Інноваційна політика ТОВ "ПТЗ"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Января 2013 в 12:07, курсовая работа

Описание работы

Сьогодні досягнення значних темпів економічного зростання не можливе без впроваджень в економічну діяльність результатів наукових досліджень, які б сприяли зростанню добробуту та збалансованому економічному, соціально-культурному та екологічному розвитку суспільства. Інноваційна політика спрямована на максимальне задоволення безмежних потреб в умовах обмеженості ресурсів економіки.

Содержание работы

ВСТУП 2
РОЗДІЛ 1. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 3
1.1. Аналіз державної інноваційної політики 3
1.2. Оцінювання інноваційної політики регіону 6
1.3. Діагностика інноваційної політики підприємства 10
РОЗДІЛ ІІ. РЕКОМЕНДАЦІЙНА ЧАСТИНА 18
2.1 Формування загального бачення "Інноваційної політики" 18
2.2 Формування інноваційної стратегії підприємства 28
2.3 Формування інноваційної бізнес-моделі 45
2.4 Формування інноваційної програми розвитку підприємства 48
2.5 Розроблення дорожніх карт реалізації завдань виконання інноваційної політики підприємства 64
2.6 Прогнозування ефективності інноваційної політики 68
ВИСНОВКИ 77
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 79

Файлы: 1 файл

курсач.docx

— 549.40 Кб (Скачать файл)

 

Після аналізу можна сказати, що підприємство і надалі намагається лідерство серед вітчизняних виробників, а щодо вироблення інноваційної політики потрібно збільшити долю продукції, виробленої завдяки інноваційним технологіям в більшій кількості цінових сегментів.

В таблиці 2.3 представлені задачі та вирішення проблем.

 

 

 

 

Таблиця 2.3

 Стратегічні  задачі підприємства [16]

Задача

Вирішувана SWOT-проблема

Постійне розширення частки ринку

Пошук потенційних клієнтів за кордоном

Стабільність фінансового  становища підприємства

Ведення фінансової аналітики  для фінансового контролю

Постійне підвищення кваліфікації персоналу

Відвідування співробітниками  курсів, тренінгів українського та міжнародного рівня

Збільшення прибутковості  діяльності

Утримання постійних клієнтів та залучення нових.

Модернізація технологічного устаткування

Використання техніки, що відповідає сучасним нормам

Покращення рівня маркетингового обслуговування

Створення систем знижок постійним  клієнтам, активність у різноманітних  виставках українського та міжнародного масштабів


 

З таблиці 2.3 видно, що  існує  завод має 6 найважливіших стратегічних задач подальшої діяльності. Для підведення підсумків аналізу необхідно проаналізувати вплив поставлених внутрішніх та зовнішніх задач підприємства на внутрішні і зовнішні фактори (табл. 2.4).

Таблиця 2.4

Вплив стратегічних задач підприємства на внутрішні  та зовнішні фактори (SWOT-фактори) [16]

Стратегічні задачі

Стратегічні задачі вирішують наступні задачі:

Середовище компанії

Зовнішнього середовища

Посилюють конкурентні  переваги (S)

Зменшують недоліки (W)

Використовують  сприятливі можливості (O)

Сприяють уникненню  загроз (T)

1.

   

+

+

2.

 

+

 

+

3.

+

+

   

4.

+

     

5.

   

+

 

7.

+

+

   

 

Здійснення заходів по вирішенню стратегічних задач може допомогти підприємству не тільки втримати існуючі лідерські позиції виробництвом вже існуючого продукту, а і вийти на нові ринки з новим, якісним товаром. Заздалегідь помічена загроза може стати для підприємства перевагою.

Виходячи матриці SWOT-аналізу  діяльності підприємства можна сказати, що у ТОВ «ПТЗ» є велика кількість сильних переваг для досягнення своїх головних цілей для ефективного функціонування та розвитку.

Слабкою стороною сучасного  бізнесу є велика конкуренція  серед вітчизняних та іноземних  виробників, що є і основною проблемою.  Проте основною причиною слабкості  сучасного бізнесу для нашого підприємства , є катастрофічний дефіцит  інвестицій для енергозбереження в  Україні.

Даний об’єкт  займає сильні позиції на ринку і для подальшої  діяльності керівництво ТОВ «ПТЗ»  повинно приділяти увагу тому, щоб зберегти та укріпити існуюче  становище. Також потрібно постійно підтримувати існуючий стан якості продукції  та удосконалювати його.

В якості основного методу конструювання та впровадження управлінських  нововведень на підприємстві приймається  метод організаційного проектування. Цей метод найкраще враховує специфіку та традиції підприємства, дозволяє використовувати існуючі на підприємстві стандарти управління і знання фахівців, спирається на організаційну структуру, дає можливість використовувати всі інші методи розробки управлінських нововведень. Метод організаційного проектування передбачає розбиття процесу розробки та впровадження управлінського нововведення на етапи, з оформленням результатів кожного етапу у вигляді текстового документа. Для роз’яснення ведення самого процесу введення інноваційних технологій на підприємстві необхідно розпланувати процес (табл. 2.5).

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2.5

 Склад етапів організаційного проекту[16]

Етап

Склад проектних  документів

Розробка концепції нововведення

Проектне завдання

Необхідно скласти перелік  нововведень, які могли б бути впроваджені на підприємстві у виробництві. Для цього доцільно використовувати  такі методи, як бенчмаркінг та реінжиніринг. Приймати участь в розробці можуть головний інженер та його заступники, заступник директора по виробництву та начальники певних виробничих ділянок, маркетологи.

Декомпозиція нововведення

Запропоноване нововведення: здійснення не лише процесних, а й організаційних інноваційних процесів, таких, як впровадження нових методів і форм організації виробництва. Важливе місце належить удосконаленню процесів виготовлення продукції, що забезпечить значне зростання продуктивності праці

Конструювання нововведення

Серед проектних рішень важливими  є всі, але першочергово необхідними  обрано:

 1. Закінчення озброєння виробничо-необхідну базу,
 2. Закінчення переналаштування і виробництва термоусадкових муфт.

Виставлення пріоритетності визначалося на зборах директорів, так як ці рішення потребують великого капіталовкладення та є такими, що можуть змінити рух підприємства, налаштувати його проти течії  діяльності конкурентів.

Складання графіка реалізації проекту

До вересня 2013 року – закінчити переналаштування і виробництва термоусадкових муфт.

Розрахунок економічної  ефективності

Підприємство в змозі  надати підтримку реалізації проекту  в частині створення  виробничих умов, шляхом застосування свого управлінського досвіду, прийняттям кадрових рішень при  формуванні штатного персоналу для  обслуговування виробництва, відведенням  значного місця заходам по просуванню товару, що планується випускати. В  загальній сумі підприємству потрібно 58 000 грн., які може дати банк під 16% річних без регульованої суми першого внеску. В договорі передбачено щорічна виплата підприємством кредиту.

Термін окупності становить 2 роки і 2 місяці.

Розробка додаткових заходів  по реалізації проекту

Потрібно надати перепідготовку такій кількості працівників, щоб  забезпечити постійний процес виробництва, не зважаючи на відпустку або лікарняне  робітників. Тому щоб забезпечити  постійне виготовлення термоусадкових муфт, необхідно навчити шістьох працівників.


 

При виконанні проекту  велика відповідальність покладається саме на керівника проекту – головного інженера, так як він є координатором робочої групи. Керівник проекту повинен мати великі повноваження по залученню інших співробітників підприємства, а також консультантів і експертів з боку.  Його підлеглі повинні постійно ставити до відома про проходження процесу виконання завдання. Це може відбуватися у формі звітів чи у формі усної розмови. Важливим пунктом також є наявність налагодженого зворотного зв’язку. Команда повинна розуміти, що результатом їх діяльності є лише якісно виконана робота по всьому проекту, а не по окремим його аспектам.

Результати загального бачення  інноваційної політики трубного заводу представлені в табл. 2.6

Таблиця 2.6

«Інноваційна  політика підприємства» [16]

Розділ документу

Зміст розділів

Загальні положення

Джерела інформації

Загальнодержавні документи

 1. Господарського кодексу,
 2. Закону України "Про інноваційну діяльність",
 3. Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку інноваційної діяльності в Україні",
 4. Закону України "Про інвестиційну діяльність",
 5. Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність",
 6. Закону України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків".

Ціль, філософія та місія  підприємства

Головна ціль підприємства — збільшення об’ємів виробництва та прибутку підприємства, розвиток сучасного наукового виробництва, задоволення потреб споживачів.

Філософія підприємства: полягає саме в лідерстві випуску різноманітної трубної продукції на вітчизняному ринку

Місія – сприяння прогресу в галузях-споживачах трубної продукції за рахунок поліпшення якості і підвищення надійності труб, що випускаються, забезпечувати високий життєвий рівень робочих і членів їхніх сімей, прагнути до гармонійного поєднання інтересів заводу, регіону і держави. А також бути надійним партнером для всіх зацікавлених сторін.

 


 

Продовження табл.2.6

Результати SWOT-аналізу діяльності підприємства

Конкурентні переваги:

 1. Ефективність організаційної структури та відповідність характеру виробництва
 2. Наявність сучасного технологічного

 обладнання

 1. Контроль якості продукції
 2. Висока кваліфікація персоналу

Недоліки:

 1. Низька швидкість  модернізації виробництва
 2. Низький рівень зворотних  зв’язків
 3. Необхідність залучення кредитів та інвестицій

Сприятливі фактори  зовнішнього середовища:

 1. Вихід на нові ринки або сегменти ринку
 2. Впровадження у виробництво нових видів продукції

Загрози зовнішнього  середовища:

 1. Фінансова криза

Стратегічні задачі підприємства

 1. Постійне розширення частки ринку
 2. Стабільність фінансового становища підприємства
 3. Постійне підвищення кваліфікації персоналу
 4. Збільшення прибутковості діяльності
 5. Модернізація технологічного устаткування

Покращення рівня маркетингового обслуговування

Принципи розробки та впровадження управлінських нововведень

Здійснення не лише процесних, а й організаційних інноваційних процесів, таких, як впровадження нових методів і форм організації виробництва. Важливе місце належить удосконаленню процесів виготовлення продукції, що забезпечить значне зростання продуктивності праці .

Організаційно-методичні  основи розробки та впровадження управлінських  нововведень

Організаційний проект: терміни  та поняття

Проект №1 – до 30.09.2013

Етапи виконання організаційного  проекту

1)перед-проектні роботи;

2)технічне проектування;

3)робоче проектування.

Порядок створення, регламент  роботи та повноваження робочих (проектних) груп

1. Створити робочу групу  для участі у створенні організаційних  проектів

2. Створити робочу групу  для участі у консультативних  нарадах 

3. Контроль за виконанням  цього наказу має головний інженер Саєць В.М.

Управління проектами

Ініціювання;Планування та розробка; Виконання;  Моніторинг та контроль; Завершення; Системи контролю проектів

Додатки


 

За допомогою створеного вище документа «Інноваційна політика підприємства» можна чітко відслідковувати, чи відповідають поставлені завдання першочерговим цілям. При процесі впровадження інновацій потрібно пам’ятати, що одним із головних принципів діяльності підприємства є підвищення рівня якості виробництва, та взагалі підвищення рівня контролю якості на всіх етапах маркетингової, виробничої, збутової та інших видів діяльності.

 

  1. Формування інноваційної стратегії підприємства

 

Стратегічне планування інноваційної політики, включно з формуванням  інноваційної стратегії, спрямоване на створення довгострокового плану  дій. Інноваційна стратегія у  цьому контексті виступає як інструмент її реалізації.

Стратегія розвитку ринку  означає адаптацію існуючих товарів  підприємства до нових ринків збуту, коли підприємство виходить з цим  товаром на нові ринки. Стратегія  розвитку ринку характеризується довгостроковими  перспективами реалізації, високим  комерційним ризиком та необхідністю значних витрат на дослідження каналів  збуту.

Для визначення готовності підприємства до реалізації інновацій  можна використовувати систему  індикаторів рівня готовності підприємства до здійснення інноваційної стратегії.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2.7

Система індикаторів  рівня готовності підприємства до здійснення інноваційної стратегії [25]

Показники оцінки

Економічний зміст  показника

Джерело інформації

Величина показника

Напрям оптимізації  показника

1

2

3

4

5

1.      Технічний рівень

Фондовіддача, грн./грн..

Чистий дохід (виручка) від  реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)/первісна вартість основних засобів

Ряд.035ф.2/ряд.031 ф.1

3,678

Максимізація

Коефіцієнт зносу основних фондів

Знос основних засобів/первісна вартість основних засобів

Ряд.025 ф.1/ряд.031ф.1

0,0031

Мінімізація

Фондорентабельність, грн../грн..

Чистий прибуток(збиток)/виробничі  фонди

Ряд.220(225) ф.2/(ряд.010 + ряд.031 + ряд.070 + ряд.100 + ряд.120 + ряд.130)ф.1

2,21

Максимізація

Коефіцієнт модернізації

Сума зношеності основних засобів і нематеріальних активів/початкова  вартість основних засобів і нематеріальних активів

(ряд.012 + ряд.032) ф.1/(ряд.011 + ряд.031)

0,003

Мінімізація

Коефіцієнт фондоємності інноваційної діяльності

Вартість реалізованої інноваційної продукції/середньорічна вартість основних фондів

Ф.1 – інновації/ ряд.260 (с.14) ф.5

0,0034

Максимізація

Информация о работе Інноваційна політика ТОВ "ПТЗ"