Актуальність проектуємого підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Мая 2012 в 22:23, дипломная работа

Описание работы

Найважливішою умовою підвищення ефективності використання машин, підвищення терміну їх служби і надійності в роботі є правильна експлуатація і високоякісний ремонт.

За останні роки завдяки застосуванню прогресивних і передових методів ремонту і передової технології, якість ремонтних робіт значно підвищилась. Об'єми, що збільшуються, ріст ефективності виробництва і якості робіт диктують підвищені вимоги до надійності будівельних машин.

Содержание работы

ВСТУП…………………………………………………………………………....…….

1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА……………………………………………………………

1.1 Актуальність проектуємого підприємства ……………………………………...

1.2 Характеристика проектувального об’єкту…………………………………….....

1.3 Організація виробництва ТО та ПР машин в проектованому підприємстві…....

1.4 Організація робіт на пості ПР…………..……………..……………………..……

2 РОЗРАХУНОК ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ………………………….……......

2.1 Встановлення вихідних даних для розрахунку ……………………………….....

2.2 Розрахунок необхідної кількості ремонтних і профілактичних заходів……….

2.3 Складання річного плану ремонтів та технічних обслуговувань ……...............

4 Визначення затрат праці на виконання ТО та ПР машин…………………………

2.5 Визначення загальної трудомісткості робіт по ТО та ПР……………….............

2.6 Визначення додаткової трудомісткості робіт ……………………………….......

2.7 Визначення затрат праці на дільниці ППР, майстерень, пересувних засобів…..

2.8 Розподіл затрат праці на види робіт постов і відділень……………….………..

2.9 Розрахунок режимів роботи та фонду робочого часу робітників ……...…....…

2.10 Визначення. кількості працюючих ………………………………………..…….

3 ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ…………………………………………...

3.1 Розрахунок фондів робочого часу обладнання, постов ТО та ПР машин….......

3.2 Визначення кількості і вибір пересувних засобів ТО та ПР машин, паливно-мастильних заправників, тягачів …………………………………….………………..

3.3 Визначення кількості постов ТО та ПР …………………………………………..

3.4 Визначення кількості та вибір обладнання майстерні, профілакторію, підйомно-транспортних засобів. Складання відомості обладнання ………………..

3.5 Розрахунок площ виробничих та допоміжних приміщень……………………...

3.6 Планувальне і конструктивне рішення головного корпусу, території підприємства ………………………………………………………………….………..

4 ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ………………………...

4.1 Опис конструктивних особливостей, умов роботи, характеристики зношень та деформацій картеру коробки перемикання передач автомобільного крану КС-2571Б…………..........................................................................................................

4.2 Вибір та обґрунтування способів усунення дефектів. План технологічного маршруту відновлення деталі………………………………………………………….

4.3 Вибір обладнання, пристроїв, інструментів, необхідних для відновлення деталі…………………………………………………………………………………….

4.4 Розрахунок розміру ремонтної партії деталі. Визначення припусків на механічну обробку……………………………………………………………………...

4.5 Складання плану установив та переходів……………………………….………..

4.6 Призначення та уточнення режимів відновлення деталі……………..………….

4.7 Розрахунок норм часу на виконання технологічного маршруту відновлення деталі…………………………………………………………………………………….

4.8 Складання маршрутних, операційних карт та карт ескізів…………………...…
5 КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА………………………………………………

5.1 Призначення, будова, схема та опис принципу дії пристрою для закріплення картеру КПП крана КС-2571Б ………………………………………………………...

5.2 Перевірочні розрахунки деталей пристрою……………………………………

6 ОХОРОНА ПРАЦІ………………………………………………………………….

6.1 Заходи з техніки безпеки в проектованому пості ПР…………………………..

6.2 Заходи з протипожежної безпеки та електробезпеки в проектованому пості ПР ……………………………………………………………………………………….

6.3 Заходи з охорони навколишнього середовища підприємства…………………...

6.4 Розрахунок освітлення на пості ПР………………………………………………

7 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА……………………………………………………….

7.1 Річна потреба в енергоресурсах…………………………………………………...

7.2 Калькуляція собівартості робіт…………………………………………………...

7.3 Техніко-економічні показники підприємства…………………………………….

ВИСНОВОК……………………………………………………………………………

ДОДАТОК……………………………………………………………………………...

СПИСОК ВИКОРИСТОВАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….

Файлы: 1 файл

Записка кирилл.docx

— 1.18 Мб (Скачать файл)


Изм.

Арк

№ Документа

 

Підпис

Дата

 

Арк.

 

5.05050204.ДП.22.00.18.ПЗ

Разработал

Романенко К. А.

Руковод.

Кавун Г. С.

Н.Контр.

Борозенець Д.В.

 

Зав. Каф.

 

 

 

 

Проект поста ПР в управлінні механізації зі змішаним парком машин.

Лит.

Аркушів

 

ДВНЗ  “МПК” гр. БМ-41Изм.

Лист

№ Документа

Подпись

Дата

Аок.

 

5.05050204.ДП.22.00.18.ПЗ


РЕФЕРАТ

 

 

Пояснювальна  записка 78 сторінок, 6 рисунків, 31 таблиці, 20 джерел, 1 додаток

 

УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ , ПОСТ ПР, ТРУДОМІСТКІСТЬ РОБІТ, ТО,  ПР, ВІЗОК ВЕДУЧИЙ КРАНА, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ МАРШРУТ, ОБЛАДНАННЯ, ПРИСТРІЙ, РІЖУЧИЙ,  ВИМІРЮВАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ, ПЛАН УСТАНОВИВ ТА ПЕРЕХОДІВ, СТИСНУТА ПРУЖИНА, ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ, ПРОТИПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА, ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА, КАЛЬКУЛЯЦІЯ СОБІВАРТОСТІ  РОБІТ, ЕНЕРГОРЕСУРСИ, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ

 

Об'єкт  проектування: агрегатне відділення підприємства з експлуатації змішаного  парку машин.

Мета  роботи: спроектувати агрегатне відділення підприємства з експлуатації змішаного  парку машин.

Виконано  технічне планування агрегатного відділення, підібрано обладнання. Розроблена конструкція  пристрою для закріплення та розточки картеру коробки передач автокрана  КС-2571Б. Описані заходи з охорони  праці, протипожежної безпеки та охорони навколишнього середовища. Проведен розрахунок штучного освітлення на пості ПР.

Прибуток виробництва 2358,117 тис грн.; рентабельність продукції склало15%; рентабельність виробництва – 5,9%. 

ЗМІСТ

 

ВСТУП…………………………………………………………………………....…….

1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА……………………………………………………………

1.1  Актуальність проектуємого  підприємства ……………………………………...

1.2  Характеристика проектувального об’єкту…………………………………….....

1.3 Організація виробництва ТО та ПР машин в проектованому підприємстві…....

1.4 Організація робіт на пості ПР…………..……………..……………………..……

2 РОЗРАХУНОК ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ………………………….……......

2.1 Встановлення вихідних даних для розрахунку ……………………………….....

2.2  Розрахунок необхідної кількості ремонтних і профілактичних заходів……….

2.3  Складання річного плану ремонтів та технічних обслуговувань ……...............

4  Визначення затрат праці на виконання ТО та ПР машин…………………………

2.5 Визначення загальної трудомісткості робіт по ТО та ПР……………….............

2.6  Визначення додаткової трудомісткості робіт ……………………………….......

2.7 Визначення затрат праці на дільниці ППР, майстерень, пересувних засобів…..

2.8  Розподіл затрат праці на види робіт  постов і відділень……………….………..

2.9  Розрахунок режимів роботи та фонду робочого часу робітників ……...…....…

2.10 Визначення. кількості працюючих ………………………………………..…….

3 ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ…………………………………………...

3.1 Розрахунок фондів робочого часу обладнання, постов ТО та ПР машин….......

3.2 Визначення кількості і вибір пересувних засобів ТО та ПР машин, паливно-мастильних заправників, тягачів …………………………………….………………..

3.3 Визначення кількості постов ТО та ПР …………………………………………..

3.4 Визначення кількості та вибір обладнання майстерні, профілакторію, підйомно-транспортних засобів. Складання відомості обладнання ………………..

3.5 Розрахунок  площ виробничих та допоміжних приміщень……………………...

3.6 Планувальне і конструктивне рішення головного корпусу, території підприємства ………………………………………………………………….………..

4  ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ………………………...

4.1 Опис конструктивних особливостей, умов роботи, характеристики зношень та деформацій картеру коробки перемикання передач автомобільного крану     КС-2571Б…………..........................................................................................................

4.2 Вибір та обґрунтування способів усунення дефектів. План технологічного маршруту відновлення деталі………………………………………………………….

4.3 Вибір обладнання, пристроїв, інструментів, необхідних для відновлення деталі…………………………………………………………………………………….

4.4 Розрахунок розміру ремонтної партії деталі. Визначення припусків на механічну обробку……………………………………………………………………...

4.5 Складання плану установив та переходів……………………………….………..

4.6 Призначення та уточнення режимів відновлення деталі……………..………….

4.7 Розрахунок норм часу на виконання технологічного маршруту відновлення деталі…………………………………………………………………………………….

4.8 Складання маршрутних, операційних карт та карт ескізів…………………...…

 

5 КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА………………………………………………

5.1 Призначення, будова, схема та опис принципу дії пристрою для закріплення картеру КПП крана КС-2571Б ………………………………………………………...

5.2 Перевірочні розрахунки деталей пристрою……………………………………

6 ОХОРОНА ПРАЦІ………………………………………………………………….

6.1 Заходи з техніки безпеки в проектованому пості ПР…………………………..

6.2 Заходи з протипожежної безпеки та електробезпеки в проектованому пості ПР ……………………………………………………………………………………….

6.3 Заходи з охорони навколишнього середовища підприємства…………………...

6.4 Розрахунок освітлення на пості ПР………………………………………………

7 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА……………………………………………………….

7.1 Річна потреба в енергоресурсах…………………………………………………...

7.2 Калькуляція собівартості  робіт…………………………………………………...

7.3 Техніко-економічні показники підприємства…………………………………….

ВИСНОВОК……………………………………………………………………………

ДОДАТОК……………………………………………………………………………...

СПИСОК ВИКОРИСТОВАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….

 

ВСТУП

 

 

Найважливішою умовою підвищення ефективності використання машин, підвищення терміну їх служби і надійності в роботі є правильна експлуатація і високоякісний ремонт.

За останні роки завдяки застосуванню прогресивних і передових методів ремонту і передової технології, якість ремонтних робіт значно підвищилась. Об'єми, що збільшуються, ріст ефективності виробництва і якості робіт диктують підвищені вимоги до надійності будівельних машин.

Гарних показників можна досягнути завдяки покращенню використання техніки, розвитку ремонтно-експлуатаційної бази будівництва і підвищенню її технічного рівня.

Виконання поставлених задач з високими показниками значно залежить від кваліфікації безпосередніх  виконавців-робітників, зайнятих технічним обслуговуванням та ремонтом техніки на будівельних майданчиках, в майстернях будівельно-монтажних управлінь та баз механізації. Тому першорядне значення здобуває підвищення рівня організації і технології технічного обслуговування та ремонту.

Важливим направленням розвитку і досконалість будівельної техніки має стати приймання засобів автоматики управління машинами. Для кращого використання механізмів в будівництві необхідно поліпшити базу їх технічного обслуговування та ремонту.  Поліпшенням технічного обслуговування займаються самостійно в управлінні, а ремонт машин може здійснюватися як в управлінні, так і на ремонтному заводі. В управлінні механізації маються спеціальні бригади, котрі займаються ТО та ПР машин. У їх обов'язки входять своєчасне проведення всіх профілактичних заходів і ремонтів машин. Від того на якому рівні находиться технічне  обслуговування і ремонт залежить довговічність, надійність та ефективність машин.

Підвищення якості ремонту має важливе значення, так як при  цьому збільшується ефективність роботи транспорту і зростає кількість технічно справних машин, знижуються витрати на експлуатацію і ремонт машин.

Ріст парку будівельних машин гребує підвищення рівня організації і технології обслуговування  та ремонту, що облічувалось у дипломному проекті.

У даному дипломному проекті розроблено управління механізації змішаного парку машин у 120 одиниць техніки, підібрано обладнання, розроблення необхідна кількість енергоресурсів, розроблені заходи з охорони праці, пожежної безпеки та охорони навколишнього серидовища. Розроблено технологічний процес відновлення картеру перемикання передач для автокрана КС-2571 на базі автомобіля ЗИЛ-130 за допомогою спроектованого пристрою для розточування посадочних місць під підшипники.

 

1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 

1.1 Актуальність проектування підприємства

 

 

Завантаження великого об'єму будівельних робіт одного профілю обумовлює необхідність в спеціалізації організації, які здійснюють дані роботи. У нашому випадку такою організацією являється підприємства експлуатації для виконання ТО та ПР з змішаним парком машин.

Створення підприємства експлуатації обумовлюється підвищенням  вимог до рівня виконання всього комплексу ремонтно-експлуатаційних робіт, яке сталося внаслідок збільшення структури парку машин, збільшення його потужності і продуктивності. Підприємства експлуатації обслуговують об'єкти будівництва.

Концентрація машин на підприємства експлуатації дозволяє  підняти рівень технічної експлуатації парків будівельних машин, підвищити  кваліфікацію кадрів механізаторів, створити умови для необхідного маневрування  парком машин, що позволяє поліпшити використання парку машин в 1,5 разу. Однією з основних  задач доручених підприємства експлуатації  являється технічна експлуатація парків машин. Вона  включає  комплекс технічних заходів спрямованих на підготовку машин до роботи,забезпечення їх паливом  і змащувальними матеріалами, технічне спостереження за їх налагодженням, дотримання правил експлуатації машин, проведення своєчасного і щоденного технічного обслуговування і ремонту, своєчасне перебазування машин з об'єкту на об'єкт. Відповідно з вищевикладеним у даному проекті запроектована підприємства експлуатації.

Створення підприємства експлуатації обумовлюється  деякими факторами збільшення рівня механізації будівельних робіт, кращого використання будівельної техніки за рахунок підвищення змінності та кращого технічного обслуговування. Застосування сучасних диспетчерських засобів зв'язку з машинами на будівельних площадках, а також засобів безрозбірної діагностики, що дозволяють скоротити простої машин на будівництві.

Ефективне використання засобів механізації у будівництві має велике значення. Поповнення парків  підприємства експлуатації новими машинами помітно знизило рівень використання людської праці, що піднесло рівень продуктивності.

В дійсний час особлива увага приділяється питанням з організації технічного обслуговування і поточного ремонту. Невеликі ремонти можна проводити на спеціалізованих стендах підприємства експлуатації. Постійно проводиться контроль стану машини та усуваються невеликі несправності.

Підприємства експлуатації та окремі ремонтні підприємства добилися визначних успіхів у покращенні використання будівельних машин та впровадження прогресивних методів ремонту.

 

 

 

1.2  Характеристика проектованого підприємства

 

 

У дипломному проекті розробленні питання організації і проведення ТО та  ПР змішаного парку машин.

Кількість машин 120 одиниць, в тому числі:

Автонавантажувачі – 30 одиниць. Марок ДЗ-133, ТО-27-2А

Екскаватори:

на базі трактора – 15 одиниць. Марок ЭО-2621В-2

пневмоколісний – 15 одиниць. Марок ЭО-4321

Крани автомобільні – 30 одиниць. Марок КС-2571Б, КС-4571

гусеничні – 30 одиниць. Марок КС-8165, СКГ-631

Різноманітність марок машин у парку підвищує рівень трудомісткості проведення ремонтних робіт, але дає можливість ширшого використання цього парку машин. 

Технічне обслуговування і поточний ремонт машин виконується в стаціонарних умовах в майстерні і профілакторії та пересувними засобами для технічного обслуговування і ремонту машин безпосередньо на будівельних майданчиках.

Загальна трудомісткість робіт технічного обслуговування і поточного ремонту  120532,20  люд-г.

Трудомісткість робіт на стаціонарних профілакторіях  42650,56 люд-г, на пересувних засобах  42337,64 люд-г.

Передбачений режим роботи двозмінний. Кількість працюючих на підприємстві, які зайняті технічним обслуговування і ремонтом машин 91 чол., з яких  63 основні виробничі робітники, спеціалістів - 8 чол., підсобних робітників - 4 чол., 14 чол. додаткових робітників та 1 начальник.

Для виконання робіт ТО і ПР потрібно 2 пересувні майстерні, 1 паливо-мастильних заправників АТЗ-4.8, 2 тягача КраЗ-258 та 4 причеп ЗМЗАП-5208 з яких 2 вантажопідйомністю 40 т, а 2 вантажопідйомністю 25 т

 

 

1.3 Організація виробництва ТО та ПР машин в проектованому об’єкті

 

 

Згідно з ДБН В 2.8-3-95 власники будівельних машин забезпечують проведення технічного ремонту і обслуговування у відповідності з річним планом-графіком  ТО і ремонту будівельних машин. Організація технічного обслуговування та ремонту машин забезпечується завчасно інженерно - технічною підготовкою , яка включає в себе:

Информация о работе Актуальність проектуємого підприємства