Аналіз економічної ефективності використання трудових ресурсів в приватному сільськогосподарському виробничому підприємстві «Рутенія-

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Апреля 2013 в 11:35, курсовая работа

Описание работы

В сучасних умовах розвитку суспільства дуже важливим аспектом успішної діяльності підприємства є його стратегія щодо системи оплати праці та ефективності використання трудових ресурсів. Метою даної роботи є розкрити сутність аналізу ефективності використання трудових ресурсів та фонду оплати праці, стратегію щодо управління трудовими ресурсами в приватно сільськогосподарському виробничому підприємстві «Рутенія – М». Обєктами аналізу економічної ефективності трудових ресурсів є: чисельний склад робітників та умовно працездатного населення, рівень використання робочої сили, рівень використання робочого часу, рівень оплати праці та ефективність використання трудових ресурсів.

Содержание работы

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи аналізу економічної ефективності трудових ресурсів в ПСВП «Рутенія – М» Кривоозерського району
1.1 Поняття, сутнітність, завдання, напрямки та джерела даних аналізу економчної ефективності використання трудових ресурсів
1.2 Показники для проведення аналізу економічної ефективності використання трудових ресурсів
РОЗДІЛ 2. Аналіз фінансово – економічних умов господарства,як субєкта підприємства
2.1 Аналіз розміру та спеціалізації в ПСВП « Рутеія- М»
2.2 Аналіз забезппеченості і рівня використання ресурсів
2.3 Аналіз показників економічної ефективності і фінансового стану в ПСВП «Рутенія – М»
РОЗДІЛ 3. Аналіз економічної ефективності використання трудових ресурсів а ПСВП « Рутенія – М» Кривоозерсього району
3.1 Аналіз чисельного складу робітників в ПСВП «Рутенія – М»
3.2 Аналіз використання робочого часу в ПСВП « Рутенія – М»
3.3 Аналіз продуктивності праці в ПСВП « Рутенія – М»
3.4 Аналіз рівня та оплати праці в ПСВП «Рутенія – М»
3.5 Шляхи підвищення економічної ефективності використання трудових ресурсів в ПСВП «Рутенія – М»
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Файлы: 1 файл

КУРСОВА АГД.doc

— 660.50 Кб (Скачать файл)

 

 

2.2 Аналіз забезпеченості і рівня використання ресурсів в ПСВП «Рутенія – М» Кривоозерського району

 

У процесі подальшого аналізу необхідно виявити, як змінюються площі і структура землекористування. Адже віддача земельних угідь  зростає, якщо господарства своєчасно  і в необхідному обсязі здійснюють заходи для поліпшення стану землі.

    Для аналізу  землекористування необхідно розрахувати  наступні коефіцієнти:

        - коефіцієнт освоєння землі, який  розраховується відношенням площі  сільськогосподарських угідь до  загальної земельної площі;

       - коефіцієнт  розораності с.-г. угідь, який розраховується відношенням площі ріллі до площі с.-г. угідь;

       - коефіцієнт  використання землі, який розраховується  відношенням   площі посівів  с.-г. угідь до площі ріллі. (Дотаток А,Б,В,) 

Таблиця 2.3

Динаміка і структура землекористування в ПСВП “Рутенія-М” Кривоозерського   району

Показники

2005р.

2006 р.

2007р.

2007 р. у % до

га

%

га

%

га

%

2005р.

2006 р.

Загальна земельна площа,

5289,68

100,0

1963

100,0

1978

100,0

37,39

100,8

в т. ч. Сільськогосподарські

 угіддя

5289,68

100

1963

100

1978

100

37,39

100,8

З них:

               

- рілля

4898,1

92,6

1963

100

1978

100

40,38

100,8

- пасовища

288,08

5,45

-

-

-

-

-

-

- багаторічні насадження

103,54

1,95

-

-

-

-

-

-

Посівні площі 

4866

91,99

1963

100

1841

93,1

37,84

93,78

Коефіцієнт освоєння землі

Х

1

Х

1

Х

1

Х

Х

Коефіцієнт розораності сільськогосподарських  угідь

Х

0,93

Х

1

Х

1

Х

Х

Коефіцієнт використання ріллі

Х

0,99

Х

1

Х

0,93

Х

Х


 

  Провівши аналіз землекористування та розрахувавши коефіцієнти, можна зробити наступний висновок про те що, динаміка і структура землекористування в ПСВП «Рутенія-М» Кривоозерського району, представлена таким чином: загальна земельно площа з 2005 по 2007р скоротилася на 62,61%. Проаналізувавши дані можна побачити, що всю земельну площу займає рілля, лише у 2005 р. 5,45% займають пасовища, і 1,95 % - багаторічні насадження. Це відбулося під впливом скорочення загальної земельної площі в господарстві.

     Також динаміку  і структуру землекористування  можна охарактеризувати за допомогою  коефіцієнтів освоєння землі, розораність землі і використання ріллі. Коефіцієнт освоєння землі в господарстві по всім рокам сягає 1, що свідчить про те що земля в підприємстві освоєна добре. Коефіцієнт розораності сільськогосподарських угідь становить також 1 %, лише у 2005р 0,93, що свідчить про те, що не вся земля в даному році була не розорена а знаходилася під пасовищами і багаторічними насадженнями. А коефіцієнт використання ріллі свідчить про те, що лише в 2006р рілля використовувалася повністю під посівною площею, тоді як у 2005р він складав 0,99, а у 2007р-0,93. За допомогою цих коефіцієнтів можна спостерігати на скільки потужно використовується земля в господарстві. (А, Б, В)

Таблиця 2.4

Показники ефективності використання земельних угідь в  ПСВП «Рутенія – М» кривоозерського району

Показники

Роки

2007 р. В % до

2005

2006

2007

2005р.

2006р.

Одержано на 1  га оброблювальних земель,

грн.

         

- валової продукції сільського  господарства (в        (порівняних цінах 2005 р.)

1239,7

1535,7

457,4

36,9

29,8

- валового доходу від сільсікого госопо-

дарства

829,99

690,4

1337,1

161,1

193,7

-прибутку від реалізації сіськогосподарської

продукції

239,98

153,03

151,2

63,0

98,8


 

За даними таблиці  можна стверджувати що,порівнюючи 2007р. до 2006 і 2005р.р.що, на 1 га оброблювальних земель валова продукція сільського господарства в порівняних цінах з 2005р. зменшилася на 70,2 % і 63,1%. Валовий дохід у тих же роках навпаки збільшилися на 93,7 % і 61,1%. Прибуток від реалізації сільськогосподарської продукції зменшився на 1,2 % і 37%.   Щоб визначити, яке за розмірами господарство необхідно розглянути, ще один показник, забезпеченість трудовими ресурсами.   (Додаток А,Б,В)                                                                                                

 

                                                                                                                          Таблиця 2.5  

Забезпеченість трудовими ресурсами  ПСВП “Рутенія-М” Кривоозерського  району

Трудові ресурси

2006 р.

2007р.

Відхилення, в. п.

Потреба

Факт.

%

Потреба

Факт.

%

Всього,

100

113

113

54

61

112,96

-52

в т. ч.:

             

- у рослинництві

98

110

112,2

51

58

113,7

-52

- у тваринництві

2

3

150

3

3

100

0


 

  Аналізуючи даній таблиці 2.5 можна зробити наступний висновок, що кількість робітників не відповідає потребам господарства. Тому що підприємство потребує менше працівників ніж наймає, це можна побачити з співвідношення між фактичною наявністю працівників і їх потребою. Але порівнюючи2007 з 2006р.р. наявність трудових ресурсів зменшилася на 52 робітники ці зменшення спостерігаються у галузі рослинництва, у галузі тваринництва змін не відбулося. За  даними розрахунками можна помітити, що значна частина трудових ресурсів зосереджена у рослинництві так, як у2006р-97,35%, так і  в 2007р-95,1%. Що дає можливість ще раз побачити що господарство вузькоспеціалізоване і розвинуте лише в рослинництві.

 Для детальнішого дослідження господарства потрібно розрахувати показники ефективності використання трудових ресурсів, тобто  на скільки відсотків дане господарство ефективно використовує трудові ресурси.

(Додаток А, Б, В)

 

 

 

 

 

 Таблиця 2.6

Показники ефективності використання трудових ресурсів в ПСВП «Рутенія – М» Кривоозерського району

Показники

Роки

2007р.у % до

2005

2006

2007

2005р.

2006р.

Отримано в розрахунку на одного

 середньорічного працівника,грн:

         

-вартість валової продукції сіль -ського господарства (в порівня-них цінах 2005р.)

7756,5

26676,9

14832,8

19,1

55,6

-валового доходу від сільського

      господарства

51891,3

11992,9

43359,0

83,6

83,6

- прибутку

15003,7

2474,34

4903,3

32,7

198,2


    

   Отже,за даними таблиці 2.6 показників ефективності використання трудових ресурсів, можна сказати що, отримано в розрахунку на одного середньорічного працівника вартості валової продукції сільського господарства (в порівняних цінах 2005р.) 2007р. порівняно з 2006 і 2005 р.р. зменшилися на 44,4% і 80,9%. Також зменшення можна спостерігати  по валовому доході від сільського господарства за ті ж порівняні роки, які зменшилися на 16,4 %.Щодо прибутку то його збільшення відбулося лише у порівнянні 2007р. з 2006р. на 98,2 %.

 Також, про стан  господарства можна говорити  після дослідження і аналізу  його основних засобів та енергетичних  ресурсів. Процес технічного і енергетичного переозброєння сільського господарства приводить до широкого росту фондозабезпеченності  сільського господарства. У зв’язку з цим зростає роль і значення основних виробничих засобів.

   Проаналізуємо рівень забезпеченості підприємства основними засобами та енергетичними ресурсами. (Додатки А, Б, В,З, И,К )

                                                                                                                    Таблиця 2.7

Забезпеченість основними засобами та енергетичними ресурсами  ПСВП “Рутенія-М” Кривоозерського району

Показники

Роки

2007 р. у % до

2005

2006

2007

2005р.

2006 р.

Припадає на 100  га

сільськогосподарських угідь:

         

- вартості основних виробничих 

засобів, тис. грн.

127,1

279,78

322,7

253,89

115,3

- енергетичних ресурсів, к. с.

-

313,55

299,2

-

95,43

Припадає на одного середньорічного

 працівника:

         

- вартості основних виробничих 

засобів, тис. грн.

84,01

48,6

104,63

124,5

215,3

- енергетичних ресурсів, к. с.

-

54,47

97,02

-

178,12


 

   Зробивши розрахунки в таблиці 2.7 ми можемо, проаналізувати рівень  забезпеченості підприємства основними засобами та енергетичними ресурсами. Вартість основних виробничих засобів, що припадає на 100 га сільськогосподарських угідь з кожним роком збільшується, це порівнюючи 2006р з 2005р можна зазначити що вона збільшилася на 152,68 тис. грн., а що стосується енергетичних ресурсів то навпаки вони зменшилися  на 4,57 %  у співвідношенні 2007 до 2006 р.р.

      Вартість  основних виробничих  засобів, що припадає на одного середньорічного працівника у співвідношенні 2006 р. до 2005р. то вони зменшилися на 42,1 %. А ось з енергетичними ресурсами все відбувається навпаки, на 100 сільськогосподарських угідь вони зменшуються на 14,35к.с. порівнюючи 2007р. З 2006р. А на одного середньорічного працівника збільшуються на 42,55к.с. порівнюючи ті ж роки.

  Тому із зростанням  основних виробничих засобів  зростає фондозабезпеченність підприємства, чим більший рух основних виробничих  засобів тим вища фондозабезпеченність.

Информация о работе Аналіз економічної ефективності використання трудових ресурсів в приватному сільськогосподарському виробничому підприємстві «Рутенія-