Рефераты по медицине

Балдың пайдасы

18 Апреля 2013, реферат

Мамандардың айтуынша, балдың адам денсаулығы үшін пайдасы көп. Атап айтқанда, бал қан құрамын жақсартады, ішкі ағзалардың қызметін жандандырады, иммунитетті арттырады, дененің физиологиялық қызметін, күш-қуатын қалыпқа келтіреді. Мидың жұмысын жақсартады, тыныс алу жолдарын артық өңезденуден сақтайды. Ол сондай-ақ жүрек-қан тамырлары ауруына, бауырға, бүйрекке, ішек-қарын жолына, суық тиюге, радикулит пен өтке пайдалы. Балды құрт ауруына, ұйқысыздыққа, бас ауруына, қан қысымына, асқазан жарасына, тіпті күйікке де ем ретінде пайдалануға болады. Балдың сондай-ақ аллергияға, бактерияға, қабынуға қарсы да қасиеттері анықталған.

Бальнеотерапия

01 Мая 2015, контрольная работа

Бальнеотерапия – лечение минеральными водами: виды ванн бальнеотерапии, бальнеотерапия: действие и результаты, бальнеотерапия: показания и противопоказания.
Бальнеотерапия (лат. balneum ванна, купание + греч. therapeia лечение) - использование природных и искусственно приготовленных минеральных вод для профилактики и лечения различных заболеваний и с целью медицинской реабилитации. Бальнеотерапия включает наружное применение минеральных вод (ванны), применение минеральных вод для внутриполостных процедур (желудочные, кишечные, влагалищные и др. орошения и промывания) и питьевое лечение минеральными водами.

Банковские операции Банка России

31 Марта 2014, реферат

Особенности товара рынка здравоохранения и их влияние на состояние рынка труда сферы медицинских услуг. Модели рынка труда в сфере здравоохранения. Труд — решающий фактор производства в сфере медицинских услуг. Специфика системы взаимоотношений в сфере медицинских услуг, и ее влияние на занятость медицинского персонала. Роль врача в формировании спроса на медицинские услуги. Гипотеза «агентских отношений». Специфическая услуга, связанная с грузом и риском принятия решений по поддержанию здоровья пациента. Непосредственный контакт пациента с медицинским работником, как фактор лечебного воздействия. Необходимость правовых рамок обеспечения деятельности медицинских кадров. Изменение структуры медицинских кадров и разделения труда под влиянием стоимости медицинских услуг. Изменения в заработной плате в сфере медицинских услуг

Барьерные методы контрацепции

21 Ноября 2012, доклад

Различают следующие виды барьерных контрацептивов:
1. Женские: немедикаментозные барьерные и медикаментозные средства.
2. Мужские барьерные средства.
Принципы действия барьерных контрацептивов заключаются в блокировании проникновения спермы в шеечную слизь. Преимущества барьерных методов контрацепции следующие: они применяются и действуют только местно, не вызывая системных изменений; они имеют небольшое число побочных эффектов; они в значительной степени предохраняют от болезней, передающихся половым путем; они практически не имеют противопоказаний для применения;

Батыс елдерінде акупунктураның қолданылуы

30 Сентября 2013, реферат

Акупунктура (инелирефлекторлытерапия, рефлекторлытерапия, инелітерапия, инешаншу) – лат. тілінен acus – ине, puncture (pungo, pungero) – сұғу. Қытай медицинасының бір бөлігі, онда иненің көмегімен ағзаға денедегі белгілі бір нүктелер арқылы ем беру. Осы нүктелер меридиан бойында орналасқан деп есептейді, осы арқалы «ци» (өмірлік энергия) пайда болады. Бұл әдіс ауруды басу үшін және емдік мақсатта қолданылады. Тағы да кеңінен таралған кытайлық термин бар чжень – цзю (кыт. 針灸 - сұғу және күйдіру). «Чжень – цзю терапия» термині СССР ға Қытай елімен үлкен достастық кезеңінде келді. Акупунктура нүктелерінің жылы әсерлері («цзю», игнипунктура, моксотерапия, moxibustion) терең деңгейлі күйдірудің көмегімен жүргізіледі, оған жусаннан жасалған темекі тәрізді таяқша қолданылады. Қазіргі таңда акупунктура, Қытай медицинасында кеңінен қолданылып жүр.

Бауыр ауруларының патоморфологиялық сипаттамасы

09 Апреля 2014, творческая работа

Бауыр — қанды тазартуға және удан арылтуға көмектесетін, дененің құрсақ бөлігіндегі оң жақ қабырғалардың астына орналасқан ішкі мүше.
Бауыр — адам ағзасының орталық химиялық зертханасы. 300 миллиардқа жуық бауырдағы жасушалар қаннан ағзаға қажетті қышқылдар мен қорек болар өнімдерді бөліп алады. Оларды сүзгілеп, қажетті жеріне жеткізіп отырады.
Морфологиялық түрғыдан алғанда бауыр өте күрделі қүрылысқа ие, оның негізгі қүрылымдық бірлігі ацинус деп есептелінеді (Рапопорт 1959-1980). Ацинус екі орталық венаның аралығында орналасқан.

Баяу дамитын гипоксияға бейімделу жолдары

21 Мая 2013, творческая работа

Бұл фактор табиғатта өте жиі кездеседі. Гипоксия биік тауға шыққан кезде, жоғары деңгейде дене еңбегімен айналасқан кезде, анемия (қан аздық) болғанда, сонымен қатар барлық жүрек және тыныс алу аурулары гипоксиямен ұштасады.

Баяу дамитын гипоксияға бейімделу жолдары

21 Декабря 2013, доклад

Гипоксия жағдайында ең бірінші жауап реакция бұл жүректің соғу көлемі мен қанның минуттық көлемінің біршама жоғарылауы. Бұл реакциялар ұлпаларда оттегі жетіспеушілігіне жол бермеуге бағытталған. Мысалы, тыныш жағдайда адам 1 минутта 300 мл оттегін пайдаланады. Егер тыныс алу ауасында оның мөлшері 1/3 кемісе, қанның минуттық көлемінің 30%-ға жоғарылауы ұлпаларға қалыпты деңгейдегі оттегінің түсуін қамтамасыз ете алады. Ұлпаларда қосымша капиллярлардың ашылуы қаның келуін жоғарлатады, ал бұл оттегі диффузиясының жылдамдығын артырады.

Баяу инфекция

27 Марта 2013, реферат

Баяу инфекция — инфекциялық патологияның өзгеше бір түрі. Оның ерекшеліктеріне вирустың организмде ұзақ сақталуы, аурудың жасырын мерзімінің ұзақтығы және сылбыр өтуі, алғашқы кездердегі клиникалық белгілерінің анықсыздығы жатады және міндетті түрде өліммен аяқталады. Ауру қоздырғышының туріне сай баяу инфекция екіге бөлінеді. Бірінші топқа ДНҚ және РНҚ-ды вирустар туғызатын 14 аурулар жатады. Олардың ішінде құтыру, СПИД, жасөспірімдердің склероздаушы панэнцефалиті, лимфоцитарлық хориоменингит т. б. бар. Екінші топқа приондар туғызатын трансмиссивті кеуекті энцефалопатиялар жатады. Олардың ішінде ең көп зерттелгендері куру, скрепи, Крейтцфельда-Якоб аурулары.

Безгек ауруы

17 Мая 2013, реферат

Безгек (Маlаrіа - безгек) — бұл инфекциялық қан ауруы, ол адамды қалтыратып, аласұрғызады Бұл безгекпен ауыратын адамның қанынан безгек паразиттерін сорып алатын шыбын-шіркейлер, маса-соналар арқылы тарайды және олар басқа адамды шагып, оның қанына безгек инфекциясын түсіреді, бірнеше мәрте қайталатын ауру түрі.

Безусловные рефлексы и как их определить

02 Апреля 2015, реферат

Безусловные рефлексы — постоянные врожденные реакции организма на определенные воздействия внешнего мира, осуществляемые при посредстве нервной системы и не требующие специальных условий для своего возникновения.

Белезни внутренних отрганов

24 Ноября 2013, реферат

В повседневной жизни под уходом за больными (сравните – ухаживать, заботиться) обычно понимают оказание больному помощи в удовлетворении им различных потребностей. К ним относится еда, питье, умывание, движение, освобождение кишечника и мочевого пузыря. Уход подразумевает также создание больному оптимальных условий пребывания в стационаре или дома – тишины и покоя, удобный и чистой постели, свежего нательного и постельного белья и т.д. Значение ухода за больными трудно переоценить. Нередко успех лечения и прогноз заболевания всецело определяются качеством ухода.

Белки плазмы крови

29 Апреля 2013, реферат

Плазма крови (от греческого нечто сформированное, образованное) - жидкая часть крови, в которой взвешены форменные элементы. Процентное содержание плазмы в крови составляет 52-60 %. Макроскопически представляет собой однородную прозрачную или несколько мутную желтоватую жидкость, собирающуюся в верхней части сосуда с кровью после осаждения форменных элементов.

Белковый обмен

02 Марта 2013, доклад

Белковый обмен занимает особое место в многообразных превращениях веществ, характерных для всех живых организмов. Биологическое значение белков определяется их многообразными функциями. Белки определяют микро– и макроструктуру отдельных субклеточных образований, клеток, органов и целостного организма, т.е. выполняют пластическую функцию. Белковый обмен обеспечивает непрерывность воспроизводства и обновления белковых тел организма. Энгельс охарактеризовал белки как материальный носитель жизни и подчеркнул динамичность белкового обмена.

Беременность и заболевания шейки матки: частота, осложнения гестации, материнские и перинатальные исходы

17 Ноября 2014, курсовая работа

Актуальность темы заключается в том, что в последнее время увеличилось число беременности с сахарным диабетом. Особенно в промышленно развитых районах. Каждые 10-15 лет число больных СД удваивается. Во всех странах мира насчитывается около 35 млн больных СД и примерно такое же число больных диабетом не выявлено.
Изучение распространенности сахарного диабета в нашей стране показало, что число больных СД составляет 1,5-3,5% от всего населения.

Беременность и здоровые зубы

29 Сентября 2014, статья

Начиная со второго триместра, в организме женщины происходят изменения кальциевого обмена. Этот элемент требуется растущему плоду для построения скелета в большом количестве, и кроме как у мамы, взять его неоткуда. Недостаток кальция в организме женщины приводит к деминерализации и ослаблению эмали.

Беременность и острый живот

23 Мая 2013, реферат

Термин «острый живот» объединяет большую группу заболеваний органов брюшной полости, остро возникающих и угрожающих жизни, от которых большинство больных могут быть излечены только с помощью экстренного хирургического вмешательства. Частота отдельных заболеваний этой группы у беременных сходна или несколько превышает таковую вне беременности. Чаще всего встречаются поражения органов желудочно-кишечного тракта (аппендицит – до 90% случаев).

Беременность и пороки сердца

21 Июня 2015, реферат

При пороке сердца нарушается кровообращение. Это особенно опасно во время беременности, когда увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему.
Пороки сердца бывают врожденными и приобретенными.
Планируя беременность, женщине следует выявить (или исключить) врожденный порок сердца.

Беременность при сахароном диабете

13 Июня 2015, реферат

В последние десятилетия отмечается резкий рост заболеваемости сахарным диабетом, особенно в промышленно развитых районах. Каждые 10-15 лет число больных СД удваивается. Во всех странах мира насчитывается около 35 млн. больных СД и примерно такое же число больных диабетом не выявлено.
СД увеличивает летальность в 2-3 раза, риск развития ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда увеличивается в 2 раза, патология почек - в 17 раз, гангрены нижних конечностей в 20 раз (Мазовецкий, Великов, 1987), гипертоническая болезнь - более чем в 3 раза (Ефимов, 1988).

Беременность: развитие, изменения, гигиена

04 Января 2014, реферат

Развитие внутриутробного плода.

Изменение, происходящие в организме женщины при беременности.

Гигиена беременных.

Осложнения при беременности.

Беременность: три триместра

03 Апреля 2012, реферат

Первый триместр беременности — прекрасное время, однако будьте готовы к тому, что именно на этом этапе женщину поджидает большая часть тех трудностей и проблем, с которыми ей суждено столкнуться в течение всей беременности.

Бесплодие

09 Января 2013, реферат

Актуальность проблемы. Успехи в области молекулярной медицины последних десятилетий позволили по-новому оценить многие факты, связанные с патологией гемостаза, включая наследственную предрасположенность к кровотечениям и тромбозам. Тромбофилические нарушения системы гемостаза являются одним из инициальных моментов развития таких осложнении беременности, как невынашивание, синдром потери плода, неудачи экстракорпорального оплодотворения, задержка внутриутробного развития плода, гестоз, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (Макацария А. Д., 2004; Preston F. Е„ 1999; Brenner В., 1999).

Бесплодие самцов

21 Апреля 2013, реферат

Андрологическая диспансеризация – это исследование производителей, цель которого – установить состояние их здоровья и потенции, а при необходимости диагностировать форму импотенции. В задачи диспансеризации входит прогноз использования самцов для воспроизводства, а также выбор методов лечения и профилактики.

Бесплодный брак

16 Мая 2013, реферат

Согласно определению ВОЗ (1993) бесплодным считают брак, при котором у женщины детородного возраста не наступает беременность в течение года регулярной половой жизни без применения контрацептивных средств. Причиной бесплодия могут быть нарушения репродуктивной системы у одного или обоих супругов. При этом женский фактор служит причиной бесплодия в браке в 45% случаев, мужской — в 40%, сочетанный — в 15% случаев.
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ Частота бесплодных браков, обусловливаемых теми или иными медицинскими причинами, в разных регионах России колеблется в пределах от 8 до 19%, оказываясь более высокой в крупных городах и промышленно развитых областях.

Бет жақсүйек аймағының (лимфа түйіндерінің және шырыш қабаттарының) туберкулезі дифференциальды диагностикасы

08 Декабря 2014, реферат

Этиология мен патогенез
Біріншілік және екіншілік туберкулез
Ауыз қуысы шырышты қабаты мен тері туберкулезі, дифференциальды диагностикасы
Бет жақсүйек аймағы лимфа түйіндерінің туберкулезі, дифференциальды диагностикасы

Бешенство

17 Октября 2012, реферат

Инкубационный период продолжается от 12 до 90 дней (редко до 1 года). Стадия предвестников длится 2-3 дня. Общее недомогание, головная боль. Первые симптомы нарушения психики: страх, тревога, депрессия, бессонница, раздражительность. Субфебрилитет. В области укуса – жжение, зуд, гиперестезия, рубец отекает, краснеет. Стадия возбуждения длится 2-3 дня. Гидрофобия, аэрофобия, слуховые и зрительные галлюцинации, гиперсаливация. Приступы помрачнения сознания, агрессивность, бурное психомоторное возбуждение. Лихорадка, дыхательные и сердечно-сосудистые расстройства. Стадия параличей длиться 18-20 часов.

Бешенство

18 Августа 2013, реферат

Бешенство-это заболевание вирусной природы, возникающее после укуса зараженного животного, характеризующееся тяжелым поражением нервной системы и заканчивается, как правило, летальным исходом. Вирус бешенства обнаруживается слюне, а также в слезах и моче зараженных животных и человека. После проникновения в организм вирус бешенства распространя-ется по нервным окончаниям, поражая практически всю нервную систему. Наблюдается отек, кровоизлияния, дегенеративные и некротические изменения нервных клеток головного и спинного мозга.

Бешенство

03 Сентября 2013, реферат

Бе́шенство (другие названия: рабиес (лат. rabies), устаревшее — гидрофобия,водобоязнь) — инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства, по особенностям морфологии включённого в семейство Rhabdoviridae.
Вирус бешенства вызывает специфический энцефалит (воспаление головного мозга) у животных и человека. Передаётся со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желёз и нервных клеток коры головного мозга, аммонового рога, бульбарных центров, и, поражая их, вызывает тяжёлые необратимые нарушения.

Бешенство

22 Октября 2015, реферат

Несмотря на то, что в настоящее время хорошо известны основные механизмы распространения бешенства, имеются весьма надежные средства профилактики болезни и разработана стратегия борьбы с инфекцией, впереди еще много работы в интересах повышения эффективности защиты животных и человека от смертельно опасного заболевания.
Совершенно ясно, что пока не может быть и речи об искоренении инфекции бешенства, корни которого скрыты глубоко в природе. Многомиллионнолетняя эволюция вируса обеспечила широкие возможности для его приспособления к разнообразным условиям существования, широкое распространение инфекции в самых разнообразных условиях — от тропических лесов и саванны до гиперурбанизированных территорий Европы и США.
Вследствие этого основными направлениями защиты людей и животных являются контроль и регулирование эпизоотической ситуации, иммунизация животных и людей препаратами и использована методов все более надежных и безопасных.

Бешенство. Этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, лечение

21 Мая 2013, реферат

Бешенство – острое вирусное заболевание, возникающее после попадания на поврежденную кожу слюны инфицированного животного, характеризуется развитием поражения центральной нервной системы (энцефалитом) со смертельным исходом. Этиология. Возбудитель – нейротропный вирус – относится к группе рабдовирусов. Имеет пулевидную форму, достигает размера 80—180 нм. Нуклеокапсид вируса представлен однонитчатой РНК. Вирус неустойчив во внешней среде, кипячение убивает его в течение 2 мин, быстро погибает в хлорамине. Вирус устойчив к низким температурам. Вирус опасен для многих теплокровных животных, которые при заражении начинают выделять вирус со слюной за 7—8 дней до появления клинических симптомов.