Інноваційна політика ТОВ "ПТЗ"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Января 2013 в 12:07, курсовая работа

Описание работы

Сьогодні досягнення значних темпів економічного зростання не можливе без впроваджень в економічну діяльність результатів наукових досліджень, які б сприяли зростанню добробуту та збалансованому економічному, соціально-культурному та екологічному розвитку суспільства. Інноваційна політика спрямована на максимальне задоволення безмежних потреб в умовах обмеженості ресурсів економіки.

Содержание работы

ВСТУП 2
РОЗДІЛ 1. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 3
1.1. Аналіз державної інноваційної політики 3
1.2. Оцінювання інноваційної політики регіону 6
1.3. Діагностика інноваційної політики підприємства 10
РОЗДІЛ ІІ. РЕКОМЕНДАЦІЙНА ЧАСТИНА 18
2.1 Формування загального бачення "Інноваційної політики" 18
2.2 Формування інноваційної стратегії підприємства 28
2.3 Формування інноваційної бізнес-моделі 45
2.4 Формування інноваційної програми розвитку підприємства 48
2.5 Розроблення дорожніх карт реалізації завдань виконання інноваційної політики підприємства 64
2.6 Прогнозування ефективності інноваційної політики 68
ВИСНОВКИ 77
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 79

Файлы: 1 файл

курсач.docx

— 549.40 Кб (Скачать файл)

   

де  и − обсяг виробництва чистої продукції, включаючи амортизацію, в розрахунку на рік, відповідно за результатами реалізації нововведення і по його аналогу, грн.

Приріст чистої продукції (включаючи  амортизацію) за рахунок реалізації нововведення в порівнянні з аналогом за весь строк корисного використання визначається шляхом підсумовування річних приростів чистої продукції.

 1. Дохід за рахунок реалізації інновації ( ) у сфері її виробництва (створення або використання) в розрахунку на рік визначається за наступною формулою:

 

де  − витрати на оплату праці (з відрахуваннями на соціальні потреби) в частині, пов’язаній із здійсненням інновації, грн.;

− прибуток у розрахунку на рік  від реалізації нововведення сфері  його виробництва (створення або  використання), грн.

Дохід, отриманий за весь термін реалізації нововведення в сфері  його виробництва (створення або  використання), визначається підсумовуванням  відповідних значень річних доходів.

 1. Приріст доходу за рахунок реалізації нововведення в сфері його виробництва (створення або використання) в порівнянні з аналогом у розрахунку на рік ( ) розраховується за формулою:

де  и − дохід відповідно за рахунок реалізації нововведення та його аналога в розрахунку на рік, грн.

Величина цього показника  за весь період реалізації нововведення розраховується шляхом підсумовування річних доходів.

Методика розрахунку оціночних  показників показників фінансової ефективності нововведень

 1. Чистий дохід, створений за рахунок реалізації нововведення ( ) у сфері його виробництва (створення або використання), у розрахунку на рік визначається за формулою:

 

де  − дохід «отриманий за рахунок реалізації нововведення ( ) в сфері його виробництва (створення або використання), у розрахунку на рік, грн.;

 − загальна сума податків, сплачених до бюджету і в  позабюджетні фонди в частині,  що відноситься до створеної  на основі застосування нововведення  продукції, у розрахунку на  рік, грн.

 

 1. Приріст чистого доходу, створеного за рахунок реалізації нововведення в сфері його виробництва (створення або використання), у порівнянні з аналогом ( ) у розрахунку на рік визначається за формулою:


де  − чистий дохід, створений за рахунок застосування аналога в сфері його виробництва (створення або використання), у розрахунку на рік, грн.

Загальна маса приросту чистого  доходу, створеного за рахунок реалізації нововведення в сфері його виробництва (створення або використання), у  порівнянні з аналогом за весь строк  застосування нововведення визначається шляхом підсумовування відповідних  річних значень цього показника.


 

 1. Прибуток за рахунок реалізації нововведення ( ) у сфері його виробництва (створення або використання), у розрахунку на рік визначається за формулою:

                          

Загальна маса прибутку, отриманого за весь строк корисного  використання нововведення в сфері  його виробництва (створення або  використання) визначається шляхом підсумовування річних значень цього показника.

 1. Приріст прибутку за рахунок реалізації нововведення ( ) у сфері його виробництва (створення або використання), у порівнянні з аналогом у розрахунку на рік визначається за формулою:

 

де  і − прибуток, отриманий відповідно за рахунок реалізації нововведення і його аналога, у розрахунку на рік, грн.

Приріст прибутку за весь термін реалізації нововведення в порівнянні з аналогом у сфері виробництва (створення або використання) визначається шляхом підсумовування.

 

 1. Чистий прибуток, отриманий від реалізації нововведення ( ) в сфері його виробництва (створення або використання), у розрахунку на рік визначається за формулою:

    

        

Загальна маса чистого  прибутку, отриманого за весь строк  реалізації нововведення в сфері  його виробництва (створення або  використання), визначається шляхом підсумовування відповідних річних значень даного показника.

 1. Приріст чистого прибутку, отриманого від реалізації нововведення, у сфері його виробництва (створення або використання) в порівнянні з аналогом ( ) у розрахунку на рік визначається за формулою:

  де − чистий прибуток, отриманий від застосування аналога, у сфері його виробництва (створення або використання), у розрахунку на рік, грн.

,

Загальний приріст чистого  прибутку, отриманий за весь термін реалізації нововведення в сфері  його виробництва (створення або  використання), визначається шляхом підсумовування відповідних значень річних показників.

 1. Рентабельність продукції, обчислена по чистому доходу ( ) і чистого прибутку ( ), отриманим від реалізації нововведення в сфері його виробництва (створення та використання), у розрахунку на рік визначається за формулами:

 

де  − обсяг продажу, отриманий від застосування нововведення у сфері його виробництва (створення або використання), у розрахунку на рік, грн.

 1. Приріст рентабельності, обчисленої по чистому доходу ( ) і чистого прибутку ( ), у сфері виробництва (створення та використання) нововведення, у розрахунку на рік визначається за такими формулами:

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ

 

Для реалізації належної інноваційної політики в регіонах є доцільним  оцінювати їх інноваційний потенціал  з метою визначення ефективного  спрямування заходів його підвищення.

В Україні загальні обсяги реалізації інноваційної продукції  значно перевищують її експорт. Низький  рівень венчурних інвестицій – 0,209%. Основними складовими економіки Київського регіону є промисловість, будівельний комплекс, транспорт та зв'язок, житлово-комунальне господарство, торгівля та громадське харчування, сфера побутових послуг, фінансова діяльність.

Інноваційна сприйнятливість  регіону – наявність та спроможність суб’єктів регіону та органів  виконавчої влади створити, здійснити  та реалізувати інноваційні процеси, виходячи з інноваційних умов та інноваційної регіональної політики. Сукупний показник інноваційного потенціалу Київського регіону становить 46,57% і свідчить про те, що регіон недостатньо підготовлений до інноваційної діяльності. Хоча в регіоні наявний значний потенціал в робочої сили та інноваційно-активних підприємствах, тобто в Києві здійснюється недовикористання ресурсів для здійснення інноваційної діяльності.

ТОВ «Перший трубний завод» виробник інноваційної трубної продукції.

Місія  підприємства – сприяння прогресу в галузях-споживачах трубної продукції за рахунок поліпшення якості і підвищення надійності труб, що випускаються, забезпечувати високий життєвий рівень робочих і членів їхніх сімей, прагнути до гармонійного поєднання інтересів заводу, регіону і держави. А також бути надійним партнером для всіх зацікавлених сторін.

Проаналізувавши показники  інноваційної активності ТОВ «ПТЗ»  спостерігаємо чітке підтримання  компанії стратегії послідовника.

 

 

Розробка інноваційної стратегії  передбачає її формалізацію як інноваційної програми. У цьому необхідно встановити мету, завдання, процедури у межах  інноваційних проектів, включених у  програмі.

Проаналізувавши процес управління інноваційною політикою компанії, можна  зробити висновок, що запропоновані  зміни в інноваційній політиці підприємства матимуть позитивний характер, адже зміна  основних показників матиме позитивну тенденцію.

одним з найважливіших завдань державної інноваційної політики в Україні мають стати виведення вітчизняної економіки з кризи і забезпечення її динамічного зростання через стимулювання дифузії нових технологій,  виробництв,  організаційних методів.  І для цього мають бути створені відповідні правові,  фінансові,  матеріальні,  кадрові,  інформаційні та імпортні можливості.  Ефективне здійснення державної інноваційної політики вимагає послідовного застосування розгалуженого інструментарію економічного регулювання, глибокого професіонального аналізу умов проведення цієї політики і рішучих дій щодо її реалізації.

Для покращення ефективності інноваційного процесу в Україні можна використати досвід країн Європейського Союзу, а саме ефективно поєднати науку та виробництво шляхом створення технопарків, технополісів, науково-промислових комплексів. Всі ці комплекси створюються на основі провідного університету і об'єднують в собі наукові установи,  промислові підприємства, інформаційні, сервісні та виставкові комплекси; вони створюються з метою комерціалізації діяльності і забезпечення швидкого просування наукових досягнень у виробничу сферу.

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

 1. Глущенко И.И. Формирование инновационной политики и стратеги предприятия /  И.И. Глущенко – М.: АПК и ППРО, 2009. – 128 с. – ISB № 978-5-8429-0323-8
 2. Владимирова О.Н. Управление инновационной восприимчивостью региона: методология и инструментарий : автореф. дис. ... д-ра экон. наук / О. Н. Владимирова. - Красноярск, 2011. - 39 с.
 3. Деев  А.А. Дорожная карта как инструмент планирования и мониторинга стратегического развития машиностроительного комплекса Самарской области [Электронный ресурс] / А.А.  Деев  // Управление экономичсекими системами. Электронный научный журнал.– 1.07.11.– Режим доступа: http://uecs.ru/uecs-31-312011/item/524-2011-07-20-09-36-37
 4. Дорожные карты  для энергетических технологий. Руководство по разработке и реализации  [Электронный ресурс]  // Международное энергетическое агентство. – Режим доступа:  http://www.iea.org/papers/roadmaps/guide_ru.pdf
 5. ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uazakon.com/document/spart94/inx94057.htm.
 6. Инновационный менеджмент: Концепции, многоуров невые стратегии и механизмы инновационного развития:Учеб. пособие / Под ред. В.М. Аньшина, А.А. Дагаева. —3-е изд., перераб., доп. — М.: Дело, 2007. — 584 с.
 7. Ковешникова Е. В. Региональная инновационная политика: методы формирования и реализации: Автореферат … канд. экон. наук / Е. В. Ковешникова. – М.: ИСА РАН, 2010. – 23 с.
 8. Крылов Э.А. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельносты предприятия: учеб. п. / Э.А. Крылов, В.М. Власова, И.В. Журавкова [2-е изд, перераб. и дополн.] – М. Финансы и статистика, 2003. – 608 с.
 9. Мельников О.Н.. Модель инновационной активности предприятия/  О.Н. Мельников, И. Рябов [Электронный ресурс] // Сборник материалов Второй международной научно-практической конференции «Проблемы развития инновационно-креативной экономики», 28/04/ 2010. – Режим доступа: http://econference.ru/blog/conf06/263.html
 10. Методические материалы по разработке программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций и федеральных государственных унитарных предприятий [Электронный ресурс] // Министерство экономического развития Российской Федерации – М, 2011. – Режим доступа: http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/3573940045a1122d8a8f8f4dc8777d51/metodicheskie_materiali.doc?MOD=AJPERES&CACHEID=3573940045a1122d8a8f8f4dc8777d51
 11. Методические рекомендации по созданию в энергетических компаниях системы управления инновационной деятельностью. Издание официальное. – М., 2009. – 108с.
 12. Методические указания по разработке и реализации инновационной стратегии предприятия. /Сост. д.э.н. Калюжный И.Л., Калюжная Т.В., Забарин Д.И. – Севастополь, 2001. – 52 с.
 13. Морщагін О.В. Державна інноваційна політика в умовах формування інноваційної моделі розвитку / О.В. Морщагін. – Автореферат. – Донецьк – 2008. – 18 с.
 14. Основні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій. Бюлетень ВАК України. – 2007. – № 6. – С. 9 -17. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.setlab.net/?view=disser-2007.
 15. Основные положення Программы  инновационного развития ОАО «РусГидро» 2011-2015 годы с перспективой до 2012 г. [Электронный ресурс]   – М., 2001. – 35 с. http://innoedu.ru/projects/pir/presentation/2011-02-08/RusGidro.pdf
 16. Пирогов В. И. Организационное развитие предприятия (на примере ЗАО «Новосибирский электродный завод») [Электронный ресурс] / В. И. Пирогов, А. Д. Андреев, // ЭКО Всероссийский экономический журнал. – 2006. –02. – Режим доступа: http://econom.nsc.ru/eco/arhiv/ReadStatiy/2006_02/Pirogov.htm
 17. Положення про організацію дипломного проектування та державної атестації студентів НТУУ «КПІ» / Уклад. В. Ю. Угольніков. За заг. ред. Ю. І. Якименка – К.: ВПК «Політехніка», 2006. – 84 с.
 18. Програма нормативних навчальних дисциплін підготовки спеціаліста і магістра галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»: навч. метод. Видання. – К.: КНТУ, 2011. – 359 с.
 19. Программа инновационного  развития открытого акционерного общества  «Мурманский морской торговый порт» на период 2011 - 2015 г., 2011 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.portmurmansk.ru/imgs/news/pid.pdf
 20. Программа инновационного развития ОАО «РАО ЭС Востока», 2011. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.rao-esv.ru/documents/PIR%20RAO%20ES%20Vostoka_.pdf
 21. Сооляттэ А. Ю. Бизнес-модель компании: разработка и описание [Электронный ресурс] /  А.Ю. Сооляттэ//  ООО «ФИНЭКСПЕРТ-ТРЕНИГ»– Режим доступа: www.finexpert.ru
 22. Трифилова А.А. Оценка эффективности инновационного развития предприятия /  А.А. Трифилова. – М.: Финансы и статистика, 2005.– 304 с.  –ISBN 5-279-02994-7
 23. Тыртышный Е. Дорожные карты управления проектами –Инновационный інструмент стратегического управления [Электронный ресурс] /  Е.  Тыртышный // Казахстанская асоциация управлени проэктами. – 2008. – август-сентябрь. –– Режим доступа:  http://kpma.kz/media/publication/2-5.pdf
 24. Тычинский А.В. Управление инновационной деятельностью компаний: современные подходы, алгоритм, опит. [Электронный ресурс] /  А.В. Тычинский– Таганрог: ТРТУ, 2006. – Режим доступа: http://www.aup.ru/books/m87/3_3.htm
 25. Федулова Л.І. Підходи до оцінки рівня готовності підприємства щодо інноваційного розвитку // Вісник Київського національного унвесритету ім. Т. Шевченка. ЕКономіка. – 2011. – № 124/125. – С. 36-40
 26. Юрга В.А. Как оценить инновационную политику организации /  В.А. Юрга,  Д.Ю. Ермолаев,  М.В. Наянова //«Креативная экономика». –  2008. –№ 1 (13) – С. 11-19
 27. Albright R. E., Kappel T. A. Roadmapping in the Corporation// RTM. – 2003. – № 2

Информация о работе Інноваційна політика ТОВ "ПТЗ"