Рефераты по истории

«Холодная война»: истоки, сущность, уроки

15 Января 2014, контрольная работа

Война велась не в обычном понимании слова война, это было затяжное противостояние между разными политическими строями, культурами. Два блока в лице НАТО и Стран Варшавского Договора, находились 46 лет в состоянии готовности уничтожить друг друга. Особенности холодной войны состоят в том, что сверхдержавы, обладатели ядерного оружия, в лице СССР и США, напрямую официально никогда не вступали в горячие фазы конфликта друг против друга. Все военные действия происходили на других континентах или в других странах. Большая часть конфликтов протекала в виде информационных и пропагандистких сражений, без применения ракет, крейсеров и самолетов. Были случаи, когда весь мир был на волоске от гибели, из-за противостояния «титанов»

«Хроники Быховца» как источника по истории Беларуси

16 Сентября 2012, реферат

Целью данной работы является исследование «Хроники Быховца» как источника по истории Беларуси.
Для достижения цели работы необходимо решить ряд задач:
- исследовать историю открытия и исследования «Хроники Быховца».
- проанализировать происхождение «Хроники Быховца».
- исследовать характерные черты «Хроники Быховца» и ее ценность для изучения истории Беларуси.

«Экономическое чудо» стран Юго-Восточной Азии

24 Ноября 2013, контрольная работа

«Экономическое чудо в Юго-Восточной Азии» или быстрые темпы развития ряда государств региона, приведшие к появлению новых индустриальных стран. К этой группе относят Сингапур и Сянган (британская колония Гонконг, с 1997 г. территории с особым статусом в составе КНР), а также Республику Корею и Тайвань (провинция КНР). Экономическое развитее этих стран было результатом различных преобразований и изменений на мировой арене после второй мировой войны. В этой контрольной работе я хочу рассмотреть основные причины, факторы и последствия развития экономик этих стран, а также рассмотреть, как повлияли данные преобразования на всю мировую экономику.

Європейський парламент

04 Марта 2014, реферат

Європейський парламент
Місце європейського парламенту у системі органів європейського співтовариства
Формування європейського парламенту
Повноваження й функції європейського парламенту
Структура й організація роботи європейського парламенту

Іван Мазепа в історичній літературі

04 Декабря 2014, реферат

Кожен народ, який стає на шлях національно-державного відродження, звертається до минулого з метою відшукати своїх героїв, значні історичні події, то становлять славу народу, коріння історичних традицій тощо. Це природне прагнення тих, хто хоче довести світові свої слушні права на існування та певне місце в історії людства. На сучасному етапі зростаюча увага істориків до питань національної історії обумовила необхідність перегляду та нового трактування багатьох історичних проблем, а також пошук нових напрямків досліджень, підходів та методів.

Ідеологія самодержавства та російська суспільна думка другої половини ХІХ ст

30 Ноября 2013, контрольная работа

Останнім часом активно проявляється бажання переглянути та переоцінити більшість подій у історії. Відбувається поступова ломка багатьох стереотипів, що склалися у радянський період. Іноді це призводить до переходу від одних крайнощів до інших, і об’єктивний аналіз перетворюється на погоню за модою. Але частіше бажання істориків , що звільнилися від контролю влади та посиленого ідеологічного тиску, знову звернулися до детального вивчення тих проблем, що вже ставали об’єктом вивчення раніше, дозволяє зробити їм нові і неочікувані висновки. Схожа ситуація відбувається і у відношенні до ідеологічної ситуації та суспільної думки періоду правління імператора Миколи І. Сьогодні вже мало кого влаштовує , звичайне для радянської доби розуміння уварівської доктрини як «над реакційної».

Імператорський театрв в Санкт-Петербурзі та у Москві

30 Сентября 2013, доклад

При дирекції Імператорських театрів складається театрально-літературний комітет: він має на меті обговорення та оцінку в літературній і сценічній відносинах всіх дозволених цензурою драматичних творів російською мовою, що подаються авторами для постановки на сцені Імператорських театрів. Комітет складається з відділень петербурзького і московського; в кожному відділенні по чотири особи, яких запрошують на 4 роки директором театрів, з дозволу міністра, вони обирають зі свого середовища голови. У 1897 - 98 р. розглянуті були комітетом 114 п'єс (65 в Санкт-Петербурзі та 49 у Москві) і схвалені до подання 39 (32 в Санкт-Петербурзі та 7 у Москві).

Індустрыялізацыя і калектывізацыя у БССР

22 Мая 2013, контрольная работа

Пераход да новай эканамічнай палітыкі дазволіў у сціслыя тэрміны аднавіць дарэвалюцыйны ўзровень эканомікі і нават пераўзысці яго. Аднак нэп не зламаў дарэвалюцыйную структуру эканомікі. БССР заставалася пераважна сялянскай, з перавагай сельскай гаспадаркі, лесаперапрацоўчай і лёгкай прамысловасці. Неразвітасць індустрыі стварала востры таварны дэфіцыт, які суправаджаўся моцнай інфляцыяй. А на тэрыторыі Беларусі ўдзельная вага прамысловасці ў народнай гаспадарцы складала ў 1925 г. толькі 22%. Тэхнічная насычанасць была таксама вельмі слабой. Пераважалі дробныя і саматужныя прадпрыемствы, на якіх працавала больш за 70% рабочых. Цяжкай прамысловасці не было зусім. У БССР ў 1927 г. працавалі толькі 82 інжынеры з вышэйшай адукацыяй і 111 тэхнікаў.

Інститут цивільного права за "Руською Правдою"

22 Декабря 2012, реферат

Найбільшою пам'яткою давньоруського права й основним правовим документом Давньоруської держави був збірник правових норм, що дістав назву «Руська Правда», що зберіг своє значення й у більш пізні періоди історії. Її норми лежать в основі Псковської і Новгородський судних грамот і наступних законодавчих актів, не тільки руського, але і литовського права. До наших днів дійшло більш ста списків Руської Правди.

Інстытут пакарання ў крымінальным праве ВКЛ

06 Марта 2014, реферат

Мэта работы – вывучэнне і аналіз заканадаўства ВКЛ ў галіне крымінальнага права ў рамках пытання аб прызначэнні наказання.
Пры рэалізацыі даннай мэты неабходна было выканаць некалькі задач:
1. Прааналізаваць тэарэтычны і прававы матэрыял, звязаны з паняццем пакарання.
2. Вызначыць асноўныя формы пакарання.

Історіографія декабристського руху

21 Ноября 2013, курсовая работа

Мета курсової роботи - розгляд аспектів значення декабризму для соціально-економічного та політичного розвитку Росії.
Реалізація поставленої мети передбачає розв'язання наступних завдань: - дослідити сукупність передумов та причин появи декабризму, як революційного явища; - з'ясувати значення європейського впливу на формування ідеологічних основ декабристського руху; - визначити рушійний склад руху; - дати послідовний аналіз етапів декабристського руху, як першої організованої опозиції; - з'ясувати прорахунки декабристів, що призвели до поразки на Сенатській площі; - дати оцінку руху декабристів в контексті його наслідків.

Історія видавничої справи у Франції

19 Мая 2015, реферат

Західноєвропейська культура починається з XI ст., коли Європа зіткнулася з арабською та візантійською культурами. Головне знаряддя освіти - книги в той час були рідкісні і коштовні, тому що матеріалом для них слугував дорогий пергамент, а, за відсутності способів механічного відтворення творів, останні розходилися в рукописних списках. Переписування книг – дуже давнє явище. У Римі цією справою займалися раби. Вже тоді лунали численні скарги на помилки переписувачів. В нових державах переписування книг потрапило у руки ченців

Історія грошей України

23 Сентября 2013, реферат

Гроші є найважливішим атрибутом ринкової економіки. Від того, як функціонує грошова система, багато в чому залежить стабільність економічного розвитку країни. Вивчення природи і основних функцій грошей, процесу еволюції грошовий систем, організації і розвитку грошового обігу, причин, наслідків і методів боротьби з інфляцією необхідно для подальшого аналізу особливостей функціонування всієї фінансової системи.

Історія заснування Іванівського району та його характеристика

06 Июня 2014, реферат

В кінці ХVIII століття у часи Російсько – Турецьких війн завойовані землі на півдні передалися у володіння офіцерам, що відзначилися у російсько-турецьких війнах. У 1793 році майор Баранов отримав біля річки Великий Куяльник, яка впадає в Куяльницький лиман, 3.1 тисяч десятин. На початку ХІХ століття на місці земель поміщика Баранова виникло поселення, під назвою Мало Баранівка. В 1828 році Мало Баранівка вже отримала статус містечка. Поток людей, які подалися на південь у пошуках кращого життя, збільшувався з кожним роком.

Історія козацької зброї

06 Мая 2014, доклад

АРТИЛЕРІЯ (армата) – рід військ, вид вогнепальної зброї, який призначався для ураження противника та руйнування його оборонних споруд за допомогою вражаючих елементів великої ваги та розмірів (ядра, бомби тощо).
В Україні перші гармати з'явилися в кінці 14 ст. Зважаючи на велику вагу та громіздкість перших гармат, їхню невисоку скорострільність, вони застосовувалися для оборони замків. Велика вартість перших гармат обумовила те, що в українських містах їх було ще небагато. В 1471 р. у Вінниці була 1 гармата, в Чуднові – 3, а в Житомирі – 4 великі гармати і 5 тарасниць. В 15 ст. в Україні вже почалося власне виготовлення гармат.

Історія оподаткування Стародавнього Риму

27 Ноября 2013, контрольная работа

Історія цивілізації свідчить,що в різні часи мали місце до застосування різноманітні податки і збори- на майно, на землю, на рабів, на коней, на собак, на продуктивну худобу та птицю, на бджіл, подушні податки, податки на бороду, вікна, двері, на спадщину, на автомобілі тощо. По мірі виникнення певних спільнот, в тому числі і держав, виникла потреба у їх фінансовому забезпеченні.

Історія фізичної культури Месапотаміі, Єгипту, Індії, Кітая, Рима

12 Сентября 2015, реферат

Месопотамия страна, где возникла древнейшая в мире цивилизация, просуществовавшая ок. 25 веков,начиная с времени создания письменности и кончая завоеванием Вавилона персами в 539 до н.э.

Історія Хрещення Русі, частина І (від Аскольда до Ольги)

03 Декабря 2013, доклад

Передання говорить, що Пресвята Богородиця заповідала свою Чесну Ризу благочестивій вдові-єврейці з Назарету. Вдова зберегла цей скарб, який з покоління в покоління передавалося дівицям даного роду. У другій половині V століття до Назарета прийшли на поклоніння святим місцям два брати з Візантії. Вони виявили в будинку старезної дівиці-єврейки Ризу Пресвятої Богородиці і перевезли ковчег зі святинею в Царгород. Тут Чесна Риза Божої Матері була урочисто зустрінута Імператором Левом і святителем Геннадієм, Патріархом Константинопольським, і покладена у Влахернську церкву.

Історичні передумовами формування політико-економічних ідей К. Маркса

16 Ноября 2013, контрольная работа

Карл Маркс (5.5.1818 - 14.3.1883), засновник наукового комунізму, вчитель і вождь міжнародного пролетаріату. Вчення Маркса розкрило закони суспільного розвитку і вказало людству шлях до комуністичного оновленню світу. В особистості Маркса злилися риси геніального мислителя, що здійснив революційний переворот у суспільних науках, і непохитного революційного борця, що сприяв перетворенню робітничого руху в могутню силу суспільного прогресу.

Історичні передумови, підготовка до Переяславської Ради і укладення переяславської угоди

25 Октября 2015, курсовая работа

Актуальність теми дослідження. З набуттям незалежності українське суспільство потребувало розбудови сильної демократичної України, ця знаменна подія зумовила розвиток різних напрямів вітчизняної історії.
За умов становлення історичної науки в незалежній Україні неухильно зростає інтерес до тих визначних подій, які мали місце за часів українського гетьмана Богдана Хмельницького. Адже між явищами в сучасній України, та тими, які відбувались понад три століття тому, існує об'єктивний історичний зв'язок.

Історичні регіони України

18 Января 2013, реферат

Природно-історична область — найбільш усталена одиниця, яку визначило її географічне середовище.Воно вплинуло на формування спільних рис у заняттях і культурі етноплемінних утворень. В Україні можна виділити 4 природно-історичні області: Полісся, Карпати, Рівнину та Степ. Кожна з областей поділяється на зони. Полісся — на Західне Волинське, Центральне Київське та Східне Чернігівське; Карпати — на Передкарпаття, Карпати і Закарпаття; Рівнина — на Лівобережжя Дніпра і Правобережжя; Степ — на Східний Донбас, Центральний Таврію і Західний Буджак.

Історичні традиції моєї Батьківщини

15 Декабря 2013, курсовая работа

Тема традицій нашої Батьківщини є дуже актуальною у сьогоденні з багатьох причин. Питання духовного відродження, яке потребувало уваги в усі часи розвитку України, так і залишається відкритим. Збагачення сьогодення культурними надбаннями минулих часів також є одним із першочергових державних завдань, бо саме цей аспект формує любов до своєї нації та індивідуальність кожного народу зокрема. Спадкоємність та зв’язок милого із сучасністю були і залишаються визначальними дослідницькими проблемами.

Історичні умови розвитку культури.

12 Июня 2013, доклад

Із прийняттям християнства у Київській Русі поширилася нова витончена й складно організована релігія. У 1037 р. була , до якої входило шістдесят єпископів. Багато єпископів були візантійцями з власним оточенням. Вони везли з собою писарів, майстрів, перетворюючи єпископства на свій лад. До 988р. найвищим божеством у язичників вважається Перун – бог грому і блискавки. Боги Дажбог і Сварог – повітря і сонця, дарителі земних благ. Серед землеробського люду був пулож богів родючості – Рода та роженеці. Об‘єктами поклоніння вважалися сотні духів річок, лісів та предків; це часто виражалось у жертвуванні їм тварин, а подекуди і людей.

Історичне значення Київської Русі

11 Мая 2015, реферат

Актуальність теми. Значення Київської Русі у вітчизняній історії важко переоцінити. В цей час склалася давньоруська народність, яка об’єднала східнослов’янські племена в новому, більш високому етнічному утворенні. Створення Давньоруської держави — єдиної держави східних слов’ян — мало велике значення для їх подальшого державно-правового розвитку. Велику історичну роль відіграла Київська Русь і для більш ніж двадцяти неслов’янських народів Прибалтики, Півночі, Поволжя, Північного Кавказу, Причорномор’я, які робили в межах Давньоруської держави перші кроки в суспільно-політичному розвитку.

Історичний портрет Івана Грозного

14 Октября 2013, реферат

У 1425 р. в Москві помирав великий князь ВасильДмитрович. Він залишав велике княжіння своєму малолітньому синові Василю, хоча і знав, що з цим не змириться його молодший брат, галицький і Звенигородський князь Юрій Дмитрович. Протягом почалася після смерті Василя Дмитровича боротьбі за владу енергійний і досвідчений Юрій двічі захоплював Москви. Він помер, але боротьба на цьому не закінчилася. Його сини - Василь Косий і Дмитро Шемяка - продовжили боротьбу.

Історичний портрет Івана Грозного

14 Октября 2013, реферат

У 1425 р. в Москві помирав великий князь ВасильДмитрович. Він залишав велике княжіння своєму малолітньому синові Василю, хоча і знав, що з цим не змириться його молодший брат, галицький і Звенигородський князь Юрій Дмитрович. Протягом почалася після смерті Василя Дмитровича боротьбі за владу енергійний і досвідчений Юрій двічі захоплював Москви. Він помер, але боротьба на цьому не закінчилася. Його сини - Василь Косий і Дмитро Шемяка - продовжили боротьбу.

Історичний портрет Ашшурбаніпала

12 Декабря 2013, реферат

Ассирійська держава була однією з наймогутніших держав усієї Передньої Азії за всю історію. Ассирія переживала розквіт та занепад , які чергувалися між собою. Важливою особою в історії Ассирії на правління якої припадає розквіт в Новоассирійський період безсумніву можна назвати Ашшурбаніпала. Ашшурбаніпал(7 століття до н. е.) — цар Ассирії 669 до н. е. — 631 до н. е.

А был ли единый праязык

08 Ноября 2013, лекция

Известный арабист Вашкевич считает, что все языки произошли от русско-арабской семантической плазмы
Проникая в тайну слов, раскрывая происхождение языка и письменности, человек может раскрывать непонятные смыслы и символы как в смежных областях, так и в том, что, казалось бы, отстоит очень далеко от изучаемых дисциплин. Так, попытку (во многом успешную) раскрыть через язык и слово многие тайны цивилизации предпринял в своих многочисленных трудах известный российский арабист, кандидат филологических наук Николай Вашкевич.

А. В. Суворов и его роль в развитии русского военного искусства

18 Июня 2013, контрольная работа

Цель данной работы: раскрыть А. В. Суворова как полководца и его роль в развитии русского военного искусства.
Для этого были поставлены следующие задачи: во-первых, изучить биографию А.В.Суворова, во-вторых, описать военные походы А.В.Суворова, в третьих, дать общая характеристику деятельности и значения Суворова.

А. В. Суворов – великий русский полководец

18 Марта 2013, реферат

После его смерти дворянско-буржуазная историография приложила не мало усилий к тому, чтобы исказить и принизить образ великого русского полководца, умалить его роль в развитии русского военного искусства. Однако в досоветской историографии о Суворове можно назвать ряд авторов, которые, несмотря на свою дворянско-буржуазную ограниченность, сумели достаточно полно и объективно отразить его жизнь и деятельность. Ученики и сподвижники великого полководца сохранили для последующих поколений русской армии суворовские принципы военного искусства.