Рефераты по информатике

«Жарнамалық агенство қызметін» Delphi ортасында автоматтандыру

25 Мая 2013, курсовая работа

Тауарды нарыққа шығару кезеңіндегі жылжытудың ең тиімді құралдары-жарнама мен PR, осы екеуі ТӨЦ-нің өсу кезеңінде маңыздылығы жоғалтпайды ТӨЦ-тің кемелденеген кезеңінде өткізуді ынталандыруға көп мән беріліп ,ал жарнама тауар туралы ойды еске салатындай болуы керек. ТӨЦ-нің құлдырау кезеңінде жарнамаға кететін шығындар төмендеп, фирма өнімді өткізу иүшін тұтынушыларды ынталандыру шараларына жүгінеді. Жарнама қаржыландыру көзі анық көрсетілген, БАҚ арқылы жүзеге асатын тауармен қызметті жылжыту нұсаны.

«Плюсы» и «минусы» применения информационно-коммуникационных технологий в образовании

24 Октября 2013, реферат

Одним из мероприятий, сопровождающих реализацию приоритетных направлений развития системы образования, является дальнейшая информатизация системы образования, роста числа образовательных учреждений, имеющих выход в Интернет, повышения информационной компетенции работников образования, развития современных методов обучения на базе ИТ. То есть сегодня ИКТ становятся центральным звеном в системе образования.
Внедрение информационных технологий в учебный процесс влечет за собой применение новых методов учебно-воспитательного процесса, повышения педагогической компетентности учителя.

Інтернет як освітній ресурс

16 Июня 2013, контрольная работа

Нині нові інформаційні технології інтенсивно проникають у освітній процес. І особливо якщо розглядати урок як соціальне замовлення суспільства системи освіти, то сьогодні ми вийшли до рівня, коли комп'ютерна грамотність випускника школи мусить бути достатня у тому, щоб вільно працювати на персональному комп'ютері як користувача. У навчанні особливий акцент ставиться сьогодні на власну діяльність дітей з пошуку, усвідомлення і переробки нових знань. Учитель постає як організатор процесу вчення, керівник самодіяльності учнів, який надає їм потрібну допомогу й підтримку. Сьогодні говорити, що - технології є частиною загальної інформаційної культури вчителя і учнів.

Інформаційна система будівельної організації

12 Февраля 2014, курсовая работа

В даній роботі представлена база даних будівельної організації та програма-клієнт для роботи з нею. У базі передбачені можливості, які необхідні для ефективної праці з об’єктами та суб’єктами будівельної організації, швидкого та якісного обслуговування клієнтів, та виводу на паперові носії інформації, що допоможе прискорити та зробити працю співробітників більш ефективною.

Інформація та інформаційні процеси

11 Ноября 2014, контрольная работа

Особливість інформаційного процесу в обчислювальній техніці полягає у тому, що певні його етапи відбуваються автоматично, без участі людини. В ході цих етапів дані, подані у вигляді зареєстрованих сигналів. взаємодіють як з апаратними методами (комп’ютерами та іншим обладнанням), так і з програмними методами (комп’ютерними програмами). При цьому важливою особливістю комп’ютерних програм є їх двоїстість. З одного боку, вони ведуть себе як дані, а з іншого – як методи опрацювання даних.
Інформація складається з даних, які подаються у кодованому вигляді.

Іс жүргізуші” қолданбалы курс бойынша

30 Сентября 2013, курсовая работа

Құрметті ұстаздар мен оқушылар! Ұсынылып отырған «Іс жүргізуші» қолданбалы курс бағдарламасы оқушылардың мүмкіндіктерін жан –жақты дамыта отырып, олардың ой - өрісін кеңейтеді және олардың білімдерін тереңдетуге бағытталған жаңа оқу жұмысының түрі ретінде қарастырылады.
Бағдарлама – оқушының шығармашылық қабілетін және жеке тұлғалық қасиетін қалыптастыруға, ақыл ойын, ойлау өрісін, ынтамен дамытуға, яғни қызмет субьектісі ретінде қарастыруға бағытталған.

Існуючий електронний бізнес

10 Апреля 2013, творческая работа

Компания была основана группой единомышленников 1994 году и занималась импортом срезанных цветов и комнатных растений из Голландии. Приобретенный опыт и знание передовых голландских технологий позволили организовать собственное цветочное производство в Украине. На сегодняшний день площадь цветочных хозяйств «Камелии» превышает 11 га. Современные высокотехнологичные теплицы расположены в Киевской области. В них выращивается 20 сортов роз, 18 сортов гербер, 15 сортов альстромерии, 19 сортов тюльпанов, 12 сортов хризантем, стрелиции, а также широкий спектр горшечных растений.

Історія розвитку інформатики та обчислювальної техніки

29 Ноября 2013, реферат

в ході дослідження було з’ясовано, що інформатика та комп’ютерна техніка розвивались поряд одна з одною. Це означає, що будь-яке відкриття в комп’ютерній техніці призводило до появи нових галузей і середовищ опрацювання даних в інформатиці та навпаки. Взагалі, інформатика та комп’ютерна техніка не з’являлись самі по собі, до цього привела низка передумов і причин, що формувались на протязі багатьох тисячоліть. Серед них виникнення розмовної мови, писемності, книгодрукування і так далі.
На сьогоднішній день інформатика являє собою комплексну науково-технічну дисципліну. Під її назвою об'єднаний досить великий комплекс наук, таких, як кібернетика, системотехніка, програмування, моделювання та ін.

Історія розвитку ВПЗ

20 Ноября 2013, реферат

Як і безкоштовне ( freeware ) і безкоштовно розповсюджується програмне забезпечення , ВПЗ можна отримувати і використовувати безкоштовно (але конкретний розповсюджувач може стягувати плату за отримання у нього копій , за канали доставки , носії - компакт -диски або додаткові сервісні послуги). Однак freeware зазвичай поширюється в Исполнимости вигляді без вихідних кодів і є пропрієтарним ПО , а щоб ПЗ було вільним , одержувачам повинні бути доступні його вихідні коди , з яких можна створювати виконані файли , з відповідними ліцензіями . Також слід розрізняти вільне і відкрите ПЗ ( open source ) - хоча доступність вихідного коду для ВПЗ є обов'язковим, а багато відкриті програми є одночасно вільними , але відкритим іноді називають [ хто?] І деякий невільне пропрієтарне ПЗ.

Історичний розвиток комп’ютерних процесорів

13 Мая 2015, реферат

Центральний процесор (CPU, Central Processing Unit) - це основний електронний модуль на материнській платі, який виконує обчислювальну роботу, управляє обміном даними з операційною пам’яттю вводу-виводу. Центральний процесор, являється апаратним центром інформаційно-обчислювальної системи, відповідає за характеристику виробництва ПК:
Центральний процесор працює циклічно і спрощену його роботу можна описати наступним чином. Спочатку позачергового циклу процесор зчитує із оперативної пам’яті команду, розшифровує її і реалізує указані в ній дії. Після того цикл повторюється: зчитується чергова команда (або команда, адрес в якій вказаний в попередній команді), виконуються вказані в ній дії. Центральний процесор оперує цілочисленними даними.

Абревіатури та скорочення в англомовних комп’ютерних текстах та особливості їх перекладу українською мовою

06 Октября 2015, курсовая работа

Мета даної роботи полягає у дослідженні абревіатур та скорочень в англомовних комп’ютерних текстів та аналізі особливостей їх перекладу.
У відповідності з поставленою метою формулюються наступні завдання:
1. Дослідити особливості англомовних комп’ютерних текстів;
2. Проаналізувати засоби перекладу, які застосовуються у англомовних комп’ютерних текстах;
3. Визначити особливості перекладу абревіатур та скорочень у англомовних комп’ютерних текстах.
Об’єктами є абревіатури та скорочення в англомовних комп’ютерних текстах.

АБС « БИСКВИТ»

30 Мая 2013, курсовая работа

Программное обеспечение за полвека своего существования претерпело огромные изменения, пройдя путь от программ, способных выполнять только простейшие логические и арифметические операции, до сложных систем управления предприятиями. Хотя первоначально компьютеры предназначались главным образом для выполнения сложных математических расчётов, в настоящее время доминирующим является накопление и обработка информации. Сегодня управление предприятием без компьютера просто немыслимо

Автомат переключения светофора с лампами накаливания

10 Апреля 2013, курсовая работа

1ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Светофор простой. Управление лампами 220 В 100 Вт по программе: 15 сек красный, 3 сек желтый, 15 сек зеленый, 3 сек желтый, повтор. Переключатель режима работы «мигающий желтый» (период мигания одна секунда) и обратно. На семисегментный индикатор выводить сколько секунд осталось до переключения.

Автоматизация банковской деятельности. Банковские сети

27 Мая 2015, курсовая работа

Интерес к развитию компьютеризированных банковских систем определяется не желанием извлечь сиюминутную выгоду, а, главным образом, стратегическими интересами. Как показывает практика, инвестиции в такие проекты начинают приносить прибыль лишь через определенный период времени, необходимый для обучения персонала и адаптации системы к конкретным условиям. Вкладывая средства в программное обеспечение, компьютерное и телекоммуникационное оборудование и создание базы для перехода к новым вычислительным платформам, банки, в первую очередь, стремятся к удешевлению и ускорению своей рутинной работы и победе в конкурентной борьбе.
Новые технологии помогают банкам, инвестиционным фирмам и страховым компаниям изменить взаимоотношения с клиентами и найти новые средства для извлечения прибыли.

Автоматизация анализа потребностей и предложений компьютерной техники

24 Декабря 2012, курсовая работа

Эффективность управления предприятием оптовой торговли во многом зависит от умения правильно распорядиться ограниченными оборотными средствами. Это особенно актуально в современных условиях продолжающегося экономического кризиса. Важнейшей стороной управления оборотными средствами является возможность принимать своевременные и оптимальные решения по планированию закупочной деятельности, эффективному подстраиванию ее под пакет заказов покупателей с учетом динамики будущих поставок, прогнозируемого уровня продаж, текущего состояния складов и уже сформированных заказов на поставки.

Автоматизация аптеки

31 Марта 2013, реферат

Выгоды автоматизации аптеки:
1. Статистическое увеличение товарооборота на 15-20 %
2. Оптимизация товарных запасов и Высвобождение оборотных средств
3. Борьба со злоупотреблениями и воровством в аптеке
Статистическое увеличение товарооборота на 15-20 %

Автоматизация бухгалтерского учёта

15 Марта 2012, дипломная работа

Актуальностью темы заключается в том, что доступность современных компьютерных языков и возросший уровень компьютерной грамотности специалистов в области экономики и бухгалтерского учета позволяют создавать в короткое время программные приложения высокого качества с требуемым набором функций. Для пользователя может быть интересен набор функций, реализованных в тех или иных программах.
Целью дипломной работы является исследование и описание возможностей использования бухгалтерских программ по автоматизации бухгалтерского учета в условиях рыночной экономики в России.

Автоматизация бухгалтерского учета

11 Декабря 2013, контрольная работа

Сейчас имеется определенный практический опыт успешного внедрения и эксплуатации АИС в управлении предприятиям различного класса и назначения. Для автоматизации управления предприятием на рынке программных продуктов имеется набор известных программных комплексов – как отечественных, так и зарубежных. Одним из наиболее перспективных из них является Система «1С:Предприятие».
Более чем десятилетний опыт работы российской фирмы «1С» позволяет положительно оценивать ее программный комплекс для автоматизации управления предприятием- «1С:Предприятие».
Задачи бухгалтерского учета специально рассматриваются в рамках программного комплекса «1С:Бухгалтерия».

Автоматизация бюджета на предприятии

22 Мая 2015, курсовая работа

Возможности специализированной автоматизированной системы бюджетирования позволяют спланировать любой многомерный бюджет с необходимой периодичностью, применять различные методики, регламентировать процедуры согласования, утверждения и контроля бюджета. Соответственно, задачами данной работы являются: рассмотрение видов, функций АСБ, а также отечественных и зарубежных их примеров.

Автоматизация верификации программ

01 Июня 2013, творческая работа

Верификация программ – метод установления правильности программ при помощи строгих средств.
При этом программа будет считаться правильной, если решит поставленную задачу.
В основе метода верификации лежит предположение о том, что существует некоторая программная документация, соответствие которой нужно доказать.
Верификация программ - трудоемкий процесс, и его целесообразно автоматизировать. Проблемы корректности программы алгоритмически неразрешимы, поэтому не следует рассчитывать на полную автоматизацию.

Автоматизация взаиморасчетов. Использование коммерческих сетей. Электронные платежи. Системы «банк-клиень»

24 Апреля 2013, реферат

Система "Клиент-Банк" - автоматизированная компьютерная система электронных расчетов через модемную связь.
Данная программа дает возможность одновременно работать с одними и теми же банковскими документами из существенно удаленных друг от друга рабочих мест в любое время суток. Банк гарантирует проведение текущим днем документов, присланных до окончания операционного дня в банке.
Позволяет избежать ошибок и возврата документов: уже при вводе документа в вашем офисе система определит неверность его заполнения и подскажет правильное решение

Автоматизация документооборота колледжа

22 Сентября 2013, творческая работа

Цель курсовой работы – создание системы, предназначенной для автоматизации документа оборота колледжа со следующими техническими характеристиками:
функциональность;
простота в использования;
масштабируемость

Автоматизация документооборота с использованием технологии workflow

02 Ноября 2014, лекция

Электронный документ.
Зачем нужна автоматизация документооборота.
Автоматизация делопроизводства.
Архивы документов.
Ввод и обработка образов документов.
Стоимость хранения документов.
Маршрутизация документов.

Автоматизация ДСП - 180

04 Июня 2013, курсовая работа

Автоматизированные системы управления призваны также сыграть главную роль в резком увеличении производительности и увеличении условий труда металлургов, существенном повышении качества металлопродукции, создание безотходных и экологически безопасных производств в черной металлургии.
В последние годы существенные результаты были получены в области автоматизации процессов плавки – разработаны системы управления дуговых сталеплавильных печей.
Основная задача автоматизации дуговой сталеплавильной печи – получить сталь заданного химического состава и требуемой температуры, а также максимальную производительность печи.

Автоматизация задач обработки информации. Учёт спонсорской помощи

10 Сентября 2013, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является разработка проекта информационной системы, автоматизирующей процесс учёта спонсорской помощи в организации данного типа.

Автоматизация информационного обеспечения органов внутренних дел

14 Января 2014, реферат

Основным направлением использования компьютерной техники в расследовании и предотвращении преступлений являются:
Создание и ведение криминальных учетов;
Создание и ведение дактилоскопических учетов;
Составление субъективных портретов.

Автоматизация информационной поддержки процесса оценки кредитоспособности потребительского кредитования

02 Ноября 2013, дипломная работа

Предмет исследования – процесс оценки кредитоспособности потребительского кредитования в Железногорском филиале Сбербанка России.
Цель выпускной квалификационной работы – разработка структурно-функциональной организации системы информационной поддержки для автоматизации процесса оценки кредитоспособности потребительского кредитования и обоснование предложений по ее практическому использованию.

Автоматизация маркетинга и управление продажами в MS Dynamics AX

11 Мая 2015, курсовая работа

CRM (Customer Relationship Management) - концепция и бизнес-стратегия, которая позволяет максимально эффективно строить взаимоотношения между Вами и Вашими клиентами, партнерами и поставщиками. Наиболее эффективным способом взаимодействия с клиентом является управление всеми бизнес-процессами компании, в которые тем или иным образом вовлечены клиенты: оформление заказов и предложений, маркетинговые акции, обработка платежей и т.д.

Автоматизация начисления и выплаты сдельной заработной платы работникам мебельного цеха

24 Сентября 2013, курсовая работа

В соответствии с изменениями в экономическом и социальном развитии страны существенно меняется и политика в области оплаты труда, социальной поддержке и защиты работников. Многие функции государства по реализации этой политики возложены непосредственно на предприятия, которые самостоятельно устанавливают формы, системы и размеры оплаты труда, материального стимулирования его результатов. Понятие «заработная плата» наполнилось новым содержанием и охватывает все виды заработков (а также различных видов премии, доплат, надбавок и социальных льгот), начисленных в денежных и натуральных формах (независимо от источников финансирования), включая денежные суммы, начисленные работникам в соответствии с законодательством за не проработанное время (ежегодный отпуск, праздничные дни и тому подобное).

Автоматизация операционных задач, с использованием стандартных финансовых функций Excel. Определение будущей стоимости

07 Мая 2013, лабораторная работа

Финансовые функции EXCEL используют базовые модели финансовых операций. Многие финансовые функции имеют одинаковые аргументы.
Понятие будущей стоимости основано на принципе неравноценности денег, относящихся к разным моментам времени. Вложения, сделанные сегодня, в будущем составят большую величину. Эта группа функций позволяет рассчитать:
1) будущую или наращенную стоимость серии фиксированных периодических платежей, а также будущую стоимость текущего значения вклада или займа при постоянной процентной ставке (функция БЗ);
2) будущее значение инвестиции после начисления сложных процентов при переменной процентной ставке (функция БЗРАСПИС).