Әлеуметтік педагогтың қиын жасөспірімдермен жұмыс жасауы және оларды қайта тәрбиелеу жолдары

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Февраля 2015 в 17:37, курсовая работа

Описание работы

Тәрбие ұғымы мәнді де мағыналы ұғым, Әл-Фарабидің «Тәрбиесіз берілген білім, ол адамзаттың қас жауы»(50.) дегені дәл бүгінгі күнге айтылған секілді. Жалпы білім беретін мектептерге қарағанда кәсіптік мектептерде қиын балалар көбірек кездесетіні белгілі, «Қиын балалар дегеніміз кімдер?» - деген сұраққа, былай жауап беруге болады: «Олар мектеп тарапынан ерекше, қосымша бақылауды талап ететін, тәрбиелеуге қарсылық білдіретін балалар».

Содержание работы

Кіріспе......................................................................................................................3-5
І тарау. Қиын жасөспірім мәселесінің әдіснамалық негіздері............................6-33
1.1 «Қиын бала» ұғымының шығуы және ғалым-педагогтардың
ой-пікірлері...............................................................................................................6-11
1.2 Жасөспірімдер арасындағы ауытқушылық мінез-құлықтың
шығу себептері мен факторлары............................................................................12-21
1.3 Қиын жасөспірімді тәрбиелеудегі мектеп ұжымы мен отбасының рөлі......22-33
ІІ тарау. Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық
бұзушылықтардың профилактикасы мен агрессивті
балалармен жұмыс істеу ерекшелігі.......................................................................34-49
2.1 Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық
бұзушылықтардың профилактикасы мен балалардың
қадағалауыныз және панасыз қалуының
алдын алу.................................................................................................................34-38
2.2 Әлеуметтік педагогтың агрессивті балалармен
жұмыс жасау ерекшелігі..........................................................................................39-42
2.3 «Қиын» баланы қайта тәрбиелеу жолдары......................................................43-49
ІІІ тарау. Әлеуметтік педагогтың қиын жасөспірімдермен жұмыс
жасауы және оларды қайта тәрбиелеу жолдары...................................................50-79
3.1 Жасөспірімнің дұрыс әлеуметтенуін әлеуметтік
педагогикалық тұрғыдан қарастыру......................................................................50-56
3.2 «Қиын» жасөспірімдермен әлеуметтік жұмыс ерекшелігі.............................57-76
3.3 «Қиын» жасөспірімдердің бос уақытын
дұрыс ұйымдастыру...............................................................................................77-79
Қорытынды...............................................................................................................80-82
Қолданылған әдебиеттер........................................................................................83-85
Қосымшалар............................................................................................................86-107

Файлы: 1 файл

Дип.-«Қиын»-жасөспірімдер.doc

— 624.00 Кб (Скачать файл)

Ф. 4.5-001-19

Бітіруші  Байдуллаева  Ақеркенің  диплом  жұмысына

 

  

 Сын пікір

 

 

        Диплом жұмысының тақырыбы : «Қиын балалармен әлеуметтік жұмысты жаңарту мәселесі»

        Дипломдық жұмыс  студенттің өз бетінше жеке орындағаны, қазіргі заманғы жағдайда дипломдық жұмысты өздігінен дайындаған дәрежесі анықталды.

           Диплом жұмысының құрылымы, кіріспеден, үш бөлімнен, қорытындыдан пайдаланылған әдебиеттер тізімінен және қосымшадан  тұрады. Зерттеудің басты мақсаты  - Қиын балалармен әлеуметтік жұмысты жаңарту мәселесі   Байдуллаева Ақерке дипломдық жұмысты жазу барысында монографияларды, мерзімді және жалғасып жатқан басылымдарды , Кентау қаласындағы  арнайы мектеп интернатына бара отырып қиын балалардың қоғамдағы орны мен ортасын зерттеу негізінде орындалған.

          Дипломдық жұмыс  орындау барысында біршама қателіктер жіберілген (орфографиялық).

          Атқарылған дипломдық жұмыс мамандық бойынша дипломдық жұмыстарға қойылған талаптарға сай, қорғауға ұсынылады және тақырып қазіргі заман талабының сұранысына орай жазылған. Дипломдық жұмысты «өте жақсы» деп бағалауға болады.

 

 

 

 

Сын пікір берушінің аты-жөні:                                       Кукембаева Н.К.     

Ғылыми атағы:

Ғылыми дәрежесі:

Жұмыс орны:

Атқаратын қызметі:

Қолы:

                         ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Университеті

Педагогикалық мәдениет және өнер институты

Мәдениеттану және әлеуметтік педагогика кафедрасы

«Бекітемін»

кафедра меңгерушісі

«Мәдениеттану және әлеуметтік  педагогика»

_________ И.Б.Сихимбаев.

п.ғ.д., профессор

                                                                           «26»  мамыр   2006ж

 

                             ДИПЛОМДЫҚ  ЖҰМЫС

 

Жұмыс тақырыбы: Қиын балалармен әлеуметтік жұмысты жаңарту мәселесі

 

Кеңесші:                                                           Диплом жұмысының жетекшісі:

Арымбаева.К.М. п.ғ.к.доцент                             Жиенбекова А.А. аға оқытушы

(бөлімдер, ғылыми атағы,  дәрежесі,Ф.А.Ж)                                           (ғылыми атағы, дәрежесі,Ф.А.Ж)

 

    ________________                                                     ________________

               (мерзімі, қолы)                                                                                            (мерзімі, қолы)

                                                                               Тапсырманы алған мерзімі:                                      

                                                                                                         

                                                                                                              Студент Байдуллаева А.Н.

                                                                                                  (Ф.А.Ж.)

Пікір беруші:                                                                   ________________

Кукембаева Н.К.                                                                            (қолы)

 

_______________                                                   

          (мерзімі, қолы)         

 

Шымкент – 2006

                                     

 

Ф.4.7-007-05

Қазақстан Республикасының білім ЖӘНЕ ғылым министрЛІГІ

 

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

 

 

«Мәдениеттану және әлеуметтік  педагогика» кафедрасы

            мамандығы 032240-әлеуметтік педагогика

     «Бекітемін»

кафедра меңгерушісі

«Мәдениеттану және әлеуметтік  педагогика»

_________ И.Б.Сихимбаев.

п.ғ.д., профессор

«26»  қазан   2005ж.

 

 

 

 

 

Диплом жұмысын орындауға берілген

Т А П С Ы Р М А    №

 

 Студент      Байдуллаева Ақерке Нұлыбекқызы ПО-02-6К

Тақырыбы: Қиын балалармен әлеуметтік жұмысты жаңарту мәселесі.

Университеттің № 8-418 8 ақпан 2006 жылғы бұйрығымен бекітілген.

Аяқталған жұмыстың тапсыру мерзімі наурыз 2006

 

Жеке тапсырма  Жеке тапсырманы орындау материалдарды жинақтау, әдебиеттерді жүйелеу, социологиялық зерттеу жүргізу, анкеталау, интервью

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом жұмысының мазмұны

 

Бөлімдері

Орындалу мерзімі

Кеңесші

1

2

3

4

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Тапсырманың берілу мерзімі 26 қазан  2006ж.

Диплом жұмысының жетекшісі  __________ аға оқытушы Жиенбекова А.А.

Тапсырманы орындауға қабылдаған студент________  Байдуллаева Ақерке

 

 

 

 

 

 

№ ______мемлекеттік аттестаттау комиссиясының

 Төрағасына

 

Педагогикалық мәдениет  және өнер    факультеті

 

М.Әуезов атындағы ОҚМУ

(ЖОО-ның аталуы)

Дипломдық жобаны (жұмысты)  қорғауға

 

 

Қиын балалармен әлеуметтік жұмысты жаңарту мәселесі

(жобаның тақырыбы)

 

Студент Байдуллаева А.Н. жіберілді.

(аты-жөні)

 

Сынақ-емтихан тізбесінен көшірме үлгерімі жөніндегі анықтама, дипломдық жоба (жұмыс)  жетекшісінің пікірі, дипломдық жоба (жұмыс) туралы кафедара қорытындысы, пікір және студенттің қоғамдық жұмысының картасы ұсынылады.

 

 

Факультет деканы: Жақыпбеков С.Ж.

 

Үлгерімі  жөніндегі анықтама

 

Студент: Байдуллаева А.Н.

                          (аты-жөні)

 

2002-2006ж.ж. арасындағы М.Әуезов атындағы ОҚМУ

(ЖОО-ның аталуы)

 

оқыған уақытта мамандықтың оқу жоспарын келесі жоспарын келесі бағдарламамен толығымен орындады:

өте жақсы _____%;               жақсы _____%;                      қанағаттанарлық _____%;

Орташа балы 4,95.

Факультет хатшысы____________

 

 

ДИПЛОМДЫҚ  ЖОБА (ЖҰМЫС)  ЖЕТЕКШІСІНІҢ  ПІКІРІ

 

Студент_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Жетекші: аға  оқытушы Жиенбекова А.А.

«______»_______________2006ж.

 

 

ДИПЛОМДЫҚ  ЖОБА (ЖҰМЫС) ТУРАЛЫ  КАФЕДРА  ҚОРЫТЫНДЫСЫ

 

Дипломдық жоба (жұмыс)  тексерілген және студент____________________

_________________________________________________________________

Мемлекеттік  аттестаттау  комиссиясына жобаны (жұмысты) қорғауға  жіберілді.

 

Кафедра меңгерушісі: п.ғ.д., профессор Сихимбаев И.Б.

«______»_______________2006ж.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.4.5-001-19

Дипломдық жоба (жұмыс) жетекшісінің пікірі

         Студент Байдуллаева Ақерке дипломдық жұмысын мына тақырыпта «Қиын баламен әлеуметтік жұмысты жаңарту мәселесі»        орындады.

        Қазақстан  Республикасының Президенті Н.Назарбаев  Қазақстан халқына жолдаған жолдауында  «Біз аға ұрпақты, ана мен баланы, жастарды қамқорлық пен ілтипатқа  бөлейтін әлеуметтік бағдарланған қоғам, ел халқының барлық  жолдары тұрмысының жоғары сапасы мен алдыңғы қатарлы әлеуметтік стандарттарын қамтамассыз ететін қоғам құрамыз» деп айтты.

Жасөспірімдер мәселесі  біздің болашағымыз жас өскелең ұрпақтың қолында осыған орай диплом жұмыс орындаушының таңдаған тақырыбының көкейкестілігі дау тудырмайды.

          Зерттеу  логикасына сәйкес дипломдық  жұмыстың құрылымы кіріспеден, үш  тараудан, қорытындыдан, қолданылған  әдебиеттер мен құжаттар тізімінен, қосымшалардан тұрады.

         Бірінші тарауда: Қиын баланың шығуы және осы қиын баланы зерттеген ғалым педагогтардың ой-пікірлері.

         Екінші  тарауда: Кәмелетке толмағандар  арасындағы құқық бұзушылықтардың  профилактикасы мен балалардың  қадағалауыныз және панасыз қалуының  алдын алу және агресивті тәртіптің себептері мен факторлары.

         Үшінші  тарауда; Әлеуметтік педагогтың  қиын жасөспірімдермен жұмыс  жасау ерекшелігі және қайта  тәрбиелеу жолдары.

 Мәселелері қаралған, ұсынылған.

       Дипломдық жұмысының  материалдары рет ретімен баяндалып, бір тараудан екінші тарауға  ауысуы қисынды түрде құрастырылған, өзіне сәйкес тұжырым жасалынған. Дипломдық жұмыс орындауда қолға түсе бермейтін ішкі істер бөлімі архивтерінен материалдар статистикалар көрсетілген бұл жерден біз студент Байдуллаева Ақеркенің Кентау қаласы  қиын жасөспірімдерді қайта тәрбиелеу арнайы мектеп интернатымен тікелей жұмыс жасай отырып нақты материалдарды түгелдей көре аламыз.             Қорытынды мен тұжырымға айрықша ескерту жоқ .

Жұмыс талапқа сай, безендірілуі және қосымша жасалған материалдары мен бағдарламасы  көкейге қонымды.

        Дипломдық  жұмысы қорғауға жіберіледі және  өте жоғары бағалауға лайық  деп есептеймін.

 

 Жетекші:

                                                                                                             Аға оқытушы                                                                                               А.А. Жиенбекова 

                                                                                                                     «20» мамыр 2006ж  

            

Дипломдық жоба (жұмыс) туралы кафедра қорытындысы

Дипломдық жоба (жұмыс) тексерілген және студент Байдуллаева Ақерке Нұрлыбекқызы

Мемлекеттік аттестаттау комиссиясына жобаны (жұмысты) қорғауға жіберілді.

 

 

 

Кафедра меңгерушісі:                                                                       Сихымбаев И.Б

Информация о работе Әлеуметтік педагогтың қиын жасөспірімдермен жұмыс жасауы және оларды қайта тәрбиелеу жолдары