Рефераты по религии и мифологии

Государство и церковь

11 Сентября 2013, курсовая работа

Целью данной работы является рассмотрение основных вопросов взаимоотношения церкви и государства как составных частей политической системы, а также анализ этих взаимодействий. В соответствии с этим мы можем поставить несколько задач:
1. Определить место государства и церкви в политической системе общества;
2. Рассмотреть особенности взаимовлияния государства и церкви;

Государство и церковь.

13 Декабря 2012, курсовая работа

В данной работе будут рассмотрены, во-первых, основные, самые многочисленные, религии представленные в России, а также показаны духовные ценности, которые содержит каждая из представленных религий, для понимания того, что именно несет религия в своем учении. Во-вторых, понятие, сущность и функции государства, чтобы на теоретическом уровне посмотреть, что такое государство, и, в последствии, понять, готова ли Россия на данный момент к сотрудничеству с религиями, как социально направленное государство. В третьих, будет рассмотрена история взаимодействия государства и религий, начиная с крещения Руси, чтобы увидеть к чему приводило регулирование церкви со стороны государства, и, в четвертых, посмотрим какая правовая база заложена в российское законодательство, для регулирования взаимоотношений государства с религиями.

Грецька богиня Афродіта

14 Декабря 2013, доклад

Афродіта (грец. «пінонароджена») (за грецькою міфологією) — Богиня краси і кохання, пронизуючого весь світ. За однією із версій, Богиня народилася з крові Урану, оскопленого Титаном Кроносом. Кров впала до моря, створивши піну (грец. «афрос»). Афродіта була не лише покровителькою кохання, про що сповіщав автор поеми «Про природу речей» Тіт Лукрецій Кар, але й Богинею родючості, вічної весни і життя. Згідно легенд, вона зазвичай з’являлася в оточенні своїх звичайних супутниць — Німф, Ор і Харит.

Грецька міфологія

16 Сентября 2013, реферат

Образи Аполлона, красивого юнака з лірою в руках, Афродіти, виконаної жіночності і привабливості, Афіни Паллади - войовниці, відносяться до визначеного періоду розвитку грецької міфології. Такими періодами є: найдавніший хтонічний, або дофессалійський, Доолімпійський; фессалійський, олімпійський, класичний чи героїчний. У героїчний період відбувається централізація міфологічних образів навколо міфології, зв'язаної з горою Олімп, і починається перехід до художньо розвиненому і строгого героїзму.

Грецька міфологія

11 Января 2014, лекция

У грецькій мові існує три слова для позначення поняття "слово" - "епос", "логос" й "мютосміф". Епос - слово вимовлене, мова, оповідання. Логос - слово в науковій, діловій мові, риториці. Мютос - слово-узагальнення. Тобто міф - це узагальнення в слові почуттєвого сприйняття життя. Не існує єдиного визначення міфу, тому що це дуже ємне утворення. Лосєв і Тахо-Годі дають філософське визначення. Але є й неправильні визначення. Міф - це не жанр, а форма думки. На цю сторону міфу вперше звернув увагу Фрідріх Вільгельм Шеллінг. Він говорить про те, що міфологія є передумовою як грецького, так і світового мистецтва.

Греческая мифология

20 Февраля 2015, реферат

Сущность Греческой Мифологии становиться понятной только при учёте особенностей первобытнообщинного строя греков, воспринимавших мир как жизнь одной огромной родовой общины и в мифе обобщавших всё многообразие чёловеческих отношений и природных явлений. Греческую Мифологию стоит рассматривать не как привычную и неподвижную картину, но в постоянно изменяющимся социальным и историческом контексте античного мира. Образцы Аполлона, красивого юноши с лирой, Афродиты, исполненной женственности и привлекательности, Афины Паллады – воительницы, относятся к определённому периоду развития Греческой Мифологии.

Греческая мифология или мифология Древней Греции

24 Марта 2015, реферат

Греческая мифология или мифология Древней Греции возникла гораздо позже большинства античных представлений греческого народа о мире. Эллины, подобно другим народам древности, стремились каким-то образом разгадать грозные и часто непонятные природные явления, познать те таинственные неизвестные силы, которые управляют человеческой жизнью.

Громадська религия США

29 Мая 2015, реферат

На відміну від інших країн світу, державні агентства не вивчають релігійні переваги жителів США, тому дані про чисельність адептів тій чи іншій віри збираються внаслідок опитувань. Ці дані дуже різняться, проте показують більш-менш певну картину. Приміром, частка християн у населення США коштує від 78% (останні доступні дані AmericanReligiousIdentificationSurvey за2001год) до 84% (дані ThePew Forum onReligion & Public Life за 2002 рік). Також різняться з оцінкою чисельності інших конфесій. Кількість іудеїв зазвичай призначають у 1,1%-1,4% від населення, мусульман – в 0,4%-0,5%, буддистів – в 0,3%-0,5%, індуїстів – в 0,2-0,4%. Близько 11%-13% американців зараховують до ">секуляристам", тобто вони вірить у Бога,

Дін және ғылым

06 Октября 2015, реферат

Тарихи жадыға тиесілі адамзат тарихының өн бойына көз жүгіртер болсақ, онда діндарлықтың адамзат тарихын басынан аяғына дейін толық қамтып жатқандығын көреміз. Қаншама рет діннің ақыры келді деген сөз айтылса да ол қазірдің өзінде әлемдік өмірдің негізгі қалыптастырушы факторларының бірі болып табылады. Діннің халықтар өміріндегі алатын орнының зорлығы соншалықты діндердің негізін түсінбей жатып сол діндерді ұстанатын халықтардың мәдениеті туралы толық көзқарас қалыптастыру мүмкін емес. Дінді сипаттау оңай жұмыс емес.

Діннің элементтері мен құрылымы

27 Сентября 2013, лекция

Дiннiң элементтерi мен құрылымы тарих барысында қалыптасып, өзгередi. Алғашқы қауымдық құрылыста дiн салыстырмалы түрде дербес құрылым ретiнде әлi бөлiнiп шықпады. Кейiнiрек, рухани өмiрдiң салыстырмалы түрде дербес саласына айналып, неғұрлым жiктеле түседi, дiннiң элементтерi пайда болып, осы элементтердң байланыстары қалыптасады. Жоғарыда айтылып өткендей, қалыптасқан дiндерде дiни сана, әрекет, қатынастар, институттар және ұйымдар анықталады.

Діннің қазіргі Қазақстандағы атқаратын рөлі

27 Февраля 2014, доклад

Діннің шығуы туралы. Әлемдік діндер. Дін – жаратылыстан тыс бір құдіретті күш бар деп сенуден пайда болып қалыптасқан, адамдар арасындағы қатынастардың, заттар мен идеялардың, әрекеттердің жиынтығы. Дін ұғымы – мейілінше аумақты, көп нәрселерді қамтитың кең ұғым. Жаратылыстан тыс бір кереметке сену (құдай, тәңір), дүниеде болып жататын алуан түрлі құбылыстар арасында бір сиқырлы сыр бар деп түсініп, соған нану (магия, тотемизм), кейбір заттарда, табиғатта жоқ қасиеттер бар деп түсініп, оларды кие тұту (фетшизм)

Дінтану танымы,діни култі,діни дәстүрі,діни ұйымдары

04 Февраля 2015, доклад

Жалпы діннің құрылымы – адамзат пайда болғалы бар және қазір де өміршеңдігін тоқтапаған, тіпті адамдармен бірге өмір сүре беретін тәңірлік құрылым. Адамзат тарихында, мейлі қай кезеңде болмасын, наным-сенімнен жұрдай бірде-бір қоғамды кездестіре алмайсыз. Жастардың діни санасы мен діни білімін қалыптастыру – бүгінгі күннің өзекті мәселесі. Еліміз бойынша мектептерде «Дінтану негіздері» пәні оқытылуда. Мұны дұрыс шешім деп қабылдауымыз керек. Өкінішке қарай, сол пәнді оқытатын мамандар жеткіліксіз.

Дінтану ғылымы

19 Декабря 2013, реферат

Дінтану пән есебінде немесе жеке ғылым жүйесі болып XIX ғасырдың екінші жартысында дүниеге келді. Дегенмен, дінтанудың қайнар көздері сонау ортағасырлық христиан философтарының, мүсылман теологиясының құдайтанушылық ізденістерінен бастау алады. Бастапқы құдайтанушылықты дінтанудың алғашқы формасы деп айтамыз. Теология қүдайтану жолында тек догма ғана емес, философиялық түрғыда дәлелдеуге, Құдайды абсолютті идея, әлемдік ерік, әлдебір түр-түссіз парасатты негіз түрінде көрсетуге тырысатын қағидаларды пайдаланады. Қазір де теологтар философиялық ілімдермен және жаратылыстану деректерімен Құдайды тану идеяларын жаңартуда. Сондықтан Қүдайтану формасының дінтану формасына өтуі рационалдық философиямен тығыз байланысты.

Даосизм

16 Октября 2012, доклад

Дао, Дао-дэ цзин или Путь жизни – это не поддающееся определению, конкретное «протекание» мира содержит игру слов, основанную на двух значениях: «путь» и «говорить»: «Дао, о котором можно сказать, не есть вечное Дао».
Важнейшее отличие Дао от обычного представления о Божестве в том, что Господь создаёт мир актом творения, тогда как Дао создаёт его «несотворением». Китайский термин «у-вей» ( «У»-нет, «вей»-действие, желание, стремление) соответствует нашему слову «недеяние».

Даосизм

04 Ноября 2015, реферат

Конфуцій не визнавав духів і скептично ставився до марновірства та метафізичних спекуляцій: "Ми не знаємо, що таке життя, — говорив він, — як можемо ми знати, що таке смерть?" Не дивно, що все сумнівне, підсвідоме, що належало до сфери непідконтрольних розуму почуттів, конфуціанство залишало осторонь. Однак все це продовжувало існувати і в марновірстві простого народу, і в філософських пошуках творчо мислячих і допитливих індивідів. У передханьські часи, особливо на початку Хань (II ст. до н. е.), дуже насичену для історії Китаю еру, коли складалося й набувало свого остаточного вигляду вже реформоване ханьське конфуціанство, всі ці вірування й обряди були об'єднані в рамках релігії даосів — релігійного синкретизму, що сформувався паралельно з конфуціанством.

Даосские мистические практики в культуре современного Китая, в России и в Западной Европе

06 Декабря 2012, курсовая работа

Цель исследования – осуществить культурологический анализ функционирования даосских мистических практик в культуре современного Китая, в России и в Западной Европе.
В соответствии с данной целью решаются следующие задачи:
Рассмотреть специфику и философские основания даосизма.
Рассмотреть деятельность даосских центров в Китае XX века.
Изучить алхимические практики даосов в контексте современности.

Деятельность Метрополита Алексия

18 Июня 2013, контрольная работа

Цель контрольной работы – Изучить биография и деятельность Митрополита Алексия, и его роль в становлении и развитии Российского государства
В соответствии с поставленной целью необходимо решить ряд задач:
1.Изучить Биографию Митрополита Алексия, его детство, Постриг и поставление Киевским Митрополитом;
2. Церковная и государственная деятельность и её итоги;
3. Его роль в становлении и развитии Российского государства;
4. Труды Митрополита Алексия.

Джайнизм

06 Декабря 2012, реферат

Джайни́зм (санскр. जैन, jaina IAST от санскр. जिन, jina IAST, «победитель») — древняя дхармическая религия, появившаяся в Индии приблизительно в IX—VI веках до н. э.[2][3]; согласно самому учению, джайнизм существовал всегда[4][5][6]. Основателем (или же, согласно другим версиям, известным рассказчиком более старых традиций[7][8]) учения считается кшатрий Вардхамана или Джина Махавира.

Древнеегипетская религия

15 Ноября 2013, доклад

Древнеегипетская религия — религиозные верования и ритуалы, практиковавшиеся в Древнем Египте, начиная с додинастического периода и до принятия христианства. За свою многотысячелетнюю историю древнеегипетская религия прошла через различные этапы развития: от Древнего, Среднего и Нового царств до позднего и греко-римского периода.

Древние кельты

21 Мая 2013, доклад

Слово «кельты» впервые встречается у древнегреческих авторов. Греческое слово «кельтои» означало «люди, живущие скрытно». Ассоциации со скрытным образом жизни, по видимому, возникли благодаря тому факту, что, хотя эти племена и были знакомы с письменностью и даже оставили в древности отдельные надписи, в частности, на надгробных камнях и керамике, они упорно не посвящали никого в тайны своих легенд и преданий и вплоть до VI в. н. э. никогда не записывали их.

Древние формы религий

09 Сентября 2013, реферат

Тотемизм, магия, фетишизм, анимизм, шаманизм, культ предков – это верования и обряды первобытного человека. Но это не значит, что они существовали только в первобытном обществе. Различные формы их проявлений мы может четко обнаружить во всех последующих религиозных системах, в том числе и современных религиях. Они также существуют в виде суеверий и других пережитков в сознании людей. Пищевые запреты, христианское причастие – отдаленный отголосок табу и тотемизму. Вера в амулеты, талисманы и другие священные реликвии живет в сознании современного человека.

Дренегреческая мифология

02 Апреля 2013, реферат

Актуальность выбранной тематики работы обусловлена тем фактом, что мифология Древней Греции оказала огромное влияние на развитие культуры и искусства всего мира и положила начало бесчисленному множеству бытовых представлений о человеке, героях и богах.
Сущность греческой мифологии становится понятной только при учете особенностей первобытнообщинного строя греков, воспринимавших мир как жизнь одной огромной родовой общины и в мифе обобщавших все многообразие человеческих отношений и природных явлений.

Духовная безопасность - религиозно-правовой признак цивилизованного общества

03 Апреля 2014, научная работа

Еще в 1996 году Государственная дума в своем обращении к Президенту Российской Федерации об опасных последствиях воздействия некоторых религиозных организаций на здоровье общества, семьи, граждан России предложила «считать религиозную безопасность российского общества важным приоритетом национальной безопасности наряду с военной, политической, экономической, экологической и социальной»1. Видя угрожающее социальное положение общества, парламентарии пришли к такому выводу. И сегодня на различных уровнях поднимается значимость этой проблемы.

Духовная жизнь российского общества

25 Марта 2013, контрольная работа

Характер перемен в духовной жизни. Со второй половины 1980-х гг. коммунистическая идеология, составлявшая прежде основу мировоззрения большинства членов советского общества, вступила в полосу серьезного кризиса. Официальные идеологи не могли объяснить процессы и явления, происходившие в мире.

"Революция сверху", начавшаяся в России с 1991 г., сопровождалась отказом от многих традиционных и заимствованием западных духовных ценностей. Изменились общественные ожидания. Если до "перестройки" большинство населения все же верило официальной пропаганде и идее построения коммунизма, то потом эта вера сменилась ожиданием построения обещанного новыми властями "народного капитализма".

Евангелизация

03 Ноября 2013, реферат

Настоящим врагом благовестия является именно страх, не невежество. Многие боятся что, если они начинают говорить с друзьями о своей вере, те не примут их и прекратят общаться, боятся, что подвергнуться сомнению их убеждения. Сегодня, как и прежде, человеку не нужны примитивные способы передачи истины таким сложным существам, как люди. За неимением иных причин, исследовать свежий подход к вопросу о благовестии побуждает обыкновенное разочарование.

Естественный (природный) радиационный фон

08 Апреля 2013, доклад

Космическое излучение состоит из галактического и солнечного, колебания которого связаны с солнечными вспышками. Из-за сравнительно небольшой энергии, последнее мало влияет на дозу радиации у поверхности Земли, но имеет важное значение за пределами земной атмосферы. Космическое излучение достигает Земли в виде протонов и более тяжелых ядерных частиц, обладающих огромной энергией.

Есть ли черты миропонимания в статьях Эйнштейна и Гинсбурга о религии и науке

19 Апреля 2013, реферат

В статьях Гинзбурга и Эйнштейна о религии и науке наблюдается некое различие в отношении двух таких великих учёных к роли религии и взаимосвязи религии и науки.
Гинзбург Виталий Лазаревич, известный всем как самый видный публичный атеист в Советском Союзе и России, в приведенной статье показывает свою близость больше к науке, чем к религии. Он активно борется за то, чтобы в школах не был введен такой предмет, как «Основы православной культуры», т.е. он считает неприемлемым преподавание божьего закона.

Есхатологія як релігійне вчення про кінцеву долю світу та людини

19 Апреля 2013, реферат

Рубіж віків, початок нового тисячоліття зручний привід для появи апокаліптичних спекуляцій. Есхатологічні настрої зумовлені спробами виявити апокаліптичні ознаки в досягненнях науки. Деякі дослідники корінь есхатологічних очікувань нашого часу вбачають в масовому розчаруванні в релігії, в стані духу людей, який характеризується відсутністю оптимізму; культу насилля, що заполонила ЗМІ; технічних засобах, котрі підтверджують в очах деяких людей думку про світовий катаклізм і можливий кінець світу. В есхатологічних очікуваннях наших днів присутні нові аргументи, що підтверджують самі сподівання. Усвідомлення власної конечності і неодмінним прагненням безсмертя.

Женщина в Исламе

19 Марта 2012, реферат

Неудивительно, что сегодня, когда так много говорится о ролях и правах женщин, религиозные организации мира становятся микрокосмосом дебатов о ролях и правах женщин. Необходимо глубокое исправление коллективного взгляда человечества в этом вопросе, которое направлялось бы всеобщими ценностями и духовными принципами. Необходимо также принятие определенных законодательных актов, которые дали бы практическое выражение равноправию полов через обращение к конкретным случаям несправедливого отношения, с которым сталкиваются женщины.

Женщина в исламском праве

01 Июня 2013, курсовая работа

Рассуждать на эту тему, значит затронуть важнейшие стороны Ислама, одной из великих мировых религий, возраст которой приближается к четырнадцати векам, а численность последователей превышает одну шестую населения современного мира.
В данной работе поставлена цель: раскрыть, что представляют собой нормы Шариата, показать их неразрывную связь с Исламом, описать их источники и основные черты. Также обратить внимание на то, как в мусульманском праве происходит совершение правосудия. Одним словом, в данной работе сделана попытка описать основные моменты, на которых строится любая правовая система, а так же выделить характерные особенности, которые присущи Шариату, и нигде в такой степени больше не проявляются.