Актуальність проектуємого підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Мая 2012 в 22:23, дипломная работа

Описание работы

Найважливішою умовою підвищення ефективності використання машин, підвищення терміну їх служби і надійності в роботі є правильна експлуатація і високоякісний ремонт.

За останні роки завдяки застосуванню прогресивних і передових методів ремонту і передової технології, якість ремонтних робіт значно підвищилась. Об'єми, що збільшуються, ріст ефективності виробництва і якості робіт диктують підвищені вимоги до надійності будівельних машин.

Содержание работы

ВСТУП…………………………………………………………………………....…….

1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА……………………………………………………………

1.1 Актуальність проектуємого підприємства ……………………………………...

1.2 Характеристика проектувального об’єкту…………………………………….....

1.3 Організація виробництва ТО та ПР машин в проектованому підприємстві…....

1.4 Організація робіт на пості ПР…………..……………..……………………..……

2 РОЗРАХУНОК ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ………………………….……......

2.1 Встановлення вихідних даних для розрахунку ……………………………….....

2.2 Розрахунок необхідної кількості ремонтних і профілактичних заходів……….

2.3 Складання річного плану ремонтів та технічних обслуговувань ……...............

4 Визначення затрат праці на виконання ТО та ПР машин…………………………

2.5 Визначення загальної трудомісткості робіт по ТО та ПР……………….............

2.6 Визначення додаткової трудомісткості робіт ……………………………….......

2.7 Визначення затрат праці на дільниці ППР, майстерень, пересувних засобів…..

2.8 Розподіл затрат праці на види робіт постов і відділень……………….………..

2.9 Розрахунок режимів роботи та фонду робочого часу робітників ……...…....…

2.10 Визначення. кількості працюючих ………………………………………..…….

3 ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ…………………………………………...

3.1 Розрахунок фондів робочого часу обладнання, постов ТО та ПР машин….......

3.2 Визначення кількості і вибір пересувних засобів ТО та ПР машин, паливно-мастильних заправників, тягачів …………………………………….………………..

3.3 Визначення кількості постов ТО та ПР …………………………………………..

3.4 Визначення кількості та вибір обладнання майстерні, профілакторію, підйомно-транспортних засобів. Складання відомості обладнання ………………..

3.5 Розрахунок площ виробничих та допоміжних приміщень……………………...

3.6 Планувальне і конструктивне рішення головного корпусу, території підприємства ………………………………………………………………….………..

4 ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ………………………...

4.1 Опис конструктивних особливостей, умов роботи, характеристики зношень та деформацій картеру коробки перемикання передач автомобільного крану КС-2571Б…………..........................................................................................................

4.2 Вибір та обґрунтування способів усунення дефектів. План технологічного маршруту відновлення деталі………………………………………………………….

4.3 Вибір обладнання, пристроїв, інструментів, необхідних для відновлення деталі…………………………………………………………………………………….

4.4 Розрахунок розміру ремонтної партії деталі. Визначення припусків на механічну обробку……………………………………………………………………...

4.5 Складання плану установив та переходів……………………………….………..

4.6 Призначення та уточнення режимів відновлення деталі……………..………….

4.7 Розрахунок норм часу на виконання технологічного маршруту відновлення деталі…………………………………………………………………………………….

4.8 Складання маршрутних, операційних карт та карт ескізів…………………...…
5 КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА………………………………………………

5.1 Призначення, будова, схема та опис принципу дії пристрою для закріплення картеру КПП крана КС-2571Б ………………………………………………………...

5.2 Перевірочні розрахунки деталей пристрою……………………………………

6 ОХОРОНА ПРАЦІ………………………………………………………………….

6.1 Заходи з техніки безпеки в проектованому пості ПР…………………………..

6.2 Заходи з протипожежної безпеки та електробезпеки в проектованому пості ПР ……………………………………………………………………………………….

6.3 Заходи з охорони навколишнього середовища підприємства…………………...

6.4 Розрахунок освітлення на пості ПР………………………………………………

7 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА……………………………………………………….

7.1 Річна потреба в енергоресурсах…………………………………………………...

7.2 Калькуляція собівартості робіт…………………………………………………...

7.3 Техніко-економічні показники підприємства…………………………………….

ВИСНОВОК……………………………………………………………………………

ДОДАТОК……………………………………………………………………………...

СПИСОК ВИКОРИСТОВАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….

Файлы: 1 файл

Записка кирилл.docx

— 1.18 Мб (Скачать файл)

 

Трудомісткість поточного ремонту надається в табл.2.8. Трудомісткість робіт на постах П складається з трудомісткості, діагностичних, регулювальних кріпильних, змащувально–заправних та розбірно–складальних робіт. Додаткову трудомісткість беремо з табл.2.5.

Перевірка

 

Тзаг. + Тдод = Твід + Тпер. зас.                                (2.7)

 

30133,05+120532,20=108327,61+42337,64

 

150665,25=150665,25

 

 

2.9 Розрахунок режимів роботи та фонду робочого часу робітників

 

 

Номінальний фонд робочого часу робітників визначають за формулою

 

Фн = (Дк – (Двсв)) tзм – Дпсв (tзм – t'зм),          (2.8)

 

де  Дк – календарні дні:    366; 

Дв – кількість вихідних днів :   105;

Дсв – кількість святкових днів:  10;

Дпсв – кількість передсвяткових днів:  7;

tзм - тривалість робочої зміни:  8 годин;

t’зм – тривалість зміни у перед святкові дні:  7 годин.

 

Фн =( 366- (105+10))·8-7·(8-7)=2001

 

Дійсній фонд робочого часу враховує дні відпустки для даної спеціальності, витрати часу за хворобою та інших причин:

 

                                        Фдр= (Фнр – Двід t’зм) ,                                 (2.9)

 

де  Двід – дні відпустки (табл. 2.10);

t’зм – тривалість зміни при п’ятиденному тижні, так як в кількість днів відпустки входять суботні дні:   6,8 г.

   -  що враховує витрати часу в зв’язку з хворобою та іншими причинами.

 =0,96.

Данні розрахунки зводяться в таблицю 2.10.

 

 

 

Таблиця 2.10 – Номінальний та дійсний фонди робочого часу робітників

 

Професія робітника

Номінальний

фонд часу

робочого

Кількість

днів  відпустки

Дійсний фонд

часу робочого

Ковалі, мідники, термісти, аккумуляторщики, гальваніки, зварювальники при роботі у закритих приміщенях.

2001

35

1685,76

Карбюраторщики, гідравліки, мий-ники, вулкинізаторщіки, зварюва-льники при роботі на відкритому повітрі.

2001

28

1732,8

Слюсарі, токарі, електрики, столя-ри, жерстяники та інші спеціалісти.

2001

24

1759,68


 

 

2.10 Визначення кількості працюючих

 

 

       Кількість робочих які виконують роботи технічного обслуговування і поточного ремонту визначаємо за формулою

 

Ртоп = ,                                              (2.10)

 

 де  Пр – річний об’єм робіт (див табл. 2.9).

 

Розрахунки ведуться в табличній формі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2.11 – Розрахунок кількості основних робітників

 

Найменування відділів постів

Об`єм робіт люд.-г.

Дійсний фонд робочого часу, год.

Розрахункова кількість

Прийнята кількість

В тому числі:

1 зм.

2 зм.

Пости ТО

26392,97

1759,49

15,00

15

8

7

Пости ПР

14656,08

1759,49

8,33

8

4

4

Механічне

6082,36

1759,49

3,46

3

2

1

Агрегатне

22243,88

1759,49

12,64

13

8

5

Ремонт систем живлення

4443,95

1741,06

2,55

3

2

1

Ремонт гідросистем

5993,64

1741,06

3,44

3

2

1

Акумуляторне

823,47

1687,68

0,49

1

1

 

Електротехнічне

5934,69

1767,16

3,36

3

2

1

Ковальсько-арматурне

3259,47

1687,68

1,93

2

2

-

Паяльно-жерстяне

2065,40

1687,68

1,22

1

1

-

Зварювальне

10056,15

1741,06

5,78

6

3

3

Шиноремонтне

1990,40

1759,49

1,13

1

1

-

Столярно-шпалерне

710,88

1687,68

0,42

1

1

-

Малярне

830,88

1741,06

0,48

1

1

-

Мийне

2843,41

1687,68

1,68

2

2

-

       

63

40

23


 

Кількість працюючих на пересувних засобах

 

                                      Рпз = , чол.                                         (2.11)

 

 де  Ппз- об’єм робіт, які виконуються за допомогою пересувних засобів (табл. 2.6)

 

Рпз=42337,64/1741,06=24 чол.

 

Кількість працюючих на паливо – масляних заправниках та тягачах приймаємо в залежності їх кількості.

Загальна кількість виробничих робітників складається з робітників зайнятих виконанням технічних обслуговувань та поточного ремонту в стаціонарних умовах, робітників які виконують роботи технічного обслуговування і ремонту машин на будівельних майданчиках за допомогою пересувних засобів і робітників працюючих на палево–мастильних заправках і тягачах.

 

Росн = Ртоп + Рпз + Р пмз + Рт                                                 (2.12)

 

                                            Росн = 63+24+2+2=91 чол.

 

Кількість допоміжних робітників визначаємо в процентному від ношені від загальної кількості виробничих робітників.

 

Рд = (0,15 ... 0,18) Росн                                     (2.13)

 

Рд = 0,16 · 91=14 чол.

.

Кількість інженерно – технічного, молодшого обслуговуючого персоналу визначається в процентному  відношенні від числа виробничих і допоміжних робітників:

 

Рпр = (0,02...0,04) (Рзв + Рд)                             (2.14)

 

Рсп = (0,07...0,08) (Рзв + Рд)                            (2.15)

                                  

Рпр =0,02 · (91+14)=4 чол.

 

Рспец =0,08 · (91+14)=8 чол.

 

 

 

 

 

3 ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

3.1 Розрахунок фондів робочого часу обладнання, постов ТО та ПР машин

 

 

          Номінальний  фонд обладнання розраховуємо за формулою

 

Фно = (Дк – Дпр) tзм  Коь,                                                            (3.1)

Дійсний фонд обладнання розраховуємо з урахуванням коефіцієнта його використання розраховуємо за формулою

 

Фдо = Фно Ко,                                                                         (3.2)

 

де  Фно та Фдо – відповідно номінальний та  дійсний фонд часу обладнання;

Ко - коефіцієнт використання обладнання, що враховує простої обладнання в

ремонті.

Величина коефіцієнта Ко :

- для метало ріжучих та дерево оброблюваних станків: Ко=0,85;

- для ковальске-пресового обладнання та обладнання для зварювальних і різання металу: Ко=0,91;

- для складальних стендів та обладнання для ТО і ПР: Ко=0,96;

- робочі місця: Ко=0,97

 

Фно =(366-115) · 8· 0,85=1706,80;

 

Фно =(366-115) · 8· 0,91=1827,28;

 

Фно =(366-115) · 8· 0,96=1927,68;

 

Фно =(366-115) · 8· 0,97=1947,76.

          

Розрахунок фондів робочого часу обладнання зводимо в таблицю 3.1.

 

Таблиця 3.1 – Фонди робочого часу обладнання

 

Обладнання

Кількість змін

Фонд робочого часу, г.

Металоріжуче

2

3414

Ковальско-пресове

1

1827

Обладнання для ТО і ПР

2

3855

Робочі місця

2

3896


3.2 Визначення кількості і вибір пересувних засобів ТО та ПР машин, паливно-мастильних заправників, тягачів

 

 

       Кількість пересувних засобів ТО і ПР (майстерень) визначаємо за формулою

 

                                                                            (3.3)

 

де  Тпз - трудомісткість робіт ТО і ПР, яка виконується на будівельних майданчиках за допомогою пересувних засобів (табл. 2.5);

       - коефіцієнт зниження нормативної трудомісткості за рахунок використання засобів механізації праці робітників: (0,8...0,9);

       Дпз – кількість робочих днів майстерні в розрахунковому році.

 

Дпз = Дк - (Дв + Дс),                               (3.4)

 

 де  Дк, Дв, Дс – кількість календарних вихідних, святкових днів за рік.

            

Дпз=366-(105+10)=251 дн

 

де  в - кількість працюючих на пересувних засобах (кількість працюючих   приймається не більше  4 чол. );

       tрз - тривалість робочої зміни:8г;

       S – середня відстань до будівельних майданчиках:   S=40 км;

       V – середня швидкість руху пересувних засобів:    V=20 км/г;

       б – коефіцієнт змінності (1,1...1,3); 

       η - коефіцієнт використання пересувних засобів: η=0,8.

 

Ппз=42337,64· 0,8/251· 4 · (8-40/20) · 1,3· 0,8=5,41=5

  

Таким чином для виконання робіт ТО і ПР в обсязі 13658,98 люд-г. потрібно 5 пересувні майстерні.  

Визначення необхідної кількості паливо-мастильних   заправників.

Приймаємо 2 паливо-мастильних заправників АТЗ-4.8.

Визначення необхідної кількості засобів транспортування машин до місця їх обслуговування або ремонту, або до місця їх роботи розраховується згідно з рекомендаціями до курсового проектування 2 тягача та 4 причепа.

Таким чином для перебазування таких машин потрібно 2 трейлера. Приймаємо тягач КраЗ-258 та причеп ЗМЗАП-5208 вантажопідйомністю 25т і 40 т.

Таблиця 2.12 - Характеристика пересувних майстерень

 

Тип майстерні

Базова машина

Основне технологічне обладнення

Кількість

А-701

ЗИЛ-ІЗО і одновісний причіп ТАПЗ-755 А з електрозварювальним агрегатом  АДБ-309

Кран-стріла и лебідка вантажопідйомністю 1,2 т; баки для мастил місткістю 300 л; насосна уст ановка моделі П-3/20; бензоелектричний агрегат АБ-4-Т/230; наїпзівач О-ЗЗ; пристрій для регулювання форсунок КП-1609; набір різальних і слюсарних інструментів

2

МПР-3901

ГАЗ-52 і одновісний причіп ИАПЗ-739

Генератор ЗЄ52/4; свердлильний верстат  НС-12А; точильний апарат ТА-255; гідравлічний прес 100-КН; прилад для випробування й регулювання форсунок ИК-562; тє сімє для гідросистем КН-І097; електросвердло; електрошліфувальна машина; таль електричний вантажопідйомністю 1,25 т; електрозварювальний агрегат АДБ-509

2

ПРМ-5

ГАЗ-52

Зварювальні Генератори: змінного струму СГР-4,5; постійного струму ГСО-ЗОО; ацетиленовий генератор ГНВ-1,25; набір слюсарно-монтажного інструменту

1


 

 

3.3  Визначення кількості постов ТО та ПР

   

 

Розрахунок числа постів технічного обслуговування та поточного ремонту пов'язано з виробом мотору проведення технічного обслуговування і ремонту.

Перевагу проведення цих робіт мають спеціалізовані пости поточних ліній, але враховуючи те що на балансі експлуатаційній бази находяться машини різних типів і моделей, виконання робіт, технічного обслуговування і ремонту, проводити на універсальних тупикових постах.

Информация о работе Актуальність проектуємого підприємства