Аналіз зовнішньоекономічної діяльності АТ «Райффайзен Банк Аваль»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Ноября 2012 в 22:47, отчет по практике

Описание работы

Об’єктом виробничої практики є АТ "Райффайзен Банк Аваль", що надає широкий спектр банківських послуг своїм клієнтам.
Предметом дослідження є фінансовий стан даного банку, а також причини зміни результатів у фінансовій діяльності.
Методологічну основу роботи склали загальні методи аналізу фінансового стану банку, а саме горизонтальний, вертикальний, коефіцієнтний, порівняльний та графічний.
Інформаційними джерелами на основі яких проводиться аналіз є Баланс та звіти про фінансові результати АТ "Райффайзен Банк Аваль", внутрішня організаційна документація.

Содержание работы

ВСТУП…………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика організаційної структури та основних напрямків діяльності АТ «Райффайзен Банк Аваль» …………………………..4
Загальна характеристика АТ «Райффайзен Банк Аваль»………….……4
Cтратегія банку та напрями діяльності АТ «Райффайзен Банк Аваль»…………………………………………………………………….13
Органи управління банку…………………………………...…………17
РОЗДІЛ 2. Фінансово-економічні показники діяльності АТ «Райффайзен Банк Аваль»……………………………………………………………………………26
Основні результати діяльності банку…………………………………26
Оцінка фінансової звітності банку…………………………………….35
РОЗДІЛ 3. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності АТ «Райффайзен Банк Аваль»…………………………………………………………………………..57
Економічне середовище, в умовах якого здійснює свою діяльність банк………………………………………………………………………57
Дочірні установи банку.Мережа відділень АТ«Райффайзен Банк Аваль»……………………………………………………………………60
РОЗДІЛ 4. Індивідуальне завдання…………………………………………...67
Основні макроекономічні показники. Банківський сектор України у 2010 році………………………………………………………………….67
Виявлення негативних тенденцій у діяльності банку та розробка заходів щодо їх усунення……………………………………………..79
ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ…………………………………………..82
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………83

Файлы: 1 файл

отчет по практике.doc

— 6.05 Мб (Скачать файл)

Участь  у професійних організаціях та установах

У 2010 році Райффайзен Банк Аваль  не лише брав активну участь у роботі низки професійних об’єднань, асоціацій та організацій, а й виступив засновником Форуму  провідних міжнародних фінансових установ – нової організації, робота якої спрямована на забезпечення розвитку стабільної і прозорої фінансової системи України, орієнтованої на кращі міжнародні практики. Традиційно протягом звітного року банк продовжував співпрацювати з міжнародними об’єднаннями та фінансовими інститутами, зокрема Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК).

Перелік організацій,  членом яких є Райффайзен Банк Аваль:

• Форум провідних  міжнародних фінансових установ;

• Український кредитно-банківський  союз;

• Асоціація «Фондове Партнерство»;

• ПрАТ «Українська міжбанківська  валютна біржа»;

• ЗАТ «Українська фондова  біржа»;

• Національний депозитарій  України;

• ПрАТ «Всеукраїнський  депозитарій цінних паперів»;

• Українська національна  іпотечна асоціація;

• Українська міжбанківська  асоціація членів платіжних систем «ЕМА»;

• Перше всеукраїнське бюро кредитних історій;

• Українська асоціація  управління проектами «УКРНЕТ»;

• Асоціація «Українські  Фондові Торговці»;

• Співтовариство всесвітніх інтербанківських фінансових телекомунікацій (SWIFT);

• Асоціація розвитку менеджменту  у Центральній та Східній Європі;

• Європейська Бізнес Асоціація;

• Американська торговельна  палата.

Юридична та фактична адреса банку: Україна,01011,м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Організаційно-правова форма банку – публічне акціонерне товариство.

Материнським банком і власником 96,18% корпоративних прав АТ “Райффайзен банку Аваль” є “Райффайзен Інтернаціональ Банк -Холдинг АГ”( Австрія).

Банк здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством України, зокрема Законом України “Про банки і банківську  діяльність”, нормативними актами Національного банку України та у відповідності з ліцензією № 10 від 17 листопада 2009 року та Дозволом №10-5 від 17 листопада 2009року, виданими Національним банком України. Види діяльності, які здійснює банк, відповідають Статуту банку.

Райффайзен Банк Аваль  приймає вклади від фізичних та юридичних  осіб і надає кредити, здійснює платіжне обслуговування в Україні та переказ  коштів за кордон, операції з обміну іноземних валют, вкладає кошти, здійснює розрахунково-касове обслуговування та надає інші банківські послуги своїм клієнтам.

Починаючи з 1999 року Банк є  учасником Фонду гарантування вкладів  фізичних осіб. Фонд здійснює свою діяльність у відповідності до Закону України  “Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб”. Фонд забезпечує покриття зобов’язань Банку перед його вкладниками-фізичними особами на суму до 150 тисяч гривень на кожного вкладника у випадку банкрутства або відкликання банківської ліцензії НБУ.

 

Загальна мережа АТ “Райффайзен Банк Аваль” на кінець 2010 року складалась з :26 балансових установ ;930 діючих  відділень, розташованих у великих містах, обласних та районних центрах, містах обласного підпорядкування у всіх регіонах України, з яких повно функціональних 815 відділень, комісійних 109, VIP центрів 6.

Переважна більшість відділень є повнофункціональними, які надають повний перелік стандартних банківських послуг приватним, корпоративним клієнтам, малому та середньому бізнесу  на найвищому рівні. На протязі 2010 року Банк продовжував здійснювати розпочату в 2009 році оптимізацію мережі та розпочато проект “Реструктуризація”, метою якого є:

 • впровадження принципів централізованого ефективного управління мережею відділень Банку;
 • регламентація  процесу  визначення  типів  відділень  та  функціональних модулів відділень;
 • приведення  мережі  відділень  до  нових  стандартів  для  забезпечення оптимальної організації роботи та максимальної ефективності діяльності відділень.

Середньо-спискова чисельність працюючих станом на кінець дня 31 грудня 2010 року склала 15 513 чоловік і у порівнянні з кінцем дня 31 грудня 2009 року зменшилась на 1 300 чоловік.

Предметом діяльності Банку є виконання банківських та інших операцій, згідно з наданими Національним банком України ліцензіями та дозволами.

 

Акціонери

До складу акціонерів  Публічного акціонерного  товариства «Райффайзен Банк Аваль» входить 384 юридичні особи та 109 830 фізичних осіб. Юридичним особам – акціонерам банку належить 99,8% статутного капіталу, а фізичним – 0,2%.

Власником істотної участі у банку є Група Райффайзен (Австрія), до складу якої входять Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ із часткою в статутному капіталі – 96,18%  (письмовий дозвіл Національного банку України від 14 жовтня 2005 р. №377 – 93,5% у розподілі голосів) та Райффайзен Центральбанк Остеррайх АГ (Австрія) – 0,2%.

Зареєстрований та сплачений  статутний капітал банку станом на 31 грудня 2010 року становить 3 002 774 908 грн. Статутний капітал сформовано за рахунок випуску 25-ти емісій простих іменних акцій у кількості 29 977 749 080 штук та однієї емісії привілейованих акцій у кількості 50 000 000 штук номінальною вартістю 0,10 грн. кожна.

У 2010 році банк успішно зареєстрував випуск простих іменних акцій 25-ї  емісії в обсязі 5 828 400 000 штук номінальною вартістю 0,10 грн. кожна. Дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій – 21 травня 2010 року.

Протягом 2010 року активно  проводилися торги за простими акціями  банку на фондовій біржі ПФТС та Українській біржі. Прості акції  банку містяться у котирувальному списку першого рівня лістингу на обох торгових майданчиках. Середньозважений біржовий курс простих акцій банку за 2010 рік на Українській біржі становив 0,3985 грн.

На виконання вимог  Закону України «Про акціонерні товариства»  банк у 2010 році успішно перевів випуски простих та привілейованих акцій із документарної форми в бездокументарну.  Глобальні сертифікати простих та привілейованих акцій розміщено у Всеукраїнському депозитарії цінних паперів. Разом із тим, банк відкрив рахунки в цінних паперах своїм акціонерам у зберігача АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Станом на 31 грудня 2010 та 2009 рр. структура акціонерів Банку, виходячи з кількості акцій, що знаходяться  в обігу, складала:


 

Raiffeisen Bank International AG (“RBI”)  став холдинговою компанією після  злиття Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG's (“RZB”) та  Raiffeisen International Bank-Holding AG (“RIB”). Злиття було завершено 11 жовтня 2010 року. 

 Станом на 31 грудня 2010 р. персонал Банку, що обіймає  ключові керівні посади, контролював  100 акцій (0,0%) (2009 р.: 1 001 544 акцій (0,004%)) Банку.

Іноземним інвесторам станом на кінець дня 31.12.2010 р. належить 99,15%  банку в тому числі:

−  Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдінг АГ (Австрія)- 96,18%;

−  Стейт  Стріт Банк енд Траст Компані (Сполучені Штати Америки) – 0,77%;

−  Іст Кепітал  Ессет Менеджмент Актіеболаг (Швеція)-0,59%;

−  УніКредит  Банк Австрія АГ (Австрія)– 0,09%;

−  Зе Бенк оф Нью-Йорк Меллон (США)- 0,11%;

−  УніКредит  Банк  АГ Німечина– 0,02%;

−  інші юридичні та фізичні особи – 1,42%.

 

 

 

1.2. Cтратегія банку та напрями діяльності  АТ «Райффайзен Банк Аваль»

АТ «Райффайзен Банк Аваль»(далі - Банк) є провідним українським банком та найбільшим банком з іноземними інвестиціями в Україні. Протягом  багатьох років Банк утримує передові позиції на ринку банківських послуг і, зокрема, кредитування юридичних та фізичних осіб, пропонуючи високу якість обслуговування, найкращі банківські технології, сучасні знання та міжнародний досвід персоналу і керівництва Банку своїм клієнтам через розгалужену мережу дирекцій та відділень по всій країні. По усіх фінансових показниках (капіталу, активах, кредитному портфелю, прибутковості) Банк посідає одне із перших місць на ринку і, дотримуючись стратегії якісного зростання, прагне стати найкращим банком в Україні для своїх клієнтів, партнерів та акціонерів.

 Стратегія Банку направлена на подальший розвиток Банку у відповідності до стандартів групи Райффайзен Інтернешнл та найкращої світової практики банківської діяльності і утримання лідерських позицій у визначених сегментах банківського ринку в Україні.

Протягом більше, ніж 19-річної історії діяльності, АТ «Райффайзен Банк Аваль» є визнаним лідером у багатьох сегментах ринку банківських послуг, в тому числі в сфері кредитування українських промислових та сільськогосподарських підприємств, малого та середнього бізнесу. За останні роки Банк суттєво розширив спектр фінансових послуг для населення України, що дозволило банку зайняти провідні позиції на ринку роздрібного кредитування.

З приєднанням до групи “Райффайзен Інтернешнл”, АТ “Райффайзен Банк Аваль”, як найбільший іноземний банк в Україні, одним із перших започаткував суттєві модернізаційні процеси, направлені на поліпшення якості послуг та підвищення ефективності систем управління і мінімізації  ризиків, посилення ефективності роботи банку та оптимізації витрат, удосконалення роботи мережі філій. Банк демонструє найвищі стандарти ведення банківського бізнесу,  головними рисами якого є чесна і відкрита конкуренція, стабільність і   надійність роботи,   довіра і повага   клієнтів і партнерів.

Персонал Банку має найвищу кваліфікацію та надає послуги високої якості і широкого асортименту.Висока якість роботи банку підтверджується високим рівнем оцінки репутації Банку з боку клієнтів та партнерів Банку. Про це свідчать і численні нагороди від українських та інозмених установ та топ-рейтинги банку.

Спроможність Банку поєднувати місцевий досвід з високими стандартами обслуговування західних фінансових установ і, зокрема, провідної європейської групи Райффайзен Інтернешнл, є однією з наших сильних конкурентних сторін. В усіх сегментах, в яких працює Банк, він є визнаним універсальним місцевим банком, що знає місцевий ринок чи не найкраще за своїх конкурентів та пропонує якісні послуги переважно місцевим корпоративним та роздрібним клієнтам, включаючи малий та середній бізнес.  Стратегія Банку й надалі забезпечуватиме утримання найвищого рівня знання банку, високої репутації та довіри серед клієнтів та партнерів через дотримання належних стандартів роботи, поліпшення якості та удосконалення переліку  послуг, оптимізації витрат та підвищення ефективності роботи мережі і персоналу банку.

Стратегія бізнесу:

Банк пропонує банківські послуги в таких сферах:

 • корпоративний бізнес;
 • роздрібний бізнес;
 • казначейські операції та інвестиційний банкінг.

Банк має намір продовжувати розширювати свою присутність у країні, зокрема через впровадження таких стратегій:

 • використання сегментів з найвищими темпами росту;
 • зміцнення провідних позицій на ринку;
 • збереження та підвищення ефективності нашої операційної діяльності.

Стратегія Інформаційних технологій:

 • підтримувати надійну інфраструктуру  інформаційних  технологій, щоб забезпечити заплановане зростання бізнесу по всім напрямкам;
 • надалі впроваджувати програмний портфель Інформаційних технологій з метою зменшення зусиль та витрат на обслуговування.

Стратегія бізнес-сегменту корпоративних клієнтів:

до сегменту корпоративних клієнтів, в основному, входять компанії з річним оборотом 5 млн. євро. Крім цього, цей сегмент містить менші компанії, що фокусуються на проектному або торговому фінансуванні, включені до нього з огляду на природу їхнього бізнесу. До сегменту корпоративних клієнтів входять також державні та напівдержавні підприємства, фінансові заклади, муніципалітети і громадські організації.

Ціль Банку – середні та великі корпоративні клієнти. Поєднання ноу-хау місцевого ринку з західними стандартами обслуговування робить нас привабливим банком для корпоративних клієнтів у країні. При цьому, наша присутність по всій країні дозволяє нам пропонувати корпоративним клієнтам послідовні послуги високого рівня у 26 регіонах країни.

Саме в продажу банківських послуг середнім корпоративним клієнтам (із річним обсягом продаж від 5 до 50 млн. євро) банк бачить основний шлях в диверсифікації кредитного портфеля, отримання більшого розміру  прибутку порівняно з продажами іншим корпоративним клієнтам, мінімізації кредитних ризиків. Таким клієнтам Банк пропонує стандартні корпоративні продукти, через з’ясування індивідуальних потреб клієнтів та побудові довгострокових відносин з клієнтом протягом всього життєвого циклу компанії. У випадку продажу складних банківських продуктів Банк залучає відповідних вузькопрофесійних фахівців з інших напрямів банківського бізнесу.

Банк надає  своїм корпоративним  клієнтам цілу низку банківських та фінансових продуктів і послуг, включаючи такі основні продукти:

 • кредити (стандартні, інвестиційне фінансування, відновлювальні кредити);
 • торгове фінансування;
 • депозити і інвестиційні продукти;
 • послуги зі здійснення платежів / обслуговування рахунку;
 • лізинг;
 • казначейство (валютообмінні операції, спотові, форвардні та форексні транзакції);
 • управління активами.

Информация о работе Аналіз зовнішньоекономічної діяльності АТ «Райффайзен Банк Аваль»