Актуальність проектуємого підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Мая 2012 в 22:23, дипломная работа

Описание работы

Найважливішою умовою підвищення ефективності використання машин, підвищення терміну їх служби і надійності в роботі є правильна експлуатація і високоякісний ремонт.

За останні роки завдяки застосуванню прогресивних і передових методів ремонту і передової технології, якість ремонтних робіт значно підвищилась. Об'єми, що збільшуються, ріст ефективності виробництва і якості робіт диктують підвищені вимоги до надійності будівельних машин.

Содержание работы

ВСТУП…………………………………………………………………………....…….

1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА……………………………………………………………

1.1 Актуальність проектуємого підприємства ……………………………………...

1.2 Характеристика проектувального об’єкту…………………………………….....

1.3 Організація виробництва ТО та ПР машин в проектованому підприємстві…....

1.4 Організація робіт на пості ПР…………..……………..……………………..……

2 РОЗРАХУНОК ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ………………………….……......

2.1 Встановлення вихідних даних для розрахунку ……………………………….....

2.2 Розрахунок необхідної кількості ремонтних і профілактичних заходів……….

2.3 Складання річного плану ремонтів та технічних обслуговувань ……...............

4 Визначення затрат праці на виконання ТО та ПР машин…………………………

2.5 Визначення загальної трудомісткості робіт по ТО та ПР……………….............

2.6 Визначення додаткової трудомісткості робіт ……………………………….......

2.7 Визначення затрат праці на дільниці ППР, майстерень, пересувних засобів…..

2.8 Розподіл затрат праці на види робіт постов і відділень……………….………..

2.9 Розрахунок режимів роботи та фонду робочого часу робітників ……...…....…

2.10 Визначення. кількості працюючих ………………………………………..…….

3 ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ…………………………………………...

3.1 Розрахунок фондів робочого часу обладнання, постов ТО та ПР машин….......

3.2 Визначення кількості і вибір пересувних засобів ТО та ПР машин, паливно-мастильних заправників, тягачів …………………………………….………………..

3.3 Визначення кількості постов ТО та ПР …………………………………………..

3.4 Визначення кількості та вибір обладнання майстерні, профілакторію, підйомно-транспортних засобів. Складання відомості обладнання ………………..

3.5 Розрахунок площ виробничих та допоміжних приміщень……………………...

3.6 Планувальне і конструктивне рішення головного корпусу, території підприємства ………………………………………………………………….………..

4 ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ………………………...

4.1 Опис конструктивних особливостей, умов роботи, характеристики зношень та деформацій картеру коробки перемикання передач автомобільного крану КС-2571Б…………..........................................................................................................

4.2 Вибір та обґрунтування способів усунення дефектів. План технологічного маршруту відновлення деталі………………………………………………………….

4.3 Вибір обладнання, пристроїв, інструментів, необхідних для відновлення деталі…………………………………………………………………………………….

4.4 Розрахунок розміру ремонтної партії деталі. Визначення припусків на механічну обробку……………………………………………………………………...

4.5 Складання плану установив та переходів……………………………….………..

4.6 Призначення та уточнення режимів відновлення деталі……………..………….

4.7 Розрахунок норм часу на виконання технологічного маршруту відновлення деталі…………………………………………………………………………………….

4.8 Складання маршрутних, операційних карт та карт ескізів…………………...…
5 КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА………………………………………………

5.1 Призначення, будова, схема та опис принципу дії пристрою для закріплення картеру КПП крана КС-2571Б ………………………………………………………...

5.2 Перевірочні розрахунки деталей пристрою……………………………………

6 ОХОРОНА ПРАЦІ………………………………………………………………….

6.1 Заходи з техніки безпеки в проектованому пості ПР…………………………..

6.2 Заходи з протипожежної безпеки та електробезпеки в проектованому пості ПР ……………………………………………………………………………………….

6.3 Заходи з охорони навколишнього середовища підприємства…………………...

6.4 Розрахунок освітлення на пості ПР………………………………………………

7 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА……………………………………………………….

7.1 Річна потреба в енергоресурсах…………………………………………………...

7.2 Калькуляція собівартості робіт…………………………………………………...

7.3 Техніко-економічні показники підприємства…………………………………….

ВИСНОВОК……………………………………………………………………………

ДОДАТОК……………………………………………………………………………...

СПИСОК ВИКОРИСТОВАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….

Файлы: 1 файл

Записка кирилл.docx

— 1.18 Мб (Скачать файл)

3.Визначаємо коефіцієнт  використання світильників ЛП001  
при і =07, rСТЕЛІ =70%, rСТІН =50% з табл. 3.9, коефіцієнт використання h =0,36.

Схема розташування світильника  над робочою поверхнею

 

4. З табл.. 3.6 визначаємо коефіцієнт запасу:  КЗ = 1,3.

Приймаємо коефіцієнт нерівномірності  освітлення Z=1,1.

 

5. Для забезпечення необхідної  нормованої освітленості робочих  поверхонь  обираємо лампи  ЛБ-40 (світловий потік однієї лампи  становить Фл = 5400 лм, табл. 3.10) і визначаємо необхідну кількість світильників з формули (3.4):

 

=
=45.

 

Отже, для забезпечення рівномірності  освітлення даного приміщення необхідно 32 світильника, які необхідно розташувати  в три ряди. Приймаємо 33 світильника  по 11 світильників в ряду.

 

6. Сумарна електрична  потужність усіх світильників, встановлених  в приміщенні:   Рсв = Рл – N – n   =  80 – 45 – 0,36 = 1296 Вт.

 

 

7 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

 

 

7.1 Річна  потреба в енергоресурсах

 

Вода на виробничі потреби витрачаються на зовнішню мийку машин, на мийку і знежирення деталей.

Розрахунок зводимо в табл. 7.1 

 

Таблиця 7.1 -  Річні витрати води на виробничі потреби

 

Процеси

і споживачі

 

Витрата води на

розрахункову одиницю., м3

 

Одиниця виміру

Кількість

спожива-

чів

Річні

витрати

води, м3

1

2

3

4

5

Зовнішня мийка машин

0,5 м3 на автом. кран

0,75 м3 на гусен. кран

0,9+1,2м3 на екскав.

0,3+0,4 м3 на двигун

1,0м3 на скрепер

1,0м3 на автогрейдер

шт

шт

шт

шт

шт

шт

48

12

10

 

24

9

10

Для приготування охолоджуючої рідини

0,0008 м3/г на 1 метало ріжучий верстат

шт

2

2,3

Мийка та обезжирення деталей в мийній машині

0,35м3 на 1т деталей в рік

т

482

168,7

Невраховані витрати

20% від річної потреби

   

    42,8

Разом:

256,8


      

Витрати води вираховуються по середній витраті води на одиницю 

споживача або по середньочасовій витраті води споживачем і кількістю однойменних споживачів

 

 

Впр = Gі  Хі                                                                               (7.1)

 

                                                                       Впр = Qв Хn Фqo Кз,                                             (7.2)

 

де  Gі - середні витрати води на одиницю споживача, м3;

      Хі- кількість споживачів;

      Qв  - середні витрати води, м3/г;

      Хn   - кількість однойменних споживачів, шт;

     Фqo - дійсний річний фонд праці обладнання, час;

     Кз  - коефіціент загрузки обладнання, Кз= 0,85.

 

                              Впр =0,0008 · 2 · 1707· 0,85 = 2,3 м3

 

Кількість води на господарські та побутові потреби розраховується на основі кількості працюючих і норми води, наведених в таблиці  7.2 . 

 

Таблиця 7.2 - Річні витрати води на господарські та  побутові потреби

Споживачі

води

Санітарні норми  витрат води, л

Категорія споживачів

Кількість

спожива-чів, люд

Річні витрати,

    м3

1

2

3

4

5

Для побутово-госп. потреб у гарячих

та  інших цехах

 

35

 

Ковалі та зварники

 

8

70,28

25

На 1 працюючого

56

351,4

Для душових

 

 

40

60-70% виробничих , допоміжних  та підсобних робітників 

 

58

349,392

Для групових вмивальни-

ків

3-4 л на одну процедуру

2-3 процедури в день на загальну кількість працюючих

 

118

176,202

Разом:

947,274


 

Річні витрати  на опалення виробничих та адміністративно – побутових і складських приміщень вираховуємо за формулою

                                                                        

                                  (7.3)

 

де Нп - питома вага витрат тепла на 1м3 приміщення;

          - приміщення без штучної вентиляції Нп = 62,85 кДж/год;

          - приміщення з штучною вентиляцією Нп = 108,94 кДж/год;

А - кількість годин опалювального сезону, А = 4320 годин 

I  -  норматив  витрат тепла, I = 22,626 кДж/год;

V  - об’єм будівлі та споруд, м3

 

                    (62,85·919,35+108,94·(12117,6 + 1551))·4320·0,01

О =                                                                                  = 29,5339 кДж


                                                     1000 · 2262,6

 

Річні  витрати  електроенергії

 

 Річні витрати силової електроенергії

 

При укрупнених розрахунках річні витрати силової електроенергії вираховуються

 

                                        Wc = N   q, кВт - год;                                        (7.4)

 

де N – кількість машин;

q – питома вага витрат електроенергії на ремонт, кВт – год.

Для колесних q =1250 кВт-год , гусеничних q =1900 кВт-год.

 

Wc = 90·1250+30·1900=169500 кВт –год

 

Річна потреба електроенергії для освітлення помешкань на робочих 

місцях вираховується

 

                                    Wo = R   Q   F, кВт - год                                    (7.5)

 

де R - норма витрат електроенергії на 1м2 освітлювальної площі, кВт/м2;

R = 0,018 - 0,025 кВт/м2;

Q - річна кількість годин електричного освітлення приміщення (при   однозмінній роботі Q = 800 годин, при двозмінній роботі Q = 2250 годин);

F - площа приміщень, що освітлюється, м3

 

Wo cкл =0,018·800·204,3·1,18=3471 кВт - год

 

Wo адм =0,025·800·278,3·1,18=6561 кВт - год

 

Wo вир = 0,025·2250·1122·1,23=74473 кВт-год

 

 

Тоді

 

                         Wзаг. =3471+6561+74473=84505 кВт - год

 

Результати розрахунків потреби в енергоресурсах зводимо у табл. 7.3

 

Таблиця  7.3 - Річна  потреба в енергоресурсах

№№

пп

Найменування витрат

Одиниця виміру

Річні витрати

1

Вода на виробничі та протипожежні потреби

м3

256,8

2

Опалення

т

29,53391

3

Вода на госп. - побутові потреби

м3

947,274

4

Електроенергія силова

кВт - год

169500

5

Електроенергія освітлювальна

кВт - год

84505


 

 

7.2  Калькуляція собівартості робіт

 

 

 Розрахунок основних фондів підприємства

 

Вартість основних виробничих фондів включає вартість:

  • будов та споруд;
  • виробничого обладнання;
  • пристроїв та інструментів;
  • виробничого та господарського інвентарю.

Вартість будов і споруд включає витрати на будівельно-монтажні роботи та роботи спец.циклу (кошторисна вартість будов та споруд з урахуванням впливу ринкових відносин).

Вартість будов і споруд орієнтовано визначається по збільшеній вартості одного метра кубічного обʼєму будови.

Визначаємо вартість виробничого корпусу

 

 , тис.грн.                                   (7.9)

 

де Vв.к. – будівельний обʼєм виробничого корпусу, м3;

Ц – вартість 1 м3 будови, тис.грн.

Розрахунок ведемо аналогічно для інших будов та приміщень, результати розрахунку заносимо до табл. 7.5.1.

 

 

 

 

 

Таблиця 7.4 – Вартість будов та споруд

Найменування обʼєкту

Одиниці вимірювання

Кількість

Вартість, тис.грн.

одиниці

загальна

Виробничий корпус

м3

12117,6

2,3

27870,48

Адмін.-побутовий корпус

м3

1251

3

3753

Складські приміщення

м3

919,35

1,5

1379,025

Всього

 

14287,95

 

33002,505


 

Розрахунок вартості обладнання, пристроїв, інструменту та виробничого інвентарю ведемо в табличній формі.

Вартість виробничого обладнання включає витрати на придбання та монтаж з урахувнням транспортних витрат.

Вартість обладнання, пристроїв та інструментів, виробничого та господарського інвентарю визначаємо в відсотках від вартості виробничого корпусу.

 

Таблиця 7.5 – Вартість обладнання, пристроїв, інструменту та виробничого інвентарю

Найменування оснащення

% від вартості виробничого корпусу

Вартість, тис.грн.

Вартість обладнання з урахуванням транспортування та монтажу

80

26402,004

Пристрої та інструменти

6

1980,150

Виробничий інвентар

3

990,075

Всього

 

29372,229


 

 

Розрахунок загальної вартості основних фондів заносимо до табл. 7.5.3.

 

Таблиця 7.6 – Загальна вартість основних фондів

Найменування витрат

Вартість, тис.грн.

Вартість будов та споруд

33002,505

Вартість обладнання, пристроїв та інструментів, виробничого інвентарю

29372,229

Всього

62374,734


 

 

7.2.2 Розрахунок планового фонду заробітної плати

 

7.2.2.1 Розрахунок зарплати основних виробничих працівників

 

Розподіл основних виробничих працюючих за розрядами  виконуємо відповідно з рекомендаціями по формі, приведеній нижче:

 

Таблиця 7.7 – Розподіл основних виробничих працівників

Професія

Тяжкі роботи

Кільк. прац.

Розподіл до загального числа працюючих

2

3

4

5

6

%

Люд.

%

Люд.

%

Люд.

%

Люд.

%

Люд.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Слюсарі та робітники на перес. засобах

Ні

45

10

5

30

13

50

22

10

5

-

-

Верстатники

Так

3

-

-

15

1

50

1

30

1

5

-

Зварники

Так

6

5

-

10

1

20

1

60

3

5

1

Вулканізаторщ.

Так

1

-

-

15

-

25

-

60

1

-

-

Акумуляторщіки

Так

1

-

-

15

-

25

-

60

1

-

-

Медики

Так

1

-

-

15

-

25

-

60

1

-

-

Маляри

Так

1

-

-

15

-

25

-

60

1

-

-

Ковалі

Так

2

-

-

-

-

60

1

35

1

5

-

Слюсарі з ремонту паливної апаратури

Так

3

-

-

-

-

20

1

70

1

10

1

Всього

 

63

 

5

 

15

 

26

 

15

 

2

Информация о работе Актуальність проектуємого підприємства