Рефераты по журналистике

Этические аспекты плагиата в студенческой жизни и журналистской практике

10 Июня 2014, сочинение

Судорожно вздыхая, отчаянно щелкая компьютерной мышкой, тысячи студентов по ночам делают это…ищут во Всемирной сети чужие рефераты, курсовые, дипломные работы, надеясь выдать их за свои. Самые наглые плагиаторы просто распечатывают текст на подходящую тему, чудом не забыв вписать свое имя вместо имени настоящего автора. Более находчивые и совестливые студенты пытаются из нескольких работ на смежные темы сделать одну, вроде как «новую и свою». Виртуозы плагиата, блистая знанием иностранных языков, переводят курсовые работы и «кейсы» своих заморских коллег. Особенно хорошо этот способ применять в сфере зарубежной литературы, ибо кто скажет о Диккенсе лучше, чем англичане, а о Маркесе – испанцы или аргентинцы?

Эфир этикасы

05 Марта 2014, курсовая работа

Диплом жұмысының өзектілігі. Еліміз егемендік алған соңғы жиырма жыл көлемінде қоғам өмірінің барлық саласында қалыптасқан стереотиптер бұзылып, көптеген өзгерістер орын алғаны мәлім. Осындай өзгерістер жаңалық жаршысы болып табылатын бұқаралық ақпарат құралдарында ерекше көрініс тапты.
Журналист – ашық қоғамның, әділеттіктің салтанат құруының тілеулесі әрі халық мүддесінің жанашыры. Сондықтан да олар қоғамдық ортада ерекше ілтипат пен зор құрметке қашанда лайық. Публицистің абырой-атағын жоғары ұстау, оған кір келтірмеу әрбір журналистің кәсіби парызы және этикалық нормасы болуы тиіс.

Язык современных российских Масс-Медиа

25 Декабря 2012, реферат

В результате коренных изменений в политической системе и в обществе (разрушение всего советского: как следствие отталкивание от советского официоза в публицистике, стремление к сближению языка автора и адресата) языковые средства и способы словоупотребления, получившие широкое распространение в СМИ, претерпевают многосторонние и сложные изменения. К характерным приз­накам, определяющим состояние современного русского языка конца XX столетия, относят размывание границы между неофициальным и официальным общением.

Языковые ошибки и стилистические огрехи в СМИ наших дней

02 Апреля 2014, курсовая работа

Цель исследования: проанализировать языковые ошибки в СМИ наших дней.
Задачи работы:
Проанализировать литературные источники по теме исследования.
Раскрыть основные понятия темы.
Рассмотреть особенности языковых ошибок в современных СМИ.
Подвести итоги по проделанной работе.

Языковые формулы и информационная насыщенность деловых бумаг

28 Октября 2015, реферат

Языком делового общения, используемым в делопроизводстве, является официально-деловой стиль. Деловой стиль - это функциональная разновидность языка, предназначенная для общения в сфере управления.
В результате многовекового развития в официально-деловом стиле выработаны такие языковые средства и способы выражения, которые позволяют наиболее эффективно фиксировать управленческую информацию, отвечая всем требованиям, которые предъявляются к ним.

Қазақстан телеарнасындағы салт-дәстүрлерді насихаттау.

27 Ноября 2014, курсовая работа

Зерттеудің ғылыми жаңалығы:
-зерттеу жұмысында Қазақстан телеарнасының бағдармаларының басқа телеарналардан ерекше екендігі ажыратылып, олардың халықтың санасына, тәрбиесіне салт-дәстүрлерді ұмытпау, оларды сақтауын насихаттауы.
Зерттеу жұмысының практикалық және теориялық маңызы: Бұл жұмысты жоғарғы оқу орындарында оқытушылар мен студенттер әдістемелік құрал ретінде пайдалана алады.

Қоғамдық-саяси бағдарламалр жүргізу әдістері

25 Июня 2015, курсовая работа

Жұмыстың мақсаты: Бірінші, тікелей эфирде жүргізілетін сұхбаттың сырына терең үңіліп, теориялық және тәжірибелік талдау жасау. Екінші, сұхбат жүргізудің өзіндік әдіс-тәсілдерін зерттей отырып, көтерілетін проблемаларды тақырыбына қарай жіктеу. Үшіншіден, ең оңай деп есептелетін сұхбат жанрының да өзіндік қиындығы бар екенін көрсету және оның кәсіби шеберлікті талап ететін қиын да күрделі жанр екенін теориялық тұрғыдан негіздеу.

ҚР президенті Н.Ә. Назарбаевтың публицистикасындағы ғылым, білім, мәдениет және ақпараттық саясат мәселелері

19 Марта 2014, дипломная работа

Жұмыстың жалпы сипаттамасы. Бұл зерттеу жұмысында Н.Ә.Назарбаевтың публицистикасына талдау жасалады, сондай-ақ тұңғыш елбасының ішкі және сыртқы саясаттағы ұстанымдары қазақ және шетел публицистерінің көзімен қалай бағаланатындығы баспасөз беттерінде жарық көрген материалдар негізінде айқындалады.
Тақырыптың өзектілігі. Н.Назарбаев публицистикасы тәуелсіз қазақ елінің тарихын түзуде, егемен елдің тәуелсіз тарихына баға беруде таптырмас дерек көзі. Назарбаев публицистикасы ғылыми түрде сараланбағанын ескерсек, бұл тақырып автордың жеке еңбектері мен Елбасының саяси ұстанымдары жайында жарияланған БАҚ материалдарын ғылыми тұрғыдан талдауымен өзекті.

Үстіміздегі жылдың 30 қазаны Қазақстан

11 Декабря 2013, реферат

Үстіміздегі жылдың 30 қазаны Қазақстан журналистикасының тарихында айтулы даталардың бірі болып қалары анық. Кішкене кейінге шегінер болсақ, еліміз журналистер қауымы үшін этика кодексін қабылдау туралы ұсыныс Елбасы Н.Ә.Назарбаев тарапынан айтылып, одан кейінірек бұл идеясын өзінің «Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: “Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам атты» бағдарламалық мақаласында нақтылай түсуімен қатар, аталмыш құжат жобасын әзірлеуді Мәдениет және ақпарат министрлігіне міндеттеген еді. Кодекс жобасы дайындалып, көптеген талқылаулардан да өтті.