Рефераты по менеджменту

Аналіз і оцінка ефективності системи прийняття рішень та основні напрямки її оптимізації

22 Ноября 2015, курсовая работа

Прийняття рішень є важливою частиною будь-якої управлінської діяльності. Ефективність управління багато в чому обумовлена якістю таких рішень. У рішеннях фіксується вся сукупність відносин, що виникають у процесі трудової діяльності і управління організацією.
Якщо комунікації - свого роду «стрижень», що пронизує будь-яку діяльність в організації, то ухвалення рішень - це «центр», навколо якого обертається життя організації. Ефективне прийняття рішень необхідно для виконання управлінських функцій. Вдосконалення процесу прийняття обгрунтованих об'єктивних рішень у ситуаціях виняткової складності досягається шляхом використання наукового підходу доданого процесу, моделей і кількісних методів прийняття рішень.

Аналіз власного капіталу вагонного депо

24 Марта 2015, курсовая работа

Залізничний транспорт повинен постійно задовольняти потреби підприємств та населення в перевезеннях на основі його подальшого переозброєння. Всі ланки залізничного транспорту, в тому числі й вагонне господарство, повинні працювати чітко та злагоджено, щоб забезпечити високу ефективність використання засобів перевезень при мінімальних витратах на їх технічне обслуговування та ремонт. У забезпеченні надійності та чіткої роботи залізничного транспорту важлива роль належить вагонному господарству, яке поєднує вагони та матеріально-технічну базу їх технічного обслуговування та ремонту.

Аналіз внутрішнього середовища ВАТ «ПЕМЗ ім. К.Маркса»

24 Января 2013, курсовая работа

Мета курсової роботи. Дослідити процес планування, організації та реалізацій зовнішньоекономічних операцій, отримати практичні навички маркетингового аналізу, стратегічного планування зовнішньоекономічних операцій, сучасних методів ціноутворення, техніко-економічного обґрунтування ЗЕО.

Аналіз готельної бази Малайзії

18 Октября 2015, курсовая работа

Мета: дослідити готельно-туристичну базу Малайзії.
Завдання:
дати загальну характеристику країни;
охарактеризувати рівень розвитку туризму в країні;
дати характеристику готельній базі;
охарактеризувати Hotel Istana Kuala Lumpur;
виявити основні формальності при в'їзді-виїзді іноземних туристів.

Аналіз діяльності підприємства туристичної індустрії

26 Апреля 2012, курсовая работа

Виконання розрахунково-графічного завданя з даної дисципліни складається з наступних етапів:
• вибір підприємства (готель, туристська фірма, санаторно-курортна установа, заклад громадського харчування тощо);
• складання характеристики обраного підприємства;
• збір та аналіз фінансових документів підприємства;
• проведення необхідних розрахунків;
• оформлення, подання і захист.

Аналіз здійснюваних мерчандайзингових заходів в торгових точках міста Рівне на прикладі товарної групи «кондитерські вироби

07 Июня 2013, творческая работа

Наявність високої конкуренції між провідними виробниками на внутрішньому ринку кондитерської продукції сприяє активізації інвестиційних процесів, спрямованих на розширення й введення в експлуатацію нових виробничих потужностей. Можливості здійснення інвестиційної діяльності українських промислових підприємств обмежені низькою рентабельністю продукції, що обумовлює жорсткі вимоги до обґрунтування необхідних обсягів виробничої потужності й відповідних інвестиційних ресурсів. Водночас має місце об’єктивний процес скорочення терміну експлуатації діючих виробничих потужностей, викликаний прискореними темпами створення й освоєння виготовлення нових видів продукції.

Аналіз методів психологічного впливу керівника на персонал організаціі

02 Апреля 2015, реферат

Уміння проводити персонал допомагає керівнику вирішити такі немалозначні завдання, по-перше: мотивувати співробітників, все, можуть позитивно зашкодити їх професійному розвитку і зростання. По-друге: допомогтиподчиненному творчо висловитися у праці. По-третє: згуртувати групу працівників у колектив. По-четверте: керівник та його команди дійдуть успіху, економічну вигоду.

Аналіз та вибір обладнання для системи моніторингу дорожнього руху м. Львова до Євро 2012

03 Декабря 2013, дипломная работа

З кожним роком інтелектуальні можливості людини зростають за рахунок великої кількості інформації ,яка накопичувалась не одне століття(це різні наукові відкриття,досягнення людства протягом багатьох років,різні дослідження …). Колись ця інформація була неосяжна простій людині,єдиним тоді можливим ресурсом знань була книга, але на даний час людина навчилась зберігати цю інформацію в інших виглядах ,це дало людині більше можливостей і дозволило їй безпосередньо дізнатись майже про все її цікаве, неосяжне колись нашим предкам. Особливо за моїм спостереженням найбільшим джерелом інформації у XXI столітті є інтернет - це невичерпний ресурс , з якого черпають мільйони людей щодня, проте він не втрачає, а тільки поповнюється свої запаси новою інформацією.

Аналіз та оцінка факторів, що сприяли чи перешкоджали здійсненню інновацій

27 Октября 2013, курсовая работа

Актуальність дослідження: з організації інноваційної діяльності на ВАТ «Металургійний завод імені. А.К. Серова» обумовлена необхідністю:
уточнення понять інновацій й інноваційної стратегії підприємства;
узагальнення теоретичних основ організації інноваційної роботи і аналізу впровадження інновацій на підприємство;
аналізу чинників, які впливають інноваційну діяльність підприємства;
пропозиції заходів із вдосконалення управління підприємством з урахуванням інноваційної діяльності
Об'єктом дослідження: є ступінь впровадження інновацій в технологічний процес ВАТ «Металургійний завод ім. А.К. Сєрова ».

Аналіз та оцінка якості надання туристичних послуг на туристичній фірмі Coral Travel

26 Мая 2013, контрольная работа

Володіючи 20-річним професійним досвідом у сфері виїзного туризму, компанія "Coral Travel " пропонує на українському туристському ринку тільки високоякісний турпродукт. Туристична компанія також входить до числа найбільших туроператорів України. Компанією запущені чартерні програми з усіх найбільших міст України. У 2012 році українськими компаніями групи ОТІ були відправлені на відпочинок з України по 25 напрямам понад 500 тис. туристів.
"Coral Travel" пропонує найкращі курорти і готелі в 26 країнах світу – Туреччини, Іспанії, Греції, Єгипті, Таїланді, Тунісі, Марокко, Ізраїлі, ОАЕ, Китаї, Кубі, Індії, Маврикії, Танзанії, Домініканській Республіці, Індонезії, Мальдівах, В'єтнамі, Сейшелах , Шрі-Ланці, Сінгапурі, Мексиці, Камбоджі, Йорданії, Андоррі, Австрії. Йде постійна робота з відкриття нових напрямів. Туроператор організовує групові та індивідуальні тури FIT на базі власних чартерних програм і регулярних рейсів, розвитком incentive-, congress-, спортивного та інших видів туризму, а також активно займається продажем авіаквитків.

Аналіз та шляхи вдосконалення системи контролю в управлінській діяльності митної служби України

10 Октября 2013, дипломная работа

Мета дослідження полягає у комплексному аналізі функціональної природи системи контролю в управлінській діяльності митної служби України та виробленні на основі проведеного аналізу пропозицій щодо оптимізації та вдосконалення контролю в митній службі.
Для досягнення поставленої мети основна увага була приділена вирішенню наступних завдань:
з’ясування сутності та змісту контролю як умови функціонування системи митних органів;
аналіз організаційних питань реалізації функцій внутрішнього контролю та розкриттю сутності правовідносин, що виникають у митних органах у зв’язку з проведенням внутрішньої контрольної діяльності;
визначення поняття «організаційного механізму здійснення контрольних функцій у митній службі», удосконаленню класифікації елементів цього механізму та з’ясуванню їх змісту;

Аналіз умов ефективного спілкування працівників, рекомендації щодо їх використання на ТОВ «ІНВЕСТ»

20 Апреля 2013, курсовая работа

Актуальність даної теми очевидна для кожної людини: важливим елементом людського співжиття і взаємин є психологічні контакти і спілкування. Потреба в контакті з подібними до себе існує й у тваринному світі, однак спілкування – величезний дар, набуток суспільного буття людини. Завдяки спілкуванню людина пізнає світ, власну духовність, підтримує психологічний зв’язок з іншими людьми через засоби масової комунікації й безпосередні стосунки, без чого важко зберегти емоційний життєвий статус.
Спілкування – багатоплановий процес встановлення і розвитку контактів між людьми, який передбачає обмін інформацією, певну тактику і стратегію взаємодії, сприймання і розуміння суб’єктами спілкування один одного.

Аналіз форм та методів мотивації персоналу на підприємстві

17 Марта 2013, курсовая работа

Необхідною умовою існування й розвитку суспільства є праця, як доцільна діяльність людей, що спрямована на задоволення їхніх життєвих потреб. Однією з складових праці є її мотивування на рівні агентів (учасників) трудових відносин. Система мотивації характеризує сукупність взаємопов'язаних заходів, які стимулюють окремого працівника або трудовий колектив у цілому щодо досягнення індивідуальних і спільних цілей діяльності підприємства.

Анализ внешней и внутренней среды компании Adidas

31 Марта 2013, курсовая работа

Целью курсовой работы являются:
выявление приоритетных целей развития компании;
определить общие тенденции развития;
анализ отрасли и конкуренции в ней.

Анализ действующей системы мотивации персонала организации «Pleer.ru»

10 Декабря 2013, курсовая работа

Цель работы – изучить теоретические вопросы мотивации и продемонстрировать процесс мотивирования сотрудников магазина.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
определить сущность и основные понятия мотивационной сферы;
обозначить методы мотивирования персонала;
ознакомиться с основными теориями трудовой мотивации;
проанализировать особенности мотивации персонала в розничной торговле в целом, и на конкретном предприятии;

Анализ и совершенствование организационной структуры системы управления персоналом предприятия (на примере ОАО «ФОСАГРО»)

29 Ноября 2013, курсовая работа

В условиях динамичности современного производства и общества управление должно находиться в состоянии непрерывного развития, которое сегодня невозможно обеспечить без исследования тенденции и возможностей, без выбора альтернатив и направлений развития.
Актуальность выбора данной темы исследования, обусловлена тем, что сегодня, для любого хозяйствующего субъекта большое значение имеет организационная структура управления, подходы к распределению обязанностей, принципы создания перспективной организации и т.д. Поэтому в настоящее время совершенствованию организационной структуры управления уделяется значительное внимание, так как достижение основных целей организации возможно при эффективной структуре организации, построенной с учетом всех ее преимуществ и недостатков.

Анализ методов оценки персонала

13 Декабря 2011, реферат

Задача деловой оценки сотрудника состоит в выявлении его трудового потенциала, степени использования этого потенциала, соответствия сотрудника занимаемой должности, его готовности занять другую конкретную должность. Практика оценки персонала проводится регулярно также чтобы выявлять творческий потенциал работника, способ его мышления и чтобы понять как долго еще работник способен выдвигать новые креативные идеи и планы по развитию предприятия. Также оценка персонала необходима чтобы понять как долго работник может еще работать на данной должности.

Анализ прибыли и рентабельности на предприятии

25 Октября 2013, курсовая работа

Основными задачами анализа финансовых результатов деятельности предприятия являются:
1. Систематический контроль за выполнением планов реализации продукции и получением прибыли;
2. Определение влияния как объективных, так и субъективных факторов на объем реализации продукции и финансовые результаты;
3. Выявление резервов увеличения объема реализации продукции и суммы прибыли;
4. Оценка работы предприятия по использованию возможностей увеличения объема реализации продукции, прибыли и рентабельности;
5. Разработка мероприятий по использованию выявленных резервов.

Анализ производительности труда в турфирме

05 Июня 2013, контрольная работа

Производительность труда является одним из важнейших качественных показателей работы предприятия. Она характеризует эффективность, результативность затрат труда и определяется количеством продукции, произведенной в единицу рабочего времени или затратами труда на единицу произведенной продукции или выполненных работ.
Уровень производительности труда характеризуется соотношением объема произведенной продукции или выполненных работ и затрат рабочего времени. От уровня производительности труда зависят темпы развития промышленного производства, увеличение заработной платы и доходов, размеры снижения себестоимости продукции.

Анализ ситуации «Как важно быть сердитым»

18 Октября 2013, творческая работа

Успех любого предприятия зависит от многих факторов, таких как решение финансовых вопросов, организация производственного процесса, подбор персонала, но не менее важное значение имеет стиль управления, выбранный руководителем.
От того, сможет ли руководитель организовать людей на то, чтобы добиться необходимых результатов и одновременно, чтобы подчинённые были удовлетворены своей работой, своим положением на фирме зависит конечный результат работы.
Главный герой Дмитрий Никольский молодой, талантливый специалист. За свои профессиональные навыки, лидерские качества и знание дела был выдвинут на руководящую должность.

Анализ современного состояния и тенденций развития технических, программных и прочих средств ИС

15 Января 2013, реферат

Современный человек не может себе представить своего существования без технологий нашего времени - компьютера, мобильного телефона, телевизора и многого другого. Потоки информации, получаемые и передаваемые человеком за один только день, в десятки раз превышают количество информации, которую получали наши предки. Экономика предприятий, стран, зависит от структурированной и своевременной информации. Именно для этого и разрабатываются различные Информационные Системы (ИС)

Анализ среды предприятия. Внешняя и внутренняя среда

27 Мая 2013, курсовая работа

Важнейшим понятием в менеджменте является организация. Любая организация находится и функционирует в среде. Каждое действие всех без исключения организаций возможно только в том случае если, среда допускает его осуществление. Внутренняя среда является источником ее жизненной силы. Она заключает в себе потенциал, необходимый для функционирования организации, но в это же время может быть источником проблем и даже ее гибели. Внешняя среда является источником, питающим организацию ресурсами.

Анализ существующей кадровой политики

31 Мая 2013, дипломная работа

Цели дипломной работы: анализ существующей кадровой политики ОАО «Амурский банк» и разработка мероприятий ее совершенствования. Задачи дипломной работы:
Изучить специальную литературу по данной проблеме;
Определить сущность основных понятий: кадры, кадровая политика, т. п.;
Провести анализ кадровой политики, проводимой руководством ОАО «Амурский банк»;
Разработать практические рекомендации по усовершенствованию кадровой политики предприятия.

Анализ финансовых рисков Сургутского завода стабилизации конденсата и принятие управленческого решения по управлению финансовыми риск

26 Мая 2013, курсовая работа

Цели и задачи исследования. Целью диссертационной работы является разработка и научное обоснование методических положений и практических рекомендаций по формированию системы управления финансовыми рисками промышленных предприятий.
Для достижения цели исследования были поставлены и решены следующие задачи:
выявлены проблемы финансового состояния предприятий реаль
ного сектора экономики, определены факторы, влияющие на финансовое
состояние промышленных предприятий;
проведен анализ отечественного и зарубежного опыта финансово
го риск-менеджмента, выделены основные методы управления финансо
выми рисками предприятий;

Анализ эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии

04 Марта 2015, курсовая работа

Целью настоящей работы является: анализ эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии, выявление и оценка путей повышения их использования на РСУП «Родина».
Задачами работы являются:
определение понятия, состава и сущности трудовых ресурсов как экономической категории;
характеристика производительности труда как одного из показателей эффективности использования трудовых ресурсов предприятия ;

Анализ альтернатив и выбор стратегии развития предприятия

07 Апреля 2014, курсовая работа

Суть стратегического управления заключается в том, что в организации, существует четко организованное комплексное стратегическое планирование, чтобы обеспечить выработку долгосрочной стратегии для достижения целей фирмы и создание управленческих механизмов реализации этой стратегии через систему планов.
Структурно работу можно представить в виде двух частей. В первой части содержаться теоретические аспекты стратегии развития организации. Рассматриваются такие вопросы как: стратегическое управление организацией, стратегическое планирование и концепция многоуровневого развития организации.
Во второй части рассматривается стратегия развития организации, ее цели и задачи, выполняемые ей функции, потенциал, которым располагает данная организация, для решения поставленных перед ней задач.

Анализ альтернативных вариантов и оценка целесообразности принятия решения на разработки инвестиционных проектов

13 Мая 2015, курсовая работа

Актуальность темы состоит в том, что инвестиции служат мощным источником обновления промышленной производственной деятельности для принимающей организации, одним из важных генераторов ее экономического роста. Они способствуют модернизации промышленного производства, привлечению новых технологий и росту рабочих мест.
Проблему привлечения прямых иностранных инвестиций сегодня следует рассматривать в качестве одного из ключевых моментов при разработке инвестиционной стратегии предприятия.

Анализ альтернативных подходов к формированию структуры организации

16 Мая 2015, реферат

Тема, обозначенная на титульном листе, была сознательно сужена до конкретной методики, применявшейся на практике и в разработке которой автор курсовой работы принимал непосредственное участие. Структура организации понималась как вся внутренняя среда организации (в широком смысле). Изложение теоретических сведений управленческой науки было подчинено ограничению объема курсовой работы и желанию изложить конкретную методику.
Цель работы: упорядочить знания автора курсовой работы о системном и математическом подходах к управлению и продемонстрировать изящество "Оригинальной методики анализа альтернативных подходов к формированию структуры организации".

Анализ американской модели менеджмента на примере компаний "Дженерал Моторс", "Форд Мотор" и "Крайслер"

12 Декабря 2013, дипломная работа

Целью дипломной работы является изучение американской модели менеджмента.
Для выполнения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
- изучить историю развития американской модели менеджмента;
- рассмотреть особенности современного состояния модели менеджмента;
- выявить преимущества и недостатки американского менеджмента;
- проанализировать систему менеджмента в компаниях "Дженерал Моторс", "Форд Мотор" и "Крайслер".

Анализ баланса банка и его роль в формировании управленческих решений на примере Kaspi Bank

02 Апреля 2013, дипломная работа

Цель дипломной работы - исследовать в теоретическом плане сущность и значение анализа баланса коммерческого банка, а также проанализировать на конкретном примере состав и качество активов банка.
Исходя из цели работы, были поставлены следующие задачи: - проанализировать научно – методологические аспекты анализа баланса банка; - определить влияние анализа консолидированной отчетности и баланса банка на формирование управленческих решений; - определить сущность активов и пассивов коммерческого банка; - выяснить структуру активов и пассивов банка АО «Kaspi Bank»; - выявить основные проблемы совершенствования управления активами в коммерческом банке.