Аналіз зовнішньоекономічної діяльності АТ «Райффайзен Банк Аваль»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Ноября 2012 в 22:47, отчет по практике

Описание работы

Об’єктом виробничої практики є АТ "Райффайзен Банк Аваль", що надає широкий спектр банківських послуг своїм клієнтам.
Предметом дослідження є фінансовий стан даного банку, а також причини зміни результатів у фінансовій діяльності.
Методологічну основу роботи склали загальні методи аналізу фінансового стану банку, а саме горизонтальний, вертикальний, коефіцієнтний, порівняльний та графічний.
Інформаційними джерелами на основі яких проводиться аналіз є Баланс та звіти про фінансові результати АТ "Райффайзен Банк Аваль", внутрішня організаційна документація.

Содержание работы

ВСТУП…………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика організаційної структури та основних напрямків діяльності АТ «Райффайзен Банк Аваль» …………………………..4
Загальна характеристика АТ «Райффайзен Банк Аваль»………….……4
Cтратегія банку та напрями діяльності АТ «Райффайзен Банк Аваль»…………………………………………………………………….13
Органи управління банку…………………………………...…………17
РОЗДІЛ 2. Фінансово-економічні показники діяльності АТ «Райффайзен Банк Аваль»……………………………………………………………………………26
Основні результати діяльності банку…………………………………26
Оцінка фінансової звітності банку…………………………………….35
РОЗДІЛ 3. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності АТ «Райффайзен Банк Аваль»…………………………………………………………………………..57
Економічне середовище, в умовах якого здійснює свою діяльність банк………………………………………………………………………57
Дочірні установи банку.Мережа відділень АТ«Райффайзен Банк Аваль»……………………………………………………………………60
РОЗДІЛ 4. Індивідуальне завдання…………………………………………...67
Основні макроекономічні показники. Банківський сектор України у 2010 році………………………………………………………………….67
Виявлення негативних тенденцій у діяльності банку та розробка заходів щодо їх усунення……………………………………………..79
ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ…………………………………………..82
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………83

Файлы: 1 файл

отчет по практике.doc

— 6.05 Мб (Скачать файл)

У звітному році Райффайзен Банк Аваль, першим серед українських  банків, за підтримки Між- народної фінансової корпорації (IFC, група Світового  банку) та спільно зі страховими компаніями – партнерами банку, успішно реалізував пілотний проект із розробки  та впровадження про- дукту «Страхування посівів та майбутнього врожаю озимої пшениці на весь період вирощування». Цей продукт допоміг стабілізувати доходи агропідприємств та убезпечитися від збитків, спричинених погодними та іншими ризиками. Продукт базується на зібраному IFC найкращому міжнарод- ному досвіді та має на меті сприяти розвиткові в Україні страхування сільськогосподарських ризи- ків із урахуванням потреб аграріїв.

Послуги суб’єктам мікробізнесу

Райффайзен Банк Аваль залишився у 2010 році провідним банком у наданні послуг клієнтам мік- робізнесу. Кількість клієнтів мікробізнесу  (юридичні та фізичні особи – підприємці з річним оборо- том до 1 млн. євро) збільшилася на 13% порівняно з попереднім роком. Підрозділ надання послуг мікробізнесу показав значний чистий прибуток у розмірі більш ніж 100 млн. грн. Комісійний дохід зріс на 33 млн. грн. (18%), збільшившись із початку року з майже 182 млн. грн. до 217 млн. грн. Портфель пасивів склав 460 млн. грн., що майже на 20% більше, ніж у 2009 році.

Завдяки впровадженню централізованого процесу збору простроченої заборгованості та ефективній програмі  реструктуризації,  якість кредитного портфеля мікробізнесу було стабілізовано, що забезпечило зменшення відповідних резервів удесятеро порівняно з 2009 роком.

У 2010 році Райффайзен Банк Аваль  запропонував  підприємцям новий  продукт – «Бізнес-картка для  підприємців».  З її допомогою  підприємці можуть здійснювати розрахунки,  пов’язані з основною бізнес-діяльністю, повсякденними господарськими витратами тощо. Карткою  зручно розра- ховуватись і у торгово-сервісній мережі, і в мережі інтернет, а також ефективно управляти обіговими коштами 24 години на добу й забезпечувати надійне зберігання коштів.

Врахувавши особливості  різних сфер бізнес-діяльності клієнтів, Райффайзен Банк Аваль запро- вадив особливий підхід до клієнтів та запропонував  кожному з них оптимальний перелік послуг.Для клієнтів мікробізнесу банк і надалі планує розробляти інноваційні продукти, впроваджувати партнерські програми та програми лояльності, що допоможуть покращити бізнес клієнтів та під- вищити його ефективність.

Послуги приватним особам

В обслуговуванні фізичних осіб Райффайзен Банк Аваль у 2010 році був націлений на вдоскона- лення  послуг і продуктових пропозицій.

Райффайзен Банк Аваль  залишається одним із лідерів  за обсягом залучених коштів фізичних осіб серед усіх банків країни: його ринкова частка за цим показником на кінець звітного року становила 6,2%. Протягом року було повністю оновлено продуктову лінійку вкладів та запропоновано нові види депозитних рахунків, які відповідають потребам споживачів та пропонують вкладникам гнучкіші умови користування своїми коштами, розміщеними у банку.

Клієнти банку можуть розмістити свої заощадження на рахунках  до запитання та на депозитних рахунках. Останні мають низку додаткових переваг для вкладника:

• виплату відсотків наприкінці  терміну чи щомісяця або капіталізацію  відсотків;

• можливість поповнення (у т.ч. через банківські  термінали  самообслуговування);

• можливість поповнення або часткового зняття коштів протягом «пільгового періоду» (7 днів після пролонгації вкладу) без розірвання договору.

Вкладники Райффайзен Банку  Аваль можуть дізнатися про стан свого рахунку через інформаційний центр за допомогою картки ідентифікації клієнта.

Депозитний вклад можна  розмістити терміном на 3, 6 і 12 місяців. Ставки за депозитними дого- ворами не змінюються протягом усього терміну  їхньої дії. Привабливі умови депозитних продук- тів для приватних клієнтів Райффайзен Банку Аваль сприяли тому, що вчетверте поспіль ці продукти було визнано кращими в Україні у рамках Міжнародного фестивалю-конкурсу «Вибір року-

2010».

Після призупинення на два  роки кредитування роздрібних клієнтів, викликаного загальною ситуацією на ринку, в 2010 році в якості пріоритетної програми у банку було запроваджено кредитування існуючих клієнтів та надання кредитів без забезпечення (кредитні картки та кредити готівкою). Так, у третьому кварталі було успішно розгорнуто  програму споживчого кредитування«Кредит готівкою  для найкращих клієнтів банку», в рамках якої існуючим клієнтам із позитивною кредитною історією було надіслано листи з індивідуальними пропозиціями банку щодо отримання кредиту. За результатами першої кампанії було видано понад 8 тис. кредитів на загальну суму майже 110 млн. грн.

Враховуючи позитивні  результати цієї кампанії, було ухвалено рішення щодо проведення даної програми на постійній, щоквартальній основі. Так, до кінця року було розпочато ще одну кампанію, в рамках  якої більш ніж 24 тис. клієнтів отримали передноворічні  листи з індивідуальною пропозицією від банку. На кінець року загальний обсяг виданих кредитів фізичним особам у рамках діючої програми склав майже 11 тис. на суму понад 139 млн. грн.

Уперше у звітному році було впроваджено регулярну сегментацію клієнтів – фізичних осіб, що дало змогу краще розуміти поведінку споживачів та, як результат, розробляти такі пропозиції, які б повністю задовольняли потреби клієнтів банку.

  У 2010 році у банку також продовжувалась активна робота з існуючими кредитами фізичних осіб в рамках другої хвилі реструктуризації. Основне завдання полягало у тому, аби збільшити питому вагу інструментів, які мають довгостроковий ефект на платіж клієнта (до кінця дії кредитного договору). До таких інструментів належать пролонгація, зміна схеми погашення кредиту на ануїтет та конвертація валюти кредиту в гривню. В результаті другої хвилі реструктуризації  переглянуто умови 4,5 тис. кредитів на суму близько 1,5 млрд. грн.

Райффайзен Банк Аваль  продовжує впроваджувати пакетне обслуговування при продажі банківських продуктів та сервісів. У 2010 році кількість клієнтів банку, які скористалися перевагами пакетів послуг та сервісів, збільшилася більш ніж удвічі: число активних пакетів зросло з 401 тис. до 871 тис. протягом року.

Обслуговуючись на умовах пакетів, клієнт за єдиним вигідним тарифом отримує сучасні банківські послуги та сервіси відповідно до своїх потреб. Крім того, вдосконалено якість обслуговування клієнтів у рамках пакетів; розширено спектр включених до них сервісів та послуг, що надаються клієнтам на спеціальних умовах.

У рамках спільного  кобрендингового карткового проекту з мобільним оператором  «МТС Україна» у 2010 році в банку було вперше досягнуто рівня 100 тис. активних карт, і їхня кількість продовжує зростати.

Банк також продовжував  розширювати перелік послуг у  центрах самообслуговування (ЦСО). Центр  самообслуговування – це міні-відділення зі встановленими банківськими терміналами самообслуговування, які дають можливість клієнтам банку – держателям платіжних карток Visa або MasterCard,  емітованих Райффайзен Банком Аваль, виконувати широкий спектр банківських операцій самостійно, не звертаючись до працівників відділень, зокрема:  поповнювати депозит, погашати кредити, сплачувати рахунки, здійснювати перекази між картками, вносити готівку на рахунок тощо.

Минулого року було розширено  функціональність послуги «Вільний платіж», що надає клієнтам можливість здійснювати платежі на користь  будь-якої юридичної особи (у тому числі бюджетні платежі), поповнювати депозитний або поточний рахунок у будь-якому банку України через ЦСО без черг та в зручний  для клієнтів час. За 2010 рік у мережі самообслуговування банку було здійснено більш ніж 135 тис. таких платежів.

Райффайзен Банк Аваль  є одним із визнаних лідерів ринку за обсягами продажів банківських металів. Банк пропонує клієнтам широкий асортимент інвестиційних монет виробництва провід- них монетних дворів світу, більшість із яких розповсюджується банком на правах ексклюзивного дистриб'ютора.

Велику увагу роздрібний бізнес приділяє розвиткові послуг грошових переказів. Протягом 2010 року клієнтами  банку було здійснено понад 1 млн. термінових переказів. У звітному році було впроваджено виплату переказів  через систему «Быстрая почта» в  російських рублях, здійснення грошових переказів за системою Western Union без заповнення клієнтом паперових бланків. Крім цього, Райффайзен Банк Аваль продовжував розширювати  мережу банків-партнерів  у сфері здійснення грошових переказів через платіжні системи «Аваль-Експрес» та Western Union.

Послуги казначейства

Райффайзен Банк Аваль багато років є активним учасником міжбанківського ринку України. Провідні позиції банку в 2010 році збережено практично в усіх сегментах українського фінансового ринку, в тому числі, на грошово- му та валютному ринках, а також на ринку цінних паперів.

  Упродовж  звітного року в умовах  відсутності активного  кредитування  банк майже  вдвічі збільшив  вкладення  своїх тимчасово  вільних коштів у державні цінні папери та депозит- ні сертифікати Національного банку. Так, на кі- нець 2010 року портфель державних цінних паперів та депозитних сертифікатів НБУ склав у банку 10,2 млрд. грн. проти 5, 95 млрд. грн. на початок року. За цим показником банк зАйняв друге місце серед українських банків.

Багаторічний  досвід роботи  казначейства  та високі  стандарти  діяльності стали запорукою успішного  управління ліквідністю та грошови- ми потоками  банку. В результаті цього забезпечується суворе дотримання платіжної дисци- пліни, виконання економічних нормативів НБУ та, головне, досягається оптимальний баланс між ризиком, прибутком та ліквідністю, що є пріоритетним напрямком  у роботі казначейства.

Як висококваліфікований   та досвідчений  фінансовий контрагент, Райффайзен Банк Аваль підтримує регулярні торговельні стосунки з понад 200 банками, у тому числі з численними іноземними установами, що мають бездоганну репутацію та значний досвід здійснення казначейських операцій, міжнародних та міжбанківських розрахунків.

Райффайзен Банк Аваль  залишається одним із лідерів  за обсягами ввезеної на український  ринок готівкової валюти. Ринкова частка банку в цьому сегменті складає 25-30%, залежно від виду валюти.

 

 

2.2. Оцінка фінансової звітності банку

Результати діяльності банку за звітний рік розкриваються  у ”Звіті про фінансові результати “(Додаток 1).

Банк активно працює на ринку цінних паперів.

Станом на 1 січня 2011 року портфель цінних паперів без врахування резервів під цінні папери склав 10 456 489 тис. грн., в тому числі:

  1. Цінні папери в торговому портфелі – 743 380 тис. грн. (інформація розкривається у таблиці 1-3)

Таблиця 1. Торгові цінні папери

Рядок

Найменування статті

2010 рік

2009 рік

1

2

3

4

1

Боргові цінні папери:

743 380

421 717

1.1

Державні облігації

735 853

392 755

1.2

Облігації місцевих позик

0

0

1.3

Облігації підприємств

2 701

24 136

1.4

Векселі

4 826

4 826

2

Акції підприємств

0

0

3

Усього торгових цінних паперів

743 380

421 717


 

В торговому портфелі банку  обліковуються боргові цінні папери:

  • Державні облігації (ОВДП) з строками погашення  з 12.01.2011 р. по 25.08.2015 р. в кількості  710 961  шт.
  • Облігації підприємств:

Облігації  ВАТ"ЛуАЗ" серія В до 07.05.13 р. 6 338  шт.

  • Векселі:

Вексель ТОВ "Лотуре":  4 826 тис. грн до 15.02.2011 р.  1 шт.

Сума нарахованих доходів  за борговими цінними паперами в  торговому портфелі банку склала – 10 442 тис. грн.

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2. Аналіз кредитної якості боргових торгових цінних паперів за 2010 рік (тис.грн.)

 

 

 

 

 

 

Рядок

 

 

 

 

 

Найменування статті

 

 

Держа-вні облі- гації

Облі-

гації місцевих позик

 

 

Облі- гації під- при- ємств

 

 

 

 

Век-

селя

 

 

 

 

 

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Поточна ціна боргових цінних паперів

(за справедливою вартістю):

 

735 853

 

0

 

2 701

 

0

 

738 554

1.1

Державні установи та підприємства

735 853

0

0

0

735 853

1.2

Органи місцевого самоврядування

0

0

0

0

0

1.3

Великі підприємства

0

0

2 701

0

2 701

1.4

Середні підприємства

0

0

0

0

0

1.5

Малі підприємства

0

0

0

0

0

Або альтернативне розкриття інформації щодо поточної ціни боргових цінних паперів за

наявності рейтингів таких паперів:

1.1

З рейтингом ААА

0

0

0

0

0

1.2

З рейтингом від АА− до АА+

0

0

0

0

0

1.3

З рейтингом від А− до А+

0

0

0

0

0

1.4

З рейтингом нижче А−

0

0

0

0

0

1.5

Ті, що не мають рейтингу

0

0

0

0

0

 

 

2

Боргові цінні папери, умови

погашення яких були переглянуті у звітному році

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

4 826

 

 

4 826

 

3

Усього боргових цінних паперів за

поточною ціною

 

735 853

 

0

 

2 701

 

4 826

 

743 380

 

4

Не погашені у визначений емітентом

строк боргові цінні папери (за справедливою вартістю):

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

4.1

Із затримкою платежу до 31 днів

0

0

0

0

0

4.2

Із затримкою платежу від 32 до 92 днів

0

0

0

0

0

4.3

Із затримкою платежу від 93 до 183 днів

0

0

0

0

0

 

4.4

Із затримкою платежу від 184 до 365

(366) днів

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

4.5

Із затримкою платежу більше ніж 366

(367) днів

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

5

Усього боргових цінних паперів

735 853

0

2 701

4 826

743 380

Информация о работе Аналіз зовнішньоекономічної діяльності АТ «Райффайзен Банк Аваль»