Актуальність проектуємого підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Мая 2012 в 22:23, дипломная работа

Описание работы

Найважливішою умовою підвищення ефективності використання машин, підвищення терміну їх служби і надійності в роботі є правильна експлуатація і високоякісний ремонт.

За останні роки завдяки застосуванню прогресивних і передових методів ремонту і передової технології, якість ремонтних робіт значно підвищилась. Об'єми, що збільшуються, ріст ефективності виробництва і якості робіт диктують підвищені вимоги до надійності будівельних машин.

Содержание работы

ВСТУП…………………………………………………………………………....…….

1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА……………………………………………………………

1.1 Актуальність проектуємого підприємства ……………………………………...

1.2 Характеристика проектувального об’єкту…………………………………….....

1.3 Організація виробництва ТО та ПР машин в проектованому підприємстві…....

1.4 Організація робіт на пості ПР…………..……………..……………………..……

2 РОЗРАХУНОК ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ………………………….……......

2.1 Встановлення вихідних даних для розрахунку ……………………………….....

2.2 Розрахунок необхідної кількості ремонтних і профілактичних заходів……….

2.3 Складання річного плану ремонтів та технічних обслуговувань ……...............

4 Визначення затрат праці на виконання ТО та ПР машин…………………………

2.5 Визначення загальної трудомісткості робіт по ТО та ПР……………….............

2.6 Визначення додаткової трудомісткості робіт ……………………………….......

2.7 Визначення затрат праці на дільниці ППР, майстерень, пересувних засобів…..

2.8 Розподіл затрат праці на види робіт постов і відділень……………….………..

2.9 Розрахунок режимів роботи та фонду робочого часу робітників ……...…....…

2.10 Визначення. кількості працюючих ………………………………………..…….

3 ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ…………………………………………...

3.1 Розрахунок фондів робочого часу обладнання, постов ТО та ПР машин….......

3.2 Визначення кількості і вибір пересувних засобів ТО та ПР машин, паливно-мастильних заправників, тягачів …………………………………….………………..

3.3 Визначення кількості постов ТО та ПР …………………………………………..

3.4 Визначення кількості та вибір обладнання майстерні, профілакторію, підйомно-транспортних засобів. Складання відомості обладнання ………………..

3.5 Розрахунок площ виробничих та допоміжних приміщень……………………...

3.6 Планувальне і конструктивне рішення головного корпусу, території підприємства ………………………………………………………………….………..

4 ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ………………………...

4.1 Опис конструктивних особливостей, умов роботи, характеристики зношень та деформацій картеру коробки перемикання передач автомобільного крану КС-2571Б…………..........................................................................................................

4.2 Вибір та обґрунтування способів усунення дефектів. План технологічного маршруту відновлення деталі………………………………………………………….

4.3 Вибір обладнання, пристроїв, інструментів, необхідних для відновлення деталі…………………………………………………………………………………….

4.4 Розрахунок розміру ремонтної партії деталі. Визначення припусків на механічну обробку……………………………………………………………………...

4.5 Складання плану установив та переходів……………………………….………..

4.6 Призначення та уточнення режимів відновлення деталі……………..………….

4.7 Розрахунок норм часу на виконання технологічного маршруту відновлення деталі…………………………………………………………………………………….

4.8 Складання маршрутних, операційних карт та карт ескізів…………………...…
5 КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА………………………………………………

5.1 Призначення, будова, схема та опис принципу дії пристрою для закріплення картеру КПП крана КС-2571Б ………………………………………………………...

5.2 Перевірочні розрахунки деталей пристрою……………………………………

6 ОХОРОНА ПРАЦІ………………………………………………………………….

6.1 Заходи з техніки безпеки в проектованому пості ПР…………………………..

6.2 Заходи з протипожежної безпеки та електробезпеки в проектованому пості ПР ……………………………………………………………………………………….

6.3 Заходи з охорони навколишнього середовища підприємства…………………...

6.4 Розрахунок освітлення на пості ПР………………………………………………

7 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА……………………………………………………….

7.1 Річна потреба в енергоресурсах…………………………………………………...

7.2 Калькуляція собівартості робіт…………………………………………………...

7.3 Техніко-економічні показники підприємства…………………………………….

ВИСНОВОК……………………………………………………………………………

ДОДАТОК……………………………………………………………………………...

СПИСОК ВИКОРИСТОВАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….

Файлы: 1 файл

Записка кирилл.docx

— 1.18 Мб (Скачать файл)

 

 

Приймаємо =1000

 

25 Зварювальна

Для заварювання обираємо пальник СУз наконечником №3 з розхід ацетилену 500л/г

Розраховуємо масу наплавочного металу:

 

G=Fly        (4.7)

 

деG – маса наплавочного металу , г;

F – площа поперечного перерізу, мм2;

L – довжина шва, м;

Ɣ – удільна маса метала електроду, г/см3.

 

G=6,3·5,7·1,6=20 гр

 

30 Вертикально-свердлильна

При свердлінні отвору подачу призначаємо за табл. 75 стор. 140 [ 4 ] від діаметра та матеріалу обробки S=0,3 мм/об, швидкість різання призначаємо      U= 31 м/хв.

Частоту обертів шпинделю верстата визначаємо за формулою 4.4:

 

 

 

Приймаємо =1200

 

35 Різьбонарізна

При нарізанні різьби подачу призначаємо за табл. 75 стор. 140 [ 4 ] від діаметра та матеріалу обробки S=0,3 мм/об, швидкість різання призначаємо      U= 31 м/хв.

Частоту обертів шпинделю верстата визначаємо за формулою 4.4:

 

 

 

Приймаємо =1000

 

 

4.7 Розрахунок норм часу на виконання технологічного маршруту відновлення деталі

 

 

05 Горизонтально розточна

Розраховується час на розточку за формулою

 

 

де  L – розрахункова довжина, м;

       і –  кількість проходів;

       n – частота  обертів різця, ;

       S – подача  інструменту, мм.

 

 

L=l+l1+l2+l3 ,                                              (4.9)

 

Чорнове точіння для першого отвору

 

 

 

L=20+2+2+1=25

 

Чистове точіння для першого отвору

Визначаємо час на операцію за формулою 4.8

 

 

 

L=20+0,5+0,5+1=22

 

Чорнове точіння для другого отвору

Визначаємо час на операцію за формулою 4.8

 

 

 

L=20+0,5+0,5+1=22

 

Чистове точіння для другого отвору

Визначаємо час на операцію за формулою 4.8

 

 

 

L=20+0,5+0,5+1=22

 

Тм общ=0,125+0,11+0,416+0,36=1,011

Твсп.=2,19·4=8,76 стор 130 [16]

Тобс.=4,6·4=18,4 стор 131 [16]

Знаходимо штучний час.

 

Тшк= Тодопдод+ Тпз / Тп    (4.10)

 

Т ш.к.=1,011+8,76+18,4=28,171

 

10 Запресовочна

Приймаємо час на запре совку двух втулок Т=1,6 хв

 

15 Горизонтально розточна

Чорнове точіння для першого отвору

Визначаемо час на операцію за формулою 4.8

 

 

L=20+0,7+0,7+1=22,4

 

Чистове точіння для першого отвору

Визначаємо час на операцію за формулою 4.8

 

 

 

L=20+0,3+0,3+1=22 мм

 

Чорнове точіння для другого отвору

Визначаємо час на операцію за формулою 4.8

 

 

 

L=20+0,5+0,5+1=22

 

Чистове точіння для другого отвору

Визначаємо час на операцію за формулою 4.8

 

 

 

L=20+0,5+0,5+1=22

 

Тм общ=0,125+0,11+0,416+0,36=1,011

Твсп.=2,19·4=8,76 стор 130 [16]

Тобс.=4,6·4=18,4 стор 131 [16]

Т ш.к.=1,011+8,76+18,4=28,171

 

 

20 Вертикально-свердлильна

 

Основний час на операцію складає:

 

To= (l+l1+l2)/nS, хв (4.11)

 

де n – число оборотів деталі об/хв.

S – подача мм/об

L – разрохункова довжина обробляємої поверхні з урахуванням вріза та перебігу мм

Данні беремо з табл. 94 стр. 114 [15]

L=l+l1+l2

де  l – довжина отвору, мм;

              l1 – величина врізання, мм;

              l2 - величина перебігу інструмента

У нашому випадку l=35 мм; l1=2мм; l2=7мм; S=0,3 мм/об; n = 300об/хв,

тоді:

 

То=(35+2+7)/(1000·0,2)=0,22 хв.

 

З урахуванням чотирьох отворів

 

То=0,22·4=0,88 хв.

 

Знаходимо допоміжний час

У нашому випадку     Тдоп. у. –1,01хв. табл. 76 стор. 142 [16]

Тдоп.п – 3,5хв. табл. 77 стор. 143 [16]

 

Тдоп = Тдоп. удоп.п                (4.12)

 

Тдоп =1,01+3,5=4,51 хв.

 

Знаходимо операційний час

 

Топ= Тодоп           (4.13)

 

Топ=0,88+4,51=5,39 хв

 

Знаходимо додатковий час за формулою

 

Тдод= Топ∙К         (4.14)

 

де К – поправочний коофіцент

Топ – опіраціонний  час. хв.

У нашому випадку К – 6%

 

Тдод=6%∙5,39=0,32 хв

 

Підготовчно-заключний час на операцію

Знаходимо по табл. 114. стр. 229 [16] Tпз=8хв

 

Тшк=0,88+5,39+0,32+8/13=7,2хв.

 

 

25 Зварювальна

 

То=60GAm/β мин     (4.15)

 

де G=20 маса наплавочного слою

A=1 поправочній коефіцієнт на довжину шва

m=0.8 поправочний коефіцієнт на чавун табл. 28 стор. 116 [3]

β=500 Розхід ацетилену за годину табл. 27 стор. 115 [3]

 

То=60·20·1·0,8/500=1,92 хв

 

З урахуванням чотирьох отворів

 

То=1,92·4=7,68

 

Знаходимо штучний час

 

Тш.к.=То·Коп хв     (4.16)

 

Тш.к.=7,68·1,5=11,52 хв

 

30 Вертикально-свердлильна

 

Основний час на операцію складає:

 

То=(35+8,3+7)/(1200·0,2)=0,21 хв.

 

З урахуванням чотирьох отворів

 

То=0,21·4=0,84 хв

 

Знаходимо допоміжний час

У нашому випадку     Тдоп. у. – 1,01хв. табл. 76 стор. 142 [16]

Тдоп.п – 3,5хв. табл. 77 стор. 143 [16]

 

Тдоп =1,01+3,5=4,51 хв.

 

Знаходимо операційний час

 

Топ=0,84+4,51=5,35 хв

 

Знаходимо додатковий час за формулою

 

Тдод=6%∙5,35=0,32 хв

 

Підготовчно-заключний час на операцію

 

Тшк=0,84+5,35+0,32+8/13=7,45 хв.

 

35 Різьбонарізна

 

Основний час на операцію складає:

 

То=(35+1,7+7)/(1000·0,2)=0,22 хв.

 

З урахуванням чотирьох отворів

 

То=0,22·4=0,88

 

Знаходимо допоміжний час

У нашому випадку     Тдоп. у. – 1,01хв. табл. 76 стор. 142 [16]

Тдоп.п – 3,5хв. табл. 77 стор. 143 [16]

 

Тдоп =1,01+3,5=4,51 хв.

 

Знаходимо операційний час

 

Топ=0,88+4,51=5,39 хв

 

Знаходимо додатковий час за формулою

 

Тдод=6%∙5,39=0,32 хв

 

Підготовчно-заключний час на операцію

 

Тшк=0,88+4,51+0,32+8/13=5,63 хв.

 

 

4.8 Складання маршрутних, операційних карт та карт ескізів

 

 

Складаємо маршрутні карти, карти операцій та карти ескізів та зводимо до пояснювальній записки.

 

5 КОНСТРУКТОРСЬКА  ЧАСТИНА

 

5.1 Призначення, будова, схема та опис принципу дії пристрою для закріпленн  картеру КПП крана КС-2571Б

 

 

Відповідно до завдання на курсове проектування, у данному проекті розроблена конструкція пристрою для закріплення картера КПП автомобіля ЗИЛ-130 для усунення дефектів вказаних у завданні.

Пристрій складається  з прямокутної основи 1з плитою для закріплення на верстаку. До основи кріпиться за домогою бовтів поперечні стійки 2 на котрих є отвори 3 для втулок 4 до котрих вставляється вал. Обробляєма деталь 5 у данному випадку картер КПП автомобіля ЗИЛ-130 кріпиться до прямокутної основи 1 та закріплюється бовтами 6.

Пристрій розроблено у  данному проекті для забезпечення зпрошенного закріплення деталі. Це дозволяє знизити технічну норму часу на операцію у порівнянні з діючими аналогами за рахунок скорочення часу на встановленні деталі, що позитивно відіб’ється на продуктивності праці і терміну його окупляємості.

 

 

5.2 Перевірочні розрахунки деталей пристрою

 

 

Знаходимо допустиме навантаження з умов міцності стержня на розтяг:

 

      (5.1)

 

 

 

Знайдемо висоту головки  з умов міцності на зріз.

 

h=Fp/(πd0[tзр])=10990/(3.14·12·10-3·140·106)=0.002м=2мм     (5.2)

 

Знаходимо діаметр опорної  поверхні головки з умов міцності на зминання приймаємо: [σзм]=280 МПа

 

 

 

 

 

6 ОХОРОНА ПРАЦІ

 

6.1 Заходи з техніки  безпеки в проєктованному пості ПР

 

 

Перед початком роботи у проєктуємому пості ПР  перевіряються справність устаткування, пристосувань та інструмента,огороджень,  захисного заземлення,   вентиляції.    Під   час   роботи дотримуються  всі  правила  використання  технологічного  устаткування,правила   безпечної   експлуатації   транспортних   засобів,   тари   івантажопідйомних механізмів, дотримувати вказівки про безпечний зміст робочого місця. При  аварійних  ситуаціях   неухильно  виконуються  всі правила, регламентуюче поводження персоналу  при  виникненні  аварій  і ситуацій,  що  можуть  привести  до  аварій  і нещасних  випадків.  По закінченні роботи  виключене все електроустаткування, зроблене збирання відходів виробництва  й  інших  заходів,  що  забезпечують  безпеку  на ділянці.    Приміщення   оснащено  необхідними  попереджувальними    плакатами,устаткування  має відповідне фарбування,   виконана  розмітка  проїзної частини проїздів. У  проектуємих  зонах та  відділенні  все сплановано відповідно  до  вимог  техніки  безпеки,  а  саме  дотримання:   ширини проходів, проїздів, мінімальна відстань між устаткуванням.

 

 

6.2 Заходи з протипожежної  безпеки та електробезпеки в  проєктованному пості ПР

 

 

На постах ТО і ПР забороняється мити агрегати і деталі легкозаймистими тагорючими рідинами.

При проведенні ТО і ПР, пов'язаного зі зняттям паливних баків, а також ремонтом паливопроводів, через які може відбутися витікання палива збаків, останні перед ремонтом повинні бути повністю звільнені від палива.Злив палива повинен здійснюватися в місцях, що виключають можливість його загоряння. Зберігання злитого палива на постах ТО і ПР забороняється. Перед ремонтом бензобак необхідно промити і пропарити до повноговидалення парів бензину.

Перед перевіркою (регулюванням) приладів електрообладнання на газобалонне  автомобілі необхідно щільно закрити  всі вентилі і ретельно перевірити підкапотний простір. Регулювати системи живлення і запалювання газобалонних автомобілів, а також перевіряти на герметичність і ремонтувати газову апаратуру дозволяється тільки в добре провітрюваному приміщенні при включеній припливно-витяжної вентиляції.

 

 

 

 

 

6.3 Заходи з охорони  навколишнього середовища підприємства

 

 

Територія, виробничі, допоміжні, санітарно-побутові приміщення та майданчики для зберігання автомобілів повинні відповідати чинним санітарним нормам і правилам. Сміття, виробничі відходи і т.д. необхідно своєчасно прибирати у спеціально відведені місця. Території підприємств повинні бути обладнані водовідводами. Там де використовуються кислоти, луги та нафтопродукти, підлоги повинні бути стійкі до впливу цих речовин і не поглинати їх.

Приміщення для зберігання та технічного обслуговування автомобілів, де можливе швидке підвищення концентрації токсичних речовин у повітрі, повинні обладнуватися системою автоматичного контролю за станом повітряного  середовища в робочій зоні і сигналізаторами.

Повітря, що видаляється  з приміщень для фарбування автомобілів  за допомогою пульверизатора, перед  викидом назовні повинен очищатися  в гідравлічних фільтрах.

Підприємства повинні  обладнуватися господарсько-питним і виробничим водопроводом, а також  виробничою каналізацією відповідно до норм. При відсутності в районі підприємства каналізаційної мережі очищення стічних вод підприємства, а також вибір місця їх спуску повинні проводитися з дотриманням правил охорони поверхневих вод від забруднення їх стічними водами.

Опади і зібрані нафтопродукти  з очисних споруд видаляються  по мірі їх накопичення, але не рідше  одного разу на тиждень. Місцеві очисні установки повинні розміщуватися поза будівлями на відстані від зовнішніх стін не менше 6 метрів. Як виняток ці установки допускається розміщувати в окремих будівлях для миття автомобілів.

 

 

6.4 Розрахунок санітарно-гігієнічних  норм на пості ПР

 

 

Розрахувати систему загального рівномірного освітлення люмінесцентними  лампами виробничого приміщення: з довжиною А=24м, шириною В=9,3м, висотою  Н=10,8 м. Приміщення має світлу побілку: коефіцієнт відбиття rСТЕЛІ =70%, rСТІН =50%. Мінімальна освітленість за нормами ЕН=300 лк. Висота робочих поверхонь (столів) hР=0,7м. Використовуються лампи типа ЛБ потужністю 40 ВТ та світильники типу ЛП001 (з двома лампами).

 

Розв’язок

1.Визначаємо висоту світильника  над робочою поверхнею. Оскільки  світильники кріпляться до стелі,  то їх висота над підлогою  майже рівна висоті приміщення.

 

h = Н – hР = 10,8 – 0,7 = 10,1 м.

 

2.Визначаємо показник  приміщення - і .  

 

і =

=

 

Информация о работе Актуальність проектуємого підприємства