Актуальність проектуємого підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Мая 2012 в 22:23, дипломная работа

Описание работы

Найважливішою умовою підвищення ефективності використання машин, підвищення терміну їх служби і надійності в роботі є правильна експлуатація і високоякісний ремонт.

За останні роки завдяки застосуванню прогресивних і передових методів ремонту і передової технології, якість ремонтних робіт значно підвищилась. Об'єми, що збільшуються, ріст ефективності виробництва і якості робіт диктують підвищені вимоги до надійності будівельних машин.

Содержание работы

ВСТУП…………………………………………………………………………....…….

1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА……………………………………………………………

1.1 Актуальність проектуємого підприємства ……………………………………...

1.2 Характеристика проектувального об’єкту…………………………………….....

1.3 Організація виробництва ТО та ПР машин в проектованому підприємстві…....

1.4 Організація робіт на пості ПР…………..……………..……………………..……

2 РОЗРАХУНОК ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ………………………….……......

2.1 Встановлення вихідних даних для розрахунку ……………………………….....

2.2 Розрахунок необхідної кількості ремонтних і профілактичних заходів……….

2.3 Складання річного плану ремонтів та технічних обслуговувань ……...............

4 Визначення затрат праці на виконання ТО та ПР машин…………………………

2.5 Визначення загальної трудомісткості робіт по ТО та ПР……………….............

2.6 Визначення додаткової трудомісткості робіт ……………………………….......

2.7 Визначення затрат праці на дільниці ППР, майстерень, пересувних засобів…..

2.8 Розподіл затрат праці на види робіт постов і відділень……………….………..

2.9 Розрахунок режимів роботи та фонду робочого часу робітників ……...…....…

2.10 Визначення. кількості працюючих ………………………………………..…….

3 ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ…………………………………………...

3.1 Розрахунок фондів робочого часу обладнання, постов ТО та ПР машин….......

3.2 Визначення кількості і вибір пересувних засобів ТО та ПР машин, паливно-мастильних заправників, тягачів …………………………………….………………..

3.3 Визначення кількості постов ТО та ПР …………………………………………..

3.4 Визначення кількості та вибір обладнання майстерні, профілакторію, підйомно-транспортних засобів. Складання відомості обладнання ………………..

3.5 Розрахунок площ виробничих та допоміжних приміщень……………………...

3.6 Планувальне і конструктивне рішення головного корпусу, території підприємства ………………………………………………………………….………..

4 ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ………………………...

4.1 Опис конструктивних особливостей, умов роботи, характеристики зношень та деформацій картеру коробки перемикання передач автомобільного крану КС-2571Б…………..........................................................................................................

4.2 Вибір та обґрунтування способів усунення дефектів. План технологічного маршруту відновлення деталі………………………………………………………….

4.3 Вибір обладнання, пристроїв, інструментів, необхідних для відновлення деталі…………………………………………………………………………………….

4.4 Розрахунок розміру ремонтної партії деталі. Визначення припусків на механічну обробку……………………………………………………………………...

4.5 Складання плану установив та переходів……………………………….………..

4.6 Призначення та уточнення режимів відновлення деталі……………..………….

4.7 Розрахунок норм часу на виконання технологічного маршруту відновлення деталі…………………………………………………………………………………….

4.8 Складання маршрутних, операційних карт та карт ескізів…………………...…
5 КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА………………………………………………

5.1 Призначення, будова, схема та опис принципу дії пристрою для закріплення картеру КПП крана КС-2571Б ………………………………………………………...

5.2 Перевірочні розрахунки деталей пристрою……………………………………

6 ОХОРОНА ПРАЦІ………………………………………………………………….

6.1 Заходи з техніки безпеки в проектованому пості ПР…………………………..

6.2 Заходи з протипожежної безпеки та електробезпеки в проектованому пості ПР ……………………………………………………………………………………….

6.3 Заходи з охорони навколишнього середовища підприємства…………………...

6.4 Розрахунок освітлення на пості ПР………………………………………………

7 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА……………………………………………………….

7.1 Річна потреба в енергоресурсах…………………………………………………...

7.2 Калькуляція собівартості робіт…………………………………………………...

7.3 Техніко-економічні показники підприємства…………………………………….

ВИСНОВОК……………………………………………………………………………

ДОДАТОК……………………………………………………………………………...

СПИСОК ВИКОРИСТОВАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….

Файлы: 1 файл

Записка кирилл.docx

— 1.18 Мб (Скачать файл)

 

 

 

 

 

Продовження таблиці 7.13

1

2

3

4

11

Фондовіддача

-

1,038

12

Фондомісткість

-

0,963

13

Рентабельність

   

13.1

продукції

%

5,916

13.2

виробництва

%

9


 

 

 

Додаток А. Відомість технологічного обладнання

Площа яку займає, м2

Усе обладнання

0,79

0,83

0,29

   

1,3

 

2

 

1,4

           

Одиниця

обладнання

0,79

0,83

0,29

   

1,3

 

2

 

1,4

           

Габаритні

розміри, мм

850х925х265

900х925х300

1200х240

   

1400х910

 

2500х800

 

1300х1050

           

Коротка ха-

рактеристика

Перевезний

Перевезний

Перевезний

       

Стаціонпрний

Маса 2400 кг

 

36 найменувань

 

23 найменування

Маса 2,3 кг

   

Кіль

кість

1

1

1

   

1

 

1

 

1

8

 

4

4

   

Тип,

марка

2471

 

ОРГ-

2146

Госнити

2379

 

КИ-136

ЗВ

 

ПІМ-483

Госнити

1136

ПІМ-

1763

Госнити

НАЙМЕНУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ

Пристрій для зняття та установки  КП

Пристрій для знаття та установки  двигуну

Пристрій для розбирання заднього мосту

   

Стенд для усунення дефектів у двигуні

після іспиту

Стенд для обкатки двигуна

 

Стенд для обкатки КПП

Комплект інструментів для ремонту автомоб.

 

Комплект пристроїв і знімачів

Гайковерт електричний

   

Пор.

1

2

3

   

4

 

5

 

6

7

 

8

9

   Площа яку займає, м2

Усе обладнання

 

0,046

   

0,64

 

7,68

         

0,16

   

0,91

   

Одиниця

обладнання

 

0,023

   

0,64

 

1,92

         

0,16

   

0,31

   

Габаритні

розміри, мм

164х138х35

   

1120х572

 

2400х800

         

480х340

   

860х360

   

Коротка ха-

рактеристика

Переносний

   

Маса 82,5 кг

Пересувний

                       

Кіль

кість

2

   

1

2

4

   

1

   

1

   

3

   

Тип,

марка

ПІМ-

490М

Госнити

И-303 М

426 М

ОРГ-

1468-01-

060-А

     

ОРГ-

1468-01-

080-А

ОРГ-

1468-07-

040-А

НАЙМЕНУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ

Комплект інструментів для витягу шпильок

   

Гайковерт пневматичний

Домкрат гідравлічний

Верстат слюсарний на двох робітників

   

Набыр посилених головок на гайковерт

   

Стіл монтажний металевий

   

Шафа для інструменту  та матеріалу

   

Пор.

10

   

11

12

13

   

14

   

15

   

16

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площа яку займає, м2

Усе обладнання

     

0,054

0,25

   

0,25

 

0,13

1,92

 

0,13

2,25

   

Одиниця

обладнання

     

0,054

0,25

   

0,25

 

0,13

1,92

 

0,13

2,25

   

Габаритні

розміри, мм

   

540х100

500х500

   

500х500

 

390х285

2400х800

 

430х310

1500х1500

   

Коротка ха-

рактеристика

Вантаж. під. 3т

 

Маса 88 кг

               

8л/хв.

     

Кіль

кість

1

 

1

1

   

1

 

1

1

1

1

1

   

Тип,

марка

ГОСТ

7890-84

HRL-12

ОРГ-

1468-07-

090-А

513910

СНИИ

113М

   

2171

ОПР-

989

 

НАЙМЕНУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ

Елктрофіцировання кран балка

 

Прес гідравлічний

Ларь для обтирочного матеріалу

   

Ящик з піском

 

Бак для сбору мастила

Стіл дял обладнення

Набір КІПА

Стаціонарна маслороздаточна колонка

Стенд для збирання та розбирання двигуна

 

Σ

Пор.

17

 

18

19

   

20

 

21

22

23

24

25

    

 

ПЕРЕЛИК ВИКОРИСТОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 

 1. Виконання організаційно-технічного проектування підприємств з експлуатації будівельних машин:Методичні вказівки щодо курсового і дипломного проектування/І.В.Новак,- Макіївка:МПТ,2007.-30 с.
 2. Добронравов С.С. Строительные машины и оборудование: Справочник для строит.спец.вузов и инж.-техн. работников.-М.:Высш.шк., 1991.-456 с.:ил.
 3. Дроздов и др.Строительные машины и оборудование: Курсовое и дипломное проектирование: Учеб.пособий для техникумов /Н.Е.Дроздов,Л.А.Фейгин,В С.Заленский.-З-е узд.,перераб.и доп.- М.: Стройиздат, 1988.-191 е.: ил. 
 4. ДБН В.2.3-4-2000 Система технічного обслуговування і ремонту будівельних машин. Порядок розробки, оформлення, узгодження та затвердження технічних умов та ремонту. Офіційне видання Держбуду України._К.: Укрархбудінформ, 2005.
 5. Зеленков Г.И., Колясинский В.С.Проектирование предприятий по ремонту дорожньо- транспортних машин.-М..-Стройиздат,1971.-240 с.
 6. Епифанов С.П. и др. Строительные машины. Общая часть.-М.: Стройиздат, 1991 .-176 с ил./Справочное пособие по строительным машинам.
 7. Методичні вказівки з виконання графічної частини курсових і дипломних проектів ( для студентів спеціальності 5.090239 і 5.090240).- Макіївка: МПК,2008 .-42 с.: ил.
 8. Типовий перелік технологічного устаткування підприємств з експлуатації: будівельних машин:Методичний посібник щодо курсового і дипломного проектування/ В.Б. Борозенець .- Макіївка: МПК 2008.-135 с.: ил.
 9. Е.Г. Гологорский, В.В. Колисниченко. «Техническое обслуживание и ремонт дорожно-строительніх машин». Учебное пособие для ПТУ. – М.: Высш.шк., 1991. – 287 с.: ил.
 10. Ремонт автомобилей: Учебник для автотрансп. техникумов /Румянцев С.И., Боднев А.Г., Бойко Н.Г. и др..: - М.: транспорт, 1988 -327 с.: ил. табл.
 11. Новиков И.В. Справочник по ремонту кранов на пневмоколеснлм ходу. М. Стройиздат, 1975. 209 с.
 12. ДНАОПО.ОО-1.28-97 Правила охорони праці на автомобільному транспорті . Офіційне видання Державного комітету України по нагляду за охороною праці.-К.Юснова, 1997.
 13. Румянцев С.И. Ремонт автомобілів .-Вид.Москва, ун-та,1972-327 с..
 14. Косилова А.Г., Мещерякова Р.К. Справочнік технолога-машиностроітеля. Вид.Москва, 1985-496 с.
 15. Броневич Г.А. Курсове і дипломне проектування. Вид. Стройиздат,        1973-240 с.
 16. Миллер Е.Е. Технічне нормірування праці у машинобудівництві. Вид.Машинобудівництво,1972-248 с
 17. Труш В.П.Оформлення курсового проектування по предмету «Ремонт будівельних машин».-Вид.Макіївка, 2005.

Информация о работе Актуальність проектуємого підприємства