Інноваційна політика ТОВ "ПТЗ"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Января 2013 в 12:07, курсовая работа

Описание работы

Сьогодні досягнення значних темпів економічного зростання не можливе без впроваджень в економічну діяльність результатів наукових досліджень, які б сприяли зростанню добробуту та збалансованому економічному, соціально-культурному та екологічному розвитку суспільства. Інноваційна політика спрямована на максимальне задоволення безмежних потреб в умовах обмеженості ресурсів економіки.

Содержание работы

ВСТУП 2
РОЗДІЛ 1. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 3
1.1. Аналіз державної інноваційної політики 3
1.2. Оцінювання інноваційної політики регіону 6
1.3. Діагностика інноваційної політики підприємства 10
РОЗДІЛ ІІ. РЕКОМЕНДАЦІЙНА ЧАСТИНА 18
2.1 Формування загального бачення "Інноваційної політики" 18
2.2 Формування інноваційної стратегії підприємства 28
2.3 Формування інноваційної бізнес-моделі 45
2.4 Формування інноваційної програми розвитку підприємства 48
2.5 Розроблення дорожніх карт реалізації завдань виконання інноваційної політики підприємства 64
2.6 Прогнозування ефективності інноваційної політики 68
ВИСНОВКИ 77
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 79

Файлы: 1 файл

курсач.docx

— 549.40 Кб (Скачать файл)

Результати / План дій

Технології

Ринок

Вимоги

 

Можливості

Продукт

Конкурентна стратегія

Аналіз ринку

Ріст ринку

Рушії споживачів

Частка ринку

Рушії споживачів, рушії бізнесу

Еволюція продукту

Рушії продукту

Крива досвіду

Продуктова дорожня карта

Дорожня карта ризику

Стратегія дій

Вартісний прогноз

Технологічна дорожня карта

Пріоритети

Потреби, пропозиції

Рисунок 2.8 − Загальний шаблон дорожньої карти [24; 27]

Отже, дорожні карти використовуються для розроблення довгострокових стратегій розвитку галузей чи великих підприємств. В графічній інтерпретації «дорожні карти» представляють собою схему, яка включає ключові вузли певних технологічних чи інноваційних досягнень, які пов’язані між собою ланцюжками, кожний з яких визначає або часовий проміжок, або причини руху до наступного вагомого вузла.

Таблиця 2.24

Зміст компонент  «дорожньої карти»

(складено на основі [24])

Компонента

Зміст

«Продукт» - «Технологія»

Еволюція продукту. Термоусадкова муфта виготовлена з крихкого поліетилену, що зменшувало строк служби вузлів – використання нової формули поліетилену, що дозволило підвищити строк служби муфти.

Технологія. Після впровадження процесної інновації, виробництво відбувалось шляхом автоматизації.

«Ринок»

Обраною стратегією є розширення границь  ринку та вихід на зовнішні ринки. Вона передбачає адаптацію існуючих товарів підприємства до нових ринків збуту, коли підприємство виходить з  цим товаром на нові ринки. Стратегія  розвитку ринку характеризується довгостроковими  перспективами реалізації, високим  комерційним ризиком та необхідністю значних витрат на дослідження каналів  збуту.


 

Продовження табл. 2.24

Рушії споживачів

Товар

Бізнес

Рушії товару – матеріальні заходи, які застосовуються для оцінювання товару порівняно з конкурентами. До них належать:

 • рушії споживача (ергономічність, зручність у використанні, цінність, функціональність, обслуговування і т.д.)
 • рушії продукту (вага, габарити, вартість і т.д.)

Необхідно також приділити увагу  розвитку альтернативних технологій потенційних  конкурентів та нових ринків.

Можливості

Значущість технологічної карти  полягає в представленні технологічної  програми. Технологічні зміни не показані як розвиток у часі, але пов’язані  з продуктовою стратегією.

На дорожній карті базуються  тільки технології, що підтримують  рушіїв продукту.

Результат / план дій (стратегія атаки) підприємства

Найбільш доцільною корпоративною є стратегією, що поєднує стратегічні зусилля, спрямовані на зниження витрат, і стратегічні дії, пов'язані з незначним удосконалюванням якості, сервісу, характеристик чи зовнішнього вигляду виробу. Ціль стратегії полягає в наданні одержувачу більшої цінності за його гроші; іншими словами, наближення до конкурентів в основних моментах, що визначає параметри "якість - обслуговування - характеристики - зовнішній вигляд", і перемога над ними по витратах на внесення всіх необхідних змін у товар.

 У результаті процесних інновацій здійснюється максимізація обсягів продажу інформаційною структурою вже відомого продукту: за рахунок підвищення продуктивності виробництва нарощується випуск продукту тієї самої якості або за рахунок зниження цін (внаслідок зниження собівартості) нейтралізуються конкуренти, а також значне підвищення ефективності діяльності виробництва.


 

Ключовими елементами успішної дорожньої карти є цілі, контрольні точки, пробіли, перешкоди, дії, пріоритети та часовий графік.

Цілі — означає стан в майбутньому, котрий можливо змінити  відносно теперішнього та варто, бажано або необхідно досягнути. Тим  самим мета є бажаною кінцевою точкою процесу, як правило дії людини. З досягненням мети пов'язаний успіх проекту.

Контрольні точки −  це проміжні виробничі результати, показники для досягнення цілей, прив’язані до визначення дат.

Пробіли – список будь-яких можливих пробілів в знаннях, технологічних  обмежень, перешкод  у структурі  ринку, регулярних обмежень та інших  перешкод для досягнення цілей.

Пріоритети – список найбільш важливих дій для досягнення цілей.

Часовий графік – виконання  часового графіка з урахуванням  взаємозв’язку між цими діями, функцій  та взаємовідносин між ними.

Розглянемо їх докладніше для ТОВ «ПТЗ» на рисунку 2.9

Цілі

Пріоритети та часовий графік

Контрольні точки

Пробіли та перешкоди

Дії

1.Створення  конкурентоспроможної термоусадкової муфти.

2.За допомогою сучасних технологій зменшення ціни муфти на 10%

01.02.13 – Ухвалення проекту по виробництво  муфт .

 

 

1)відсутність  навиків персоналу у користуванні новим обладнанням

2)велика  вартість проекту;

1)навчання  персоналу фахівцем компанії;

2)проведення  презентації;

3)віднесення  даного проекту до пріоритетного  напрямку розвитку науки і  техніки як ефективне русурсо використання.

Пріоритет − навчання персоналу фахівцем компанії 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.9– Схема дорожньої карти проекту випуску термоусадкових муфт.

Дорожня карта управління проектами компанії

СТРАТЕГІЯ

 

Зменшення і/або збільшення частки ринку. Становлення проектно-орієнтованою компанією

БІЗНЕС

 

Збільшення продуктивності грошового потоку. Перетворення числа показника обороту в прибуток

ПРОЕКТИ

 

Збільшення частки успішних  проектів. Реабілітація проблемних проектів. Рятування  збиткових проектів

 

 

СТРАТЕГІЯ ПРОДУКТ / ПОСЛУГА

 

План перетворення з подолання обмежень системи компанії ISO 9001

 

Оцінка невідповідності процесів.

Визначення превентивних та коректуючих дій

 

Превентивні та коригуючі дії

РОСА Цикл Демінга

Динамічне управління

 

Управління портфелями проектів

Управління програмами проектів

Методологія оцінки проектів. План управління портфелем проектів.

План управління програмою проектів

Найкраще використання ресурсів для реалізації стратегії компанії. Отримання вигід від об’єднання проектів у програми

Максимізація довгострокового росту компанії.

Збільшення дії проектів на вартість акцій компанії

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

 

Організаційна зрілість процесів. Компетентність персоналу проекту

Вказівки з управління проектами.

Офіс управління проектами.

Плани управління проектами

 

В рамках бюджету, графіку та вимог з якості.

В межах 5% від базового плану проекту.

 

 

Віртуальні проектні команди

Віртуальний Офіс управління проектами

Ціль  Діагностика  Планування  Реалізація          Вдосконалення

Рис.унок –. Дорожня карта управління проектами компанії [23]

 

  1. Прогнозування ефективності інноваційної політики

Аналіз ефективності інноваційної політики має відбуватись через  визначені проміжки часу або відповідно до встановлених нормативів перевірки  щодо досягнення певних результатів  інноваційної діяльності чи виконання  комплексу дій або інноваційних проектів.

Розрахунок значень ефективності прогнозованої інноваційної політики наведено в оціночних показників  і проводиться за такими формулами.

Методика розрахунку оціночних  показників народногосподарської (інтегральної) ефективності інновацій.

    1. Інтегрований (загальний) приріст чистої продукції (включаючи амортизацію), отриманий за рахунок виробництва, створення та використання нововведення, у порівнянні з аналогом, в розрахунку на рік визначається за наступною формулою:

   

де  - чиста продукція (включаючи амортизацію), отримана відповідно у сфері виробництва нововведення та його аналогу;

- чиста продукція  (включаючи амортизацію), отримана  відповідно у сфері створення  нововведення та його аналогу;

- чиста продукція  (включаючи амортизацію), отримана  відповідно у сфері використання  нововведення та його аналогу;

 – приріст  чистої продукції (включаючи амортизацію), отриманої ворівняно з аналогом  відповідно у сферах виробництва,  створення та використання нововведення.

   

    1. Загальна сума доходу (), отримана за рахунок виробництва (), створення () і використання () нововведення в розрахунку на рік визначається за формулою:

 

грн

 1. Приріст загальної суми доходу (ДЦІ) за рахунок виробництва, створення та використання нововведення в розрахунку на рік визначається за формулою:

 

де  – прирість доходу в порівнянні з аналогом, отриманий відповідно від виробництва, створення та використання нововведення, грн.;

 – дохід,  отриманий від виробництва, створення  та використання нововведення, грн.;

 – дохід,  отриманий від виробництва, створення  та використання аналогу (базового  варіанту), грн.;

 

Загальна сума чистої продукції, створеної за весь термін корисного використання нововведення, визначається шляхом додавання річних значень вищезгаданих показників. Аналогічним чином визначається загальна сума доходу, отримананого за весь строк корисного застосування нововведення в сфері виробництва, створення і використання.

 1. Рентабельність капітальних вкладень, спрямованих на створення, виробництво і використання нововведення, в розрахунку на рік визначається за формулою:

                     

де  − рентабельність капітальних вкладень, направлених на створення, виготовлення та використання нововведення, %;

− мають ті ж значення, що і  в попередній формулі;

 − загальна сума капіталовкладень, направлених на створення, виготовлення  та використання нововведення, грн;

 − капітальні вкладення,  направлених на створення, виготовлення  та використання нововведення, грн.

 1. Загальний приріст рентабельності капітальних вкладень ( ) від виробництва, створення та використання нововведення в порівнянні з рентабельністю капітальних вкладень аналога в розрахунку на рік визначається за формулою:

                   

де  − рентабельність капітальних вкладень, направлених на створення, виготовлення та використання нововведення та його аналогу, %;

 − мають ті ж значення, що і в попередній формулі;

 − дохід, отриманий від  використання базового варіанту (аналогу), за рахунок виробництва,  створення і використання, грн;

− сума капітальних вкладень, необхідних для створення, виробництва і  використання аналогу, грн.

Рентабельність капітальних  вкладень і її приріст у порівнянні з аналогом за весь строк застосування нововведення в сферах виробництва, створення та використання визначається шляхом підсумовування значень названих показників.

 1. Загальна сума податків, що надійшли до бюджету від реалізації інновації за весь термін її створення, виробництва і використання, визначається шляхом підсумовування податків, що надійшли відповідно від творців (розробників), виробників і користувачів нововведення. Приріст загальної суми податків, що надійшли до бюджету від реалізації інновації в порівнянні з аналогом ( ), визначається за формулою:

      

де  − загальна сума податків, що надійшли до бюджету за весь термін реалізації інновації від її творців (розробників), виробників і користувачів, грн.;

− загальна сума податків, що надійшли до бюджету за весь строк, протягом якого розроблявся, вироблявся і  використовувався аналог, грн.

      

 

Методика розрахунку оціночних  показників виробничої ефективності інновацій

 1. Додана вартість (чиста продукція), включаючи амортизацію , створена за рахунок реалізації нововведення в сфері його виробництва (створення та використання), у розрахунку на рік визначається за наступною формулою:

    

 − обсяг продукції, виробленої  за рахунок реалізації нововведення, у розрахунку на рік, грн.;

 − матеріальні витрати  на виробництво продукції в  розрахунку на рік, грн.

У матеріальні витрати  включаються: витрати сировини і  матеріалів (основних та допоміжних); покупні  комплектуючі вироби і напівфабрикати; запасні частини для ремонту  технологічного устаткування і транспортних засобів; інструменти; роботи та послуги, виконані сторонніми організаціями; паливо і енергія (електроенергія, стиснене повітря, пар, вода); інші грошові витрати.

Обсяг виробництва чистої продукції (включаючи амортизацію) за весь строк реалізація нововведення визначається шляхом підсумовування річних обсягів чистої продукції.

 1. Приріст чистої продукції (включаючи амортизацію) за рахунок реалізації нововведення в розрахунку на рік у середньому з аналогом у сфері виробництва (створення або використання) розраховується за формулою:

Информация о работе Інноваційна політика ТОВ "ПТЗ"