Аналіз ефективності використання трудових ресурсів

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Июня 2012 в 22:32, курсовая работа

Описание работы

Актуальність дослідження. Кадровому потенціалові підприємства належить провідна роль у розв'язанні науково-технічних, організаційних та економічних завдань щодо досягнення накреслених результатів господарювання. Ступінь забезпечення підприємства робочою силою та раціональне її використання значною мірою визначають організаційно-технічний рівень виробництва, характеризують ступінь використання техніки і технології, предметів праці, створюють умови для високої конкурентоздатності та фінансової стабільності.

Содержание работы

Вступ
1. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами
2. Аналіз використання трудових ресурсів на підприємстві
3. Напрямки підвищення ефективності використання трудових ресурсів.
Висновки
Перелік використаних джерел

Файлы: 1 файл

аналіз труд ресурсів.doc

— 242.50 Кб (Скачать файл)

21.    Павловські О.В. Фінансовий аналіз, Київ, 2002 р.

22.    Панков Д.А. Облік і аналіз господарської діяльності – М; „Ось–90”, 2003.

23.    Попович П.Я. Економічний аналіз суб’єктів господарювання. – К.: 2001р.

24.    Русак Н.А. Аналіз суб’єкта господарювання – МінськВища школа–2001р.

25.    Савицкая Г.В. Анализ хозяиственной деятельности – Минск – ООО „Новое знание” – 2004 г.

26.    Стражев В.І. Анализ хозяиственной деятельности в промышленности – Минск – Высшая школа – 2000 г.

27.   Чумаченко М.Г. Економічний аналіз – К: КНЕУ – 2001 р.

28.    Череп А. В. Фінансовий менеджмент як необхідна передумова ефективного управління підприємством // Економіка. Фінан¬си. Право.- 2005.- № 3.- С 13 - 16.

29.    Шульга Н. В. Сутність оплати праці, її форми і системи / Н. В. Шульга // Проблеми формування ринкової економіки : міжвід. наук. збірник / відп. ред. О. О. Бєляєв. – К. : КНЕУ, 2002. – Вип. 10. – С. 73–77.

30.    Шульга Н. В. Місце аналізу ефективності використання трудових ресурсів у дослідженні проблеми продуктивності праці / Н. В. Шульга // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць : в 3 т. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. – Вип. 220. – Т. І. – С. 262–269.

31.    Шульга Н. В. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів у системі управління діяльністю автотранспортних підприємств /Н. В. Шульга // Наукові записки : зб. наук. праць кафедри економ. аналізу ТНЕУ. – Тернопіль: ТНЕУ, 2006. – Вип. 16. – С. 293–294.

32.    Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник.- М.:ИНФРА, 2002. – 333 с.

33.    Шиян Д.В. Фінансовий аналіз, К., „АСК” – 2003 р.

34.    Шишкін А.П. Аналіз господарської діяльності – К: „Фінанси” 2000.

 

 

 

39

 Информация о работе Аналіз ефективності використання трудових ресурсів