Охорона праці та зовнішнього середовища

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Марта 2013 в 02:18, курсовая работа

Описание работы

Оновлення же технічної бази підприємств легкої промисловості є тепер вкрай актуальним через необхідність впровадження енергозберігаючих технологій. Особливої гостроти це питання набуває за умов вступу України до СОТ, коли передбачається лібералізація зовнішньоекономічної діяльності.
Розвиток легкої промисловості у січні – вересні 2008р.
Незважаючи на те, впродовж 2008 р. легка промисловість зберігає позитивну динаміку розвитку, темпи нарощування обсягів виробництва уповільнилися. Так, за даними Держкомстату України, індекс обсягів виробництва продукції легкої промисловості за січень – вересень 2008 р. до відповідного періоду минулого року становив 100,7%, в тому числі: у текстильній промисловості – 105,5%, виробництва готового одягу та хутра – 93%, у виробництві шкіри та взуття – 112,5%.

Содержание работы

Вступ........................................................................................................................6
1. Технічне завдання...............................................................................................8
1.1. Назва та призначення виробу, що проектується..........................................9
1.2. Вимоги до виробу, що проектується...........................................................10
1.3. Вимоги до матеріалів....................................................................................11
2. Технічна пропозиція.........................................................................................12
2.1. Напрямок моди..............................................................................................12
2.2. Аналіз моделей – аналогів............................................................................14
2.3. Розробка та аналіз моделей – пропозицій. Вибір основної моделі...........15
3. Ескізний проект.................................................................................................17
3.1. Вибір та обґрунтування матеріалів до виробу............................................18
Таблиця 1. Характеристика матеріалів.............................................................18
3.2. Вибір системи конструювання одягу та її обґрунтування.........................19
3.3. Вихідні дані для побудови креслення базової конструкції.......................20
3.3.1. Розмірні ознаки фігури..............................................................................21
Таблиця 2. Розмірні ознаки фігури...................................................................21
3.3.2. Прибавки.....................................................................................................22
Таблиця 3. Прибавки.........................................................................................24
3.4. Побудова креслення базової конструкції...................................................25
3.4.1. Попередній розрахунок конструкції........................................................26
3.4.2. Розрахунок та побудова базової конструкції виробу.............................26
Таблиця 4. Розрахунок креслення конструкції...............................................27
3.4.3. Побудова модельної конструкції (технічне моделювання)...................30
4. Робоча документація.........................................................................................32
4.1. Побудова кінцевих лекал всіх видів............................................................32
4.2. Технічне розмноження лекал (градація деталей виробу)..........................34
Таблиця 5. Переміщення конструктивних точок............................................36
4.3. Специфікація деталей крою..........................................................................36
Таблиця 6 . Специфікація деталей крою..........................................................37
4.4. Складання таблиці вимірювання готового виробу та лекал (табель вимірювань)............................................................................................................38
Таблиця 7. Табель вимірювання.......................................................................38
4.5. Розробка розкладки деталей крою на матеріалі. Визначення відсотку
між лекальних втрат.................... .........................................................................39
5. Охорона праці та зовнішнього середовища....................................................40
5.1. Правові основи охорони праці.....................................................................40
5.2. Техніка безпеки при виконанні робіт по тематиці курсового проекту....41
5.3. Пожежна безпека...........................................................................................41
5.4. Вимоги гігієни та виробничої санітарії.......................................................43
6. Висновки............................................................................................................44
7. Література...............................................................................

Файлы: 1 файл

Зміст.doc

— 452.00 Кб (Скачать файл)

Зміст

Вступ........................................................................................................................6

1. Технічне завдання...............................................................................................8

1.1. Назва та призначення виробу, що проектується..........................................9

1.2. Вимоги до виробу, що проектується...........................................................10

1.3. Вимоги до матеріалів....................................................................................11

2. Технічна пропозиція.........................................................................................12

2.1. Напрямок моди..............................................................................................12

2.2. Аналіз моделей – аналогів............................................................................14

2.3. Розробка та аналіз моделей  – пропозицій. Вибір основної  моделі...........15

3. Ескізний проект.................................................................................................17

3.1. Вибір та обґрунтування матеріалів  до виробу............................................18

   Таблиця 1. Характеристика  матеріалів.............................................................18

3.2. Вибір системи конструювання  одягу та її обґрунтування.........................19

3.3. Вихідні дані для побудови  креслення базової конструкції.......................20

3.3.1. Розмірні ознаки фігури..............................................................................21

   Таблиця 2. Розмірні ознаки  фігури...................................................................21

3.3.2. Прибавки.....................................................................................................22

   Таблиця 3. Прибавки.........................................................................................24

3.4. Побудова креслення базової  конструкції...................................................25

3.4.1. Попередній розрахунок конструкції........................................................26

3.4.2. Розрахунок та побудова  базової конструкції виробу.............................26

   Таблиця 4. Розрахунок креслення  конструкції...............................................27

3.4.3. Побудова модельної конструкції  (технічне моделювання)...................30

4. Робоча документація.........................................................................................32

4.1. Побудова кінцевих  лекал всіх видів............................................................32

4.2. Технічне розмноження  лекал (градація деталей виробу)..........................34

   Таблиця 5. Переміщення  конструктивних точок............................................36

4.3. Специфікація деталей крою..........................................................................36

   Таблиця 6 . Специфікація  деталей крою..........................................................37

4.4. Складання таблиці вимірювання  готового виробу та лекал (табель  вимірювань)............................................................................................................38

   Таблиця 7. Табель вимірювання.......................................................................38

4.5. Розробка розкладки деталей  крою на матеріалі. Визначення відсотку

між лекальних втрат.................... .........................................................................39

5. Охорона праці та зовнішнього  середовища....................................................40

5.1. Правові основи охорони праці.....................................................................40

5.2. Техніка безпеки при виконанні  робіт по тематиці курсового  проекту....41

5.3. Пожежна безпека...........................................................................................41

5.4. Вимоги гігієни та виробничої  санітарії.......................................................43

6. Висновки............................................................................................................44

7. Література..........................................................................................................45

Додаток 1

Додаток 2

 

 

 

Вступ

 

   Легка промисловість  – це галузь, яка включає в  себе сукупність галузей виробництва  і підприємств, які виготовляють головним чином предмети народного вжитку.

   Впродовж останніх  років легка промисловість України  перебуває в складному фінансово  – економічному становищі. Незважаючи  на низку ухвалених державою  заходів, після падіння обсягів  виробництва продукції галузі в першій половині 90-х років у середньому в десять раз, відродження легкої промисловості досі не набуло сталості й незворотності.

   Протягом 1999-2004 р.  галузь працювала з позитивними  темпами виробництва. Приріст  індексів обсягів виробництва продукції галузі в 2004 р. до попереднього року становив 13,6 %. Однак, починаючи з 2005 р., легка промисловість працює нестабільно.

   Зменшується питома  вага обсягів виробництва продукції  галузі у загальному обсязі  промисловості України і за 2007 р. становила лише 0,9%, тоді як у 1990 р. – 10,8%, а в 2000 р. – 1,6%.

   Негативні процеси  в легкій промисловості поглиблюються.  Діюча фіксальна система оподаткування  та експансія товарів імпортного  походження, що набула загрозливих  розмірів, не створює умов для плідної роботи та залучення інвестицій.

   Імпорт продукції  легкої промисловості зростає.  Так, за 2007 р. він збільшився  на 5,3% порівняно з 2006 р. і в  три рази щодо 2000 р.

   Водночас, слід  зазначити, що частина вітчизняних  товарів на внутрішньому ринку не перевищує 20%.

   Для ефективного  розвитку легкої промисловості,  випуску конкурентно- спроможної  продукції вирішальне значення  має залучення коштів на технічне  переоснащення підприємств. Проте,  інвестування розвиток галузі  практично зупинилось.

   Якщо в 1990 р.  інвестиції в основний капітал  підприємств легкої промисловості  становили 909 млн. грн., то в  2007 р. у 15 р. менше. Питома  вага прямих іноземних інвестицій, що надійшли до легкої промисловості  України за роки незалежності, становить 1,8% від обсягу в галузі і лише 0,5% від загального рівня загалом в економіку.

   Вирішення проблем  питань в легкій промисловості  можливе лише завдяки сприянню  розвитку галузі на державному  рівні внесенням змін у чинні  та розробленням відповідних  нормативно – правових та законодавчих актів.

   Однією з вагомих  причин, яка стримує розвиток  галузі та не дає змоги забезпечити  внутрішній ринок конкурентноспроможною  продукцією, є відсутність в Україні  виробництва устаткування для  текстильної, швейної та інших  підгалузей легкої промисловості.

   Застаріла матеріально  – технічна база вітчизняних  підприємств легкої промисловості,  зношене на 70 – 80% основне технологічне  устаткування, особливо в текстильній  промисловості, негативно впливає  на продуктивність праці, оновлення асортименту та виробництво конкурентноспроможної продукції.

   В 2007 р., для  легкої промисловості імпортовано  устаткування на суму 48,6 млн. дол.  США. Проте, це становить лише 0,5% від обсягів імпорту всього  устаткування в Україну.

   Чинна система  оподаткування податком на додану вартість устаткування, що імпортується, та високі відсоткові ставки банківських кредитів не стимулюють його оновлення.

   Оновлення же  технічної бази підприємств легкої  промисловості є тепер вкрай  актуальним через необхідність впровадження енергозберігаючих технологій. Особливої гостроти це питання набуває за умов вступу України до СОТ, коли передбачається лібералізація зовнішньоекономічної діяльності.

   Розвиток легкої  промисловості у січні – вересні  2008р.

   Незважаючи на те, впродовж 2008 р. легка промисловість зберігає позитивну динаміку розвитку, темпи нарощування обсягів виробництва уповільнилися. Так, за даними Держкомстату України, індекс обсягів виробництва продукції легкої промисловості за січень – вересень 2008 р. до відповідного періоду минулого року становив 100,7%, в тому числі: у текстильній промисловості – 105,5%, виробництва готового одягу та хутра – 93%, у виробництві шкіри та взуття – 112,5%.

   Обсяг реалізованої  продукції галузі за 9 місяців  2008 р., за експертною оцінкою, збільшився на 22% проти відповідного періоду 2007 р., хоча і спостерігалось сповільнення темпів зростання виробництва.

   Підприємствам,  що ведуть діяльність, пов’язану  з виробництвом товарів легкої  промисловості, до державного  бюджету перераховано 165,8 млн. грн., що на 12,9% більше, ніж за аналогічний період 2007р.

   У розрізі підгалузей  легкої промисловості протягом  січня – вересня 2008 р. з позитивними  темпами до відповідного періоду  2007 р. працювала текстильна промисловість.  Індекс обсягів текстильного виробництва становив 105,5%, причому зростало виробництво майже за всіма видами економічної діяльності даної групи, а саме: ткацьке виробництво – на 4,4%, виробництво готових виробів з текстилю, крім одягу – 1,4%, виробництво нетканих матеріалів та килимів – 12,2%, виробництво трикотажних виробів – 35,3%.

   Водночас, через  насичення внутрішнього ринку  імпортними трикотажними полотнами,  за вказаний період вдвічі  скоротилося їх виробництво вітчизняними  підприємствами.

   Ключовим чинником, що стримує стабільний розвиток вітчизняної легкої промисловості, залишається незадовільний стан внутрішнього ринку. За даними Держкомстату України за 2007 р. обсяг реалізованої продукції легкої промисловості становив 5,5 млрд. грн., обсяг ввезеного в Україну імпорту аналогічних товарів (в тому числі товарів „секонд – хенд”) – 7,4 млрд. грн..

   Слід зазначити,  що в 2008 р. тенденція до зростання  імпорту товарів легкої промисловості  легко посилилась. Так за перше  півріччя 2008 р. в Україну імпортовано  товарів легкої промисловості на суму 1,2 млрд. дол.. США, що в 1,7 р. більше порівняно з аналогічними періодами 2007р.

   З метою аналізу  стану справ та перспектив  розвитку легкої промисловості  17 липня 2008 р. у м. Тернопіль  відбулася нарада під колуванням  Прем’єр – міністра України Ю. В. Тимошенко за участю представників центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрацій, галузевих профспілок, керівників підприємств.

   За результатами  наради розроблено та направлено  до Кабінету міністрів проект  Невідкладних заходів, спрямованих на покращення ситуації в легкій промисловості (лист Мінпромполітики України від 29.08.08 р. №9/7 – 3 – 899).

   11 вересня 2008 р.  Мінпромполітики України спільно  з асоціацією „Укрлегпром” провели  нараду з керівниками провідних підприємств галузі з метою доопрацювання Невідкладних заходів, спрямованих на відродження галузі та детинізацію внутрішнього ринку товарів легкої промисловості.

 

 

1.Технічне завдання

конструкторської документації.

     Технічне  завдання – це конструкторські документи, які встановлюють:

  • основне призначення;
  • технічні вимоги;
  • показники якості та техніко – економічні вимоги, що надають до виробу, що проектується;
  • основні розрахунки

   Першою стадією  проектних робіт є технічне  завдання.

   Технічне завдання – це конструкторський документ, який визначає основне призначення, вихідні дані майбутнього виробу, технічні характеристики і техніко економічні вимоги, які пред’являються до виробу, що розробляється, виконання необхідних стадій розробки конструкторської документації, її склад, а також спеціальні вимоги до виробу.

   Вихідними даними для  розробки технічного завдання:

  • найменування і призначення виробу;
  • характеристика умов використання;
  • статево – вікова група.

   Технічне завдання  визначає основні вимоги замовника до розробника на розробку нових моделей у відповідності з умовами використання і призначення, визначає завдання на розробку науково – технічної документації.

   В технічному завданні  відображуються:

  -   вид виробу;

  -   строк його запровадження;

  -   ретельний перелік (склад) замовляємої науково – технічної документації;

  -   техніко – економічні  вимоги до нового виробу (трудові  і матеріальні витрати, рекомендуєме  устаткування для його виготовлення, методи виготовлення).

   Форма технічного завдання дозволяє точно і конкретно визначити найважливіші вимоги замовника до виконавця при оформленні замовлення на розробку.

   На цій стадії проектування  виконаній художником – модельєром, насамперед вивчається напрямок  моди на наступний сезон, вплив  моди на структуру і зовнішнє оформлення матеріалу. На готові швейні вироби складається характеристика майбутньої моделі.

   Зміст технічного завдання:

1. Найменування та область використання  виробу, що проектується.

2. Підстава для розробки (заявка).

3. Ціль і призначення розробки, експлуатаційне і функціональне призначення і перспективність пропозиції.

4. Джерела розробки. Перелік наукова  – дослідницьких робіт, експертних  зразків і його складаючих  частин.

Информация о работе Охорона праці та зовнішнього середовища