Рефераты по журналистике

М. Шаханов: публицистикасындағы ұлттық құндылық мәселелері

14 Октября 2013, доклад

«Публицистика, яғни көсем сөз дегеніміз заман тарихы, дәуір тынысы, өмір шежіресі. Оның мақсаты – саяси, экономикалық, әлеуметтік, философиялық, ұлттық мәселелерді көтере отырып, өз кезеңіндегі қоғамдық ойға ықпал ету» Ал көсемсөзтанушы Т. Ыдырысов: «Публицистика – журналистің пікірі, күнделікті өмірге, әрқилы қоғамдық құбылысқа пікір айтуы, кемел талантпен үн қосуы, көркемдік шабытпен терең ой тастап, жұртшылықты белгілі бір оқиғаға, құбылысқа ерте, еліктіре білуі»,- деп анықтама береді [2, 31б]. Демек, көпшілікке арналған сөз өнерінің бойында ұлттық ойлау жүйесінің сипаттары, қайталанбас мәдениеттің озық үлгілері мен мұндалап тұруы шарт. Ақпараттық кеңістіктегі өзгеше стиль, дара мінез-құлық дегеніміз, міне, осы. Дейтұрғанмен, әлемдегі тұрақтылық категориясының өзі салыстырымды, өзгермелі.

М.М.Бахтин – философия поступка

10 Декабря 2012, доклад

Заслугой М.М.Бахтина является создание философская концепции, так называемой "первой философии" в равной степени являющейся и философией культуры, и философией личности. М.М.Бахтину свойственна оценка мысли как индивидуального поступка учитывающего и включающего в себя момент значимости мысли-суждения, так и оценка значимости суждения — необходимый момент в составе поступка. Он развил совершенную теорию превращения суждения в ответственный поступок.
Однако надо, заметить тот главный факт, что при всем размахе, с каким оболочки бахтинских текстов пошли в расход и растворились в массовом потреблении, ядро его мысли остается неприступным и довольно таинственным.

Міжнародний імідж Казахстану

18 Апреля 2013, реферат

У формуванні міжнародного іміджу Казахстану в 2007 році відбулися великі зміни. У лютому 2007 року у складі Міністерства закордонних справ РК був створений Департамент міжнародної інформації, основною функцією якого стало формування іміджу країни за кордоном.
Вже в травні 2007 року Департамент залучив до роботи два великих PR-агентства, у тому числі «Корпорацію розвитку суспільних зв'язків» (КРОС) в Росії. Поява нового органу було тісно пов'язане з виходом на екрани скандального фільму британського коміка Саші Барона Коена: «Борат: культурні дослідження Америки на користь славної держави Казахстан», який надійшов у прокат у листопаді 2006 року.

Максім Адамавіч Багдановіч

12 Мая 2015, реферат

Максі́м Ада́мавіч Багдано́віч (9 снежня (27 лістапада) 1891, Мінск — 25 мая (12 мая) 1917) — беларускіпаэт, публіцыст, літаратуразнавец, перакладчык; класік беларускай літаратуры, адзін са стваральнікаў беларускай літаратуры і сучаснай літаратурнайбеларускай мовы[3]. Багдановіч выступаў як крытык і гісторык літаратуры[4]. Распачынальнік традыцыі беларускага мастацкага перакладу[5]. Нізка «Места» з адзінага прыжыццёвага зборніка паэта «Вянок» з'яўляецца першым узорам урбаністычнай лірыкі ў новай беларускай паэзіі[6].

Максимов В.Е.

23 Октября 2013, реферат

Владимир Емельянович Максимов - большое и сложное явление в русской литературе, в нашей общественной жизни последних десятилетий.
Факты, жестокие реалии современного бытия, трагедия современной России - вот что стояло в центре духовно-нравственных устремлений Максимова. Восхищают твердость и последовательность Максимова - истинно русского патриота, честного и бескомпромиссного художника слова.
Приспособленчество, политическую конъюнктуру, мещанское благополучие он глубоко презирал.

Малая Родина

11 Октября 2013, сочинение

Что же такое Родина в судьбе и жизни человека? Родину нельзя, так же, как и слово «счастье», определить одним словом или даже фразой. Обыкновенно, это страна, где родился и вырос человек. Родина - это место, где он провёл лучшие годы своей жизни, детские годы; это его судьба, к которой он ощущает свою сопричастность.
Именно с детских лет, взрослые приучают маленького человека любить и гордиться Родиной, какой бы она ни была. Они учат уважать, любоваться, довольствоваться и развивать чувство патриотизма к своей стране. Познавая мир от взрослых, ребёнок приучается к традициям, религии и культуре своей семьи, а следственно и своего государства. В этом периоде жизни, он «впитывает всё как губка», запоминая даже малейшие детали.

Мамандық таңдау - өміріңіздің бір кірпішін дұрыс қалау

20 Октября 2013, реферат

Мамандық таңдаудың оңай жұмыс еместігін, мамандықты темпераментке сай таңдау керектігін, тіпті, әлемдегі ең қауіпті мамандық тізімін де айтып өттік. Қазір мектеп түлектері ҰБТ сынағын бітіріп, оқу орны мен мамандықтарын қызу таңдау үстінде болар. Біздің бүгінгі әңгімеміз мамандық таңдауда ойланып жүрген түлектерге ғана емес, жұмысы бар маман иелеріне де қатысты.
Мамандық таңдау деген өзің айналысқың келетін жұмысты таңдау ғана емес, өзің араласқың келетін ортаны да таңдау. Қазақ "Адам екі түрлі жағдайда қателеспеу керек: бірі - жар таңдағанда, екіншісі - мамандық таңдағанда" деп бекер айтпаса керек.

Маркетинговые исследования в некомерческой сфере

20 Мая 2014, контрольная работа

Результаты деятельности людей в некоммерческой сфере во многом отражаются на благополучии населения от предоставления бесплатного медицинского обслуживания и образования, социального обеспечения, безопасного существования членов общества, особенно наименее защищенных членов общества.

Мастера фоторепортажа

11 Мая 2012, реферат

Целью работы является углубление в историю формирования фотожурналистики вообще и подробное ее описание как жанра. Также можно сказать, что цель – ознакомление с наиболее известными фотографиями ХХ века и частично их анализ.
Задачи: раскрыть смысл термина «фотожурналистика», рассмотреть на примере некоторых фотографий творчество репортеров. Самая главная задача – понять, почему данных фотожурналистов называют «мастерами», в чем заключается их талант и можно ли сказать, что и в наше время существуют «мастера фоторепортажа».

Матеріали з дисципліни «Проблематика ЗМІ»

24 Сентября 2012, курсовая работа

Одним з основних напрямків висвітлення проблем соціального захисту населення є конкретні поради читачам про те, як вижити у нинішніх непростих умовах. Особливу увагу варто приділяти найменш соціально захищеним верствам населення – пенсіонерам, дітям-сиротам, інвалідам, багатодітним сім'ям. Необхідно подавати матеріали про їхнє життя, про благодійну допомогу.

Махаббат өмір өзегі

14 Ноября 2013, доклад

Махаббат адам өміріндегі ең ғажап, ең басты сезімдерінің бірі. Махаббатсыз бұл жалған дүние болмас еді. Өйткені махаббат сезімдердің күштісі. Жас жігіт пен бойжеткеннің махаббаты, баланың анаға деген махаббаты, адамзаттың отанға деген махаббаты.

Медиа-философия и ее особенности в интервью с Савчуком

16 Января 2014, статья

Статья вводит читателя в современной контекст медиафилософии, одновременно и фиксируя необратимость становления медиареальности, и заостряя акцент на ключевой для XX–XXI века трансформации активности субъекта переходящей к объекту: не субъект говорит, видит, воспринимает, а язык говорит, образ видит, а медиа воспринимают
субъектом. Следуя логике важнейших «поворотов» в культуре XX века (онтологический, лингвистический, иконический), автор предлагает следующий — медиальный поворот, из которого проистекает ключевой тезис медиафилософии — все есть медиа. Обосновываются границы разрешимости этого тезиса.

Медиабайер

23 Октября 2013, доклад

Медиабайер (Media buyer)- специалист, ответственный за приобретение времени и печатной площади для размещения рекламных сообщений в СМИ. Может выполнять так же обязанности заведующего рекламным отделом.
Медиабайер покупает рекламные площади на щитах и городском транспорте, на интернет-сайтах и в кинофильмах, на газетных и журнальных полосах, закупает время на телеканалах. Торгуется с медиаселлерами, продающими рекламное время на ТВ, радио, кинорынке. В журналах и газетах, байерам чаще приходится иметь дело с рекламными службами.

Медиаплан для мультиварки Polaris в Санкт-Петербурге

15 Января 2014, творческая работа

Цель медиаплана: Повышение уровня информированности целевой аудитории о товаре.
Описание сегмента рынка:
Сейчас рынок бытовой техники и электроники один из самых быстрорастущих в России.
Российский рынок БТиЭ в 2012 году вырос на 9,5% по сравнению с предыдущим годом и достиг около 36 млрд долларов. Такие данные приводят аналитики компании "М.Видео".

Медиаресурсы в журналистском образовании

12 Мая 2013, курсовая работа

Актуальность выбранной темы обусловлена увеличением в обществе потребности в качественном образовании международного уровня. За последние десятилетия в зарубежных образовательных системах произошли существенные структурные изменения, обусловленные развитием научно-технического прогресса и его возрастающим воздействием на все стороны социальной жизни. Происходит процесс интернационализации образования не только по содержанию, но и по методикам обучения и организационным формам. Существенное место занимают системы, использующие компьютерные сети, системы непосредственно телевизионного вещания, системы дистанционного обучения с использованием современных телекоммуникационных технологий.

Медиарынок Японии

06 Октября 2013, доклад

Индустрия СМИ – один из ключевых и прибыльных секторов современной экономики. Экономика Японии — одна из самых развитых в мире. По размеру ВВП и объему промышленного производства Япония занимает третье место среди стран мира, после США и КНР.
Медиарынок — важная составляющая экономики страны. На медиарынке создается информационный продукт. Медиарынок - район охвата аудитории средствами массовой информации, принадлежащими той или иной компании. К сегментам медиарынка относятся:

Мелодрама в литературе

16 Ноября 2012, реферат

Мелодрама – это первоначально термином обозначали музыкально-драматическое произведение, предназначенное для постановки, в котором монологи и диалоги действующих лиц сопровождаются или перемежаются музыкой и пением. С конца XVIII века мелодрамой стали называть жанр драматургии, в основе которого лежат трогательные истории преследования невинных жертв, поиска истинных родителей и детей, нес

Ментальность и журналистская деятельность на примере сравнительного анализа российских и американских СМИ

21 Мая 2013, курсовая работа

Людям свойственно приукрашивать действительность и искать себе оправдание даже при полной очевидности их неправоты. Объяснить, почему у тебя «не так, как надо», довольно просто: «у меня от природы плохой характер», «мне по жизни не везёт», «да все русские такие».
Тем не менее, в определённых жизненных ситуациях человек склонен и к самоанализу. Обращаясь именно к тому, что в нас заложено природой или «передалось от прабабушки», мы подчас находим самые неожиданные, даже странные, решения и объяснения чем-то сложному и непонятному.

Месседж глянцевого журнала

15 Декабря 2013, курсовая работа

Цель курсового исследования- "месседж" глянцевого журнала в сознании читателя как стереотипа роскошной жизни. В качестве объекта исследования выступают потребительские практики, детерминированные глянцем.

Место газеты в системе СМИ

23 Мая 2013, курсовая работа

Газета и журнал – это не просто два вида периодики, это два способа воздействия на читателя, две разные формы подачи информации. Газета формирует общественное мнение ежедневно, информируя, агитируя читателей; журнал на основе созданного газетой общественного мнения вырабатывает жизненную ориентацию, определенное мировоззрение.

Место журналистики в творчестве У. Теккерея

11 Марта 2014, реферат

Место журналистики в творчестве Теккерея. Журналистское творчество Теккерея составляет весьма значительную часть его литературного наследия. Прежде чем он заявил о себе как о талантливом, самостоятельном писателе (роман "Ярмарка тщеславия" 1848 г.), 15 (!!!) лет своей творческой биографии он посвятил журналистике. Он и позже не порывал с ней: бразды правления "Корнхилл мэгэзин" были отданы им лишь за год до смерти. К сожалению, эта часть его наследия недостаточно изучена за рубежом и практически не востребована в нашей стране.

Место и роль молодёжного журнала «Поколение Y» в системе самарских СМИ

30 Марта 2015, курсовая работа

Цель экзаменационной работы – определить функции и особенности заметки в молодежном журнале «Поколение Y». Заметка - простейший из информационных жанров. Ее назначение - оперативно сообщать общественно значимые, заслуживающие внимания факты, четко сбалансировав сенсационность с тем, что может помочь в социальной ориентации. А потому ее характеризуют, прежде всего, новизна и краткость.

Место и роль СМИ в политике

28 Мая 2013, реферат

Оперативность и динамичность дают СМИ возможность эффективно воздействовать на духовную жизнь общества, на сознание широчайших масс населения. Они могут способствовать возбуждению общественного мнения в поддержку определенных целей, того или иного политического курса. В то же время они могут выполнять интеграционные функции, убеждая людей благосклонно воспринимать и усваивать господствующие социально - политические ценности.
Политическое содержание просматривается в деятельности СМИ особенно в периоды различных изменений в системе общественных отношений, в формах государственного правления.

Метафора в рекламном слогане

14 Июля 2013, курсовая работа

Одним из основных аспектов рекламы является рекламный текст. Важной частью рекламного текста является рекламный слоган, задача которого заключается в выражении коммерческой идеи фирмы, сути рекламной концепции. Для создания таких рекламных текстов широко используются различные приемы риторики и стилистики. Среди них одним из самых ярких и значимых является метафора.
Целью данной курсовой работы является выявление функциональных особенностей метафоры в рекламном слогане. В работе рассматриваются такие темы, как
Понятие метафоры, ее классификация и функциональные особенности,
Понятие слогана, его значение и классификация,
Роль и применимость метафоры в рекламном слогане.

Метод интервью

12 Декабря 2012, контрольная работа

Интервью, как вид исследования, позволяет осуществить сочетание метода опроса и наблюдения. В зависимости от степени формализации различают: стандартизированные интервью, когда всем респондентам задают одни и те же вопросы в одной и то же последовательности; свободные интервью, протекающие в форме беседы на заданную тему. В отличие от анкетирования, интервью проводится специально подготовленным интервьюером. В интервью социология в полной мере проявляется как «искусство задавать вопросы», умение переводить исследовательские понятия и категории на уровень понятий меньшей общности, уровень индикаторов и показателей, отраженных и используемых уже непосредственно в вопросах беседы.

Метод контент-анализа в исследовании политических процессов на примере российских партий

09 Декабря 2013, курсовая работа

Цель - Изучить метод контент-анализа в исследовании политических процессов на примере российских партий.
Исходя из цели, были определены следующие задачи:
1) изучить метод контент-анализа и его применение в различных процессах;
2) исследовать политических партий методом контент-анализа;
3) выявить преимущества и недостатки контент-анализа по сравнению с опросом.

Методы взаимодействия СМИ с аудиторией

31 Марта 2014, курсовая работа

Бурное развитие интернет-коммуникаций, появление виртуальной информационной реальности не могло не сказаться на развитии PR-деятельности. Эволюция Интернета привела к изменению методов работы PR-специалистов, внедрив в их деятельность новые технологии и изменив тем самым условия их работы. Интернет для PR-специалиста выступает в первую очередь инструментом для управления восприятием общественности и проводником в процессе коммуникации.

Методы журналистского расследования в творчестве Гюнтера Вальрафа

24 Февраля 2013, курсовая работа

Задачи работы – рассмотреть, как методы ведения журналистских расследований представлены в журналистском творчестве Гюнтера Вальрафа и проанализировать их в контексте современности.
Объектом исследования являются сборники репортажей Гюнтера Вальрафа «Репортер обвиняет» и «Нежелательные репортажи».

Методы сбора информации в журналистике и PR-коммуникациях

01 Декабря 2013, доклад

Вообще с получением, поиском, сбором информации имеет дело не только журналистика и PR-коммуникации, но и множество других профессий - ученого, следователя, разведчика, психолога, врача и т.д. По сути дела любая область деятельности, где ключевое значение имеет обстоятельство – точна ли информация относительно объекта, процесса или явления, сталкивается с проблемой как эту информацию получить и оценить, с комплексом методов реализации этой задачи.
Основой любого журналистского произведения (текста) является информация, т. е. сведения о реально происходивших процессах и явлениях. Суждение, не основанное на информации, может привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до полного отторжения или противоположной ожидаемой реакции.

Методы сбора информации в журналистике и PR-коммуникациях

29 Ноября 2013, доклад

Вообще с получением, поиском, сбором информации имеет дело не только журналистика и PR-коммуникации, но и множество других профессий - ученого, следователя, разведчика, психолога, врача и т.д. По сути дела любая область деятельности, где ключевое значение имеет обстоятельство – точна ли информация относительно объекта, процесса или явления, сталкивается с проблемой как эту информацию получить и оценить, с комплексом методов реализации этой задачи.