Інноваційна політика ТОВ "ПТЗ"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Января 2013 в 12:07, курсовая работа

Описание работы

Сьогодні досягнення значних темпів економічного зростання не можливе без впроваджень в економічну діяльність результатів наукових досліджень, які б сприяли зростанню добробуту та збалансованому економічному, соціально-культурному та екологічному розвитку суспільства. Інноваційна політика спрямована на максимальне задоволення безмежних потреб в умовах обмеженості ресурсів економіки.

Содержание работы

ВСТУП 2
РОЗДІЛ 1. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 3
1.1. Аналіз державної інноваційної політики 3
1.2. Оцінювання інноваційної політики регіону 6
1.3. Діагностика інноваційної політики підприємства 10
РОЗДІЛ ІІ. РЕКОМЕНДАЦІЙНА ЧАСТИНА 18
2.1 Формування загального бачення "Інноваційної політики" 18
2.2 Формування інноваційної стратегії підприємства 28
2.3 Формування інноваційної бізнес-моделі 45
2.4 Формування інноваційної програми розвитку підприємства 48
2.5 Розроблення дорожніх карт реалізації завдань виконання інноваційної політики підприємства 64
2.6 Прогнозування ефективності інноваційної політики 68
ВИСНОВКИ 77
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 79

Файлы: 1 файл

курсач.docx

— 549.40 Кб (Скачать файл)

 

  

1

2

3

4

5

IV План  заходів щодо взаємодії  з ВНЗ

Взаємодія з ВНЗ

 1. Розроблення  та затвердження програми  Підприємства щодо взаємодії з ВНЗ та науковими організаціями
 2. Моніторинг і вибір ВНЗ партнерів
 3. Укладання договорів/угод про співпрацю
 4. Проходження практики студентами на підприємстві
 5. Розроблення та погодження пропозицій з модернізації освітніх програм ВНЗ- партерів
 6. Залучення представників  ВНЗ до аналізу ринкової ситуації, пошуку вузьких місць та генерування ідей щодо вирішення проблем
 7. Підвищення кваліфікації персоналу

2013-

Немає потреби в фінансуванні, співпраця  має здійснюватись на засадах  партнерства

  1. Кількість ВНЗ-партнерів – 1
  2. Кількість проектів, виконаних спільно з ВНЗ-партнерами –3 
  3. Кількість спільних освітніх програм –1
  4. Кількість осіб, що залучені до співпраці – 10

IX Програма заходів з підвищення  кваліфікації персоналу. Що відповідає  за інноваційний та технологічний  розвиток

Підвищення  кваліфікації персоналу

 1. Залучення ВНЗ-партнерів щодо проведення атестації працівників підприємства
 2. Проведення атестації
 3. Проведення підвищення кваліфікації персоналу підприємства
 4. Оцінка ефективності проведених заходів

2013-

Немає потреби в фінансуванні, співпраця  має здійснюватись на засадах  партнерства

 1. Кількість програм підвищення кваліфікації - 2
 2. Кількість персоналу, що бере участь у підвищенні кваліфікації -7
 3. Частка персоналу, що успішно пройшов програми підвищення кваліфікації -7
Продовження табл.2.17

 

 

Крім зазначених заходів  окремо слід скласти перелік заходів  з реалізації цілей та завдань  управління інноваційним розвитком.

Виділення функцій в інноваційному  менеджменті зумовлене різноманітністю  управлінської діяльності в ланцюзі: ідея – наукові дослідження –  розробки – проектування – виробництво  – реалізація інновацій.

У теоретичних працях і  в практичній діяльності є кілька підходів до класифікації функцій інноваційного менеджменту (табл.2.18).

Таблиця 2.18

Заходи з реалізації цілей та завдань управління інноваційним розвитком [15]

№ з/п

Захід

Термін

Фінансування

  1. Розвиток структури управління інноваційним розвитком

Формування системи управління інноваційним розвитком

1.02.13-1.05.13

4500 грн.

Розроблення системи оцінювання вибору та моніторингу реалізації інноваційних проектів

1.02.13- 1.04.13

Розроблення інноваційної інфраструктури підприємства

1.02.13- 1.05.13

  1. Нормативно-методичне забезпечення процесу управління інноваціями

Розроблення системи та регламенту здійснення моніторингу, контролю та обліку, результатів окремих інноваційних проектів

1.02.13- 1.03.13

12300 грн.

Розроблення регламенту взаємодії  підприємства з ВНЗ та підприємствами партнерами

1.02.13- 1.09.13

Розроблення системи оцінювання та моніторингу ефективності інноваційного  розвитку підприємства

1.02.13- 1.03.13

Розроблення інноваційної політики підприємства

1.02.13- 1.12.13

  1. Розроблення системи управління кадрами підприємства, що забезпечують формування системи управління інноваційним розвитком

Формування системи взаємодії  персоналу, що здійснює управління інноваційним розвитком з іншими частинами  підприємства

1.02.13- 1.03.13

 

 

17000 грн.

Розроблення програм підвищення кваліфікації та перепідготовки персоналу, що здійснює управління інноваційним розвитком  підприємства

1.02.13- 1.04.13

Проведення семінарів-тренінгів  щодо управління інноваційним розвитком

1.02.13- 1.05.13

  1. Розвиток інноваційного потенціалу підприємства

Розроблення та програми співпраці  з ВНЗ

1.02.13- 1.06.13

14000 грн.

Розроблення програм підвищення кваліфікації персоналу у ВНЗ

1.02.13- 1.03.13

Організація та проведення програм  співпраці з ВНЗ

1.02.13- 1.07.13


 

 

Надалі складається короткостроковий план  реалізації програми інноваційного розвитку (табл.2.19) та визначаються, його контрольні точки (табл.2.20).

Контрольна точка в  проекті – це будь-яка значна подія, яка відбувається у запланований період часу і характеризує завершення певного етапу або фази проекту. Графік контрольних точок відображає основні етапи роботи над проектом, він показує попередню, приблизну оцінку витрат часу, вартість та перелік необхідних ресурсів. Контрольні точки повинні бути зрозумілі всім учасникам проекту. Графік контрольних точок повинен встановлювати відповідальних за виконання конкретних етапів роботи.

 

 

 

 

 

Таблиця 2.18

Короткостроковий  план реалізації програми інноваційного  розвитку [ 19]

№ з/п

Напрям

Захід

2013 рік

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Розвиток структури управління інноваційним розвитком

Формування системи управління інноваційним розвитком

 

п

   

к

             

Розроблення системи оцінювання вибору та моніторингу реалізації інноваційних проектів

 

п

 

к

               

Розроблення інноваційної інфраструктури підприємства

 

п

     

к

           

Нормативно-методичне забезпечення процесу управління інноваціями

Розроблення системи та регламенту здійснення моніторингу, контролю та обліку, результатів окремих інноваційних проектів

 

п

к

                 

Розроблення регламенту взаємодії  підприємства з ВНЗ та підприємствами партнерами

 

п

           

к

     

Розроблення системи оцінювання та моніторингу ефективності інноваційного  розвитку підприємства

 

п

к

                 

Розроблення інноваційної політики підприємства

 

п

               

к

 

Розроблення системи управління кадрами  підприємства, що забезпечують формування системи управління інноваційним розвитком

Формування системи взаємодії  персоналу, що здійснює управління інноваційним розвитком з іншими частинами  підприємства

 

п

к

                 

Розроблення програм підвищення кваліфікації та перепідготовки персоналу, що здійснює управління інноваційним розвитком  підприємства

 

п

 

к

               

Проведення семінарів-тренінгів  щодо управління інноваційним розвитком

 

п

   

к

             

Розвиток інноваційного потенціалу підприємства

Розроблення та програми співпраці  з ВНЗ

 

п

     

к

           

Розроблення програм підвищення кваліфікації персоналу у ВНЗ

 

п

к

                 

Організація та проведення програм  співпраці з ВНЗ

 

п

       

к

         

 

Отже, за допомогою вище наведеної  таблиці наочно видно терміни  виконання вище запропонованих заходів.

Графік контрольних точок відображає основні етапи роботи над проектом, він показує попередню, приблизну оцінку витрат часу, вартість та перелік необхідних ресурсів. Контрольні точки повинні бути зрозумілі всім учасникам проекту. Графік контрольних точок повинен встановлювати відповідальних за виконання конкретних етапів роботи (таблиця 2.20).

Таблиця 2.20

Таблиця контрольних  точок інноваційних проектів [19]

Рік

Терміни виконання

Завершення заходу

2013

Березень

Розроблення системи та регламенту здійснення моніторингу, контролю та обліку, результатів окремих інноваційних проектів

Розроблення системи оцінювання та моніторингу ефективності інноваційного  розвитку підприємства

Формування системи взаємодії  персоналу, що здійснює управління інноваційним розвитком з іншими частинами  підприємства

Розроблення програм підвищення кваліфікації персоналу у ВНЗ

Квітень

Розроблення системи оцінювання вибору та моніторингу реалізації інноваційних проектів

Розроблення системи та регламенту здійснення моніторингу, контролю та обліку, результатів окремих інноваційних проектів

Травень

Формування системи управління інноваційним розвитком

Розроблення інноваційної інфраструктури підприємства

Проведення семінарів-тренінгів  щодо управління інноваційним розвитком

Червень

Розроблення та програми співпраці  з ВНЗ

Липень

Серпень

Вересень

Розроблення регламенту взаємодії  підприємства з ВНЗ та підприємствами партнерами

Жовтень

Листопад

Розроблення інноваційної політики підприємства

Грудень


 

В сучасних ринкових умовах важливе місце займає інноваційна  діяльність підприємства, а також  правильно організований збут інновацій. Це можливо завдяки впровадженню сучасних технологій, активізації інноваційної діяльності на всіх рівнях економічної  системи. В кризових умовах актуальною проблемою залишається фінансове забезпечення інноваційного розвитку підприємств України.

 1. Інноваційний та технологічний аудит

Процеси та форми комерціалізації  результатів. Процес реалізації товарів  компанії відбувається за наступним  алгоритмом:

 1. Отримання сировини від постачальника;
 2. Виробництво продукції;
 3. Взаємодія з споживачами;
 4. Презентація продукції;
 5. Маркетинговий супровід;
 6. Стимулювання збуту;
 7. Збут.

Впровадження інновацій  підприємства в управлінні. Характеризуються загальні властивості та тенденції інновацій підприємства в управлінні з конкретним аналізом сильних та слабких сторін.

Отже, загальними властивостями  та тенденціями інноваційної продукції  компанії можна назвати наступні:

 1. підвищений ризик несприйняття споживачем радикально нового продукту;
 2. велика вартість виведення продукту на ринок та створення інфраструктури;

Мета управлінської діяльності  − забезпечення споживача економічним  засобом пересування найвигіднішими для компанії способами.

Нормативне забезпечення інноваційної діяльності здійснюється через загальнодержавні документи:

1) Господарського кодексу;

2) Закону України "Про інноваційну діяльність";

3) Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку інноваційної діяльності в Україні";

4) Закону України "Про інвестиційну діяльність";

5) Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність";                   

Окремо розглядаються  заходи щодо інноваційних бізнес-процесів, де розкриваються заходи, спрямовані на наступне:

а)  реінжиніринг існуючих бізнес-процесів на основі проведеного технологічного аудиту та аналізу бізнес-процесів як підприємств так і зарубіжних компаній.

Таблиця 2.21

Заходи, спрямовані на удосконалення бізнес-діяльності ТОВ «ПТЗ» [19]

№ з/п

Захід

Формалізація існуючих бізнес-процесів з акцентом на спів падіння зон  відповідності між різними суб’єктами процесу:

  • управлінських, які управляють функціонуванням системи;
  • операційних, які складають основний бізнес компанії та створюють основний потік доходів;
  • підтримуючі, які обслуговують основний бізнес

Складання карт бізнес-процесів та підпроцесів

Вивчення бізнес-процесів закордонних компаній зі схожими  технологічними характеристиками

Реінжиніринг бізнес-процесів:

 • здійснення пілотних проектів на основі міжнародного та зовнішньо-галузевого бенчмаркінгу операційних бізнес-процесів;
 • проведення внутрішнього бенчмаркінгу операційних бізнес-процесів;
 • проведення функціонального бенчмаркінгу з партнерами з інших галузей та сфер діяльності для покращення однакових функцій або бізнес-процесів

Розроблення та прийняття  стандартів бізнес-процесів

Информация о работе Інноваційна політика ТОВ "ПТЗ"