Актуальність проектуємого підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Мая 2012 в 22:23, дипломная работа

Описание работы

Найважливішою умовою підвищення ефективності використання машин, підвищення терміну їх служби і надійності в роботі є правильна експлуатація і високоякісний ремонт.

За останні роки завдяки застосуванню прогресивних і передових методів ремонту і передової технології, якість ремонтних робіт значно підвищилась. Об'єми, що збільшуються, ріст ефективності виробництва і якості робіт диктують підвищені вимоги до надійності будівельних машин.

Содержание работы

ВСТУП…………………………………………………………………………....…….

1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА……………………………………………………………

1.1 Актуальність проектуємого підприємства ……………………………………...

1.2 Характеристика проектувального об’єкту…………………………………….....

1.3 Організація виробництва ТО та ПР машин в проектованому підприємстві…....

1.4 Організація робіт на пості ПР…………..……………..……………………..……

2 РОЗРАХУНОК ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ………………………….……......

2.1 Встановлення вихідних даних для розрахунку ……………………………….....

2.2 Розрахунок необхідної кількості ремонтних і профілактичних заходів……….

2.3 Складання річного плану ремонтів та технічних обслуговувань ……...............

4 Визначення затрат праці на виконання ТО та ПР машин…………………………

2.5 Визначення загальної трудомісткості робіт по ТО та ПР……………….............

2.6 Визначення додаткової трудомісткості робіт ……………………………….......

2.7 Визначення затрат праці на дільниці ППР, майстерень, пересувних засобів…..

2.8 Розподіл затрат праці на види робіт постов і відділень……………….………..

2.9 Розрахунок режимів роботи та фонду робочого часу робітників ……...…....…

2.10 Визначення. кількості працюючих ………………………………………..…….

3 ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ…………………………………………...

3.1 Розрахунок фондів робочого часу обладнання, постов ТО та ПР машин….......

3.2 Визначення кількості і вибір пересувних засобів ТО та ПР машин, паливно-мастильних заправників, тягачів …………………………………….………………..

3.3 Визначення кількості постов ТО та ПР …………………………………………..

3.4 Визначення кількості та вибір обладнання майстерні, профілакторію, підйомно-транспортних засобів. Складання відомості обладнання ………………..

3.5 Розрахунок площ виробничих та допоміжних приміщень……………………...

3.6 Планувальне і конструктивне рішення головного корпусу, території підприємства ………………………………………………………………….………..

4 ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ………………………...

4.1 Опис конструктивних особливостей, умов роботи, характеристики зношень та деформацій картеру коробки перемикання передач автомобільного крану КС-2571Б…………..........................................................................................................

4.2 Вибір та обґрунтування способів усунення дефектів. План технологічного маршруту відновлення деталі………………………………………………………….

4.3 Вибір обладнання, пристроїв, інструментів, необхідних для відновлення деталі…………………………………………………………………………………….

4.4 Розрахунок розміру ремонтної партії деталі. Визначення припусків на механічну обробку……………………………………………………………………...

4.5 Складання плану установив та переходів……………………………….………..

4.6 Призначення та уточнення режимів відновлення деталі……………..………….

4.7 Розрахунок норм часу на виконання технологічного маршруту відновлення деталі…………………………………………………………………………………….

4.8 Складання маршрутних, операційних карт та карт ескізів…………………...…
5 КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА………………………………………………

5.1 Призначення, будова, схема та опис принципу дії пристрою для закріплення картеру КПП крана КС-2571Б ………………………………………………………...

5.2 Перевірочні розрахунки деталей пристрою……………………………………

6 ОХОРОНА ПРАЦІ………………………………………………………………….

6.1 Заходи з техніки безпеки в проектованому пості ПР…………………………..

6.2 Заходи з протипожежної безпеки та електробезпеки в проектованому пості ПР ……………………………………………………………………………………….

6.3 Заходи з охорони навколишнього середовища підприємства…………………...

6.4 Розрахунок освітлення на пості ПР………………………………………………

7 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА……………………………………………………….

7.1 Річна потреба в енергоресурсах…………………………………………………...

7.2 Калькуляція собівартості робіт…………………………………………………...

7.3 Техніко-економічні показники підприємства…………………………………….

ВИСНОВОК……………………………………………………………………………

ДОДАТОК……………………………………………………………………………...

СПИСОК ВИКОРИСТОВАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….

Файлы: 1 файл

Записка кирилл.docx

— 1.18 Мб (Скачать файл)

 

 

2.6 Визначення додаткових трудомісткості робіт

          

 

Для виконання робіт пов’язаних з самообслуговування підприємства виконанням непланових ремонтів, заказів будівельних організацій, монтажу та демонтажу машин відповідно з рекомендаціями ( ДБН В.2.8-3.-95) стор.7 Передбачаються додаткові затрати праці.

Додаткові  затрати праці приймаються в об’ємі 20... 25 % загальних затрат праці на ТО та ПР машин.

Вихідні данні зведені в таблицю 2.5.

 

Таблиця 2.5 – Визначення додаткових затрат праці.

 

 

2.7 Визначення затрат праці на дільниці ППР, майстерень, пересувних засобів

  

         

Виробничий корпус експлуатаційної бази має профілакторії та відділення ремонту, практика показує, що 40% робіт поточного ремонту виконується у майстерні, а решта в профілакторії. В зв’язку з цим об’єми робіт, які будуть виконуватися в профілакторії визначаються за формулою

 

Ппр = Пто -1 + Пто –2 + Псо + 0,6 Пп                       (2.6)

 

Автонавантажувач:  Ппр=2154+1350+2190+0,6·10380=11922 люд-г;

 

Екскаватор на базі трактора: Ппр=3192+432+600+0,6·8400=9264 люд-г;

 

Екскаватор пневмоколісний: Ппр=1177,2+702+840+0,6·12880=10447,2 люд-г;

 

Крани автомобільні: Ппр=2180+2036+750+0,6·15080=14644 люд-г;

 

Кран гусеничний: Ппр=7139+4200+2100+0,6·42120=55559 люд-г.

 

Σ = 84988 люд-г.    

 

Об’єми робіт, які виконуються у відділеннях майстерні визначаємо за формулою

                                 Пм=0,4 · Пп                                              (2.7)

 

 Автонавантажувач:  Пм=0,4 · 10380=4152  люд-г;

 

Екскаватор на базі трактора: Пм=0,4 · 8400=3360  люд-г;

 

Екскаватор пневмоколісний: Пм=0,4 · 12880=5152  люд-г;

 

Крани автомобільні: Пм=0,4 · 15080=6032  люд-г;

 

Кран гусеничний: Пм=0,4 · 42120=16848  люд-г.

 

Σ = 35544 люд-г.

 

Об'єми робіт віднесені до профілакторію виконуємо в умовах стаціонарного профілакторію і в умовах будівельного майданчика з використанням, при цьому, пересувних засобів.

Розрахунки об’ємів робіт, які виконуються у стаціонарних умовах і на будівельних майданчиках виконується в табличній формі.

 

Таблиця 2.6 – Розподіл об’ємів робіт профілакторію

 

Найменування машин

Ппр/ люд.- год.

В тому числі

Стаціонари.

Пересувні засоби

%

Люд. -год.

%

Люд. -год.

Автонавантажувач

11922,00

80

9537,60

20

2384,40

Екскаватори на базі трактора

9264,00

30

2779,20

70

6484,80

Екскаватор пневмоколісний

10447,20

30

3134,16

70

7313,04

Кран автомобільний

14644,00

80

11715,20

20

2928,80

Кран гусеничний

38711,00

40

15484,40

60

23226,60

 

 

 

 

 

 

42650,56

 

 

42337,64


 

 

2.8 Розподіл затрат праці на види робіт  постов і відділень

        

 

          Для визначення необхідної кількості робочої сили і обладнання профілакторію і відділень ремонту необхідно загальні об’єми робіт розподілити по їх окремим видам, для чого використовуються дані додатку.

 

Таблиця 2.7 – Розподіл трудомісткості виконання ТО по видам робіт

 

Види робіт

Автонавантажувач

Екскаватори

Кран на гусеничному ходу та пневмоколісному

Всього

%

Трудомісткість люд. - год.

%

Трудомісткість люд. - год.

%

Трудомісткість люд. - год.

1

2

3

4

5

6

7

8

Мийно-очисні

5

476,88

5

295,67

5

1359,98

2132,53

Діагностичні

18

1716,77

18

1064,40

18

4895,93

7677,10


 

Продовження таблиці 2.7

1

2

3

4

5

6

7

8

Регулювання

14

1335,26

12

709,60

12

3263,95

5308,82

Крипільні

16

1526,02

17

1005,27

17

4623,93

7155,22

Електротехнічні

15

1430,64

6

354,80

6

1631,98

3417,42

Аккумуляторні

1

95,38

1

59,13

1

272,00

426,51

Ремонт гідросистем

10

953,76

12

709,60

12

3263,95

4927,32

Ремонт системи живлення

8

763,01

6

354,80

6

1631,98

2749,79

Шиноремонтні

3

286,13

3

177,40

3

815,99

1279,52

Змашувально-заправні

10

953,76

16

946,14

16

4351,94

6251,83

Зварювальні

-

 

 

4

236,53

4

1087,98

1324,52

Всього

100

9537,60

100

5913,36

100

27199,60

42650,56


Розподілу підлягають трудові затрати, які виконуються в стаціонарних умовах (див. табл. 2.6).

 

Таблиця 2.8 – Розподіл трудомісткості виконання поточного ремонту по видам робіт

 

Види робіт

Автонавантажувач

Екскаватори

Кран на гусеничному ходу та пневмоколісному

Всього

%

Трудомісткість люд. - год.

%

Трудомісткість люд. - год.

%

Трудомісткість люд. - год.

1

2

3

4

5

6

7

8

Мийно-очисні

2

83,04

2

170,24

2

457,60

710,88

Розбірно-складальні

27

1121,04

30

2553,60

30

6864,00

10538,64

Діагностичні

5

207,60

3

255,36

3

686,40

1149,36

Агрегатне

15

622,80

18

1532,16

18

4118,40

6273,36

Регулювання

3

124,56

2

170,24

2

457,60

752,40

Кріпильні

4

166,08

5

425,60

5

1144,00

1735,68

Електротехнічні

6

249,12

4

340,48

4

915,20

1504,80

Аккумуляторні

2

83,04

1

85,12

1

228,80

396,96


 

Продовження таблиці 2.8

1

2

3

4

5

6

7

8

Ремонт гідросистем

3

124,56

3

255,36

3

686,40

1066,32

Ремонт системі живлення

3

124,56

5

425,60

5

1144,00

1694,16

Змащувально-заправні

4

166,08

1

85,12

1

228,80

480,00

Статочні

10

415,20

4

340,48

4

915,20

1670,88

Зварювальні

2

83,04

12

1021,44

12

2745,60

3850,08

Паяльні

3

124,56

2

170,24

2

457,60

752,40

Шиноремонтні

2

83,04

2

170,24

2

457,60

710,88

Жерстяні

2

83,04

1

85,12

1

228,80

396,96

Ковальські

2

83,04

1

85,12

1

228,80

396,96

Столярні

1

41,52

1

85,12

1

228,80

355,44

Арматурні

1

41,52

1

85,12

1

228,80

355,44

Шпалерні

1

41,52

1

85,12

1

228,80

355,44

Малярні

2

83,04

1

85,12

1

228,80

396,96

Всього

100

4152,00

100

8512,00

100

22880,00

35544,00


 

При розподіленні трудомісткості виконання поточного ремонту враховують тільки 40% трудомісткості поточного ремонту, так як трудомісткості поточного ремонту, так як 60% трудомісткість поточного ремонту віднесено до профілакторію.

В основу розрахунків річної трудомісткості виробничих програм по дільницям приймається трудомісткість робіт ТО (табл. 2.7). Трудомісткість поточного ремонту (табл. 2.8), додаткова трудомісткість (табл. 2.5).

Розрахунки трудомісткості по відділенням зручно виконати в табличній формі. Результати розрахунку заносимо в табл.2.9.

Річний об’єм робіт складає з трудомісткості ТО, П та додаткової. Трудомісткість відділень ТО, назви яких співпадають з видом робіт (табл.2.7) приймається за трудомісткість цього виду роботи. Трудомісткість робіт на постах ТО складається з трудомісткості, діагностичних, регулювальних кріпильних та змащувально–заправних робіт.

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2.9 – Розподілення трудомісткості по відділенням та постах

Найменування відділень, постів

Трудоємкість робіт люд-год

Всього

ТО

П

Додаткова

Пости ТО.

26392,97

 

 

 

 

26392,97

Пости ПР.

 

 

14656,08

 

 

14656,08

Механічне / станочне / відділення.

 

 

1670,88

4411,48

6082,36

Агрегатне відділення.

 

 

6273,36

15970,52

22243,88

Відділення по ремонту системи живлення.

2749,79

1694,16

 

 

4443,95

Відділення по ремонту гідросистем.

4927,32

1066,32

 

 

5993,64

Акумуляторне відділення.

426,51

396,96

 

 

823,47

Електротехнічне відділення.

3417,42

1504,80

1012,47

5934,69

Ковальсько-арматурне відділення.

 

 

752,40

2507,07

3259,47

Мідницько-жерстяне відділення.

 

 

1149,36

916,04

2065,40

Зварювальне відділення.

1324,52

3850,08

4881,55

10056,15

Шиномонтажне відділення .

1279,52

710,88

 

 

1990,40

Столярно-шпалерне відділення.

 

 

710,88

 

 

710,88

Молярне відділення.

 

 

396,96

433,92

830,88

Мийне відділення.

2132,53

710,88

 

 

2843,41

Всього

42650,56

35544,00

30133,05

108327,61

Информация о работе Актуальність проектуємого підприємства