Аналiз ролi упаковки i ii розробка на пiдприэмствi "Контi"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Июля 2013 в 23:12, курсовая работа

Описание работы

Під упаковкою прийнято розуміти спосіб або комплекс способів для забезпечення захисту продукції і навколишнього середовища від пошкоджень, а також для полегшення процесу транспортування продукції. Упаковка може грати незначну роль для одних груп виробів (наприклад, недорогі металеві вироби типу скріпок, кнопок і т.п.), а може придбавати і дуже велике значення (наприклад, алюмінієва фольга і аерозольні балони для косметики, медицина і т.п.). В певних випадках упаковка дозволяє збільшити можливості використовування продукції по прямому призначенню і розширити її споживацькі функції.

Содержание работы

ВСТУП 5
1. ЗНАЧЕННЯ УПАКОВКИ ДЛЯ ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 4
1.1. Класифікація та функції упаковки 4
1.2. Вимоги до дизайну упаковки 11
1.3 Етапи розробки упаковки 13
2. РОЗРОБКА УПАКОВКИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА "КОНТІ" 26
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства "Конті" 26
2.2 Аналіз товарного асортименту "Конті" 35
2.3. Вимоги до упаковки 37
3. УПАКОВКА НА "КОНТІ" ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПРОДУКЦІЇ 41
3.1 Оновлення упаковки на "Конті" 41
3.2 Шляхи підвищення ефективності упаковки для продукції підприємства "Конті" 44
ВИСНОВКИ 47
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 48

Файлы: 1 файл

курсач.doc

— 269.00 Кб (Скачать файл)

Для візуального позиціонування упаковки важливий, в першу чергу, ретельний відбір всіх деталей зображення і їх взаємопов'язаність. Основним критерієм  при цьому є ті прерогативи, які  встановлюють споживачі. Зрозуміло, що суспільство і суспільна свідомість не є постійною величиною і абсолютних рецептів не може бути. У кожному випадку дизайнер повинен сам ретельно вивіряти свою роботу і співвідносити з потенційним споживачем продукції. Проте, якщо проаналізувати з погляду візуального позиціонування деякі нині існуючі на ринку упаковки, взявши за основу ціни на продукцію, можна сміливо припустити, що вартість продуктів прямо корелюватиме з доходами цільової групи. В умовах ринкової економіки дизайн упаковки є вагомою підтримкою торговельної марки товару. Торговельна марка — це той образ, який повинен асоціюватися у споживачів з якістю певного товару, підкреслювати його особливості та переваги. Намагання виробників товарів виділитися та завоювати авторитет у споживачів призводить до бренд-білдінгу — створення та просування нових торговельних марок товарів. Дуже важливу роль у цьому відіграє продуманий дизайн упаковки.

Незвичайні матеріали, з яких виготовлена упаковка, нестандартна форма, а також використання додаткових поліграфічних прийомів, таких як, вибірковий лак, фольга, тиснення й інші — значно здорожують зовнішній вигляд упаковок. При цьому варто звернути увагу, що поєднання цих знаків може міняти первинне значення кожного по окремості. Наприклад, монохромність зображення працює на дорожчання тільки у сполученні з дорогими матеріалами.

Форма упаковки відіграє не менш важливу роль при покупці  товару. Форма є важливим невербальним засобом комунікації з користувачем, впливаючи на його підсвідомість. Інноваційні  рішення, пов'язані з формою упаковки можуть миттєво виділити упаковку з ряду конкурентів. При створенні споживчої тари форма стає невід'ємним атрибутом торговельної марки, одним з елементів ідентифікації бренду. Б процесі створення форми упаковки враховується безліч нюансів, що виходять за рамки дизайнерської роботи: приділяється особлива увага ергономічності — зручності у використанні та виготовленні. Сьогодні скляні та пластикові пляшки нестандартної форми і складні рельєфні деталі все більше і більше стають популярними, а деякі рішення навіть дуже вишукані.

Різноманітність форм доповнюється різноманітністю текстур та фактур. Все частіше картонна упаковка для  засобів особистої гігієни, парфумерії, CD. DVD І харчових продуктів виготовляється з матеріалів, що Імітують поверхню металу, фактуру шкіри та замші, каменю, тканини, текстуру деревини тощо. Фактурна упаковка підкреслює загальну тенденцію, яку торговельна марка намагається донести до споживачів. Тиснення, на додаток до візуального ефекту, підкреслює якості упаковки.

Розглянемо вплив кольору на цільову аудиторію. Існує безліч теорій колірного сприйняття. Психологи говорять, що сприйняття кольору залежить в першу чергу від психологічного стану людини. Цю закономірність відкрив психолог Макс Люшер у середині минулого століття. Тест Люшера з дуже великою достовірністю показує, як людина, залехсно від свого емоційного стану, позитивніше сприймає одні кольори, байдужа до інших і зовсім не сприймає треті. На підставі цих даних можлива інтерпретація психологічного стану тестованого. Що ж до насиченості колірної гамми, то частіше за все деяка монохромність зображення або зближена колірна гамма повідомляє про елітарність продукту і, як наслідок, його високу ціну. Яскраві і багатобарвні упаковки більш відповідають стандартній (типовій, багатотиражній) упаковці. Зрозуміло, що й дорогий продукт може бути представлено у багатобарвній упаковці, але при цьому для того, щоб здаватися елітарною, колірна гамма повинна бути дуже гармонійною.

Колір безперечно могутній інструмент невербальної дії. Але він  не здатний діяти ефективно при недоліках Інших, не менш важливих елементів дизайну — форми та композиції. З основних складових дизайну упаковки разом з формою та кольором слід назвати композицію. Покупець дійсно не звертає уваги на композицію упаковки як таку, а сприймає в цілому і колір, і форму, І композиційну побудову. Усі складові дизайну упаковки мають бути злагоджено взаємопов'язані, за їх допомогою можна донести до споживача не тільки певну інформацію про товар та виробника, а й образно-асоціативні  повідомлення. Так, упаковка товарів з симетричною композиційною побудовою створює асоціацію з дотриманням традицій, прихильності до порядку, постійності, відповідальності, солідності, надійності та офіційності; в той же час неформальний підхід, творчий пошук та намагання виробника до перетворень і новизни, енергійність, витонченість та елітарність більш характерні для упаковок з асиметричною побудовою композиції.

Мінімалізм відображає прагнення до свободи, властиве заможним категоріям населення, дрібність та перенасиченість графічними засобами, як правило, асоціюється з більш дешевими продуктами.

Важливу роль при візуальному  позиціонуванні грає вибір шрифтів, тому що шрифт є носієм не тільки інформації вербального характеру, але й емоційним «подразником». Магічне значення шрифту відоме із старовини, це особливе мистецтво, яке удосконалювалося на протязі декількох тисячоліть. Рубані шрифти, як правило, дають відчуття сучасності. Відповідно, шрифти із зарубками сприймаються як більш старовинні і можуть додати деяку аристократичність продукту. Нерідко при створенні упаковки для товарів високої цінової категорії використовуються ексклюзивні шрифти. Гарнітура таких шрифтів не розробляється повністю, а стає частиною графіки, проте це підійде не до всіх товарів, а лише до товарів високої цінової категорії.

 

3.2 Шляхи підвищення  ефективності упаковки для продукції  підприємства "Конті"

 

При створенні оптимальної  упаковки необхідно брати до уваги, що будь-яка упаковка може зіграти  істотну роль в реалізації продукції, якщо її розробити з урахуванням вищеперелічених функцій. Для наочного узагальненого уявлення про найважливіші вимоги до упаковки може бути використана наступна схема (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Схема найважливіших вимог до упаковки

Якщо аналізувати цю схему стосовно конкретних видів  продукції, то обов'язково з'являться нові питання, що відносяться до функціональності і конструктивного оформлення упаковки. Остаточне рішення про ту або іншу упаковку неможливе без урахування нормативних розпоряджень державних органів, особливостей реально існуючого на підприємстві пакувального процесу і ін. Наприклад, упаковка мідної кабельної продукції повинна відповідати декільком вимогам міжнародних стандартів (формою, масі і т.п.), оберігати від можливої кліматичної дії, забезпечити мінімальну деформацію при намотуванні у виготівника і розмотуванні у споживача і т.д.

В цілому ж з метою  конкретизації вимог на розробку оригінал-макета по оформленню упаковки і її маркіровки на основі обліку художнього, інформаційного і екологічного параметрів необхідно розробляти технічне завдання для виконавця, яке повинне містити:

точне найменування продукту відповідно до діючої нормативно-технічної  документації (перелік початкової нормативно-технічної документації в допомогу розробнику оригінал-макета);

розміри упаковки, її місткість, бажані габаритні розміри як з  урахуванням заповнюваної упаковки, так і з урахуванням місткості  транспортної одиниці, з прив'язкою  до можливостей типового фасувально-пакувального устаткування;

форму і розміри етикеток і кольереток, у тому числі фігурних, з урахуванням можливостей этикетировочних автоматів.

До технічного завдання на розробку упаковки повинні бути прикладені:

перелік всіх необхідних маркувальних написів і текстів, що наносяться на упаковку відповідно до діючої нормативно-технічної документації на конкретний вид виробу;

зразок товарного знака  підприємства;

зразок упаковуваного  виробу;

зразок фірмового оформлення (за наявності у підприємства фірмового стилю оформлення своєї продукції).

При розробці оригіналу  художнього оздоблення упаковки виконавець–розробник повинен врахувати наступні основні  вимоги: відповідність характеру  художнього оздоблення і його образного (образотворчого, композиційного, колірного і ін.) рішення упаковуваному продукту; рекламна дія упаковки на споживача і наявність на ній інформації, що розкриває споживацькі властивості і відмітні особливості виробів; досягнення високого художнього рівня оформлення, відповідність вимогам графічного дизайну і технології поліграфічного відтворення.

ВИСНОВКИ

 

В Україні ми можемо побачити зразки дизайну споживчої упаковки, спрямовані на Інтернаціональну та національну  течію. І як підкреслює І. Юрченко: «В умовах політичного, економічного та духовного відродження України як незалежної держави актуальним завданням виступає її вихід на світовий ринок з пропозицією високоякісного товару, що зобов'язує країну, окрім того, мати й оригінальне обличчя своєї дизайн-продукції». Дійсно, сьогодні в Україні недостатньо матеріально-технологічних можливостей для створення високоякісних зразків упаковки (наприклад, скляних пляшок). «При поєднанні традицій формоутворення народних умільців із сучасним рівнем технологічних процесів (або їх моделей), світовими пропозиціями найсучасніших матеріалів, дозволить підняти процес формоутворення на якісно новий рівень.

Таким чином, сучасний вітчизняний  пакувальний ринок розвивається дуже стрімко, проте з деяким відставанням від світових тенденцій. Відкриття кордонів, поїздки на виставки до інших країн значно прискорюють зростання ринку: збільшуються обсяги різних його сегментів та з'являються нові ніші. Лише з переходом до ринкових відносин у нашій країні почав активно розвиватися попит на упаковку незвичайного дизайну. Якщо ще десять років тому попит на таку упаковку задовольнявся в основному за рахунок Імпорту, то зараз виробництво упаковки активно зростає й у нашій країні. Високі технології знаходять своє застосування практично п будь-якій складовій упаковки для сучасних товарів. При цьому саме на основі нових розробок створюються актуальніші моделі упаковки, які, по суті, повторюють стиль півторастолітньої і більшої давності. Але якщо сто років тому це робилося уручну, то зараз для досягнення цієї мети застосовуються устаткування І технології, що постійно удосконалюються.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 1. Амблер Т. Практический маркетинг. - Спб.: Питер, 1999.
 2. Армстронг Гари, Котлер Филип. Ведение в маркетинг, 5-е издание.: Пер. с англ.: Уч.пос. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 640с.: ил.-Парал.тит.англ.
 3. Бреслав Г.Э. Цветопсихология й цветолечение. - М.: Б.С.ДО, 2000.
 4. Ефимов А.В. Колористика. - М.: Стройиздат, 2010.
 5. Критсотакис Я.Г. Торговые ярмарки и выставки. - М.: Ось-89, 1997.
 6. Леви М., Бейтс Б. Основы розничной торговли. - Спб.: Питер, 2000.
 7. Маркетинг/Упоряд., вступ.ст.А.І.Кредитова. – К.: Україна, 1994. – 399с. – Рос.мовою
 8. Мокшанцев Р.И. Психология рекламы. - М.: Инфра-М, 2011.
 9. Райс Э., Траут Дж. Маркетинговые войны. - Спб.: Питер, 2010.
 10. Ревякин П.П. Техника акварельной живописи. - М.: Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре, 2005.
 11. Смехов А.А. Введение в логистику. - М.: Транспорт, 2004. - С. 4.
 12. Хайн Т. Всё про упаковку. - М.: Арт-Родник, 2007.
 13. Шершнев Е.С. и др. Тара и упаковка в современной экономике. - М., 2006.
 14. Энджел Д., Блэкуэлл Р., Миниард П. Поведение потребителей». - Спб.: Питер, 2010.

Информация о работе Аналiз ролi упаковки i ii розробка на пiдприэмствi "Контi"