Аналiз ролi упаковки i ii розробка на пiдприэмствi "Контi"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Июля 2013 в 23:12, курсовая работа

Описание работы

Під упаковкою прийнято розуміти спосіб або комплекс способів для забезпечення захисту продукції і навколишнього середовища від пошкоджень, а також для полегшення процесу транспортування продукції. Упаковка може грати незначну роль для одних груп виробів (наприклад, недорогі металеві вироби типу скріпок, кнопок і т.п.), а може придбавати і дуже велике значення (наприклад, алюмінієва фольга і аерозольні балони для косметики, медицина і т.п.). В певних випадках упаковка дозволяє збільшити можливості використовування продукції по прямому призначенню і розширити її споживацькі функції.

Содержание работы

ВСТУП 5
1. ЗНАЧЕННЯ УПАКОВКИ ДЛЯ ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 4
1.1. Класифікація та функції упаковки 4
1.2. Вимоги до дизайну упаковки 11
1.3 Етапи розробки упаковки 13
2. РОЗРОБКА УПАКОВКИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА "КОНТІ" 26
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства "Конті" 26
2.2 Аналіз товарного асортименту "Конті" 35
2.3. Вимоги до упаковки 37
3. УПАКОВКА НА "КОНТІ" ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПРОДУКЦІЇ 41
3.1 Оновлення упаковки на "Конті" 41
3.2 Шляхи підвищення ефективності упаковки для продукції підприємства "Конті" 44
ВИСНОВКИ 47
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 48

Файлы: 1 файл

курсач.doc

— 269.00 Кб (Скачать файл)

- печиво - 23% 

- карамель - 10%

- драже - 19 % 

- цукерки - 7 %;

Компанiя активно змiцнює позицiї на ринку Росiї. Власне виробництво  й активний розвиток мережi дистриб'юторiв  дозволили групi "КОНТИ" протягом року у два рази збiльшити частку присутностi копаннi "КОНТИ" на росiйському  ринку (з 1% до 2,1%).

Інформація щодо істотних проблем, які впливають на діяльність емітента

Особливостями стану  галузi, в якiй працює пiдприємство, є те, що на дiяльнiсть пiдприємства можуть впливати ризики змiн в законодавствi, податковiй полiтицi, ризик загального погiршення економiчної ситуацiї в країнi, а зокрема, зменшення доходiв населення, а також рiзке збiльшення вартостi позикових коштiв.

Інформація про факти  виплати штрафів і компенсацій  за порушення чинного законодавства

У звiтному перiодi товариством було сплачено штрафiв за порушення дiючого податкового законодавства 133,4 тис. грн.

Опис обранної політики щодо фінансування діяльності емітента

З 2001 по 2006 рiк компанiя  реалiзувала й реалiзує кiлька великих iнвестицiйних проектiв.

Першим був проект "Комплексна модернiзацiя виробництва кондитерських виробiв", загальна вартiсть якого склала майже $ 6 мiльйонiв. 

У рамках цього проекту  на Донецькiй кондитерськiй фабрицi повнiстю модернiзоване виробництво  печива-сендвич, на що витрачено $ 425 тис. Компанiя встановила встаткування провiдних фiрм Iталiї й Нiмеччини. Налагоджено випуск глазурованого печива-сендвич "Супер-Контик", що є безперечним лiдером продажiв в Українi у своїй категорiї. 

В 2002 роцi на Донецькiй  кондитерськiй фабрицi запущена нова шоколадно-вафельна лiнiя. Для її монтажу використовувалося встаткування нiмецьких i голландських фiрм вартiстю $ 5 мiльйонiв.

У рамках iнвестицiйного  проекту "Створення й експлуатацiя  потужностей по виробництву нових  видiв кондитерських виробiв" була уведена в експлуатацiю лiнiя по виробництву цукерок з комбiнованими начинками. Особлива технологiя виробництва дозволяє сполучити рiзнi види начинок: желейну, тоффи, кремову й горiхову. До реалiзацiї цього проекту були притягнутi кращих у свiтi виробники встаткування для харчової промисловостi з Iталiї й Нiмеччини. 

В 2005 роцi на фабрицi було встановлено ще двi новi лiнiї. На однiй  з лiнiй налагоджене виробництво  десертiв "Бонжур" - абсолютно нової  категорiї кондитерських виробiв, а завдяки запуску другої лiнiї  компанiя змогла збiльшити випуск шоколадних цукерок з комбiнованими начинками. Для установки цих лiнiй на Донецькiй фабрицi був зведений новий виробничий комплекс. Загальна вартiсть проекту по запуску цих виробничих лiнiй склала 41 млн. дiл (без ПДВ).

Чималi суми iнвестованi й у Курську кондитерську фабрику. В 2004 роцi було вкладено бiльше $715 тис., з яких бiля $460тис. використано на придбання нового обладнання. В 2005 роцi в розвиток фабрики вже iнвестовано бiльше $1,3 млн.

 

2.2 Аналіз товарного  асортименту "Конті"

 

Товарний асортимент — група товарів, тісно зв'язаних між собою схожістю функціонування.

Асортиментна політика підприємства є важливим параметром впливу на збут. Кожен товарний асортимент вимагає особливої стратегії. У  більшості підприємств роботу з кожною асортиментною групою товарів доручають окремій особі. Він приймає ряд рішень щодо широти товарного асортименту і товарів, його що уособлюють.

Асортимент продукцiї  групи "КОНТI" дуже широкий - цукерки, печиво, шоколадно-вафельнi торти, батончики, вафлi, печиво-сендвич, карамель, драже, мармелад, крекер, цукерки та шоколад - близько 300 найменувань продукцiї.

Якщо підприємство випускає кілька асортиментних груп товарів, то мова йде про товарну номенклатуру.

Товарна номенклатура —  сукупність всіх асортиментних груп і товарних одиниць, пропонованих покупцям продавцем.

Так фірма "КОНТI"  випускає три номенклатурних групи товарів:

- борошняні кондитерські  вироби ,

- шоколадні і цукристі  вироби, що містять какао , 

- цукристі, включаючи  білий шоколад .

Якщо підприємство бажає поставити на ринок вичерпний асортимент, домагаючись значної частки товару даної групи на ринку, то товарний асортимент буде широкий. Але якщо підприємство зацікавлене у високій прибутковості свого бізнесу, воно буде мати звужений асортимент дохідних товарів.

З часом відбувається відновлення і насичення товарного  асортименту новими товарами, що дає  можливість підприємству:

-дістати додатковий  прибуток, задовольняючи виниклу  потребу;

-спробувати задовольнити  дилерів, що скаржаться на проблеми існуючого асортименту;

-забезпечити більш  високий рівень використання  існуючих виробничих потужностей;

-стати ведучою фірмою  з вичерпним асортиментом на  даному товарному ринку;

-не допустити появи  нових конкурентів на товарному  ринку.

Кількість асортиментних груп, що випускаються підприємством, свідчить про широту товарної номенклатури. Чим їх більше, тим більш широкий асортиметн продукції, що випускається. Так як компанія «КОНТІ» випускає приблизно 300 найменованiй продукцiї, то можна вважати що її широта асортименту є середньою, оскільки «КОНТІ» має намір в подальшому розширбвати асортимент випускаїмої продукції.

У той же час фірма  може запропонувати кілька варіантів  кожного з наявного найменування товару, що свідчить про глибину  товарного асортименту. Так виробництво товарів «КОНТІ» має приблизно середню глибину товарного асортименту, а це свідчить про те що ці товари не в повному обсязі задовільняють потреби споживачів і дають можливість іншим товаровиробникам зайняти цю нішу виробництва .

2.3. Вимоги до упаковки

 

Багато правил маркетингу часто перегукуються із законами життя. Усім, наприклад, відомо, що "по одежинці зустрічають, а по розуму проводжають". У нашому випадку ця народна мудрість буде звучати приблизно так: "По упаковці товар зустрічають, по якості товар проводжають". Це правило особливо гарно працює на ринку масових товарів, що продаються в роздробі. Численні маркетингові дослідження показують, що кожен третій споживач ухвалює рішення щодо покупки товару частого споживання безпосередньо в місцях продажів. Товар, що лежить на полці, має всього кілька секунд, щоб зробити сприятливе враження. І переоцінити роль упаковки в цьому процесі просто неможливо. Не даремно багато лідерів світових ринків приділяють стільки уваги створенню специфічної, "фірмової" упаковки. Чого коштує тільки пляшка, розроблена Coca-cola, яка стала невід’ємною частиною іміджу продукту. 

Начальник відділу дизайну  компанії Coca-Cola Стерлінг Стюард стверджує  наступне: "Деякі з наших виробів  є складними скульптурними поверхнями. Раніше скляні пляшки були досить округлими, із простими поверхнями. Сьогодні ми схиляємося до більш складних поверхонь. Опуклі й увігнуті поверхні, тиснені написи й графіка присутні тепер у більшості пластикових і скляних пляшок" . Ту ж стратегію сповідають і більшість пивоварних і молочних компаній Європи й Америки - вони також розробляють свої, характерні форми пляшок, пакетів і контейнерів. Можна говорити про збільшення ролі упаковки у товарній політиці підприємства, як про критерій розвиненості ринку. Тобто, для успіху у споживача просто якості товару вже не досить. Необхідне просування продукту, і одним з найбільш ефективних способів цього є створення фірмової упаковки. 

Упаковка – частина  планування продукції, в ході якого  підприємство вивчає, розробляє і виготовляє свою упаковку, що включає саму тару, в якій міститься продукція, етикетку і вкладиш, якщо вони передбачені .

При всьому своєму різноманітті сучасна упаковка класифікується зазвичай на чотири основні групи, обумовлені як своїм призначенням, так і характером товару:

Споживча упаковка - до цієї групи відноситься упаковка товарів, виготовлених для рядового споживача, тобто для індивідуального  використання упакованих товарів. Всередині  цієї групи деякі автори виділяють  ще кілька підгруп, ґрунтуючись вже на категоріях товарів: харчова упаковка, упаковка для напоїв, для хлібобулочних виробів, для гігієнічних товарів і косметики, для ліків і фармацевтичних товарів, апаратури й т.п.

Транспортна тара - упаковка більших товарів або великої  кількості товарів, що направляють, в основному, від одного заводу до іншого. Кінцевий споживач із транспортною тарою зазвичай не знайомий, тому що він її не бачить.

Суспільна упаковка - упаковка для продуктів, що використовуються у лікарнях, школах, державних установах, в'язницях. Вона зазвичай асоціюється з харчовим обслуговуванням великих відособлених груп населення або із забезпеченням суспільства медичними запасами.

Військова упаковка - упаковування продуктів для збройних сил або  для державних структур. Специфічні вимоги до цього типу упаковки визначаються звичайно не стільки умовами споживання, скільки необхідністю дотримання особливих правил транспортування й зберігання продукту.

Охарактеризувати вимоги до упаковки можна через її функції: локалізація продукту, захисна функція, забезпечення зручності використання продукту й комунікаційна функція. 

Локалізація продукту. Фактично будь-яке впакування означає, насамперед, обмеження в деякому обсязі певної кількості продукції. Головна мета такого обмеження - уможливити проходження продукту через систему розподілу. Виробництво, вантажно-розвантажувальні роботи, складування й транспортна мережа як розвинених, так і країн, що розвиваються, однаковою мірою мають потребу в такій функції упаковки для того, щоб переміщувати промислові й сільськогосподарські вироби з одного місця на інше. У підсумку продукт знаходить можливість бути ефективно доставленим до місця торгівельної угоди, що дозволяє покупцям купувати його там, де це їм найбільш зручно. При цьому для багатьох товарів стає зовсім необхідним використання спеціальної упаковки, що забезпечує цю можливість. 

Захисна функція. Це призначення  упаковки має двояку сутність - з  одного боку, вона повинна забезпечити  охорону продукту від шкідливого впливу навколишнього середовища, а з іншого боку - охорону людей і навколишнього середовища від агресивних і небезпечних продуктів за допомогою їхнього особливого впакування.

Захист продукту від  навколишнього середовища є найбільш загальною функцією упаковки.Продукт  не повинен мати фізичних ушкоджень або навіть виглядати ушкодженим. Вицвіла тканина, коричневий або вологий цукор, просто можуть не знайти споживача, хоча по своїх основних якостях вони усе ще можуть бути цілком придатні. Іншими словами, упаковка знаходиться фактично між продуктом і навколишнім середовищем. При цьому завдання її - захищати товар від усього, що може частково або повністю його зіпсувати.

Не менш актуальним і  відповідальним завданням суспільства  стає нині також і захист навколишнього  середовища від впливу на неї продуктів виробничої діяльності людини. І в цьому випадку упаковка покликана зіграти свою захисну роль. Насамперед, вона зобов'язана захистити людей і прилеглі об'єкти - полиці, вантажно-розвантажувальне устаткування, сховища, місто - від забруднення або шкідливого впливу товару. 

Необхідність того, щоб  упаковка захищала навколишнє середовище від її вмісту. Проте, незважаючи на всю очевидність цього положення, йому не завжди приділяється належна  увага при створенні й удосконаленні  упаковки.

Забезпечення зручності використання продукту. Ця роль упаковки особливо багатогранна й покликана задовольняти запити споживача, тобто упаковка повинна максимально й найбільш конкретно робити корисні послуги людині, що використовує даний товар. 

Необхідно, наприклад, щоб  вона відкривалась, дозволяючи вільно діставати й використовувати продукт, а також (у необхідних випадках) і закривалася для того, щоб частина продукту могла бути збережена для повторного використання. 

Комунікаційна функція. Нарешті, упаковка повинна нести  всю необхідну інформацію. У першу чергу вона забезпечує ідентифікацію продукту, інформує покупця про особливості товару і є останньою сполучною ланкою зі споживачем у торговельному залі, спонукаючи його придбати даний товар, чому передують реклама й просування продукту іншими способами. Вона завжди повинна бути прямо пов'язана з формою, змістом, будовою, а також з надрукованим текстом і художнім оформленням товару. Концепція якості продукту, його чистоти, цілісності, відчуття марнотратності або ощадливості, мужності або жіночності завжди можуть бути представлені покупцеві за допомогою успішно сконструйованої упаковки. Упаковка безумовно є обличчям продукту. Вона допомагає (або, навпаки, заважає) неуважному погляду споживача вихопити потрібний товар серед різноманіття прилавка. Розумна упаковка виділяє продукт із числа йому подібних й, за інших рівних умов, забезпечує продукту перевагу споживача. 99,9% товарів впроваджуються на ринок з метою за можливий менший час одержати можливий більший прибуток. Але для того, щоб вдало продати товар зовсім не обов'язково вкладати шалені гроші в розробку й виробництво упаковки - питання в тому, для якого продукту задумується все подання й на кого даний продукт розрахований. 

3. УПАКОВКА НА "КОНТІ" ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПРОДУКЦІЇ

3.1 Оновлення  упаковки на "Конті"

 

Дизайнери повинні грамотно використовувати певні засоби у  дизайні споживчої упаковки: влучний  вибір матеріалу та додаткових поліграфічних  прийомів (лак, вирубка, тиснення і т. ін.), конструкції та форми, кольору, образного і графічного рішення, модних аксесуарів тощо. Серед цікавих дизайнерських прийомів сьогодні можна виділити те, що зараз дизайнери упаковки почали частіше звертатися до історії та традицій, що цілком себе виправдовує. Також на практиці часто використовується правило «своєчасного дизайну»: зміни у дизайні упаковки, приурочені до певної дати або сезону. Сьогодні окрім самого продукту в упаковці для нього ножна знайти ще й додаткові аксесуари: рекламні буклети, календарі, книжки рецептів, іграшки тощо.

Информация о работе Аналiз ролi упаковки i ii розробка на пiдприэмствi "Контi"