработок.

Теорема Эйлера

29 Мая 2015, реферат

В работе рассмотрели функцию Эйлера. Эта функция имеет многочисленные связи с другими задачами классической теории чисел: (теорией сравнения над кольцом целых чисел, теория конечных групп с первообразными корнями данной степени из еденицы, теоремой Вильсона, малой теоремой Ферма, количесвом целых точек с взаимно простыми координатами и других).
Среди великих математиков XVIII века Эйлер является одним из основателей основы современного математического анализа. Работа Эйлера по теории чисел посвящены весьма разнообразным вопросам.
Функция Эйлера находит применение в вопросах, касающихся теории делимости и вычетов, теории чисел, криптографии. Функция Эйлера играет ключевую роль в алгоритме RSA.

Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах. Производная сложной и обратной функции

10 Июня 2015, контрольная работа

Формированию дифференциального исчисления как прикладного, а позднее и научного метода, предшествовало появление стройной философской теории, созданной Николаем Кузанским. П.П. Гайденко пишет: «Изучая работы Кузанца с этой точки зрения, можно прийти к выводу, что создание дифференциального исчисления не только стимулировалось практическими потребностями техники расчета, но и подготавливалось философско-теоретическими размышлениями, стремлением по-новому решить проблемы континуума и числа, непрерывного и неделимого, пространства и движения» .

Теоремы Ролля, Коши, Лагранжа. Правило Лопиталя

09 Февраля 2014, реферат

Знание производной некоторой функции позволяет судить о характерных особенностях в поведении этой функции. В основе всех таких исследований лежат некоторые простые теоремы, называемые теоремами о среднем в дифференциальном исчислении.
Начнем рассмотрение таких теорем с теоремы, связываемой с именем французского математика Ролля (1652–1719).

Теоретические аспекты использования активных методов обучения на уроках математики в начальной школе

13 Декабря 2012, курсовая работа

Целью данной работы является: изучить и апробировать активные методы обучения математике в начальной школе.
Задачи:
• проанализировать состояние проблемы использования активных методов обучения в теории и практике школьного образования;
• анализ методической литературы по исследованию проблем;
• определить психолого-педагогическую сущность активных методов обучения;
• изучить активные методы в системе обучения математике младших школьников;
• выявить эффективность активных методов обучения в учебно-воспитательном процессе по предмету «Математика» в начальной школе.

Теоретические основы формирования вычислительных навыков у детей младшего школьного возраста с нарушениями интеллекта

23 Марта 2014, курсовая работа

Добиться овладения учащимися с нарушением интеллекта доступных математических знаний, умений и навыков, необходимых в повседневной жизни и в будущей профессии, так прочно, чтобы они стали достоянием учащихся на всю жизнь-главная задача обучения математике. В специальных исследованиях В.А. Крутецкого показано, что для творческого овладения математикой как учебным предметом необходима способность к формализованному восприятию математического материала (схватыванию формальной структуры задачи), способность к быстрому и широкому обобщению математических объектов, отношений, действий, способность мыслить свернутыми структурами (свертывание процесса математического рассуждения), гибкость мыслительных процессов, способность к быстрой перестройке направленности мыслительного процесса, математическая память (обобщенная память на математические отношения, методы решения задач, принципы подхода к ним).

Теоретическое обоснование применения задач на разрезание в процессе обучения планиметрии

15 Мая 2013, курсовая работа

Цель, которую ставит общество перед школой, – обеспечить математическую подготовку, при которой каждое новое поколение будет способно развивать на современном и перспективном уровне научно-технический прогресс во всех областях знаний на основе математики.
В программе по математике для общеобразовательных учреждений определены следующие цели обучения:
овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования;
интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и необходимых человеку для полноценного функционирования в обществе;

Теория Больших Чисел

20 Июня 2013, реферат

Неравенство Чебышёва позволяет доказать замечательный результат, лежащий в основе математической статистики – закон больших чисел. Из него вытекает, что выборочные характеристики при возрастании числа опытов приближаются к теоретическим, а это дает возможность оценивать параметры вероятностных моделей по опытным данным. Без закона больших чисел не было бы большей части прикладной математической статистики.

Теория вероятностей

11 Марта 2012, задача

В работе содержатся решения задачь по "Теории вероятностей".

Теория вероятностей

14 Января 2013, реферат

Теория вероятностей является одним из классических разделов математики. Она имеет длительную историю. Основы этого раздела науки были заложены великими математиками. Назову, например, Ферма, Бернулли, Паскаля. Позднее развитие теории вероятностей определились в работах многих ученых. Большой вклад в теорию вероятностей внесли ученые нашей страны: П.Л.Чебышев, А.М.Ляпунов, А.А.Марков, А.Н.Колмогоров.

Теория вероятностей

30 Января 2013, контрольная работа

Задача 1. В партии из 10 деталей две бракованные. Найти вероятность того, что среди выбранных на удачу четырех деталей окажется одна бракованная.
Задача 2. В квадрат с вершинами (0;0), (0;1), (1;0), (1;1) наудачу брошена точка .
Задача 3. По каналу связи передаются три сообщения, каждое из которых может быть передано правильно или частично искажено. Вероятность того, что сообщение передано правильно – 0,8. Считая, что сообщение искажается или передается правильно не зависит от количества передач и от результата предыдущей связи найти вероятности следующих событий:
{ все три сообщения переданы верно}
{ одно из трех сообщений искажено}
{ хотя бы одно из трех сообщений искажено}
Задача 4. Монета подброшена 5 раз. Какова вероятность, что герб появится не более 2 раз?
Задача 5. Производится 400 выстрелов по мишени. Вероятность попадания при одном выстреле равна 0,8. Найти: а) наивероятнейшее число попаданий; б) вероятность 320 попаданий в мишень; в) вероятность того, что число попаданий в мишень будет не менее 300 и не более 350.
Задача 6. Вероятность того, что деталь нестандартна, равна =0,1. Сколько деталей надо отобрать, чтобы с вероятностью, равной 0,9544,можно было бы утверждать, что относительная частота появления нестандартной детали отклонится от вероятности не более, чем на 0,03?

Теория Вероятностей

22 Апреля 2013, реферат

Название "математика" происходит от греческого слова "матейн" (mathein) - учиться, познавать. Древние греки вообще считали, что понятия "математика" (mathematike) и "наука", "познание" (mathema) - синонимы.
Другое объяснение происхождения слова "математика" связано с греческим словом "матема" (mathema), что означает урожай, сбор урожая. Разметка земельных участков (геометрия), определение сроков полевых работ (на основе астрономических наблюдений и вычислений), подготовка необходимого количества посевных материалов и подсчет собранного урожая.

Теория вероятностей

29 Марта 2014, контрольная работа

Рассмотрим события: ωk1 = {на верхней грани кубика выпало k четных чисел очков} и ωk2 ={на верхней грани кубика выпало k чисел очков, кратных 3}, (k1,2 = 1, 2, 3, 4, 5, 6). Эти события являются элементарными исходами, поэтому Ω1,2 = {ω1, ω2, ω3, ω4, ω5, ω6}.

Теория вероятностей

12 Июня 2014, контрольная работа

В первой урне находятся 16 белых и 4 черных шаров, во-второй урне — 5 белых и 2 черных шаров. Из первой урны во вторую переложили 2 шара, а затем из второй урны извлекли один шар. Найти вероятность того, что этот шар белый.

Теория вероятностей и математическая статистика

29 Февраля 2012, контрольная работа

Задание:
10.4. Из трёх орудий произвели залп по цели. Вероятность попадания в цель при одном выстреле из первого орудия равна 0,8; для второго и третьего орудий эти вероятности соответственно равны 0,6 и 0,9. Найти вероятность того, что: а) только один снаряд попадёт в цель; б) только два снаряда попадут в цель; в) все три снаряда попадут в цель.

Теория вероятностей и математическая статистика

24 Апреля 2013, методичка

Автор: Гмурман; год издания: 2003