Аналіз економічної ефективності використання трудових ресурсів в приватному сільськогосподарському виробничому підприємстві «Рутенія-

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Апреля 2013 в 11:35, курсовая работа

Описание работы

В сучасних умовах розвитку суспільства дуже важливим аспектом успішної діяльності підприємства є його стратегія щодо системи оплати праці та ефективності використання трудових ресурсів. Метою даної роботи є розкрити сутність аналізу ефективності використання трудових ресурсів та фонду оплати праці, стратегію щодо управління трудовими ресурсами в приватно сільськогосподарському виробничому підприємстві «Рутенія – М». Обєктами аналізу економічної ефективності трудових ресурсів є: чисельний склад робітників та умовно працездатного населення, рівень використання робочої сили, рівень використання робочого часу, рівень оплати праці та ефективність використання трудових ресурсів.

Содержание работы

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи аналізу економічної ефективності трудових ресурсів в ПСВП «Рутенія – М» Кривоозерського району
1.1 Поняття, сутнітність, завдання, напрямки та джерела даних аналізу економчної ефективності використання трудових ресурсів
1.2 Показники для проведення аналізу економічної ефективності використання трудових ресурсів
РОЗДІЛ 2. Аналіз фінансово – економічних умов господарства,як субєкта підприємства
2.1 Аналіз розміру та спеціалізації в ПСВП « Рутеія- М»
2.2 Аналіз забезппеченості і рівня використання ресурсів
2.3 Аналіз показників економічної ефективності і фінансового стану в ПСВП «Рутенія – М»
РОЗДІЛ 3. Аналіз економічної ефективності використання трудових ресурсів а ПСВП « Рутенія – М» Кривоозерсього району
3.1 Аналіз чисельного складу робітників в ПСВП «Рутенія – М»
3.2 Аналіз використання робочого часу в ПСВП « Рутенія – М»
3.3 Аналіз продуктивності праці в ПСВП « Рутенія – М»
3.4 Аналіз рівня та оплати праці в ПСВП «Рутенія – М»
3.5 Шляхи підвищення економічної ефективності використання трудових ресурсів в ПСВП «Рутенія – М»
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Файлы: 1 файл

КУРСОВА АГД.doc

— 660.50 Кб (Скачать файл)

 

 

 

Таблиця 3.12

Забезпеченість ПСВП «Рутенія – М» Кривоозерського району трудовими ресурсими

Показники

Роки

2005

2006

2007

Необхідна чисельність,чол.-всього (за планом)

73

86

65

В т.ч. –в рослинництві

70

82

62

          - в тваринництві

3

4

3

Фактична чисельність працюючих,чол.

-всього

80

113

61

-в т.ч. в рослинництві

78

110

58

- в тваринництві

2

3

3

Рівень забезпеченості господарства робочою силою,%

-всього

109,6

131,4

93,8

-в т.ч. в рослинництві

111,4

134,1

93,5

-в тваринництві

66,7

75

100


   

За даними таблиці  можна зробити наступний висновок  про те що, рівень забезпеченості робочою силоюПСВП «Рутенія – М» всього найбільший показник у 2006р. тобто план перевиконано на 31,4 %. Рівень забезпеченості господарства в тваринництві у 2007р. є незмінним, тобто план було виконано. 

Аналіз чисельного складу підприємства у динаміці дає  змогу дійти висновків щодо того, який вплив справляє на продуктивність праці, обсяг виробництва та інші показники роботи зміна питомої ваги робітників у загальній кількості працівників в основному виробництві, зміна постатевої структури колективу (у бік збільшення питомої ваги чоловіків або жінок), частка допоміжних робітників у загальній кількості робітників та інші структурні показники чисельного складу підприємства.

 

                                                                                                     

                                                                                                      Таблиця 3.13

Вихідні дані для розрахунку завантаженості земельних угідь  та умовного поголівя на одного працівника в ПСВП «Рутенія – М» Кривоозерського району

 

Показники

2005 р.

2006 р.

2007 р.

Площа сільськогосподарського угідь, га

5289,68

1963

1978

Площа посівів, га

4866

2080

1841

Площа багаторічних насаджень, га

103,5

-

-

Середньорічна чисельність робітників зайнятих

 у сільськогосподарському виробництві, чол.

80

113

61


 

      Отже, за даними таблиці 3.13 можна сказати що,площа сільсько-господарських угідь за досліджуваний період зменшується з кожним роком. Площа посівів також зменшується, порівнюючи 2007р. з 2005р. 3311,68 га. Середньорічна чисельність робітників зайнятих у сільськогосподарському виробництві найбільша чисельність спостерігається у 2006р. - 113 чоловік, а найменша у 2007р. – 61 чоловік. Це свідчить про те що, при збільшені площі сільськогосподарських угідь завантаженість на одного прцівника стала більшою, тому  трудові ресурси стали використовуватись   більш ефективно.

При докладнішому вивченні причин зміни питомої ваги робітників у складі всього персоналу досліджуваного підприємства треба мати на увазі, що найчастіше це розцінюється як позитивний фактор зростання загальної продуктивності праці й обсягу виробництва, бо обсяг виробництва продукції розглядається як функція від чисельності всього персоналу підприємства, продуктивності праці робітників і питомої ваги робітників у загальній кількості працівників. Проте одночасно слід перевірити, чи не призвело зменшення частки інженерно-технічних працівників і службовців до погіршення стану організації виробництва і трудової дисципліни.

 

 

 

                                                                                        Таблиця 3.14

Показники

2005р.

2006р.

2007р.

Показники господарства за 2007 рік в %,до

2005

2006

Припадає на одного се-редньорічного  працівника:

         

-Площа сільськогоспода-рських угідь, га;

66,1

17,4

32,4

49

186,2

-Площа посівів,га;

60,8

18,4

30,2

49,7

164,1

- площі під багаторічними насадженнями;

1,3

-

-

-

-
Навнтаження земельних угідь на одного працівника в ПСВП «Рутенія –М» Кривоозерського району

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       За даними таблиці можна стверджувати, що при зміні питомої ваги працівників а також скороченні площі сільськогосподарських угідь навантаженя на працівників відбувається різне. Порівнюючи  2007 р. з 2006 р. на 61 працівника припадає площі 32,4 га.Тобто площа в 2007р. збільшилася порівнюючи з 2006 а,чисельність працівників зменшилась на 52 чоловіки ,це свідчить про те що продуктивність праці цих працівників зросла на 86,2 %. Порівнюючи 2007р. з 2005р. можна стверджувати що із зманшенням площі сільськогосподарських угідь на 3326,68 га. і збільшенням працівників на 33 чоловіки це не є раціональне використання трудрвих ресурсів.

     Отже, з даного підрозділу можна зробити наступний висновок, що чисельність складу робітників на ПСВП «Рутенія – М» за три досліджувані роки була змінена. Найбільш ефективне використання трудових ресурсів відбулося у 2005р. 

 

 

3.2 Аналіз використання робочого часу в ПСВП «Рутенія – М» Кривозерського району

   

       Для виявлення резервів зростання ефективності використання трудових ресурсів проводять оцінку нормативного та фактичного  фонду робочого часу. Визначають вплив факторів та обгрунтовують заходи по зниженню не продуктивних витрат робочого часу з урахуванням середньої кількості днів відпрацьованих одним робітником за звітний період та середньотривалість робочого дня.

    Кількісною  характеристикою використання робочого  сили є показник тривалості  робочого часу. Використання робочого  часу аналізується через розрахунок  середньої кількості днів відпрацьованих одним робітником за звітний перід і середьої тривалості робочого дня.

     На перший показник впливають  такі фактори:

 • кількість днів непрацездатності;
 • кількість вихідних та святкових днів;
 • кількість днів чергової відпустки;
 • неявки на роботу з дозволу адміністрації;
 • прогули та інші невиходи на роботу.

На другий показник  впливають наступні фактори:

 • величина нормативного робочого тижня:
 • час простою у продовж робочого дня,який зафіксовано в облікових документах;
 • час понадурочної роботи;
 • час інших скорочень робочого дня,передбачених законодавством.

   Тривалість робочого  періоду в днях характеризується  наступними факторами:

    -кількість  вихідних та святкових днів;

    -кількість  днів чергової віпустки;

    -інші види  відпусток передбачених законодавством;

    -кількість  днів непрацездатності;

    -неявка на роботу з дозволу адміністрації;

    -прогули та  інші не виходи на роботу.

   Зменшення витрат  робочого часу і нераціональних  його витрат призводить до  підвищення продуктивності праці  та гарнтії використання трудових ресурсів за рахунок невикористаних резервів підприємства.

   Абсолютна величина  фонду робочого часу залежить  від чисельності робітників ,кількості відпрацьованих днів одним робітником в середньому за рік та середньої тривалості робочого дня.

     ФРЧ = КР *Д*Т (люд.-год, люд.- днях), де

ФРЧ – фонд робочого часу;

КР – кількість  робітників;

Д – кількість віпрацьованих  днів одним робітником в середньому за рік;

Т – середня тиривалість  робочого дня.

     Основою  для оцінки витрат робочого часу є інформація оперативного табельго обліку даних балансу робочого часу, обліку внутрішньозмінних перерв, простоїв обладнання та результатів вибіркових спостережень і опитувань робітників, а також інформація,яка містить нормативні показники використання робочого часу: штатний розклад, трудовий та колективний договір.

   Значний вплив  на відхилення між номінальним  і фактичним фондом робочого  часу здійснює тривалість робочого  дня або зміни яка змінюється  під впливом наступних факторів:

1. Величина нормативного робочого дня або тижня.

2. Час понад урочної  роботи, який збільшує величину  показника,а відповідно і затрати  на оплату праці.

3. Час скорочень робочого  дня передбачене законодавством  в тому числі для соціальних  груп населення.

4. Час простою робочого дня зафіксований у обліку.

5. Галузева специфіка  особливості техніки і технології.

Узагальненням по даному підрозділу є те що, на даному підприємстві для кожного працівники існує 40 робочих годин в тиждень. Тобто аналізуючи використання робочого часу можна побачити на скільки ефективно працівники використовують робочий час.

 

3.3. Аналіз продуктивності праці в ПСВП «Рутенія –М» Кривоозерського району

 

Продуктивність праці – це основний фактор зростання обсягів виробництва та найважливіша характеристика ефективності використання трудових ресурсів. В процесі аналізу розраховують натуральні і вартісні показники продуктивності праці.

В натуральних показниках: валове виробництво продукції, шт.,ц,т.; в розрахунку на одиницю часу або 1 робітника галузі.

У вартісних показниках- це співвідношення валового випуску продукції в гривнях або тисяч грн на одиницю часу або одного робітника. Продуктивність праці вимірюється в люд.-год. або люд.-днях.

Продуктивність праці  характеризується системою прямих і непрямих показників. До прямих показників належить:

- обся виробленої продукції в розрахунку на одного робітника або одиницю часу;

- прямі витрати праці  в розрахунку на одиницю виробленої  продукції; 

- виробництво окремих  видів продукції у натуральному  виразі на одного робітника галузі або одиницю витрат праці.

До непрямих показників відносять:

 • кількісний вираз ресурсу в розрахунку на одного робітника;
 • обсяг виконаних робіт за робочий день чи годину (зміну);
 • витрати часу на обслуговування одиниці виробничого ресурсу.

Факторами впливу на продуктивність праці є: організація виробництва праці та рівень керування окремих підрозділів, мотиваційні фактори, рівень інтенсивності технологій матеріально-технічної бази, трудові дисципліни, розвитку соціальної інфраструктури, зміна у міграційних процесах галузевої приналежності.

                                                                                                    Таблиця 3.15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Узагальнюючі показники  продуктивності праці в ПСВП «Рутенія – М» Кривоозерського району

Показники

Роки

2007р. в % до

2005

2006

2007

2005р.

2006р.

Вироблено вартості валової продукції сільського госпо-дарства (в порі-вняних цінах 2005 р.) в розрахунку на:

         

-середньорічного працівника сільського господарства,грн

77507,5

26677

14832,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

19,1

55,6

-одну людино-годину;

62,1

29,8

54,5                                                                                                                                                                                                                                                                   

87,7

182,9

Припадає валового доходу,грн на:

         

-середньорічного працівника;

84253,75

34667,3

44736,1

53,1

129

-одну людино-годину

67,5

38,9

50

74,1

128,5

Информация о работе Аналіз економічної ефективності використання трудових ресурсів в приватному сільськогосподарському виробничому підприємстві «Рутенія-