Рефераты по музыке

Анотація до твору "Лугами берегами" Українська народна пісня обробка М.Д.Леонтовича

17 Ноября 2014, творческая работа

Микола Дмитрович Леонтович – геніальний український композитор. Найбільша його заслуга полягає в галузі хорового мистецтва. Хорова творчість є унікальною сторінкою в історії української музики, адже пов’язана,головним чином, з опрацюваням народних пісень. Налічується близько 150 обробок народних пісень у різних жанрах. Творчий метод Леонтовича передбачає граничне розкриття музично-поетичного потенціалу пісні, яка за словами композитора : ”дає не тільки одну мелодію, але й таїть в собі всі музичні можливості ( гармонію, контраст та т.д.).

Ансамбль скрипачей

29 Мая 2013, доклад

Цель: формирование общей культуры, всесторонне развитой личности посредством исполнительской деятельности в ансамбле скрипачей. Ансамбль скрипачей - среда и средство формирования творческой музыкальной индивидуальности, приобщения к музыкальному искусству.
Программа построена по принципу от простого к сложному. Обучение профессиональным навыкам игры на инструменте необходимо сочетать с изучением теории, истории музыкальной культуры, сольфеджио.

Артикуляция и дикция в вокальной практике

01 Апреля 2013, реферат

Каждое слово в речи или в пении, как правило, должно быть четким по произношению, ярким, выразительным и достаточно громким, чтобы его было отчётливо слышно даже в последнем ряду большого концертного зала. Для этого, в первую очередь, необходима отличная дикция, то есть четкое, ясное произношение слов. Чтобы добиться необходимых результатов, надо работать над усовершенствованием артикуляционного аппарата, при этом практически ежедневно разрабатывая его технические возможности.
Артикуляционный аппарат - это часть голосового аппарата, формирующая звуки речи, а органы, входящие в его состав - артикуляционные органы. Работа этих органов, направленная на создание звуков речи (гласных, согласных) называется артикуляцией.

Ақпараттық технология

05 Апреля 2013, реферат

Ақпараттық технология (Информационная технология; information technology) - 1) объектінің, процестің немесе құбылыстың күйі туралы жаңа ақпарат алу үшін мәліметтерді жинау, өңдеу, жеткізу тәсілдері мен құралдарының жиынтығын пайдаланатын процесс; 2) ақпаратты өңдеу үшін пайдаланылатын технологиялық элементтердің, құрылғылардың немесе әдістердің жиынтығы.Ақпараттық технология(немесе көпшілікке IT атымен танымал ұғым) – қазіргі компьютерлік техника негізінде ақпаратты жинау, сақтау, өндеу және тасымалдау істерін қамтамасыз ететін математикалық және кибернетикалық тәсілдер мен қазіргі техникалық құралдар жиыны.

Балалар бақшасындағы мерекелер

23 Октября 2012, курсовая работа

Балалар бақшасындағы мерекелер еліміздің өміріндегі атаулы оқиғаларға арналады және педагогикалық процестің маңызды буыны болып табылады. Балалар бүкіл халықтық мерекелер негізінде жатқан үлкен идеяларды барынша түсінікті түрде, көркем образдар арқылы онан әрі қабылдауға дайындалады; салтанатты жағдай, көркем безендіру, музыка патриоттық сезімдердің дамуына белсенді ықпал етеді, балалардың өз Отанына деген мақтаныш сезімін арттыруға тәрбиелейді.

Балалар бақшасындағы мерекелер

27 Декабря 2012, лекция

Өсіп келе жатқан жас буын әдеби ертегілер мен бейнелеу өнері шығармаларындағы, музыка мен әуендегі, табиғаттағы, тұрмыстағы шын мәніндегі көркемдік қабылдау арқылы эстетикалық құштарлықты сезініп қана қоймай, ондай туындыларда кездесетін нәрсіздік пен көріксіздікті де ажырата біледі. Жан-жақты дамыған азамат тәрбиелеуде эстетикалық тәрбиенің басты саласының бірі – музыка мен ән.

Баланын музыкалык кызмети

21 Апреля 2015, курсовая работа

Мектеп жасына дейінгі балалар мекемелерінің бүкіл қызметі осы маңызды міндетті жүзеге асыруға бағытталған. Балалар бақшасындағы педагогикалық процестын негізгі бағыты – болашақ балалардың жеке басын қалыптастыру.
Мектеп жасына дейінгі балалық шақ – бөбекті әсемдік әлеміне неғұрлым кеңінен араластыру кемелденген социалистік қоғамның талаптарына негізделеді және бөбектің қажеттері мен мүдделерін мейлінше толық қанағаттандыруға бағытталған.

Балеты П.И. Чайковского

28 Июня 2013, реферат

Обращение П.И.Чайковского к жанру балета не случайно. Его
дарованию свойственно ощущение пластичности музыки. Нередко в его
операх, симфониях, романсах используются танцевальные ритмы. ;
Балеты Чайковского открывают историю русского классического балета.
До Чайковского музыка в балете играла вспомогательную роль. В его
балетах именно музыка в единстве с танцем стала выразителем
содержания. Это подлинно драматические произведения. Музыка
каждого -танца, оркестровые эпизоды между ними соединены не
механически, а определены содержанием. Чайковский в балете не
нарушает традиции, но изменяет смысл музыки. Все классические формы
подчинены раскрытию основной темы.

Бауыржан Момышұлы

27 Октября 2013, творческая работа

Момышұлы Бауыржан (1910-1982) – Екінші дұниежұзілік соғыстың даңқтыы жауынгері, халық қаһарманы, қазақтың көрнектң жазушысы. Туған жері – Жуалы ауданындағы Көлбастау мекені. Бауыржан жеті жылдық мектепті бітіргеннен кейін біраз уақыт мұғалім болған. Сонда жүргенде кезекті әскери міндетін өтеуге шақырылып, онда бір жарым жыл запастағы командир атағын алады. Туған ауылына қайтып оралған соң, ол біраз жыл қаржы мекемесінде қызмет істейді.. Содан қайтадан Қызыл Армия қатарына шақырылып, түрлі әскери бөлімдерде взвод, рота командирі болады.

БЕЙТАНЫС АРУ - Сырым Исабаев

21 Октября 2013, реферат

Арал теңізі мәселелері жөніндегі келісім – Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың ұсынысымен Орталық Азия елбасыларының 1993 жылдың қаңтарында Ташкент қаласында қабылдаған шешімі бойынша 1993 жылғы 26 наурызда Қызылорда қаласында өткен Арал теңізі мәселелері жөніндегі 1-конференцияда жасалған келісім. Ол «Арал теңізі және Арал аймағы мәселелерін, экологиялық сауықтыруды, аймақтың әлеуметтік – экономикалық дамуын қамтамасыз етуді бірлесіп шешетін ортақ шаралар туралы Келісім» деп аталды. Келісімге Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев, Қырғыз Республикасының Президенті Ақаев, Тәжікстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің төрағасы Э.Ш. Рахмонов, Өзбекстан Республикасының Президенті И.А. Каримов, Түрікменстан Президенті С.А. Ниязов қол қойды. Келісімнің арнайы баптарында Арал теңізі айдынындағы экологиялық дағдарысқа байланысты негізгі мәселелер нақтылы қаралды. Апаттың алдын алуға, қоршаған ортаны сауықтыруға және Арал аймағының әлеуметтік – экономикалық дамуын қамтамасыз ететін, денсаулық сақтау, тұрмыстық қажеттіктерді өтейтін істерге тікелей назар аударылды. Келісімді орындаудың алғашқы шарты есебінде Халықаралық Арал қоры, Арал теңізі мәселелері жөніндегі мемлекетаралық кеңес құрылып, олардың ұйымдық мәселелері шешілді. БҰҰ-ның Бас хатшысына Орталық Азия елбасыларының атынан Үндеухат жолданды. Онда Аралды сақтап қалуға, Арал аймағының келелі мәселелерін шешуге арналған шараларға дүниежүзілік қауымдастықтың назары аударылды.

Биография великого композитора Стравинского

05 Декабря 2014, реферат

В 1903-1905 брал уроки композиции у Н. А. Римского-Корсакова, которого называл своим духовным отцом. Многие годы был дружен с С. П. Дягилевым. В «Русских сезонах» в Париже прошли премьеры балетов Стравинского «Жар-птица» (1910), «Петрушка» (1911), «Весна священная» (1913), принесшие композитору мировую славу. С 1910 подолгу жил за рубежом. С 1914 обосновался в Швейцарии, с 1920 - во Франции, с 1939 - в США (в 1934 принял французское, в 1945 - американское подданство). Вёл широкую концертную деятельность (дирижировал преимущественно собственными сочинениями, выступал и как пианист). В 1902 состоялись авторские концерты в Москве и Ленинграде.

Биография и творческий путь Генделя Георга Фридриха

14 Декабря 2012, реферат

Георг Фридрих Гендель родился в Галле 23 февраля 1685 года. Начальное образование он получил в средней школе. Помимо основного образования юный Гендель получил базовые основы музыкального образования. Поворотным моментом биографии Генделя является его случайная встреча с Иоганном Адольфом, который поразился замечательной импровизации, сыгранной Генделем, и уговорил его отца дать ему музыкальное образование. Так Гендель стал учиться у известного органиста и композитора Фридриха Цахау. За три года обучения он научился свободно играть на скрипке, гобое, клавесине и получил основы композиции.

Биография Моцарта

27 Апреля 2015, реферат

Вольфганг Амадей Моцарт (Mozart) (27.1.1756, Зальцбург, - 5.12.1791, Вена), австрийский композитор. Среди величайших мастеров музыки Моцарт выделяется ранним расцветом мощного и всестороннего дарования, необычностью жизненной судьбы - от триумфов вундеркинда до тяжёлой борьбы за существование и признание в зрелом возрасте, беспримерной смелостью художника, который предпочёл необеспеченную жизнь независимого мастера унизительной службе у деспота-вельможи, и, наконец, всеобъемлющим значением творчества, охватывающего почти все жанры музыки.

Биография С.В.Рахманинова

14 Ноября 2013, биография

Орсытың көрнекті композиторы, шебер пианисті және дирижеры. Өз шығармашылығында орсы және батысеуропалық музыка дәстүрлерін біріктіріп, ХХ ғ. орыс және әлемдік музыкасына әсер еткен бірегей стиль қалыптастырды.
С.В. Рахманинов Новгород губерниясында дворяндық отбасыда дүниеге келген. Оның атасы – Аркадий Александрович музыкант болған, Джон Филдтан фортепианода ойнаулы үйренген және Тамбов, Мәскеу, Петербургта концерттер берген. Оның романстар және фортепианоға арналған пьесалары сақталған.

Биография сказительницы Федосовой

30 Июня 2013, биография

Федосова Ирина Андреевна17 апреля 1827 года — 10 июля 1899 года), народная сказительница. Родилась в д. Сафроново Толвуйской вол. Петрозаводского у. Олонецкой губ. в многодетной семье Юлиных. По ее словам, уже «восьми год знала, на какую полосу сколько сиять». С юности прославилась по всему Заонежью как мастерица «водить свадьбы». Первые фольклорные записи были сделаны от нее в 1867 преподавателем Олонецкой духовной семинарии Е. В. Барсовым, ставшим впоследствии знаменитым собирателем и исследователем древнерусской письменности.

Биография Чайковского

16 Мая 2013, реферат

С 14 лет начал проявлять склонности к композиции, в 1860 или 1861 опубликовал романс на итальянский текст и тогда же, совершив путешествие по Западной Европе (1861), решил заняться музыкой, прежде всего гармонией, под руководством Н.И.Зарембы. В 1862 он поступил в только что открытую Петербургскую консерваторию и в следующем году оставил государственную службу, чтобы полностью посвятить себя занятиям музыкой. Он занимался композицией и оркестровкой у директора консерватории А.Г.Рубинштейна и за время обучения создал несколько произведений, в том числе увертюру Гроза по одноименной пьесе А.Н.Островского и кантату К Радости на стихи Ф.Шиллера.

Биография Элтон Джона

13 Марта 2013, доклад

Сэр Э́лтон Геркулес Джон (англ. Sir Elton Hercules John, урождённый Ре́джинальд Ке́ннет Дуайт [Reginald Kenneth Dwight]; родился 25 марта 1947) — английский рок-певец, композитор, пианист, рыцарь-бакалавр (1995) и кавалер ордена Британской империи (CBE, командор, 1997).

На протяжении своей почти 40-летней карьеры Элтон Джон продал более 250 миллионов пластинок. Более 50 его синглов входили в Топ-40. Он — один из самых успешных поп-исполнителей всех времён.

В С Калинников "Кондор"

03 Июня 2013, контрольная работа

Калинников Виктор Сергеевич (1870—1927) — русcкий композитор, дирижер, общественный деятель, профессор Московской консерватории; преподавал также в Московском филармоническом училище, Синодальном училище (теория музыки, гобой, сольфеджио), руководил хорами, преподавал пение в школах. Брат композитора - Василий Сергеевич Калинников (1866—1900).
Автор преимущественно хоровой музыки. Сочинения: 15 смешанных хоров a cappella; детские песни с фортепьяно; обработки русских народных песен ("Ты взойди, солнце красное", "У ворот батюшкиных", "Эй, ухнем", "Вниз по матушке по Волге", "Заиграй, моя волынка") и революционных песен ("Интернационал", "Марсельеза") для смешанного хора a capella; хоровые переложения ("Рыцарский романс" Глинки, "Песня темного леса", "Море", "Спящая княжна" Бородина и др.).

В чем особенность языка музыки?

31 Мая 2013, сочинение

Проблема языка как особой системы культуры вызывает интерес среди лингвистов, психологов, социологов и искусствоведов, разрабатывающих вопросы онтологии и теории познания, что объяснимо интеграционными процессами, происходящими в современном научном мире.
В наши дни осмысление музыки с философской точки зрения особенно актуально. Исследование музыкальных феноменов представляет не только чисто теоретический интерес в рамках гносеологии, эстетики, акустики и др. дисциплин, но и составляет одну из наиболее важных задач современной науки о музыке, ведь при помощи языка музыки возможно образное отражение, моделирование явлений, эмоций, воспроизведение особенностей их реальной структуры (под структурой понимаются ритмические рисунки, образованные совокупностью звуков, например, мотив).

В. Гаврилин "Перезвоны". К вопросу дирижерского воплощения

11 Мая 2013, реферат

С новым направлением камерного хорового исполнительства неразрывно связано имя одно из крупнейших отечественных хормейстеров Минина В. Н. Его имя можно выделить, помимо всех остальных его достоинств, в связи с теснейшим сотрудничеством с В. Гаврилиным. Результатом их совместного творчества стали «Перезвоны», посвященные хормейстеру. Безусловно, это произведение перевернуло многие взгляды на современное хоровое исполнительство. Тому причиной новизна сочинения, многослойность образных и жанровых компонентов, текстовая и музыкально-тематическая характерность. Эти особенности являются предметом анализа данного реферата и будут рассмотрены в контексте стилевых особенностей творчества В. Гаврилина. Помимо стилевых проблем, будут представлены исполнительские наблюдения и практические рекомендации, сформировавшиеся у автора реферата при работе над этим произведением.

В.Н. Салманов «Высоко ли, высоко ли» из хорового концерта «Лебёдушка»

08 Декабря 2012, реферат

Общая характеристика творчества Салманова, хорового концерта "Лебедушка" и более подробный разбор первого номера концерта "Высоко ли, восоко ли".

Василий Ильич Сафонов (1852-1918)

12 Июня 2013, доклад

Выдающийся пианист, педагог, дирижёр. Родился 25 января 1852 года в станице Ищерской Терской области в казачьей семье.
Музыкальные впечатления детства – народные песни, то лихие, то грустные, да сигналы полковых горнистов. Впоследствии часто вспоминал о чистоте их строя, добиваясь от профессиональных оркестрантов точности интонаций.
В 1862 году его отца отправляют на службу в Петербург; переход от берегов Терека до столицы, проделанный в маршевом порядке и продолжавшийся около четырёх месяцев, оставил глубокий след в сознании мальчика и обогатил его новыми впечатлениями.

Веницианская школа. Алтарная преграда и органные хоры в базилике Сан-Марко

20 Мая 2013, доклад

Направление в западноевроп. музыке, школа полифонического хорового и инструментального письма, сложившаяся в Венециив 1527 - 30-е гг. XVII в. в результате деятельности большой группы музыкантов, связанных с базиликой Сан-Марко. Хотя первыми известными капельмейстерами базилики были Альберто Франчезе (Francese, т. е. француз; 80-е гг. XV в.) и Петрус де Фосcис (1491-1527; возможно, также франц. происхождения), основателем В. ш. справедливо считается франко-фламандский композитор Адриан Вилларт (капельмейстер в 1527-1562), у к-рого учились контрапункту мн. представители В. ш.

Взаимосвязь слова в русском классическом романсе

16 Декабря 2013, реферат

Вопрос объединения слова и музыки в отдельных видах вокальных произведений имеет громадное музыкально-эстетическое значение, так как потенциальные возможности различных жанров — песни, романса, арии — в отношении роли слова и музыки в них, а также синтеза этих «составляющих»— не одинаковы. Упомянем, во-первых, о строфичности куплетной песни и об использовании «сквозного» строения в других вокальных формах.

Взгляд современников на творчество М.И.Глинки на примере статей Г.А.Лароша

27 Октября 2013, контрольная работа

Начало XIX века - время культурного и духовного подъёма России. Отечественная война 1812 года ускорила рост национального самосознания русского народа, его консолидацию. Рост национального самосознания народа в этот период оказал огромное воздействие на развитие литературы, изобразительного искусства, театра и музыки.
Михаил Иванович Глинка - российский композитор, родоначальник русской классической музыки. Оперы «Жизнь за царя» («Иван Сусанин», 1836) и «Руслан и Людмила» (1842) положили начало двум направлениям русской оперы народной музыкальной драме и опере-сказке, опере-былине.

Вибрато как средство музыкальной выразительности

05 Сентября 2013, реферат

В музыкальном исполнении вибрато является одним из средств художественной выразительности. Оно выражается в периодическом изменении звука по высоте, громкости и тембру.
Вибрато достигает огромного художественного эффекта при правильном его применении. Характер вибрато должен определяться содержанием музыкального произведения в целом, а также функцией каждой отдельной музыкальной фразы. Вибрато разнообразит звуковую палитру исполнителя, расширяя возможности трактовки произведения и усиливая его эмоциональное воздействие на аудиторию.
«Певучий», «кантиленный» звук связан с наличием в нем вибрато. Обязательным условием так называемой «кантилены» в пении является искусство хорошо соединять звуки мелодии - петь legato. Певучесть, связанность звуков требуется и от инструменталистов. Они должны подражать хорошим певцам в выразительности звучания мелодии.

Визуальные наблюдения за дыханием в пении и мнения педагогов и певцов о роли дыхания

30 Ноября 2013, доклад

Если внимательно присмотреться к тому, как пользуются своим дыханием выдающиеся профессиональные певцы, то можно отметить удивительное разнообразие видимых дыхательных движений. Таким же разнообразием отличаются субъективные ощущения, сопровождающие работу дыхания и мнения певцов о технике и роли дыхания в пении.
Есть певцы и певицы, у которых набор дыхания происходит совершенно незаметно, их грудь не показывает никаких видимых движений. К таким певцам принадлежала, например, Ева Бандровска-Турска. У других певцов и певиц грудная клетка весьма ощутимо включена в работу, ее движения ясно видны глазом. Некоторые певицы настолько полно используют движения грудной клетки, что можно заметить поднятие ее верхней части в области ключиц.

Використання музичного фольклору на уроках музичного мистецтва

09 Февраля 2014, дипломная работа

Національна культура в усі часи насамперед означала світогляд і систему цінностей, унікальний образ будь-якої країни та її на¬роду в багатоманітній мозаїці вселюдської цивілізації - той духо¬вний і моральний фундамент, на якому виростає особистість зі своїми індивідуальністю та національною ідентичністю. Кожен народ є творцем і володарем створених ним духовних цінностей, які станов¬лять його національні святині, що з плином часу набувають все біль¬шої ваги.
На початку XXI століття ми прагнемо відродити національну культуру та історію українського народу. Нагальним, великим і скла¬дним завданням постало формування духовного світу дітей - духовності, як провідної якості особистості

Виталий Семенович Ходош "Времена года" (I часть цикла "Весна")

27 Декабря 2014, реферат

Хоровое искусство в России год от года получает все большее и большее значение. И естественно, что современные композиторы значительно чаще стали обращаться к созданию хоровых произведений.
Бурный процесс развития современной хоровой музыки, обогащенной новым содержанием, новым интонационным строем, в значительной мере расширил наши представления о выразительных возможностях хора, его красочной палитре

Влияние музыки на настроение

13 Декабря 2012, творческая работа

Эссе.
Итак, выбранная мой тема – «Влияние музыки на настроение». Именно она красуется заголовком работы потому, что я, как и многие современные молодые люди, не представляю свою жизнь без музыки. Музыка, в каком-то смысле, переплелась и срослась с нашей линией жизни, и потому нет никакого сомнения в том, что одно влияет на другое: жизнь – на создание музыки, а музыка – на жизнь.
Здесь я должна повесить треугольник с восклицательным знаком и сообщить о том, что эссе носит далеко не научно-исследовательский характер, а напоминает скорее подборку выводов из личного опыта. Так что сложных терминов и огромного количества поясняющих непонятный текст сносок здесь не предвидится. Это будет выглядеть скорее эссе-история с собственными примерами.