Актуальність проектуємого підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Мая 2012 в 22:23, дипломная работа

Описание работы

Найважливішою умовою підвищення ефективності використання машин, підвищення терміну їх служби і надійності в роботі є правильна експлуатація і високоякісний ремонт.

За останні роки завдяки застосуванню прогресивних і передових методів ремонту і передової технології, якість ремонтних робіт значно підвищилась. Об'єми, що збільшуються, ріст ефективності виробництва і якості робіт диктують підвищені вимоги до надійності будівельних машин.

Содержание работы

ВСТУП…………………………………………………………………………....…….

1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА……………………………………………………………

1.1 Актуальність проектуємого підприємства ……………………………………...

1.2 Характеристика проектувального об’єкту…………………………………….....

1.3 Організація виробництва ТО та ПР машин в проектованому підприємстві…....

1.4 Організація робіт на пості ПР…………..……………..……………………..……

2 РОЗРАХУНОК ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ………………………….……......

2.1 Встановлення вихідних даних для розрахунку ……………………………….....

2.2 Розрахунок необхідної кількості ремонтних і профілактичних заходів……….

2.3 Складання річного плану ремонтів та технічних обслуговувань ……...............

4 Визначення затрат праці на виконання ТО та ПР машин…………………………

2.5 Визначення загальної трудомісткості робіт по ТО та ПР……………….............

2.6 Визначення додаткової трудомісткості робіт ……………………………….......

2.7 Визначення затрат праці на дільниці ППР, майстерень, пересувних засобів…..

2.8 Розподіл затрат праці на види робіт постов і відділень……………….………..

2.9 Розрахунок режимів роботи та фонду робочого часу робітників ……...…....…

2.10 Визначення. кількості працюючих ………………………………………..…….

3 ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ…………………………………………...

3.1 Розрахунок фондів робочого часу обладнання, постов ТО та ПР машин….......

3.2 Визначення кількості і вибір пересувних засобів ТО та ПР машин, паливно-мастильних заправників, тягачів …………………………………….………………..

3.3 Визначення кількості постов ТО та ПР …………………………………………..

3.4 Визначення кількості та вибір обладнання майстерні, профілакторію, підйомно-транспортних засобів. Складання відомості обладнання ………………..

3.5 Розрахунок площ виробничих та допоміжних приміщень……………………...

3.6 Планувальне і конструктивне рішення головного корпусу, території підприємства ………………………………………………………………….………..

4 ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ………………………...

4.1 Опис конструктивних особливостей, умов роботи, характеристики зношень та деформацій картеру коробки перемикання передач автомобільного крану КС-2571Б…………..........................................................................................................

4.2 Вибір та обґрунтування способів усунення дефектів. План технологічного маршруту відновлення деталі………………………………………………………….

4.3 Вибір обладнання, пристроїв, інструментів, необхідних для відновлення деталі…………………………………………………………………………………….

4.4 Розрахунок розміру ремонтної партії деталі. Визначення припусків на механічну обробку……………………………………………………………………...

4.5 Складання плану установив та переходів……………………………….………..

4.6 Призначення та уточнення режимів відновлення деталі……………..………….

4.7 Розрахунок норм часу на виконання технологічного маршруту відновлення деталі…………………………………………………………………………………….

4.8 Складання маршрутних, операційних карт та карт ескізів…………………...…
5 КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА………………………………………………

5.1 Призначення, будова, схема та опис принципу дії пристрою для закріплення картеру КПП крана КС-2571Б ………………………………………………………...

5.2 Перевірочні розрахунки деталей пристрою……………………………………

6 ОХОРОНА ПРАЦІ………………………………………………………………….

6.1 Заходи з техніки безпеки в проектованому пості ПР…………………………..

6.2 Заходи з протипожежної безпеки та електробезпеки в проектованому пості ПР ……………………………………………………………………………………….

6.3 Заходи з охорони навколишнього середовища підприємства…………………...

6.4 Розрахунок освітлення на пості ПР………………………………………………

7 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА……………………………………………………….

7.1 Річна потреба в енергоресурсах…………………………………………………...

7.2 Калькуляція собівартості робіт…………………………………………………...

7.3 Техніко-економічні показники підприємства…………………………………….

ВИСНОВОК……………………………………………………………………………

ДОДАТОК……………………………………………………………………………...

СПИСОК ВИКОРИСТОВАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….

Файлы: 1 файл

Записка кирилл.docx

— 1.18 Мб (Скачать файл)

- Забезпечення експлуатаційною та ремонтною документацією;

- Оснащення технічних процесів спеціальним обладнанням, приладами та інструментом;

- Матеріально-технічне забезпечення;

- Підготовку та підвищення кваліфікації робітників;

-  Удосконалення ремонтно-експлуатаційної бази;

- Контроль якості робіт по технічному обслуговуванню та ремонту.

Для проведення технічного обслуговування складається заявка, в якій міститься інформація про види та сторони проведення технічного обслуговування, місце знаходження машини, її технічний стан і додаткові операції, які необхідно провести в процесі технічного обслуговування.

Обсяг графіка виконання робіт фіксується в журналі обліку технічного обслуговування і ремонту або в журналі обліку усунення несправностей. Виконання робіт по ТО і ПР на будівельних майданчиках проводиться бригадами робітників, закріпленими за пересувними засобами ТО і ПР машин, при цьому кожний член бригади спеціалізується на виконанні окремих робіт.

Побічні ремонти машин виконуються агрегатним методом, при цьому складальні одиниці, що відпрацювали свій ресурс, змінюються на нові або капітально відремонтовані з оборотного фонду.

Виконання робіт ТО і ПР проводиться централізовано. За 2-3 дні до проведення ТО проводиться діагностування машини для вияву несправних частин та вузлів, щоб полегшити роботу ремонтуючи бригаді.

 

 

1.4 Організація робіт в проектованому пості ПР

 

 

На пості ПР виконують постові роботи. пости ПР на типових базах експлуатації машин зазвичай розміщують в одному приміщенні і оснащують відповідними приладами та стендами.

Технологічний процес поточного ремонту здійснюється в наступному порядку. Після зовнішнього очищення, згідно з технологічними картами, проведення діагностики та виявлення дефектів, знімаються ті агрегати що потребують ся в ремонті та відправляються на інщі відділення для усунення дефектів.

Після усунення дефектів агрегати збираються на спеціальних стендах. Після чого діагностуються, для переконання в усуненню дефектів.

Відремонтовані вузли та агрегати обкатують холодним і гарячим способами на спеціальних стендах.

Всі перевірені агрегати та вузли встановлюються назад на автомобіль.

 

2 РОЗРАХУНОК ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ

 

2.1 Встановлення вихідних даних для розрахунку

Вихідні данні для розрахунку визначаємо згідно з завданням на проектування.

Кількість годин робочого часу машин і коефіцієнтам внутрішньо змінного використання їх приймаємо по ( ДБН В.2.8.-3-95 ), додаток 13, стор. 41.

Фактичну наробітку машини на початок планового року визначаємо по формулі

 

Тф = Тц ,                                          (2.1)

 

де   Тц – міжремонтний цикл;

 ЗМР – запас моторесурсу, %

 Вихідні данні зведені в таблицю 2.1.

 

 

2.2 Розрахунок необхідної кількості ремонтних і профілактичних заходів

 

 

Кількість технічних обслуговувань і ремонтів кожного виду для окремої машини (К) розраховуємо за формулою

 

К =                                  (2.2)

 

де    Тф – фактична наробітка машини на початок року, мото – годин;

        Тпл – запланована наробітка на рік мото – годин;

        Тп – періодичність виконання відповідного технічного обслуговування або ремонту мото – годин;

        Кп – кількість усіх видів технічних обслуговувань і ремонтів, що перевищує

періодичність даного виду (при визначені кількості капітальних ремонтів Кп дорівнює 0).

Розрахунок за формулою виконується в такий послідовності: капітальний ремонт, поточний ремонт, технічні обслуговування ТО – 1:ТО – 2.

 

 

2.3 Складання річного плану ремонтів та технічних обслуговувань

 

 

Річний план технічного обслуговування і ремонту машин є підставою для визначення трудових і матеріальних ресурсів при складенні річних планів і складається на основі розрахунків в пункті 2(табл.2.1). Вихідні данні зведені в таблицю 2.2.

Таблиця 2.1 – Вихідні данні

Інв.№

Найменування, індекс машини

Наробка з початку експлуатації, мото-години

Запас мото ресурсу, %

Середньоріч. наробка, машино-год.

Коефіцієнт внутрішньо-змінного використання

Запланована наробка на рік, мото-годин

1

2

3

4

5

6

7

1

ДЗ-133

485,00

91,9

2300

0,5

1150,00

2

ДЗ-133

485,00

91,9

2300

0,5

1150,00

3

ДЗ-133

1061,00

82,3

2300

0,5

1150,00

4

ДЗ-133

1061,00

82,3

2300

0,5

1150,00

5

ДЗ-133

3552,00

40,8

2300

0,5

1150,00

6

ДЗ-133

3552,00

40,8

2300

0,5

1150,00

7

ДЗ-133

1830,00

69,5

2300

0,5

1150,00

8

ДЗ-133

1830,00

69,5

2300

0,5

1150,00

9

ДЗ-133

3707,00

38,2

2300

0,5

1150,00

10

ДЗ-133

3707,00

38,2

2300

0,5

1150,00

11

ДЗ-133

2387,00

60,2

2300

0,5

1150,00

12

ДЗ-133

2387,00

60,2

2300

0,5

1150,00

13

ДЗ-133

5406,00

9,9

2300

0,5

1150,00

14

ДЗ-133

4626,00

22,9

2300

0,5

1150,00

15

ДЗ-133

4626,00

22,9

2300

0,5

1150,00

16

ТО-27-2А

485,00

91,9

2300

0,4

920,00

17

ТО-27-2А

485,00

91,9

2300

0,4

920,00

18

ТО-27-2А

1764,00

70,6

2300

0,4

920,00

19

ТО-27-2А

1764,00

70,6

2300

0,4

920,00

20

ТО-27-2А

3570,00

40,5

2300

0,4

920,00

21

ТО-27-2А

3570,00

40,5

2300

0,4

920,00

22

ТО-27-2А

2772,00

53,8

2300

0,4

920,00

23

ТО-27-2А

2772,00

53,8

2300

0,4

920,00

24

ТО-27-2А

2370,00

60,5

2300

0,4

920,00

25

ТО-27-2А

2370,00

60,5

2300

0,4

920,00

26

ТО-27-2А

4074,00

32,1

2300

0,4

920,00

27

ТО-27-2А

4074,00

32,1

2300

0,4

920,00

28

ТО-27-2А

5363,00

10,6

2300

0,4

920,00

29

ТО-27-2А

5363,00

10,6

2300

0,4

920,00

30

ТО-27-2А

4997,00

16,7

2300

0,4

920,00

31

КС-2571Б

484,00

90,3

2600

0,3

780,00

32

КС-2571Б

484,00

90,3

2600

0,3

780,00

33

КС-2571Б

1470,00

70,6

2600

0,3

780,00

34

КС-2571Б

1470,00

70,6

2600

0,3

780,00

35

КС-2571Б

2989,00

40,2

2600

0,3

780,00

36

КС-2571Б

2989,00

40,2

2600

0,3

780,00

37

КС-2571Б

1975,00

60,5

2600

0,3

780,00


 

Продовження таблиці 2.1

1

2

3

4

5

6

7

38

КС-2571Б

1975,00

60,5

2600

0,3

780,00

39

КС-2571Б

3239,00

35,2

2600

0,3

780,00

40

КС-2571Б

3239,00

35,2

2600

0,3

780,00

41

КС-2571Б

2270,00

54,6

2600

0,3

780,00

42

КС-2571Б

2270,00

54,6

2600

0,3

780,00

43

КС-2571Б

4459,00

10,8

2600

0,3

780,00

44

КС-2571Б

3525,00

29,5

2600

0,3

780,00

45

КС-2571Б

4205,00

15,9

2600

0,3

780,00

46

КС-4571

404,00

91,9

2600

0,35

910,00

47

КС-4571

404,00

91,9

2600

0,35

910,00

48

КС-4571

704,00

85,9

2600

0,35

910,00

49

КС-4571

704,00

85,9

2600

0,35

910,00

50

КС-4571

1525,00

69,5

2600

0,35

910,00

51

КС-4571

1525,00

69,5

2600

0,35

910,00

52

КС-4571

2904,00

41,9

2600

0,35

910,00

53

КС-4571

2904,00

41,9

2600

0,35

910,00

54

КС-4571

2464,00

50,7

2600

0,35

910,00

55

КС-4571

2464,00

50,7

2600

0,35

910,00

56

КС-4571

3360,00

32,8

2600

0,35

910,00

57

КС-4571

3360,00

32,8

2600

0,35

910,00

58

КС-4571

4425,00

11,5

2600

0,35

910,00

59

КС-4571

3814,00

23,7

2600

0,35

910,00

60

КС-4571

4039,00

19,2

2600

0,35

910,00

61

СКГ-631

623,00

91,1

3000

0,45

1350,00

62

СКГ-631

623,00

91,1

3000

0,45

1350,00

63

СКГ-631

1406,00

79,9

3000

0,45

1350,00

64

СКГ-631

1406,00

79,9

3000

0,45

1350,00

65

СКГ-631

4822,00

31,1

3000

0,45

1350,00

66

СКГ-631

4822,00

31,1

3000

0,45

1350,00

67

СКГ-631

3555,00

49,2

3000

0,45

1350,00

68

СКГ-631

3555,00

49,2

3000

0,45

1350,00

69

СКГ-631

2744,00

60,8

3000

0,45

1350,00

70

СКГ-631

2744,00

60,8

3000

0,45

1350,00

71

СКГ-631

2135,00

69,5

3000

0,45

1350,00

72

СКГ-631

2135,00

69,5

3000

0,45

1350,00

73

СКГ-631

5655,00

19,2

3000

0,45

1350,00

74

СКГ-631

5235,00

25,2

3000

0,45

1350,00

75

СКГ-631

6237,00

10,9

3000

0,45

1350,00

76

КС-8165

566,00

91,9

3000

0,45

1350,00

77

КС-8165

566,00

91,9

3000

0,45

1350,00

78

КС-8165

1896,00

72,9

3000

0,45

1350,00

79

КС-8165

1896,00

72,9

3000

0,45

1350,00

80

КС-8165

2779,00

60,3

3000

0,45

1350,00

81

КС-8165

2779,00

60,3

3000

0,45

1350,00

82

КС-8165

3296,00

52,9

3000

0,45

1350,00

83

КС-8165

3296,00

52,9

3000

0,45

1350,00


 

Прдовження таблиці 2.1

1

2

3

4

5

6

7

84

КС-8165

4004,00

42,8

3000

0,45

1350,00

85

КС-8165

4004,00

42,8

3000

0,45

1350,00

86

КС-8165

4486,00

35,9

3000

0,45

1350,00

87

КС-8165

4486,00

35,9

3000

0,45

1350,00

88

КС-8165

5124,00

26,8

3000

0,45

1350,00

89

КС-8165

6307,00

9,9

3000

0,45

1350,00

90

КС-8165

5950,00

15

3000

0,45

1350,00

91

ЭО-2621В-2

618,00

89,7

3000

0,55

1650,00

92

ЭО-2621В-2

618,00

89,7

3000

0,55

1650,00

93

ЭО-2621В-2

1685,00

71,9

3000

0,55

1650,00

94

ЭО-2621В-2

1685,00

71,9

3000

0,55

1650,00

95

ЭО-2621В-2

1848,00

69,2

3000

0,55

1650,00

96

ЭО-2621В-2

1848,00

69,2

3000

0,55

1650,00

96

ЭО-2621В-2

2832,00

52,8

3000

0,55

1650,00

97

ЭО-2621В-2

2832,00

52,8

3000

0,55

1650,00

98

ЭО-2621В-2

4086,00

31,9

3000

0,55

1650,00

100

ЭО-2621В-2

4086,00

31,9

3000

0,55

1650,00

101

ЭО-2621В-2

3047,00

49,2

3000

0,55

1650,00

102

ЭО-2621В-2

3047,00

49,2

3000

0,55

1650,00

103

ЭО-2621В-2

5238,00

12,7

3000

0,55

1650,00

104

ЭО-2621В-2

4613,00

23,1

3000

0,55

1650,00

105

ЭО-2621В-2

5063,00

15,6

3000

0,55

1650,00

106

ЭО-4321

809,00

91

3000

0,45

1350,00

107

ЭО-4321

809,00

91

3000

0,45

1350,00

108

ЭО-4321

1808,00

79,9

3000

0,45

1350,00

109

ЭО-4321

1808,00

79,9

3000

0,45

1350,00

110

ЭО-4321

2772,00

69,2

3000

0,45

1350,00

111

ЭО-4321

2772,00

69,2

3000

0,45

1350,00

112

ЭО-4321

4238,00

52,9

3000

0,45

1350,00

113

ЭО-4321

4238,00

52,9

3000

0,45

1350,00

114

ЭО-4321

5508,00

38,8

3000

0,45

1350,00

115

ЭО-4321

5508,00

38,8

3000

0,45

1350,00

116

ЭО-4321

4896,00

45,6

3000

0,45

1350,00

117

ЭО-4321

4896,00

45,6

3000

0,45

1350,00

118

ЭО-4321

7488,00

16,8

3000

0,45

1350,00

119

ЭО-4321

6858,00

23,8

3000

0,45

1350,00

120

ЭО-4321

8082,00

10,2

3000

0,45

1350,00


 

 

2.4 Визначення затрат праці на виконання ТО та ПР машин

 

Затрати праці на виконання робіт по технічному обслуговуванню та ремонту визначаємо за формулою

 

З = К З                                            (2.3)

 

де  З – затрати праці на виконання одного технічного обслуговування чи ремонту, людино – годин

 

З = n1 n2 n3 n4 t,                                  (2.4)

 

 де n1 - коефіцієнт користування трудомісткості в залежності від рельєфу місцевості та висот над рівнем (додаток);

n2 - коефіцієнт користування трудомісткості в залежності від природно-кліматичних умов (додаток);

n3 - коефіцієнт користування трудомісткості поточного ремонту залежності            

від наробітки машини з початку експлуатації (додаток);

n4 - коефіцієнт користування трудомісткості технічного обслуговування в   

залежності кількості та складу будівельних машин (додаток);

t – трудомісткість технічного обслуговування, людини – годин (додаток).

 

Вихідні данні зведені в таблицю 2.3.

 

 

Таблиця 2.2 – Річний план технічного обслуговування та ремонту будівельних машин 

Продовження таблиці 2.2 

 

 

 

Продовження таблиці 2.2 

 

 

Продовження таблиці 2.2 

 

 

 

 

Таблиця 2.3 – Витрати праці на виконання робіт ТО та ПР машин

 

 

          2.5 Визначення загальної трудомісткості робіт по ПР та ТО

 

 

          Загальні затрати праці на виконання технічного обслуговування і поточного

ремонту складають:

 

Тзаг = ТТ + ТТО-1 ТО-2 СО.                                 (2.5)

 

Вихідні данні зведені в таблицю 2.4.

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2.4 – Загальна трудомісткість робіт по ремонту і профілактичним 

заходам

 

Найменування груп

Трудомісткість, люд-г.

Тзаг, люд-г.

Т

ТО2

ТО1

СО

Автонавантажувач

10380

1350

2154

2190

16074

Екскаватор на базі трактора

8400

432

3192

600

12624

Екскаватор пневмоколісний

12880

702

1177,2

840

15599,2

Крани автомобільні

15080

2030

2810

750

20676

Крани гусеничні

42120

4200

7139

2100

55559

 Всього

88860

8720

16472,2

6480

 120532,2

Информация о работе Актуальність проектуємого підприємства