Рефераты по уголовному процессу

Юридическая помощь субъектам правоотношений, возникающих в обществе

13 Января 2013, реферат

Цель работы рассмотреть правоохранительную деятельность по оказанию квалифицированной юридической помощи субъектам правоотношений, возникающих в обществе.
Задачи работы:
рассмотреть принципы и формы организации и деятельности адвокатуры;
исследовать организацию адвокатской деятельности;
проанализировать виды юридической помощи, оказываемой адвокатами.

Юридическая терминология как основная составляющая судебного дискурса

08 Декабря 2013, курсовая работа

Целью данного исследования является определение юридической терминологии как основной составляющей судебного дискурса. Цель исследования определила решение следующих задач:
1.1. Определить юридические термины как основные составляющие судебного дискурса;
1.2. Классифицировать и типизировать юридическую терминологию;
1.3. Рассмотреть судебный дискурс как способ реализации юридической терминологии;

Явка з повинною як привід та підстава для порушення кримінальної справи

15 Декабря 2014, реферат

Сучасні якісні зміни судочинства визначають необхідність не тільки удосконалення законодавства, але і значне підвищення якості й ефективності кримінально-процесуальної діяльності. Це вимагає від кожного співробітника правоохоронних органів усебічного знання тих теоретичних питань, від яких безпосередньо залежить підвищення рівня судової та слідчої роботи. До зазначеного числа, крім інших, відносяться й питання, пов'язані зі стадіями кримінального процесу, провідне місце, у якому, з нашої точки зору, займають питання порушення кримінальної справи, як початкової стадії кримінального процесу.

Қылмыстық іс жүргізу қағидасы

23 Октября 2013, реферат

Қылмыстық іс жүргізу қағидасы – бұл заңда көрсетілген қылмыстық іс жүргізудің елеулі жақтарын көрсететін, қылмыспен күресудің қамтамасыз етілуін сипаттайтын және қылмыстық сот ісін жүргізуде тұлғаның құқықтарын кепілдендіретін жалпы басшылыққа алатын ережелер.
Қылмыстық сот ісін жүргізу қағидаларын тұжырымдау үшін оларға қойылатын талаптарды білу маңызды. Қағидалардың теориялық-құқықтық маңызы - тиісті құбылыс мәнінің талданған, объективті орын алып отырған ақиқат және онда қолданылатын заңдылықтарды бейнелейтін көрінісі.

Қылмыстық істің қозғалу заңдылығын прокурордың қадағалауы

17 Марта 2014, курсовая работа

Құқық қорғау органдарының қызметтері, әрі олардың статустық мәртебесі, қылмыспен күресудегі ерекшелігі және азаматтардың құқықтық мәдениеті мен сапасын көтеруге байланысты елімізде құқықтық реформалар өтіп жатыр. Құқықтық мемлекет құруға байланысты заңдылықты күшейту жұмыстары, соның ішінде қылмыстық заңдардың қазіргі өмірлік талапқа сай қайта өзгерту мен толықтырулар енгізу арқылы жүзеге асырылуда.
Қылмыстық іс қозғаудың үлкен маңызы бар, өйткені ол кейінгі тергеу сатыларына бастама болумен бірге қылмысты ашу мен қылмыскерді әшкерелеп жазасын тағайындауға әсері бар.
Судья, прокурор, тергеуші анықтама органдары заңмен көрсетілген шеңберде өз құзіретіне сәйкес қылмыс белгілері бар деп тапса, онда қылмыстың іс қозғауы міндетті болып табылады.

Қылмыстық процестегі жедел-іздестіру әрекеттері

03 Октября 2013, дипломная работа

Қылмыстарды тез және толық ашуда, оларды жасаған адамдарды әшкерелеуде және қылмыстық жауапқа тартуда тергеу іс-әрекеттерімен бірге жедел-іздестіру әрекеттерінің де рөлі аз емес. Әдетте, қылмыстарды ашумен байланысты жұмыс осы жедел-іздестіру қызметі арқылы басталады. Кейде жедел-іздестіру әрекеттерін, әсіресе жасырын жедел-іздестіру әрекеттерін жүргізу нәтижесінде қылмыстық іс жүргізушілік іс-әрекеттер жүргізу кезінде алу мүмкін емес қылмыстық іс бойынша дәлелдемелер алынады.