Анализ деятельности ГП «Конотопский авиаремонтный завод« Авиакон »

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Января 2013 в 04:47, дипломная работа

Описание работы

Метою даної дипломної роботи є дослідження теоретичних та методичних засад управління виробничо-збутовою діяльністю і пошук шляхів їх удосконалення на основі аналізу підприємства.
Виходячи із мети даної роботи, можна сформулювати її завдання:
розкрити теоретичні основи виробничої та збутової діяльності підприємств та особливості управління нею в сучасних умовах господарювання;
охарактеризувати взаємозв’язок маркетингових комунікацій з процесом управління збутовою діяльністю;
дослідити ринок послуг з ремонту авіаційної техніки;
проаналізувати стан діяльності ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон»» , оцінити ефективність системи виробництва та просування послуг досліджуваного підприємства;
виявити напрямки вдосконалення управління виробничо-збутовою діяльністю підприємств України.

Содержание работы

Вступ
РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ
1.1. Сутність та економічний зміст виробничо-збутової діяльності
1.2. Особливості управління виробничою діяльністю підприємства
1.2.1. Виробнича програма, її сутність та основні поняття
1.2.2. Основні показники виробничої програми
1.2.3. Виробнича потужність, її місце і роль у виробничій програмі підприємства
1.3 Особливості сучасного управління збутовою діяльністю в системі маркетингу підприємства
1.4. Методика оцінки ефективності управління виробничо-збутовою діяльністю
РОЗДІЛ II. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ДП «КОНОТОПСЬКИЙ АВІАРЕМОНТНИЙ ЗАВОД «АВІАКОН»»
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2. Характеристика операційної та виробничої діяльності ДП «Авіакон»
2.3. Характеристика збуту послуг на підприємстві.
РОЗДІЛ III. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ
3.1. Шляхи вдосконалення виробничої діяльності підприємств України.
3.2. Використання маркетингових комунікацій як чинник зростання ефективності управління збутовою діяльністю підприємства
Висновки та пропозиції
Список використаних джерел

Файлы: 1 файл

ДИПЛОМ1.doc

— 1.22 Мб (Скачать файл) 

 

У звітному році відбулося збільшення обсягу виробництва та відбулося підвищення економічних показників. Це зв'язано насамперед з активною діяльністю підприємства по розширенню ринків збуту. Товарна продукція за аналізований період збільшилася за рахунок збільшення випуску продукції в натуральному вираженні і за рахунок росту цін на вироблену продукцію.

При аналізі фінансового  стану підприємства необхідно знати  запас його фінансової стійкості. З цією ціллю попередньо всі затрати підприємства слід розбити на дві групи в залежності від об’єму виробництва і реалізації продукції: змінні і постійні.

Змінні затрати збільшуються і зменшуються пропорційно об’єму випуску продукції. Це витрати сировини, матеріалів, енергії, палива, зарплати робітників на відрядній формі оплати праці, відрахування і податки від зарплати і виручки і т.д.

Постійні затрати не залежать від об’єму виробництва  і реалізації продукції. До них відноситься  амортизація основних засобів і нематеріальних активів, суми виплачених процентів за кредити банків, орендна плата, витрати на управління і організацію виробництва, зарплата персоналу на почасовій оплаті.

Постійні затрати разом  з прибутком становлять маржинальний прибуток підприємства.

Ділення затрат на постійні і змінні і використання показника  маржинального прибутку дозволяє розрахувати  границю рентабельності, ту суму виручки, яка необхідна для того, щоб  покрити всі постійні витрати  підприємства. Прибутку при цьому  не буде, але і не буде збитків. Рентабельність при такій виручці буде рівна нулю.

 

 

2.2.Характеристика операційної та виробничої діяльності ДП «Авіакон»

 

Останніми роками важливим напрямком подальшого розвитку підприємства стало відпрацювання варіантів  модернізації вертольотів, яке забезпечує підвищення живучості ЛА, їх вогневої потужності і поліпшення навігаційних характеристик. Під час проведення капітального ремонту вертольотів, на вимогу замовника, ДП “АВІАКОН” комплексно забезпечує наступними видами робіт з модернізації:

  • оригінальна технологія динамічного балансування несучого і рульового гвинтів вертольотів, яка забезпечує зниження рівня вібрації і значно підвищує точність застосування засобів ураження;
  • цифрова система записів параметрів вертольотів;
  • модернізація вертольотів під встановлення двигунів ТВ3-117ВМ/ВМА, які мають покращені характеристики потужності;
  • встановлення оснащення для застосування вертольотів за вимогами ICAO і НАТО;
  • встановлення систем ефективного захисту від теплових ракет типу АДРОС;
  • адаптація вертольотів під вимоги замовника;
  • захист фюзеляжів вертольотів від корозійних ушкоджень;
  • подовження життєвого циклу вертольотів.

Визначений об’єм  виробництва Конотопського авіаремонтного заводу складають і замовлення Збройних Сил України. Найближча перспектива полягає у відновленні вертольотів армійської авіації і Повітряних Сил. Виконується не тільки ремонт, а й модернізація цих машин. Державне підприємство Міністерства оборони України “Конотопський авіаремонтний завод “АВІАКОН” гідно представляє нашу державу, успішно беручи участь у міжнародних авіакосмічних салонах і виставках, на яких неодноразово отримувало дипломи і відзнаки за високі досягнення в авіаційній сфері.

 

Основні напрямки діяльності на сучасному етапі:

• капітально-відновлюючий ремонт і переобладнання вертольотів Мі-24, Мі-35, Мі-8, Мі-17, Мі-26, Мі-2 будь-яких модифікацій

• ремонт агрегатів вертолітного, приладового, спеціального й радіоелектронного  устаткування

• дослідження технічного стану вертольотів у місцях їхньої експлуатації

• капітальний ремонт і ремонт за технічним станом вертольотів  Мі-17, Мі-35 та їх модифікацій виїзними бригадами на базі експлуатанта

• продовження міжремонтних ресурсів

• антикорозійна обробка  планера вертольотів і літаків, фарбування ЛА поліуретановими емалями фірми «Дюпон»

• виготовлення шлангів  високого та низького тиску для вертольотів  Мі-24/35, Мі-8/17, Мі-26, Мі-2 усіх модифікацій

• виготовлення скла вертольотів Мі будь-яких типів і модифікацій

• виготовлення гумовотехнічних  виробів для ремонту агрегатів вертольотів

• навчання і підвищення кваліфікації фахівців Замовників.

Відповідно до нормативів на кожний вид продукції формується планова калькуляція та нормативи  затрат.

Таблиця 7

Нормативи витрат для  поточного ремонту вертольотів

 

    н/г

Зарплата

Матеріали

Пальне

Запчастини

Собівартість

Оптова ціна

Цех № 1

         

       0, 00

  0, 00

Цех № 2

7 052, 00

29 847, 00

43 500, 00

 

77 280, 00

150 054, 00

883 352, 48

Остст вертольоту

       

758 333,  00

   

Шлангів та остекління

790, 00

3 158, 00

18 730, 00

       

ЛНВ

       

701 100, 00

   

Всього

7 842, 00

33 032, 00

62 230, 00

0, 00

1 536 713, 00

150 654, 00

883 352, 48

Цех № 4

1 916, 00

8 446, 00

7 500, 00

375, 00

49 600, 00

65 921, 00

386 524, 61

МИ-24

455, 30

2 083, 00

1 400, 00

1 154, 00

13 000, 00

   

ЛРВ

       

125 000, 00

   

Шланги

12, 90

61, 92

         

Всього

2 384, 20

10 590, 92

8 900, 00

1 529, 00

187 600, 00

65 921, 00

 

Цех № 6

4 205, 00

19 575, 00

7 000, 00

 

54 500, 00

81 075, 00

475 379, 36

МИ-24

126, 00

542, 00

230, 00

 

1 300, 00

   

Всього

4 331, 00

20 117, 00

7 230, 00

0, 00

55 800, 00

81 075, 00

 

Цех № 8

268, 00

1 135, 00

1 300, 00

 

175 324, 00

177 759, 00

1 042 281, 34

МИ-24

41, 80

181, 00

200, 00

 

10, 00

   

Світлопровода

138, 00

585, 00

         

Такелаж

450, 00

1 871. 00

         

Шланги

310, 00

1 361, 00

150, 00

       

Всього

1 207, 80

5 133, 00

1 500, 00

0, 00

175 334, 00

177 759, 00

 

Цех № 10

519, 00

2 110, 00

2 800, 00

 

8 066, 00

12 976, 00

76 084, 15

МИ-24

60, 00

245, 00

400. 00

       

Шланги

18, 00

71, 00

60, 00

       

Всього

597, 00

2 426. 00

3 260, 00

0, 00

8 066, 00

12 976, 00

 

СЛ Побуту

54. 00

207, 00

     

207, 00

1 213, 73

СЛВ

676, 00

3 504, 00

10 000, 00

17 897, 00

 

З1 401, 00

184 118, 25

Всього

17 092, 00

75 009, 92

93 120, 00

19 426, 00

1 963 513, 00

519 993, 00

4 242 000, 00


 

В калькуляції використовуються наступні статті ( показники ): трудомісткість, в нормо-годинах; сировина та матеріали; топливо для випробувань; закупні вироби та напівфабрикати; послуги виробничого характеру сторонніх організацій; транспортні послуги; основна заробітна плата виробничих робітників; відрахування на соціальні напрями; загальновиробничі  витрати; виробнича собівартість; адміністративні витрати;витрати на збут; повна собівартість; рентабельність повної собівартості; прибуток; оптова ціна; відпускна ціна.

Розрахунок витрат та відпускну ціну товару можна розглянути на прикладі витрат на капітальній  ремонт вертольоту Мі-24

Таблиця 8

Калькуляція капітального ремонту вертольоту МИ-24 № 20023

 

№ п/п

 

Найменування статей калькуляції

 

Витрати, грн.

1

2

3

1

Трудомісткість, н/годин

           17 092, 00

2

Сировина та матеріали

           93 120, 00

3

Паливо для випробувань

           19 426, 00

1

2

3

4

Покупні вироби та напівфабрикати

           1 963 513, 00

5

Послуги виробничого  характеру сторонніх організацій

           1 100 025, 00

6

Транспортні послуги

           18 000, 00

7

Основна з/п виробничих робочих

           75 009, 92

8

Додаткова з/п виробничих робочих

           48 756, 45

9

Відрахування на соціальні  заходи

           46 206, 11

10

Загальновиробничі витрати

           341 445, 16

11

Виробнича собівартість

           3 705 501, 63

12

Адміністративні витрати

           181 449, 00

13

Витрати на збут

           24 303, 21

14

Повна собівартість

           3 911 253, 85

15

Рентабельність до повної собівартості

           18, 4 %

16

Прибуток

           330 746, 15

17

Оптова ціна

           4 242 000, 00

18

Податок на додану вартість

           848 400, 00

19

Відпускна ціна

           5 090 400. 00


 

Розрахунок загальновиробничих, адміністративних та витрат на збут, розраховується на основі виробничої програми на певний період. Для цього знаходиться маса даних та витрат заробітної плати виробничих працівників.

Ціну реалізації продукції  включає в себе: виробничу собівартість, адміністративні витрати, витрати на збут продукції та прибуток.

Розрахунок робиться за формулою:

(1)

Ц=ВСоб+АВ+ВЗ+П де:

 

Ц-ціна;

ВСоб- виробнича собівартість;

АВ-адміністративні витрати;

ВЗ= витрати на збут;

П-сума прибутку.

 

Розрахунок ціни реалізації продукції

Таблиця 6

Виробнича собівартість

тис. грн.

3 705 501, 63

Адміністративні витрати

тис. грн.

181 449, 00

Витрати на збут

тис. грн.

24 303, 21

Прибуток

тис. грн.

330 746, 15

Ціна реалізації

тис. грн.

4241999


 

Для знаходження рентабельності будь-якого виду виробництва продукції можна користуватись формулою:

(17)

Р = П / (ВС+ АВ + ВЗ) * 100% де:

 

Р- рентабельність виробництва;

П- сума прибутку;

ВС-виробнича собівартість;

АВ- адміністративні витрати;

ВЗ- витрати на збут.

 

Показники ефективності виробничо-збутової діяльності 

Розрахунок рентабельності

Таблиця 9

Сума прибутку

тис.грн

330 746, 15

Виробнича собівартість

тис.грн

3 705 501, 63

Адміністративні витрати

тис.грн

181 449, 00

Витрати на збут

тис.грн

24 303, 21

Рентабельність виробництва  продукції

%

18.4


 

Отже, згідно з вище проведених розрахунків, та аналізом даних виробництва, ми можемо дійти висновку, що виробничий процес ремонту авіатехніки ДП «Авіакон»  цілком рентабельний. Процент рентабельності складає 18.4 %.

Як бачимо, щорічне збільшення обсягу випуску протягом періоду, який аналізується, є свідченням доброго налагодження організації виробництва та збуту продукції. Поступове збільшення виробництва дозволило збільшити прибуток підприємства.

 

 

2.3. Характеристика збуту  послуг на підприємстві.

 

Організація збуту та просування послуг ДП «Конотопський авіаремонтний завод»Авіакон» має свої особливості. Оцінюючи збутову діяльність досліджуваного підприємства, необхідно, перш за все, проаналізувати організаційні структури управління збутом.

Для успішного функціонування, розвитку та утримання конкурентних позицій підприємства повинні керуватися не лише економічно вигідними шляхами розвитку виробництва і передовими технологіями, але й застосовувати найбільш ефективні системи управління збутовою діяльністю, які б орієнтувались на маркетинг. Лише комплексність і системність дій у цих напрямках зможуть забезпечити підвищення якості продукції, формування позитивного іміджу підприємства і, як наслідок, посилення конкурентних позицій підприємства.

Варто зауважити, що маркетинг на даному підприємстві не є функцією управління внаслідок того, що відділ маркетингу опосередковано впливає на прийняття управлінських рішень, так як його керівник не підпорядковується безпосередньо голові правління акціонерного товариства (рис).

Рис.. Відділи маркетингу та збуту в організаційній структурі  управління ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон»»

Така організаційна  структура управління збутовою діяльністю є недостатньо ефективною за сучасних ринкових умов. Фактично, підрозділи виконують маркетингові функції автономно від інших, тобто вони не скоординовані у своєму впливові на споживачів. Це не дозволяє підприємству ефективно реагувати на зміну попиту, ринкової кон’юнктури, вподобань та потреб споживачів і т.д. Такі маркетингові структури управління С.С.Гаркавенко називає неінтегрованими [11, с.463].

Внутрішньофірмові і  посередницькі системи розподілу  є другим елементом системи управління збутовою діяльністю, який підлягає аналізуванню. В науковій літературі цьому питанню присвячено значну кількість публікацій вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, проте практичний аспект розподілу продукції не достатньо широко розкритий.

ДП «Авіакон» використовує вертикальну систему розподілу, що дозволяє контролювати та координувати її діяльність, налагоджувати міцні контакти з замовниками, отримувати рекламації та побажання. Із всіх відомих форм вертикальної координації, досліджуване підприємство  використовує договірну, а саме франчайзингову (контрактну) вертикальну маркетингову систему, створену з метою економії на збутових витратах. Така організація розподілу продукції даного підприємства є досить ефективною, це дає змогу зменшити витрати та зберегти досить низьку ціну на послуги та продукцію, підвищується рівень обслуговування клієнтів на основі досвіду та спеціалізації посередника, досягається економія на масштабі завдяки розвиненій мережі і т.д.

Информация о работе Анализ деятельности ГП «Конотопский авиаремонтный завод« Авиакон »