Інноваційна політика ТОВ "ПТЗ"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Января 2013 в 12:07, курсовая работа

Описание работы

Сьогодні досягнення значних темпів економічного зростання не можливе без впроваджень в економічну діяльність результатів наукових досліджень, які б сприяли зростанню добробуту та збалансованому економічному, соціально-культурному та екологічному розвитку суспільства. Інноваційна політика спрямована на максимальне задоволення безмежних потреб в умовах обмеженості ресурсів економіки.

Содержание работы

ВСТУП 2
РОЗДІЛ 1. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 3
1.1. Аналіз державної інноваційної політики 3
1.2. Оцінювання інноваційної політики регіону 6
1.3. Діагностика інноваційної політики підприємства 10
РОЗДІЛ ІІ. РЕКОМЕНДАЦІЙНА ЧАСТИНА 18
2.1 Формування загального бачення "Інноваційної політики" 18
2.2 Формування інноваційної стратегії підприємства 28
2.3 Формування інноваційної бізнес-моделі 45
2.4 Формування інноваційної програми розвитку підприємства 48
2.5 Розроблення дорожніх карт реалізації завдань виконання інноваційної політики підприємства 64
2.6 Прогнозування ефективності інноваційної політики 68
ВИСНОВКИ 77
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 79

Файлы: 1 файл

курсач.docx

— 549.40 Кб (Скачать файл)

 

Продовження табл. 2.7

2.      Ціна

Витрати на 1 гривню чистого  доходу від реалізації продукції, грн../грн..

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)/чистий дохід (виручка) від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг)

Ряд.040 ф.2/ряд.035 ф.2

0,20224874

Мінімізація

Коефіцієнт рентабельності продукції (валова прибутковість)

Валовий прибуток/чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Ряд.050 (055) ф.2/ряд.035 ф.2

0,37001024

Максимізація

 1. Інноваційна діяльність

Витрати на інноваційну діяльність на 1 грн. реалізованої інноваційної продукції, грн../грн..

Вартість реалізованої продукції/витрати  на інноваційну діяльність

Ф.1-інновації

0,54315602

Мінімізація

Обсяг реалізованої інноваційної  продукції на одного працюючого (науко  озброєність), грн./люд.

Вартість реалізованої інноваційної продукції/середньооблікова чисельність  штатних працівників облікованого складу основної діяльності

Ф.1-інновації/внутрішня звітність  підприємства

5,1617549

Максимізація

Коефіцієнт інноваційної продукції загальному обсязі реалізованої продукції

Вартість реалізованої інноваційної продукції/чистий дохід (виручка) від  реалізації продукції(товарів, робіт, послуг)

Ф.1-інновації/ряд.035 ф.2

0,00030914

Максимізація


 

Продовження табл. 2.7

Коефіцієнт прибутковості  інноваційної діяльності

(Вартість реалізованої  інноваційної продукції – витрати  на інноваційну діяльність)/вартість  реалізованої інноваційної продукції

Ф.1-інновації

0,04321378

Максимізація

Озброєність працівників  нематеріальними активами, грн../люд.

Вартість нематеріальних активів/середньооблікова чисельність  штатних працівників облікового складу основної діяльності

Ряд.010 ф.1/ внутрішня звітність  підприємства

94,131537

Максимізація

Коефіцієнт співвідношення нематеріальних активів і чистого  доходу від реалізації продукції

Вартість нематеріальних активів/чистий дохід (виручка) від  реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Ряд.010 ф.1/ряд.035 ф.2

0,00130613

Максимізація

 1. Фінансовий стан

Коефіцієнт загальної  рентабельності підприємства

Чистий прибуток (збиток)/валюта балансу

Ряд.220(225) ф.2/ряд.640 ф.1

2,123429

Максимізація

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

Чистий прибуток (збиток)/ власний капітал

Ряд.220(225) ф.2/ряд.380 ф.1

13,40995

Максимізація

Коефіцієнт прибутковості  реалізації

Чистий прибуток (збиток) від реалізації продукції/ чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

(ряд.100(105) ф.2-ря.060 ф.2+ряд.090 ф.2)/ряд.035 ф.2

0,490130

Максимізація


 

Продовження табл. 2.7

Коефіцієнт прибутковості  операційної діяльності

Фінансові результати від  операційної діяльності/чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Ряд.100(105) ф.2/ряд.035 ф.2

0,581615

Максимізація

Коефіцієнт ділової активності

Сума доходів підприємства/валюта балансу

(ряд.035 + ряд.060 + ряд.110 + ряд.120 + ряд.130) ф.2/ ряд.280 ф.1

3,278393

Максимізація

 1. Ресурсне забезпечення
 

Матеріаломісткість, грн../грн..

Вартість матеріальних витрат/чистий дохід)виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Ряд.230 ф.2/ряд.035 ф.2

0,30996946

Мінімізація

Чистий дохід від реалізацій продукції на одного працюючого грн../люд.

Чистий дохід (виручка) від  реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)/ середньооблікова чисельність  штатних працівників облікового складу основної діяльності

Ряд.035 ф.2/внутрішня звітність  підприємства

41712,6024

Максимізація

Озброєність працівників  нематеріальними активами грн../люд.

Вартість нематеріальних активів/середньооблікова чисельність  штатних працівників облікового складу основної діяльності

Ряд.010 ф.1/внутрішня звітність  підприємства

98,841637

Максимізація


 

Продовження табл. 2.7

Коефіцієнт фондоозброєності праці

Середньорічна вартість основних засобів/середньооблікова чисельність  штатних працівників облікового складу основної діяльності

Ряд.260 ф.5/внутрішня звітність  підприємства

6158,4701

Максимізація

Коефіцієнт забезпеченості інтелектуальною властивістю

Вартість нематеріальних активів/оборотні активи підприємства

Ряд.020 ф.1/ряд.260 ф.1

0,03760615

Максимізація

 1. Управління підприємством

Коефіцієнт співвідношення адміністративних витраті чистого  доходу від реалізації продукції

Адміністративні витрати/ чистий дохід(виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)

Ряд.070 ф.2/ряд.035 ф.2

0,00011921

Мінімізація

Коефіцієнт співвідношення витрат на збут і чистого доходу від реалізації продукції

Витрати на збут/ чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Ряд.080 ф.2/ряд.035 ф.2

0,00014713

Мінімізація

Коефіцієнт співвідношення інших операційних витрат і чистого  доходу від реалізації продукції

Інші операційні витрати/ чистий дохід(виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Ряд.090 ф.2/ряд.035 ф.2

0,0001201

Мінімізація

Коефіцієнт оборотності  власного капіталу

Чистий дохід (виручка) від  реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)/ власний капітал

Ряд.035 ф.2/ряд.380 ф.1

27,184943

Максимізація

Коефіцієнт оборотності  активів

Чистий дохід (виручка) від  реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)/ валюта балансу

Ряд.035 ф.2/ряд.640 ф.1

3,2724348

Максимізація


 

Дивлячись на розраховані  показники, можна зробити наступні висновки:

 1. За показниками першої групи (технічний рівень) можна побачити низьку активність підприємства по капіталовкладенням в модернізацію основних фондів, що для спрямованості підприємства на інноваційний розвиток є недопустимим. Але можна також зауважити низький рівень зносу основних засобів, що дозволяє запропонувати модернізацію процесів роботи на старому обладнанні. Можливо ефект буде нижчим, але це і менш затратно для підприємства.
 2. Щодо ціни продукції, то можна сказати, що вони є дійсно оптимальними.
 3. Щодо показників інноваційної активності підприємства, тут можна сказати, що вони є не на достатньому рівні. Але можна зауважити, що капіталовкладення в інноваційну діяльність зростають, тобто можна сподіватися, що в майбутньому покращення показників є можливим.
 4. Щодо фінансового стану, то показники схильні до максимізації.
 5. При досить невеликій кількості працюючих, підприємство має високі рівні виробництва продукції, та забезпечене ресурсами на високому рівні.
 6. Не виникає сумніву, що стабільний за довгий період часу розвиток підприємства передбачає високий професійний рівень управління підприємством. Це ми і бачимо по показниках останньої групи.

При формулюванні стратегії  заздалегідь визначають: які напрями  діяльності треба розвивати, а які  ліквідувати, який продукт мають  провадитися, у якому обсязі, які  бажані кінцеві результати треба  отримати з урахуванням наявних, зокрема людських, які обмеження  необхідно враховувати під час  прийнятті підрозділами управлінські рішення, щоб забезпечувати їхню відповідність загальної стратегії  і цілям.

Оскільки інноваційна  і загальна організаційна стратегії  взаємопов'язані, існує залежність й між основними цілями підприємства і напрямами його інноваційної діяльності. Отже, процес розробки інноваційної стратегії  можна як наступній послідовності  етапів:

   1. вироблення місії організації;
   2. формулювання інноваційних цілей, адекватних потенціалу що не  суперечать організаційній меті;
   3. аналіз зовнішнього середовища з виявлення можливостей та загроз і оцінка інноваційного потенціалу підприємства, діагностика конкурентного середовища;
   4. обґрунтований вибір напрямів інноваційної стратегії;
   5. реалізація інноваційної стратегії;
   6. коригування інноваційної стратегії.

Розробка інноваційної стратегії  передбачає її формалізацію як інноваційної програми. У цьому необхідно встановити мету, завдання, процедури у межах  інноваційних проектів, включених у  програмі. Слід визначити ресурси, і  тимчасові обмеження, як окремих  інноваційних проектів, так всієї  інноваційної програми. Щоб організаційно  забезпечити виконання програми, потрібно сформувати організаційну  структури управління інноваціями  і "вбудувати" їх у організаційну  структуру загального менеджменту  підприємства, створити систему зовнішніх  комунікацій з партнерами, споживачами  та іншими зацікавленими сторонами.

Проектування інноваційної стратегії – це безперервний, динамічний процес, основу якого вибір потенційно успішного стратегічного становища підприємства. Цей вибір передбачає з порівняльного аналізу альтернатив шляхом співвіднесення потреб клієнтів - і можливостей підприємства, та їх задоволенню. І саме стратегічна інновація грає вирішальну роль становлення такого стратегічного становища, у якому підприємство може розширити зайняту частку ринку або створити нові ринки. Проведення моніторингу індикаторів стратегічного становища можна розглядати як ефективний інструмент ідентифікації ринкових тенденцій. Значимою умовою в розробці й впровадженні стратегічного нововведення, є створення організаційної культури, готової їх прийняти, піддатливою різноманітним змінам, протидіючої стагнації. Наявність такої організаційної культури стимулює творчий пошук для підприємства, експериментування з новими ідеями виявлення потенціалу інновації.

Вимоги до успішної інноваційної стратегії зводяться до наступних: вона повинна містити ясні директиви  і тимчасові орієнтири, бути гнучкою, підтримуватися організаційним дизайном і корелювати із загальною корпоративної  стратегією. Запорукою успішності інноваційної стратегії є її постійне вдосконалення.

Сформуємо інноваційну стратегію  підприємства, починаючи з аналізу цілей заводу (табл.2.8).

Таблиця 2.8

Аналіз цілей  підприємства

(складено на основі [6, c.190-196, 12])

Цілі фірми

Економічні стратегії  і засоби досягнення цілей

Короткостроковий  період

Довгостроковий  період

Збільшення об’ємів виробництва  та прибутку підприємства

Концентрація власних  і позикових коштів у виробництві  та збуті високорентабельних виробів  з високими швидкістю обороту  і темпами зростання

Проведення НДДКР по створенню  та розвитку продуктів на нових ринках, зайняття стійких позицій на ринках СНД.

Задоволення потреб споживачів.

Розширення існуючих позицій асортименту та надання найвищої якості

Вкладення коштів у розрозку інноваційних продуктів. Процес потребує значних капіталовкладень і має достатньо довгий строк окупності, але є необхідним для подальшого розвитку.


 

Довгострокові цілі точно  визначають бажані результати та ринкову  позицію з урахуванням досягнутого  рівня розвитку на поточний момент.

Короткострокові цілі точно  визначають найближчі конкретні  організаційні цілі та ринкову позицію, яку організація бажає зайняти, враховуючи довгострокові цілі організації.

Сумарна потужність вітчизняних  трубних заводів перевищує 6млн.т. готової продукції на рік, що значно перевищує внутрішнє споживання. Це визначає експортну орієнтованість галузі – Україна входить до першої десятки світових виробників сталевих труб. Обсяги продажів, а отже і виробництва більшості вітчизняних заводів визначаються експортом, оскільки внутрішній ринок споживає близько 30% виготовленої в Україні продукції.

Аналіз галузі формується у сполученні промислової  економіки й області стратегії. Розвиток промислової економіки  конкретної галузі багато в чому визначається стадією її життєвого циклу. Для  встановлення цієї стадії для конкретної галузі промисловості рекомендується поряд з темпами зростання  обсягу реалізації використовувати  рівень прибутковості (збитковості) галузі. Саме ця комбінація взаємозв’язку  вищезазначених параметрів дозволяє сформувати матрицю визначення певної стадії життєвого  циклу галузі (табл. 2.9).

Таблиця 2.8

Критерії  визначення стадії життєвого циклу  галузі

Динаміка обсягу реалізації продукції

Рівень прибутковості  ( збитковості)

<0

→ 0

>0

<100

Стадія занепаду

Стадія занепаду

Стадія зрілості

→100

Стадія зрілості

Стадія зрілості

Стадія  уповільненого  зростання

>100

Стадія зародження

Стадія становлення

Стадія прискореного зростання


 

Отже, трубна промисловість  перебуває на стадії зрілості. Однією з обов'язкових умов розробки і реалізації стратегій конкуренції є вибір і реалізація стратегії по кожній стратегічній зоні господарювання підприємства.

При аналізі ринку кожної сфери бізнесу та формуванні для  впровадження нових сфер бізнесу  була визначена специфіка побудови інноваційної стратегії, яка відповідає криві «S1+ S2», що передбачає необхідність прогнозування одразу двох S кривих, тобто потрібно мати ніби дві стратегії на найближчий та довгостороковий періоди та передбачати постійне фінансування на пошукові НДДКР.

Информация о работе Інноваційна політика ТОВ "ПТЗ"