Рефераты по анатомии

Судорожный синдром у детей

02 Апреля 2014, реферат

Судороги представляют собой внезапные приступы клонических, тонических или клонико-тонических непроизвольных и кратковременных сокращений мышц с потерей или без потери сознания. Различают общие (генерализованные) и частичные (парциальные) судороги

Сужение уретры

03 Марта 2014, реферат

Врожденное или приобретенное заболевание уретры. Может возникнуть в результате воспаления или травмы. Воспалительное сужение уретры является следствием перенесенного гонорейного уретрита, туберкулеза или сифилиса уретры.
Травматические сужения развиваются быстро — в ближайшие недели после травмы и локализуются в задней части уретры. Врожденное сужение уретры чаше бывает в области наружного отверстия уретры. Из-за затрудненного оттока мочи мочеиспускательный канал позади структуры расширяется. Застой мочи создает благоприятные условия для развития инфекции — цистита и пиелонефрита.

Сурфактант новорожденного

12 Ноября 2012, реферат

Сурфактантная недостаточность считается одной из главных причин болезни гиалиновых мембран, а потому повысить эффективность оксигснации можно с помощью нового метода — замещающей терапии. Существуют три вида сурфактантных препаратов, которые подвергаются в настоящее время тщательному исследованию

Сыртқы орта факторларының әсері

22 Ноября 2013, реферат

Бұлшықет көлденең жолақты бұлшықет талшықтарынан тұрады. Бір- біріне параллелді жүретін бұл талшықтар борпылдақ дәнекер тін (endomysium) аркылы бірінші ретті шоғырға байланысады. Осындай бірнеше бірінiі шоғырлар бірігіп, екінші ретті шоғыр, және т.с.с. түзеді. Жалпы барлық ретті бұлшыкет шоғырлары бұлшықет қарыншасын түзе, дәнекертінді қабықпен — perimysium бірігеді. Бұлшыкет будалары арасындағы, бұлшыкет қарыншасы ұштарындағы дәнекер тінді қабатшалар бұлшықетінің сіңір бөлігіне айналады.

Сүйектер туралы ілім - osteologia

26 Июня 2013, реферат

Сүйек — сүйек коллагені мен аз мөлшерде суда ерімейтін кальций тұздарымен толыққан майдан тұрады. Сүйек сыртқы қатты қабаттан және ішкі кеуекті қабаттан тұрады. Сүйектің ортасында қызыл, сары, сұр май бар. Оның құрамында олеин, стеарин, және пальмитин қышқылдары бар. Сүйектен майды алу үшін, алдымен, оларды жуады, майдалайды, содан кейін сүйектерді жылумен өңдеп (сумен немесе бумен өңдеп немесе құрғақтай қыздырып) алады. 100'С жоғары температурада өңделген сүйектерден желім алынады. Сүйек майының түсі ақтан сарыға дейін болады. 1-ші сортында сұр рең болуы мүмкін, дәмі мен иісі өнімнің өзіне тән болады .1-сортта жағымды қуырылған дәм,балғын сорпа , таңдаулы болуына рұқсат етіледі.

Тіндердің жаралары

23 Июня 2014, лекция

Жарақат дегеніміз қандайда бір сыртқы агенттің ағзаға күтпеген жерден әсері, ол тіндер мен мүшелерде анатомиялық және жергілікті реакцияны туындатады.

Тірек-қимыл жүйесі адамның тірек-қимыл жүйесі қызметінің ерекшеліктері

13 Ноября 2013, реферат

Тірек-қимыл жүйесінің маңызы. Барлық тірі организмдерге тән қасиет — қимыл-қозғалыс. Қимыл-қозғалыс организмнің өсіп, дамуына әсер етеді. Оның адам денсаулығын сақтаудағы маңызы аса зор.
Қаңқа мен бұлшық ет тірек-қимыл жүйесін құрады. Тірек-қимыл жүйесі тіректік, қозғалткыш және қорғаныш кызметтерін атқарады.

Таламус и гипоталамус, их связи и функции

01 Июня 2015, доклад

Функции гипоталамуса.
Гипоталамо-гипофизарная система.
Щитовидная железа
Эндокринная функция поджелудочной системы
Эпифиз

Тақырыбы: Жедел лейкоздар. Негізгі себептері. Клиникалық көріністері. Зертханалық диагностикасы. Терапиясы және алдын алуы

23 Октября 2013, научная работа

Жедел лейкоздар — жетілмеген бласттық қантүзу жасушаларының қалыпты сүйек миының орнын басып алуымен сипатталатын лейкоздың тез өрістейтін түрі. Жедел лейкоздар екі ірі топқа бөлінеді: жедел лимфобласттық лейкоз (ЖЛЛ) жөне жедел лимфобласттық емес (миелогендік) лейкоз (ЖМЛ). ЖЛЛ көбіне балалықшақта, ал ЖМЛ ересек жастағыларда кездеседі. Жедел лейкоздар гемобластоздардың ең ауыр және жиі түрі. Гемобластоздардың 1/3 осы лейкоздардың үлесіне тиеді.

Темір жолдын шығуы туралы малімет

10 Апреля 2013, реферат

Қазақстан жеріндегі тұңғыш теміржол магистралі 1894 жылдың 25 қазанында Покров слободасы (бүгінде РФ Саратов облысындағы Энгельс қ.) - Орал тар табанды темір жол телімінің құрылысы аяқталғаннан кейін ашылды. Осы жолдың 130 шақырымы қазіргі Қазақстан жері арқылы өткен. Арада 4 жыл өткеннен кейін Урбах-Астрахан тар табанды темір жол іске қосылды. Мұның да 77 шақырымы қазақ даласын басып өтті.

Теоретический обзор особенностей памяти детей старшего школьного возраста после черепно-мозговой травмы

07 Июня 2013, курсовая работа

Актуальность работы определяется необходимостью изучения механизмов нарушения психической деятельности при травме головного мозга. Проблема нарушения памяти при травме головного мозга в литературе представлена крайне недостаточно.
Цель, задачи, методики исследования:
Целью данного исследования является изучение особенностей памяти детей старшего школьного возраста после черепно-мозговой травмы (ЧМТ). Задачи:
1. Исследовать особенности памяти у детей старшего школьного возраста с черепно-мозговой травмой.
2. Провести теоретический обзор особенностей памяти после черепно-мозговой травмы.

Теории современности и постсовременности

16 Апреля 2014, реферат

По мере того как мы вступаем в XXI в., век социальных теоретиков (Здесь я предпочитаю термину «социологические» термин «социальные» теоретики, так как многие из числа внесших вклад в современную литературу не являются социологами, хотя они и теоретизируют в отношении социального мира.) нас все в большей степени занимает вопрос: подверглось ли общество, а также теории о нем ярким трансформациям? Одна из позиций представлена творчеством группы теоретиков (например, Юргена Хабермаса и Энтони Гидденса), полагавших, что мы продолжаем жить в обществе, которое правильнее всего называть современным, и в отношении которого мы можем строить теории тем же способом, какой социальные мыслители использовали на протяжении многих лет. Иной точки зрения придерживается другая группа мыслителей (например, Жан Бодрийар, Жан-Франсуа Лиотар и Фредрик Джеймсон), которые утверждали, что общество изменилось так резко, что мы сейчас живем в качественно ином, постмодернистском обществе. Более того, они доказывают, что об этом новом обществе необходимо размышлять новыми способами.

Тест по "Анатомии"

07 Апреля 2014, тест

1.Мектеп оқушысы салақ бола бастады, сабақта басын әр жаққа бұрады, жазған әріптерінің мөлшері әр түрлі, бетін тыржитады. Қарап тексергенде: қол-аяғындағы бұлшықет тонустары төмендеген, тез, ретсіз, еріксіз қимылдар жасайды, қол-аяғы мен денесінде еріксіз қимылдар. Синдром қалай аталады://
2.40 жастағы науқаста хорея тәрізді гиперкинездер, деменция. Симптомдар біртіндеп үдейді. Ауруды атаңыз://
3.Әйел, 42 жаста, бағаналы энцефалиттің тұрақты қалдық белгілерімен жүрісінің бұзылуына, теңселуге, вертикальды дене қалпында тұра алмау мен тепе-теңдік сақтай алмауға шағымданады. Қарап тексергенде: жеңіл орталық тетрапарез, екі жақты айқын статико-локомоторлы атаксия. Зақымдану орнын көрсетіңіз://

Тесты по анатомии человека

01 Июля 2015, тест

Работа содержит тестовые задания по дисциплине "Анатомия".

Типы высшей нервной деятельности и торможение

25 Мая 2014, реферат

Различия между людьми и животными в значительной степени определяют их поступки, поведение, то есть, в конечном счете, влияют на их судьбы. Поэтому психологу важно не ограничиваться установлением факта и направления индивидуальных различий, а попытаться понять механизм и последовательность их развития, выявить область реализации и базу функционирования.

Типы высшей нервной деятельности человека. Классификация типов нервной деятельности Гиппократа и И. П. Павлова. Значение учения о типах ВН

10 Июня 2015, контрольная работа

Педагогу гораздо проще определить тип занятий, если он сумел правильно определить, с каким ребенком он имеет дело, ведь для каждого типа ВНД нужно подобрать правильный ритм занятий, чтобы не перегрузить ученика и в тоже время не дать ему заскучать. В данной контрольной работе я постараюсь разобраться в уникальности каждого типа, научиться определять типы ВНД преобладающие у индивидуума, и подобрать правильный подход к ученику с каждым типом высшей нервной деятельности. А так же разобраться, почему исследования И.П. Павлова в области высшей нервной деятельности так важны для психологии и педагогики.

Типы лечебных учреждений. Структуры и организации работы типовой лечебно-профилактической организации

28 Сентября 2013, реферат

Лечебно-профилактические учреждения можно разделить на две основные группы: амбулатории и стационары. Амбулатория – это лечебное учреждение, которое оказывает лечебную помощь приходящим больным и больным, находящимся на дому. Стационар – лечебное учреждение, в котором проводится лечение больного в палате на койке. Амбулаторно медицинскую помощь получает более 80 % больных, в стационаре около 20 %. И те, и другие учреждения занимаются не только лечением, но и профилактикой.
К учреждениям амбулаторного типа относят собственно амбулатории, поликлиники, медико-санитарные части, диспансеры, консультации, пункты неотложной помощи, станции скорой помощи.

Топографическая анатомия позвоночника

26 Февраля 2015, творческая работа

Позвоночник - одна из самых важных структур организма человека. Его строение идеально приспособлено для выполнения основных его функций. Позвоночник - орган опоры и движения, является связующим звеном между головой, плечевым и тазовым поясами, при этом обеспечивая большой объем собственных движений в разных плоскостях. С другой стороны - это сложноорганизованное вместилище спинного мозга, нервных корешков, которые отвечают за работу всех органов и мышц человека.

Топографическая анатомия головы

19 Июня 2015, реферат

Острые воспалительные процессы, возникающие на лице (карбункулы, фурункулы, абсцессы), в связи с обилием венозных сосудов нередко осложняются тромбофлебитом. Большое количество анастомозов между поверхностными и глубокими венами лица, венами глазницы, диплоическими венами и синусами твёрдой оболочки головного мозга облегчает распространение инфекции. Постепенно продвигаясь по ходу вен, инфекционно-воспали -тельный процесс захватывает соседние области и может повлечь за собой тромбоз синусов твёрдой оболочки головного мозга.

Традиционная культура как исходный объект изучения социальной антропологии

27 Января 2015, контрольная работа

Объектом же социальной антропологии является, не человек, как таковой, а социальная организация (социосфера) его жизни или жизненного мира, рассматриваемая в условиях как традиционных (примитивных), так и современных обществ. Леви-Строс и его последователи подчеркивают приоритетное внимание антропологии к изучению непосредственных форм социальных отношений, локальных социальных структур и социальных установлений (обрядов, обычаев и верований).

Тренажеры, история, противопоказания

03 Декабря 2014, реферат

Сегодня к услугам всех желающих привести свое тело в порядок предоставлено великое множество фитнес-клубов, оборудованных самыми современными тренажерами. Однако ведь необходимость поддерживать себя в спортивной форме была всегда. Как же тогда люди обходились без тренажеров?
Спортивное телосложение в древние времена было одним из условий выживания.

Туберкулез

14 Марта 2014, реферат

Туберкулез - әлемде ең көп тараған жұқпалы инфекциялық аурулардың бірі.
Туберкулез - әртүрлі органдарды зақымдайтын , көбіне өкпеде орнығып , әртүрлі клиникалы көрінуімен сипатталатын , организмнің улануымен өтетін созылмалы жұқпалы дерт. Дүниежүзілік Денсаулық сақтау Ұйымымен туберкулез және басқа өкпе ауруларымен күресу Халықаралық одағы 1982 жылы 24-наурызды ресми Дүниежүзілік туберкулезге қарсы күрес күні деп жариялады. ҚР Үкіметінің 2000 жылдың 30- наурызындағы №468 « Қоршаған ортаға қауып төндіретін дерттердің және әлеуметтік- маңызды аурулардың тізімін бекіту туралы » қаулысына сәйкес туберкулез әлеуметтік-маңызды дертке жатады

Туберкулез и его профилактика

08 Декабря 2014, реферат

Туберкулез — инфекционное заболевание с преимущественным (около 90% случаев) поражением легких (органов дыхания). Однако существует туберкулез и других органов и систем: мозговых оболочек и центральной нервной системы, костей и суставов, мочевых и половых органов, периферических лимфатических узлов, глаз, кожи и прочих органов. Доля туберкулеза вне грудной локализации составляет около 10%. Иными словами, из десяти больных туберкулезом у девяти выявляется поражение органов дыхания, у одного внелегочная локализация.

Тянущие и толкающие системы организации производства

31 Марта 2013, реферат

Толкающая система – это такая организация движения материальных потоков, при которой материальные ресурсы подаются с предыдущей операции на последующую в соответствии с заранее сформированным жестким графиком. Материальные ресурсы «выталкиваются» с одного звена на другое. Толкающая система является традиционно используемой в производственных процессах. Каждой операции общим расписанием устанавливается время, к которому она должна быть завершена. Полученный продукт «проталкивается» дальше и становится запасом незавершенного производства на входе следующей операции.

Узлы и пучки проводящей системы сердца

17 Февраля 2013, доклад

Сердце имеет форму конуса и состоит из 4-х камер. Правый и левый желудочки сердца являются основными насосными камерами. Левое и правое предсердие направляют кровь в соответствующие желудочки.
Верхушка формируется концом левого желудочка и направлена вниз, вперёд и влево, а основание или задняя поверхность — предсердиями, главным образом левым.
Передняя поверхность сердца образована правым предсердием и правым желудочком.

Управление качеством на основе модели всеобщего управления качеством

29 Марта 2013, доклад

Понимание проблемы качества в виде широкой предпринимательской задачи с принятием руководством ответственности на себя как высшей решающей инстанции по вопросам качества было впервые всесторонне описано в книге А. Фейгенбаума (Feigenbaym А. V. Total Quality Control). Принцип «сверху — вниз» (top — dawn), ориентация на заказчика, вовлечение поставщиков, менеджмент экологии означают в современной концепции развития уровень суждений с выделением такого понятия, как «всеобщее управление качеством». Оно рассматривается в динамике как постоянное стремление к анализу ситуаций, отысканию и устранению слабых мест, улучшению бизнес-процессов предприятия с учетом окружающей среды.

Управление основными средствами

17 Августа 2013, реферат

Потребность в налаживании коммуникаций с рынком появилась у отечественных предприятий сравнительно недавно. В условиях плановой экономики коммуникационная функция для них не была необходимой, так как сбыт и потребление носили распределительный характер. Переход к рыночной экономике, возникновение конкурентной среды потребовали осуществления более активных действий для обеспечения соответствия спроса и предложения. Зарубежный опыт использования продвижения товара на рынок, а также пример иностранных и небольшого числа отечественных компаний, оккупировавших российский рынок коммуникаций, показал, что применение инструментов продвижения должно и способно приносить реальную отдачу в виде дополнительного дохода или улучшения рыночных позиций.

Управление человеческими ресурсами: принципы, функции и методы

25 Апреля 2013, отчет по практике

Целью курсовой работы является изучение принципов, методов и функций управления человеческими ресурсами и анализ использования трудовых ресурсов предприятия. Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
1) Рассмотреть сущность принципы, методы и функции управления человеческими ресурсами;
2) Проанализировать структуру и динамику занятости персонала, социальную структуру, а так же провести анализ движения персонала.
Объектом исследования является управление человеческими ресурсами, предметом - принципы, методы и функции управления

Упражнения при грыже межпозвонкового диска

05 Декабря 2012, реферат

Прежде чем приступить к реальным шагам по устранению грыжи межпозвоночных дисков, необходима небольшая теоретическая подготовка.
Позвоночник состоит из позвонков (это костное образование), межпозвоночных дисков (это хрящевое образование), мышц и связок которые крепятся к позвонкам и поддерживают оптимальное их взаиморасположение.
Основная функция межпозвоночных дисков - рессорная. Благодаря им позвоночник может изгибаться вперёд, назад, в стороны, вращаться вдоль вертикальной оси, при этом спинной мозг не испытывает нагрузку и может полноценно функционировать.

Уход за ребенком первого года жизни

21 Декабря 2010, реферат

Уход является той основой, благодаря которой мы вправе рассчитывать на положительный эффект при организации лечения и воспитания детей. Чтобы облегчить жизнь детям и их родителям, специалисты разных областей знаний, врачи и психологи тщательно изучают вопросы развития, воспитания и питания со всевозможных точек зрения. Как ни странно, но ещё в начале XX века вызывали сомнения и нуждались в аргументации такие, казалось бы, безусловные истины, как то, что маленькому ребенку нужны отдельная постель, частая смена белья, обязательное купание и прогулки на свежем воздухе.