Аналіз економічної ефективності використання трудових ресурсів в приватному сільськогосподарському виробничому підприємстві «Рутенія-

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Апреля 2013 в 11:35, курсовая работа

Описание работы

В сучасних умовах розвитку суспільства дуже важливим аспектом успішної діяльності підприємства є його стратегія щодо системи оплати праці та ефективності використання трудових ресурсів. Метою даної роботи є розкрити сутність аналізу ефективності використання трудових ресурсів та фонду оплати праці, стратегію щодо управління трудовими ресурсами в приватно сільськогосподарському виробничому підприємстві «Рутенія – М». Обєктами аналізу економічної ефективності трудових ресурсів є: чисельний склад робітників та умовно працездатного населення, рівень використання робочої сили, рівень використання робочого часу, рівень оплати праці та ефективність використання трудових ресурсів.

Содержание работы

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи аналізу економічної ефективності трудових ресурсів в ПСВП «Рутенія – М» Кривоозерського району
1.1 Поняття, сутнітність, завдання, напрямки та джерела даних аналізу економчної ефективності використання трудових ресурсів
1.2 Показники для проведення аналізу економічної ефективності використання трудових ресурсів
РОЗДІЛ 2. Аналіз фінансово – економічних умов господарства,як субєкта підприємства
2.1 Аналіз розміру та спеціалізації в ПСВП « Рутеія- М»
2.2 Аналіз забезппеченості і рівня використання ресурсів
2.3 Аналіз показників економічної ефективності і фінансового стану в ПСВП «Рутенія – М»
РОЗДІЛ 3. Аналіз економічної ефективності використання трудових ресурсів а ПСВП « Рутенія – М» Кривоозерсього району
3.1 Аналіз чисельного складу робітників в ПСВП «Рутенія – М»
3.2 Аналіз використання робочого часу в ПСВП « Рутенія – М»
3.3 Аналіз продуктивності праці в ПСВП « Рутенія – М»
3.4 Аналіз рівня та оплати праці в ПСВП «Рутенія – М»
3.5 Шляхи підвищення економічної ефективності використання трудових ресурсів в ПСВП «Рутенія – М»
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Файлы: 1 файл

КУРСОВА АГД.doc

— 660.50 Кб (Скачать файл)

       До показників руху трудових  ресурсів відносяться: коефіцієнт  міграції; коефіцієнт прибутковості  або вибуття; коефіцієнт плинності  кадрів.

       До демографічних показників  належать: коефіцієн народжуваності; коефіцієнт смертності; коефіцієнт відтворення населення; коефіцієнт шлюбності; коефіцієнт розлучень.[25]

      Показники якості робочої сили  це:

  1. Питома вага робітників ( спеціалістів), що мають базову або вищу освіту.
  2. Питома вага молоді в загальній кількості персоналу підприємства.
  3. Питома вага кваліфікаційних спеціалістів за категоріями або тарифним розрядом в загальній чисельності персоналу.

Коефіцієнт  використання виробничих потужностей  розраховується:

Квп = Ч*ПП/ВП   (1.1), де

Ч – чисельність  працюючих

ПП – виробіток товарної продукції на одного робітника

ВП – виробничі  потужності підприємства

    Коефіцієнт плинності кадрів розраховується:

       Кпк = В/Ч    (1.2)

В – кількість  працівників які вибули за аналізований період за власним бажанням, або  через порушення трудової дисципліни.

 Ч –  середньо спискова чисельність  робітників підприємства.

Фондоозброєність  праці розраховується:

ФП = А/Т,де    (1.3)

А – середньорічна  вартість активів:

Т – середньорічна  чисельність робітників.

    Кількісною  характеристикою використання робочого сили є показник тривалості робочого часу. Використання робочого часу аналізується через розрахунок середньої кількості днів відпрацьованих одним робітником за звітний перід і середьої тривалості робочого дня.

     На перший показник впливають такі фактори:

  • кількість днів непрацездатності;
  • кількість вихідних та святкових днів;
  • кількість днів чергової відпустки;
  • неявки на роботу з дозволу адміністрації;
  • прогули та інші невиходи на роботу.

На другий показник  впливають наступні фактори:

  • величина нормативного робочого тижня:

    Ефективне використання трудових ресурсів передбачає розробку заходів, спрямованих на забезпечення сталості складу працівників. При аналізі цієї сторони використання трудових ресурсів розраховують кілька показників, які характеризують за категоріями працівників (або в цілому по підприємству) обороти з прийняття та вибуття, плинність кадрів. Коефіцієнт обороту з прийняття (вибуття) працівників визначається як відношення кількості прийнятих (або вибулих незалежно від причин) до середньоспискової чисельності. Для об'єктивнішої оцінки сталості колективу підприємства використовують коефіцієнт плинності кадрів (Кпк), який обчислюється за формулою:

КПК=В/Ч, де    (1.4)

В — кількість вибулих працівників підприємства за аналізований період за власним бажанням та через порушення трудової дисципліни;

Ч — середньооблікова чисельність персоналу.

З даного пірозділу можна  зробити наступний висновок, що для  проведення аналізу економічнї ефективності використання трудових ресурсів, подрібно розрахувати показниками ступеня використання трудових ресурсів є коефіцієнт  фонду робочого часу, або коефіцієнт трудової участі (активності), які обчислюються відношенням відпрацюваних всіма працівниакми підприємсива днів (годин) до календарного фонду робочого часу,та інші.

 

                                                                                                                                                                                              

 

Р О З Д І Л  2

АНАЛІЗ ФІНАНСОВО – ЕКОНОМІЧНИХ УМОВ ПСВП «РУТЕНІЯ– М», ЯК СУБ’ЄКТ ПІДПРИЄМНПЙТВА

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2.1. Аналіз  розміру та спеціалізації  ПСВП « Рутенія – М» Кривоозерського району

Господарство ПСВП Рутенія-М розташоване у Кривоозерському районі Миколаївської області на відстані 250км. від обласного центру, Миколаєва, а від районного, Кривого Озера, на відстані -7км. Рельєф території господарства рівнинний, що сприяє розвитку рослинництва. Природно - кліматичні умови сприятливі для продукції рослинництва.

   Клімат на території  господарства помірно-континентальний, з довгим і посушливим літом, ранньою і теплою весною, і пізньої осіню. Перепади температури досить великі. Взимку температура може бути до -20 С0, а влітку -  40-45 С0  тепла. Такі перепади температури негативно впливають на розвиток галузі рослинництва. Середня температура повітря 10-20 С0.

   За рік випадає опадів за рік 320-420мм - переважно дощі.

   Ґрунти на території господарства це - чорноземи звичайні. Їх характерною особливістю є солонуватість, також мають слабку структуру.

 Запаси продуктивності вологи в метровому прошарку грунту максимальних величин 130-160 мм., досягають до початку весни. В засушливі роки запаси вологи, весною складають лише 40-80 мм.

     Весна – період, обмежений  стійким переходом середньодобової  температури повітря через 0 і 15 градусів. Весна коротка не більше двох місяців з різким наростанням тепла.

     Літо настає з переходом   середньодобових температур повітря  через +15 і продовжується біля 4 місяців. Літо в основному  жарке, засушливе.

      Для повторних  посівів після збору озимих і ярових культур до перших осінніх заморозків залишається 100-120 днів з сумою позивних температур  1600-1700градусів.

    Восени період, обмежений  стійким переходом середньодобових  температур повітря.

         Зима –  період з середньодобовою температурою, нижче 0 і з установленим сніжним покривом. Тривалість її біля трьох місяців. Зима переважно малосніжна, з частими відлигами до 10-15 градусів.

   Щоб визначити, яке за розмірами досліджуване господарство ПСВП” Рутенія-М “ Кривоозерського району Миколаївської області необхідно розглянути  показники розміру господарства, що свідчить про рівень концентрації виробництва.( Додаток  А,Б,В,Д,Е,Ж)                                                                                                    

Таблиця 2.1

Розмір виробництва  в ПСВП “Рутенія-М”  Кривоозерського  району

Показники

Господарство

В

середньому

по

господарству

Господарство у 2007 р. порівняно  з 

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2005р., %

2006р. %

передовим господарством (районом), %

Вартість валової

продукції сільського

 господарства ( в 

порівнянних цінах 2005 р.), тис. грн.

 

 

6200,6

 

3014,5

904,82

3373,3

14,6

30,1

26,8

Грошова виручка 

від реалізації

сільськогоспо-

дарської продукції,

тис. грн.

6740,3

3917,4

2728,9

4462,2

40,49

69,66

61,16

Середньорічна

 чисельність 

працюючих, чол.

80

113

61

84

76,25

53,98

72,62

Площа

сільськогоспо-

дарських угідь, га

5289,68

1963

1978

3076,89

37,39

100,76

64,29

Поголів’я худоби та

птиці, ум. гол.

-

-

-

-

-

-

-

Середньорічна

вартість активів, тис. грн.

6720,7

5492,0

6171,4

4070,9

91,8

112,4

151,6


 

   Таким чином провівши аналіз розмірів виробництва, використовуючи дані по господарству, можна зробити висновок про те, що дане підприємство відноситься до малих підприємств. Про це свідчать показники: середньорічна чисельність працюючих, площа сільськогосподарських угідь та вартість валової продукції. Середньорічна чисельність працюючих  в середньому за три роки становить 84 чоловіки, тобто цей показник 27.38 %. Також на розмір виробництва, ПСВП « Рутенія – М» вплинув такий фактор, як площа сільськогосподарських угідь як у 2005 році становила 5289,68,га у 2007 – 1978 га., тобто зменшилась на 62,6%.

  Грошова виручка  від реалізації найбільшою спостерігалася у 2005р-6740,3 тис. грн., що на 72,1% більше ніж у 2006р і на 146,99% більше ніж у 2007р.

 Площа сільськогосподарських  угідь протягом даного періоду  дещо змінилася і становить  у2007р.- 1978га, що на 62,61% менше ніж  у 2005р. і у 35,71% менше за  провідне господарство району  у2007р. Також, про розмір господарства можна говорити з погляду на відсутність в ньому худоби. Тобто воно є вузькоспеціалізоване.

   Спеціалізація  – одна з форм суспільного  розподілу праці. Правильна спеціалізація  господарства-важлива умова зростання  обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, покращення її якості та зниження собівартості продукції. Визначимо форму спеціалізації підприємства на основі даних.(Додатки А,Б,В)

На основі проведеного  аналізу обсягів грошової виручки  від реалізації сільськогосподарської  продукції та проаналізувавши дані таблиці можна зробити такий висновок, що дане господарство має вузькоспеціалізовану форму спеціалізації. Основним напрямком спеціалізації є вирощування зернових та технічних культур. Про те що господарство ПСВП «Рутенія – М» Кривоозерського району є вузькоспеціалізованим свідчить те, що   структура по сільськогосподарському виробництву, де галузь рослинництва займає 99,9% усієї структури грошової виручки підприємства. В якій найбільшу питому вагу займає зерно-75,08%, що на9,35% більша ніж структура усього по господарству.

    Продукція  тваринництва становить незначну  частку. Розмір грошової виручки від тваринництва представлений лише бджільництвом(мед) і складає невелику її частку, яка в2007р порівнюючи з2006р значно зросла, і складає 4,7 тис .гривень. Також незначна вага промислової продукції в розмірі грошової виручки і складає в її структурі по всьому підприємству лише 12,40%. Тому дане підприємство є вузькоспеціалізоване.

 

                                                                                                         Таблиця2.2

Склад та структура грошової виручки від реалізації в ПСВП “Рутенія-М” Кривоозерського району

Галузі та види продукції

Тис. грн.

В

Середньо-

му за 3

роки, тис. грн.

Структура, %

2005 р.

2006 р.

2007 р.

по с.-г.

 про-

дукції

по 

господарству

Зерно

5699,1

2200,5

892,2

2930,6

75,08

65,73

Цукровий буряк

182,7

921,9

1081,0

728,53

18,66

16,34

Соняшник

304,7

188,6

-

164,43

4,2

3,69

Інша продукція рослинництва

31,0

108,5

100,2

79,9

2,05

1,79

Разом по рослинництву

6217,5

3419,5

2073,4

3903,47

99,9

87,54

Бджільництво (мед)

3,9

0,2

4,7

2,93

0,08

0,066

Разом по тваринництву

3,9

0,2

4,7

2,93

0,08

0,066

Всього по сільськогоспо-

дарському виробництву

6221,1

3419,7

2078,1

3906,4

100,0

87,61

Промислова продукція

24,7

-

-

8,2

Х

0,18

Реалізація іншої продукції, робіт 

і послуг, товарів

494,2

497,7

605,8

547,6

Х

12,3

Всього по господарству

6740,3

3917,4

2728,9

4462,2

Х

100,0

Информация о работе Аналіз економічної ефективності використання трудових ресурсів в приватному сільськогосподарському виробничому підприємстві «Рутенія-