Інноваційна політика ТОВ "ПТЗ"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Января 2013 в 12:07, курсовая работа

Описание работы

Сьогодні досягнення значних темпів економічного зростання не можливе без впроваджень в економічну діяльність результатів наукових досліджень, які б сприяли зростанню добробуту та збалансованому економічному, соціально-культурному та екологічному розвитку суспільства. Інноваційна політика спрямована на максимальне задоволення безмежних потреб в умовах обмеженості ресурсів економіки.

Содержание работы

ВСТУП 2
РОЗДІЛ 1. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 3
1.1. Аналіз державної інноваційної політики 3
1.2. Оцінювання інноваційної політики регіону 6
1.3. Діагностика інноваційної політики підприємства 10
РОЗДІЛ ІІ. РЕКОМЕНДАЦІЙНА ЧАСТИНА 18
2.1 Формування загального бачення "Інноваційної політики" 18
2.2 Формування інноваційної стратегії підприємства 28
2.3 Формування інноваційної бізнес-моделі 45
2.4 Формування інноваційної програми розвитку підприємства 48
2.5 Розроблення дорожніх карт реалізації завдань виконання інноваційної політики підприємства 64
2.6 Прогнозування ефективності інноваційної політики 68
ВИСНОВКИ 77
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 79

Файлы: 1 файл

курсач.docx

— 549.40 Кб (Скачать файл)

 

 

 

 

 

 

 

З


Q

t

S1

S2


 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – S-подібні криві (складено на основі [6, c.190-196, 12])

 

Щодо визначення стадії життєвого  циклу такої галузі,як вже згадувалось, що вона саме на стадії зрілості. Основою такого твердження є сталість українського ринку, не висока конкуренція між виробниками, тобто вони ще не зайняли певні ніші.

T1


T2

T3

T4

T5

t

Q


 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 — Стадії життєвого  циклу галузі (складено на основі [6, c.190-196, 12])

Зараз фармацевтична галузь знаходиться у точці T4 — стадія росту. Використовуються стратегії модернізації продукції якщо підприємство не встигає вийти з новою продукцією на ринок.

Для визначення стратегічної відповідності між планованими  сферами бізнесу в портфелі використовуємо коефіцієнт міжпроектної уніфікації та стандартизації, що показує кількість застосовуваних загальних КТВ рішень, тобто деталей, вузлів, блоків, технологій та декілька нових розробок, що знаходяться в портфелі підприємства:

Км .ун. =

де    – кількість уніфікованих деталей, вузлів, блоків, технологій, що застосовуються в проектах портфелю;

 – загальна кількість усіх  деталей, вузлів, блоків, технологій, що застосовуються в проектах  портфелю. 0 ≤ Км.ун. ≥ 1.

Для ТОВ «ПТЗ» коефіцієнт міжпроектної уніфікації та стандартизації дорівнює:

Км .ун. =

Отриманий показник рівний 1,1, що означає значенню нового розробленого виробу повністю повторює наявний і, як наслідок, розробка повторює стару S-криву, що може призвести до морального старіння та втрати частки ринку.

Для матриці Бостонської  консалтингової групи були представлені темпи приросту конкурентів та самого ТОВ «ПТЗ».

Таблиця 2.9

Обсяги виробництва товарної продукції трубними підприємствами України,тис.грн.

Підприємство

І квартал

20012 р.

IІІ квартал

2012 р

Темп

приросту, %

ВАТ «Харцизький ТЗ»

131,8

156,8

19,0

ТОВ «ПТЗ»

113,1

175,5

55,2

ВАТ «Інтерпайп Новомосковський ТЗ»

49,9

51,5

3,2

ВАТ «Дніпропетровський ТЗ»

58,8

51,5

-12,4


 

          Найбільшими підприємствами за  обсягами виробництва труб є  ВАТ «Харцизький трубний завод» та ТОВ «ПТЗ».

ТРР


 

       20

 "знак питання" "зірка"


      ТОВ «ПТЗ»


         10


 "собака" "корова"


 

           0       Частка ринку

0,5 1

Рисунок 2.4 – Матриця «зростання-частка ринку»

Отже, як видно що ТОВ «ПТЗ»  – "зірка" це ринкові лідери, що знаходяться, як правило, на піку свого продуктового циклу. Вони самі приносять досить засобів, для того щоб підтримувати високу частку ринку, що динамічно розвивається. Але незважаючи на стратегічно привабливу позицію даного продукту, його чистий грошовий доход досить низький, тому що вимагаються істотні інвестиції для забезпечення високих темпів росту, щоб скористатися кривою досвіду. Але існує спокуса зменшити інвестиції з метою збільшення поточного прибутку, однак це може виявитися хибним, тому що в довгостроковій перспективі даний продукт може перетворитися в товар-"дійну корову". В цьому сенсі важливі майбутні доходи товару-"зірки", а не поточні.

Аналіз стратегічного  положення підприємств та сфер бізнесу визначається вхідним бар’єром – обсягу фінансування, що потрібний для витратної частити S –кривої (НДДКР+ПВ).

Вхідний бар’єр = 58000+5000=63000

Визначення часу початку  побудови кожної нової S−кривої здійснюється таким чином: від області насичення  відкладається тривалість циклу  НДДКР+ПВ= Т1, Т1 визначається за результатами аналізу банків даних існуючих прогнозних КТВр, у склад яких повинні входити тривалість циклу та витрати попередніх НДДКР. Методом екстраполяції, з урахуванням наявного досвіду, тобто наукового потенціалу або методом експертних оцінок визначається тривалість циклу (Т),, тобто:

Т = Т1 + Т2

Т = 1 роки + 1,5 роки = 2,5 роки

Тривалість Т2 –це час заміщення новим товаром застарілого, що користується обмеженим попитом. Т1 – визначається за прогнозами служб маркетингу

Надалі визначаються витрати, які має понести підприємство  за час Т1 з точки зору окупності для одного проекту витрати розраховуються як:

V = [ X2 · (П - Y/100)]

де X2    – прогнозний обсяг реалізованої продукції;  Y/100  – частина прибутку за прогнозом реалізованої продукції, що йде на споживання від реалізації кожного виробу за кривою S2; П -Y/100 – частина прибутку, що йде на інвестиції від реалізації кожного виробу за кривою S2.

V = [ 9300 · (4571)] = 42510300 тис грн

З


Q

t

S1

S2

Т1

Т2

Т

V

Можливості підприємства з фінансування витратної частини  кривої S2 (В - витрати): В ≤ V.


 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 − Графічна інтерпретація визначення часу початку побудови кожної нової S-кривої (складено на основі [6, c.190-196, 12])

Таблиця 2.10  

Визначення вхідних  бар’єрів входження у галузь

Сфера бізнесу

Необхідний обсяг інвестицій на НДДКР та ПВ, тис. грн.

Необхідний час на НДДКР  та ПВ,  міс.

Середня капіталомісткість  проекту (2/4, 3/5),

 тис. грн.

 

З урахуванням синергетичного ефекту

 Без урахування синергетичного ефекту

З урахуванням синергетичного ефекту

 Без урахування синергетичного ефекту

З урахуванням синергетичного ефекту

 Без урахування синергетичного ефекту

Термоусадкові муфти за рахунок впровадження прцесних інновацій

13

10

1,5 роки

1 роки

13/1,5=8,6 тис. грн

10/1=10 тис. грн


 

Отже, з вище наведеної  таблиці видно, що капіталомісткість  проекту, а саме випуск термоусадкових муфт з урахування синергетичного ефекту є більшим ніж без.

Виявлення кадрових інноваційних можливостей фірми на основі оцінки рівнів показників та їх порівняння.Визначимо інноваційні можливості фірми ТОВ «ПТЗ» на основі таблиці 2.11.

Таблиця 2.11

 Кадрові інноваційні можливості фірми

(складено на основі [6, c.190-196, 12])

Показники

Відсутність або низький  рівень

Кадровий науковий потенціал

Достатній рівень. Сфера наукових досліджень має досить високий розвиток для здійснення великих піонерних розробок. Можливість заняття лідируючих позицій в галузі здійснення розробок і нововведень на основі відкриттів і принципово нових винаходів

Інженерний потенціал підприємства

Достатній рівень. Можливості освоєння результатів НДР власними силами є, але період освоєння може виявитися більш тривалим, ніж необхідний для своєчасного виходу на ринок. Вихід з цього становища – зa рахунок реалізації тих же варіантів, що і в попередньому випадку, з великим акцентом на розширення власного сектора ДКР

Робочий кадровий потенціал інноваційної діяльності

Середній рівень. Можливості дослідного виробництва достатні для реалізації власних нововведень швидкими темпами


 

За цими даними можна сказати, що підприємство має потенціал інноваційного  розвитку за рахунок достатньо високого рівня наукового персоналу, але  цей же самий розвиток здатні гальмувати робітники виробництва. Саме вони мають  середню або середню спеціальну освіту у більшості. Для вирішення  проблеми необхідно наймати більше нових робітників — випускників  ВУЗів, а також перенавчати існуючих, відправляючи їх на курси підвищення кваліфікації, або на стажування.

Наступним кроком є визначення рівня інноваційних можливостей  фірми.

Таблиця 2.12

Інноваційні можливості фірми за структурою НДДКР  ТОВ  «ПТЗ»

(складено на основі [6, c.190-196, 12])

Показники

Середній рівень або  наближення до середнього рівня,

Частка НДР у загальному обсязі НДДКР

Середній рівень. Дає можливість проведення НДР за наявності достатнього конструкторсько-технологічного забезпечення. Якщо підприємство вкладає більше 50% коштів, використовуваних на НДДКР, в наукові дослідження, то це визначає його як розробника піонерних нововведень або свідчить про недостатню спряженості витрат і низьких можливостях конструкторсько-технологічного освоєння результатів НДР

Співвідношення фундаментальних  і прикладних НДР (за показником відношення обсягу фундаментальних НДР до обсягу прикладних НДР)

Середній рівень. Якщо співвідношення набагато вище нормативного, то підприємство є одним з лідерів в сфері генерації відкриттів і винаходів піонерних, але можливості їх практичної реалізації власними силами нижче середнього рівня, що вимагає кооперації з іншими підприємствами

Співвідношення продуктових і  технологічних НДДКР

Середній рівень. За рівних частках підприємство приділяє однакову увагу вдосконаленню продуктів і технологій.

Співвідношення обсягів НДДКР  за ступенем їх орієнтації на отримання коротко-, середньо-і довгострокових результатів.

Середній рівень. Підприємство може розподіляти свої зусилля рівними частками між розробками, орієнтованими на поточний, середньостроковий та перспективний періоди. Підприємство націлено на збереження існуючі рівні технології та продукції, у середньо- і довгостроковому періодах


 

З таблиці стає зрозумілим, що інноваційні можливості компанії на даний момент є на середньому рівні.

Наступним етапом є виявлення  інноваційних можливостей фірми  за структурою продукції.

Таблиця 2.13

Структура продукції, що випускається за стадіями життєвого  циклу

(складено на основі [6, c.190-196, 12])

Стадія

Середній рівень або  наближення до середнього рівня/ Високий

Виведення на ринок

Середній рівень. Середній рівень фінансових ризиків, втримання конкурентних позицій

Зростання

Середній рівень. Якщо частка продукції в даній стадії висока, підприємство має добрі можливості розвитку в середньостроковому періоді, але для цього потрібен великий обсяг технологічних інновацій, спрямованих на зниження собівартості.

Зрілості 

Високий рівень. Становище підприємства неминуче стане критичним. Необхідно починати форсування проведення робіт по впровадженню продукції, що знаходиться на стадії виведення на ринок.


 

Визначення етапу життєвого циклу товару для трубної галузі є досить складним завданням, оскільки тут не мають впливу такі чинники як мода чи моральне старіння товару.

Розрахунок собівартості, проектної трудомісткості, лімітної ціни кожного нового виробу у портфелі та складання техніко-економічний  .

Таблиця 2.14

Загальні показники

Показник

Значення показника 

Річне виробництво, в штуках

4800

Середня ціна продажу,грн

50,2

Виручка від реалізації продукції , грн

240960

Витрати на придбання сировини, грн

68160

Реалізована націнка, грн

40168,03

Усього виробничі витрати, грн

196812

Поточний результат (виручка  за мінусом витрат),грн

44148

Податок на прибуток, грн

9271,08

Чистий прибуток, грн

34876,92

Повернення кредитних  коштів,грн

28613,33

Чистий прибуток після  повернення суми кредиту, грн

6263,59


 

Аналіз доходності запропонованого проекту та рентабельності діяльності ТОВ «ПТЗ» показав доцільність введення проекту по випуску термоусадкових муфт шляхом впровадження процесних інновацій.

Информация о работе Інноваційна політика ТОВ "ПТЗ"