Інноваційна політика ТОВ "ПТЗ"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Января 2013 в 12:07, курсовая работа

Описание работы

Сьогодні досягнення значних темпів економічного зростання не можливе без впроваджень в економічну діяльність результатів наукових досліджень, які б сприяли зростанню добробуту та збалансованому економічному, соціально-культурному та екологічному розвитку суспільства. Інноваційна політика спрямована на максимальне задоволення безмежних потреб в умовах обмеженості ресурсів економіки.

Содержание работы

ВСТУП 2
РОЗДІЛ 1. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 3
1.1. Аналіз державної інноваційної політики 3
1.2. Оцінювання інноваційної політики регіону 6
1.3. Діагностика інноваційної політики підприємства 10
РОЗДІЛ ІІ. РЕКОМЕНДАЦІЙНА ЧАСТИНА 18
2.1 Формування загального бачення "Інноваційної політики" 18
2.2 Формування інноваційної стратегії підприємства 28
2.3 Формування інноваційної бізнес-моделі 45
2.4 Формування інноваційної програми розвитку підприємства 48
2.5 Розроблення дорожніх карт реалізації завдань виконання інноваційної політики підприємства 64
2.6 Прогнозування ефективності інноваційної політики 68
ВИСНОВКИ 77
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 79

Файлы: 1 файл

курсач.docx

— 549.40 Кб (Скачать файл)

Методика визначення комплексного показника інноваційної сприйнятливості регіонів включаючи наступну систему часткових показників (таблиця 1.3).

 

 

 

Таблиця 1.3

Система часткових  показників оцінювання інноваційної сприйнятливості  регіонів [2, с. 25-26]

Показники

Методика розрахунку

Результат

Інформаційна база

Y1 Доля зайнятих дослідженнями  та розробками

 

2,38%

Наукові дослідження і інновації; зайнятість і праця

Y2 Доля інноваційно-активних організацій

 

35,3%

Наукові дослідження і інновації; підприємства і організації

Y3 Доля набутих основних фондів  досліджень та розробок в загальній  їх вартості

 

31,7%

Наукові дослідження і інновації; національне багатство

Y4 Доля внутрішніх витрат на  дослідження і розробки в ВРП(ВПП)

 

0,303%

 

Наукові дослідження і інновації; валовий регіональний продукт; національне  багатство

Y5 Доля витрат на технологічні  інновації в ВРП(ВПП)

 

0,0584%

Y6 Доля інноваційних товарів,  послуг, робіт в ВРП(ВПП)

 

3,26

Y7 Доля економічно-активного населення

 

0,473

Зайнятість і праця

Y8 Регіонально нормативне поле

 

0,284

Дані Інтернет – сайтів «Наука і інновації в регіоні» і федерального порталу по науковій та інноваційній діяльності

Y9 Інфраструктурне забезпечення

 

0,346


 

 

Використовуючи отримані в таблиці 3 значення підрахуємо комплексний  показник інноваційної сприйнятливості  Київського регіону (таблиця 1.4).

 

Таблиця 1.4

 Розрахунок комплексного показника інноваційної сприйнятливості Київського регіону

Складові

Показники

Ваговий коефіціент

Ваговий коефіцієнт по групам

Сума вагових  коефіціентів

ІП по групам

1

2

3

4

Кадрова

0,024;

0,02

0,5

0,00048

0,2365

0,23698

0,32

Матеріально-технічна

0,32;

0,08

0,04

0,0256

0,001304

0,026904

0,037

Інформаційна

0,346

1

0,346

0,346

0,46

Організаційна

0,353; 0,284

0,01

0,2

0,0353

0,0568

0,0921

0,12

Фінансова

0,003; 0,0006

0,2

0,3

0,0006

0,00018

0,00078

0,0001

Всього

 

1

 

1,356764

0,9371


 

Отже, з проведеного аналізу  інноваційної сприйнятливості по Київському регіону  видно, що найбільш сприйнятливою  складовою є інформаційна (0,46), а  найменш – фінансова (0,0001). Це пояснюється  малим державним та регіональним фінансуванням. В цілому регіон є  інноваційно сприйнятливим, оскільки коефіцієнт сприйнятливості більше 50%.

 

    1. Діагностика інноваційної політики підприємства

 

Діагностика інноваційної політики підприємства спрямована на виявлення  спрямування діяльності підприємства в інноваційній сфері, визначення його точок зростання та загального бачення  управління інноваційним розвитком, а  також визначення керівництвом підприємства сталості або зміни управлінських  дій щодо подальшої інноваційної діяльності та можливості коригувати напрями інноваційної політики.

Об’єктом курсової роботи, було обрано ТОВ «ПТЗ»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Перший трубний завод» засноване 6  червня 2006 року шляхом внесення до статутного капіталу майна Відкритим акціонерним товариством «Трест Київспецбуд», яке оцінене Учасниками в 13 788 771 гривень 13 копійок згідно протоколу №7 загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Трест Київспецбуд». Створення відбулося на основі Виробничо-монтажного управління №1 ВАТ «Трест Київспецбуд№, яке було відокремленим госпрозрахунковим підрозділом ВАТ «Трест Київспецбуд», створене на базі Контори матеріально - технічного постачання ВАТ «Трест Київспецбуд», що існувала в Тресті з 1961 року[6].

Форма власності - приватна. Юридичний статус підприємства, юридична адреса: Товариство з обмеженою відповідальністю «Перший трубний завод « 04074 м. Київ, Оболонський р-н, вул. Резервна, 8-а

ТОВ «Перший трубний завод» займається виробництвом поліетиленових, емальованих, попередньо ізольованих труб, трубної заготовки, металоконструкцій, оптовою торгівлею (радіаторів чавунних, ізоляції для труб), які використовуються ВАТ «Трестом  Київспецбуд» для виконання субпідрядних внутрішніх робіт на житлових будинках, дитячих садках, школах, лікарнях та інших об'єктах соціальної сфери[1].

Перелік продукції, товарів,  робіт та послуг, що виробляються,  поставляються, виконуються, або надаються  підприємством[6]:

- Труби поліетиленові ( ПНТ ),

- Труби оцинковані спіронавивні,

- Труби емальовані ( Ø 57-159 ),

- Труби попередньо ізольовані та комплектуючі (Ø 25-1020),

-  Роботи з муфтування теплотрас.

-  Трубної заготовки різних діаметрів,

-  Крани шарові  ( Ø 50-108 ),

-  Пластинчасті теплообмінники,

-  Металоконструкцій згідно ескізів замовника.

На  сьогоднішній  день  підприємство  планує зайняти   досить  значну  нішу  на  ринку  по випуску різноманітної трубної  продукції а саме, випуск емальованих, попередньо ізольованих труб та труб з поліетилену, за  оцінками  підприємства доля ринку  дорівнює - 60%. Товариство  повністю  забезпечене  кваліфікованим  персоналом, має  власну  виробничу  базу  завдяки  чому  його  продукція  конкурентоспроможна, одним  із  головних чинників  якої є потреба  в ній на ринку збуту, про  що свідчать укладені контракти з покупцями  і яка  має  тенденцію  до  зростання.

У виробництві сантехнічного  напрямку конкурентною перевагою продукцією є використання високоякісного матеріалу ( труби, поліетилен та ін .,) комплектуючі - відповідають Технічним Умовам та  ГОСТ держстандарту України. Виробництво продукції здійснюється на новому високо економічному обладнанні, яке дозволяє приділяти велику увагу підвищенню продуктивності праці та розширенню асортименту продукції. Велика увага приділяється введенню нових енергозберігаючих технологій.

Підприємство має 3 патента. Номенклатура продукції підприємства на даний час становить понад 2 тисячі найменувань. Виробництво продукції відбувається на сучасному обладнанні, за новітніми технологіями, і це дає змогу забезпечувати будівельні організації повним асортиментом сантехнічних виробів.

1. Нові технології – “ Перший трубний завод ” освоїв нові високоякісні енергозберігаючі технології, завдяки яким спостерігається зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів в значних розмірах та виробництво продукції відбувається на сучасному обладнанні, за новітніми технологіями. Завод має 3 патента і ще 2 яких в розробці. Зміна технології на підприємстві створює нові можливості для розроблення товару, нові способи маркетингу, виробництва та поліпшення надання послуг;

2. Нові запити споживачів – підприємство дає змогу забезпечувати будівельні організації повним асортиментом сантехнічних виробів, що значною мірою задовольняє запити споживачів;

3. Зміна вартості або наявності компонентів – номенклатура продукції підприємства на даний час становить понад 2 тисячі найменувань, а вартість продукції відповідає якості. Помірна цінова політика підприємства, якість і високі темпи робіт дають замовникам можливість скоротити терміни окупності об'єктів;

4. Поява нового сегменту галузі з'явились у підприємстві тоді коли по тим патентам, які має підприємство, почали масово виробляти продукцію, якою були зацікавлені споживачі;

5. Зміна урядового регулювання – ще один поширений стимул для новацій, що тягнуть за собою конкурентну перевагу, які призводять до розробки ще 2 патентів.

Інноваційній активності підприємства перешкоджають наступні фактори: недостатня фінансова підтримка  держави, нестача власних коштів, тривалий термін окупності нововведень, недосконалість законодавчої бази.

Для поліпшення інноваційної діяльності треба розробити низку  напрямків, які б стимулювали  розвиток нововведень на підприємстві. Лише у поєднанні декількох факторів і політиці щодо їх удосконалення  будуть досягнуті поставлені цілі.

Таблиця 1.5

Результати опитування по інноваційній політиці [26]

Інноваційна політика

Середній бал

1

Інноваційний  клімат

 

1.1

У нашій організації схвалюється  керівництвом

3

1.2

Працівники компанії відносяться  до інновацій конструктивно

2

1.3

У нас постійно обговорюються  результати та ефективність інноваційних проектів

3

1.4

Частіше за все пропозиції по інноваціям надходять від керівництва

3

2

Реалізація інновацій

 

2.1

В організації є структурний  підрозділ, що відповідає за організаційний розвиток

3

2.2

Для організації інновацій  у нас створюються експериментальні площі

1

2.3

На розробку та реалізацію інновацій працівники отримують  необхідні засоби

3

3

Зміст інновацій

 

3.1

Інновації стосуються розширення асортименту продукції

4

3.2

Інновації стосуються покращення якості продукції

4

3.3

Інновації стосуються створення  нових ринків збуту

2


 

Продовження табл.1.5

3.4

Інновації стосуються управлінської  сторони діяльності

2

3.5

Інновації стосуються адміністративно-господарської  сторони діяльності

3


 

За даною анкетою респонденти  використовують чотирибальну шкалу:

«1» – «не задоволений  інноваційною політикою компанії»;

«2» – «не зовсім задоволений  інноваційною політикою компанії»;

«3» – «в цілому задоволений  інноваційною політикою компанії»;

«4» – «повністю задоволений  інноваційною політикою компанії».

Результати оцінювання ранжуються відповідно до таких значень:

«0-2» (включно) – інноваційна  політика незадовільна;

«2-3» (включно) – інноваційна  політика задовільна;

 «3-4» – в цілому  у працівників складається позитивне  враження про інноваційну політику.

Загалом висновки щодо аналізу  інноваційної політики підприємства свідчать про те, що її стан задовільний.  На низькому рівні знаходиться стан інноваційного клімату та саме реалізація інновацій. Це зумовлено тим, що працівники не отримують необхідні засоби та експериментальні площі для організації  та реалізації інновацій. Причиною цій  негативній тенденції є недостатнє фінансування інноваційної діяльності.

Далі було проведено  аналіз інноваційної активності підприємства, інформаційною базою якого стали  дані:

– звіт про інноваційну  активність підприємства (форма № 2–пром. (інновація);

– обстеження технологічних  інновацій промислового підприємства (форма № 1–інновація).

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1.7

 Показники інноваційної активності підприємства

(cкладено на основі [22])

Показник

Формула розрахунку

Відповідність результату стратегії

Характеристика

1

2

3

4

Коефіцієнт забезпечення інтелектуальною власністю ( )

,

де  – інтелектуальна власність;

  – інші позаоборотні активи.

0,15 – стратегія лідера

0,05 – стратегія послідовника

912/6113 = 0,14

Коефіцієнт персоналу, зайнятого  в НДДКР ( )

,

де  – число зайнятих в сфері НДДКР, осіб;

– середня чисельність працівників  підприємства, осіб.

0,25 – стратегія лідера 

0,15 – стратегія послідовника

47/250 = 0,18

Коефіцієнт власності, призначеної  для НДДКР ( )

,

де  – власність обладнання дослідно-приборного призначення, грн.

 – вартість обладнання  виробничого призначення, грн. 

0,30 – стратегія лідера 

0,20 – стратегія послідовника

108/351=0,3

Информация о работе Інноваційна політика ТОВ "ПТЗ"