Реклама в системі маркетингових комунікацій

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Апреля 2014 в 12:54, курсовая работа

Описание работы

Мета: зрозуміти поняття реклами, значення її та функції, характеристики реклами, її елементи, розібрати на прикладі основні напрямки реклами в системі маркетингових комунікацій, оцінити сучасний стан розвитку реклами в системі комунікацій, зробити висновки.

Содержание работы

РЕФЕРАТ…………………………………………………………………………….…4
ВСТУП……………………………………………………………………………….....6
СУТНІСТЬ І ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКЛАМИ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ…………………………………………8
Характеристика реклами в Україні…………………………………………8
Реклама як елемент системи маркетингових комунікацій…………...….12
Функції, цілі та засоби передачі реклами………………………………...15
АНАЛІЗ РЕКЛАМИ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ НА ПРИКЛАДІ MCDONALD'S……………….…………………………………………….…...22
Характеристика McDonald's…………………………………………...…..22
Основні напрямки реклами в системі маркетингових комунікацій на прикладі McDonald's……………………………………………………….24
СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ РЕКЛАМИ В СИСТЕМІ КОМУНІКАЦІЙ………………………………………………………………..34
Стан розвитку реклами в системі комунікацій………….…………….….34
ВИСНОВКИ.……………….……………………………………………...…….…….38
ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ………………………………..…………………….……………41

Файлы: 1 файл

курсовая работа маркетинг.docx

— 630.03 Кб (Скачать файл)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

Кафедра маркетингу

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Маркетинг»

на тему:

«Реклама в системі маркетингових комунікацій»

 

 

 

 

 

Виконав:

студент  3 курсу,

групи ФЕУз-411               Ткаченко Сергій Володимирович

 

 

 

Перевірила:      Кочнова Ірина Валентинівна

ст. вик. к. е. н.

 

 

Результати перевірки:

               курсова робота         ________

         захист                          ________

                            оцінка                        ________

 

           2013

ЗМІСТ

ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ……………….…………………………… ....2

ЗМІСТ…………………………………………………………………………………...3

РЕФЕРАТ…………………………………………………………………………….…4

ВСТУП……………………………………………………………………………….....6

 1. СУТНІСТЬ І ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКЛАМИ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ…………………………………………8
  1. Характеристика реклами в Україні…………………………………………8
  2. Реклама як елемент системи маркетингових комунікацій…………...….12
  3. Функції, цілі та засоби передачі реклами………………………………...15
 2. АНАЛІЗ РЕКЛАМИ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ НА ПРИКЛАДІ MCDONALD'S……………….…………………………………………….…...22
  1. Характеристика McDonald's…………………………………………...…..22
  2. Основні напрямки реклами в системі маркетингових комунікацій на прикладі McDonald's……………………………………………………….24
 3. СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ РЕКЛАМИ В СИСТЕМІ КОМУНІКАЦІЙ………………………………………………………………..34
  1. Стан розвитку реклами в системі комунікацій………….…………….….34

ВИСНОВКИ.……………….……………………………………………...…….…….38

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ………………………………..…………………….……………41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ

Актуальність теми. Реклама, як суспільне явище, має давню історію. Вона тісно пов'язана з економічним життям суспільства взагалі, торгівлі і промисловості.

Генеалогічне дерево реклами сягає своїми коріннями до перших кроків організації людського суспільства. Почути сьогодні що-небудь хороше про на - це велика рідкість навіть для тих, хто в ній працює. Реклама відкрита для критики. Для на конструктивна оцінка - це стимул для розвитку, який дозволяє іти в ногу з сьогоднішніми потребами і настроями. Але якою б не була реклама, не можна забувати, що вона не існує сама по собі. Реклама всього лиш інструмент ринку. Вона виступає як засіб зв'язку між виробником і споживачем. Без реклами виробник не може здійснювати обмін "товар - гроші". Реклама дає потенційному покупцеві аргументи на користь товару. Для цього вона говорить про проблеми потенційного покупця, розглядаючи товар його очима. В умовах ринку і жорстокої конкуренції реклама не тільки повідомляє покупця про споживчі якості товару, але й намагається змінити поведінку людини, привернути її до рішення про покупку саме цього товару. Реклама - це своєрідне знаряддя конкуренції.

Мета: зрозуміти поняття реклами, значення її та функції, характеристики реклами, її елементи, розібрати на прикладі основні напрямки реклами в системі маркетингових комунікацій, оцінити сучасний стан розвитку реклами в системі комунікацій, зробити висновки.

Згідно визначеної мети були поставленні наступні завдання:

 • розглянути теоретичні основи дослідження сутності та характеристики реклами в системі маркетингових комунікацій;
 • зробити аналіз реклами в системі маркетингових комунікацій на прикладі;
 • визначити перспективи розвитку реклами в системі комунікацій.

Об’єкт дослідження – система комунікацій.

Предмет дослідження – Сутність і характеристика реклами в системі маркетингових комунікацій.

Методи дослідження – аналітичний, порівняльний, описовий, статистичний.

Ключеві слова: Маркетингові комунікації, Реклама, Інструментами маркетингових комунікацій, Персональні продажі, Комплекс стимулювання збуту, Характеристика рекламної діяльності.

Структура курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, 3 розділів, висновків, списку використаних джерел. Робота включає 11 рисунків, 25 використаних джерел. Обсяг курсової роботи 42с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Реклама, явище досить чуже для нашої економіки ще років десять тому, сьогодні впевнено відвойовує собі місце у соціально-економічному житті ще не зміцненої української держави.

Сьогодні ми вже звикли до того, що реклама періодично з'являється на екранах наших телевізорів, мерехтить на сторінках преси, прикрашає міські пейзажі.

Реклама має давню та цікаву історію. До питань теорії та практики реклами зверталися спеціалісти різних країн. Створена велика бібліотека наукових та популярних робіт по рекламі, особливо в США.

Проте реклама все ще залишається явищем загадковим та повним протиріч і є широким полем дослідницької діяльності для вчених різних наукових галузей.

Реклама не існує сама по собі. Вона всього лише інструмент ринку. В основі реклами - інформація і переконання. Вона робить це шляхом купівлі площ і часу в засобах масової інформації. Реклама в засобах масової інформації сприяє розвитку масового ринку товарів і послуг, отже вкладення підприємств в виробництво стають виправданими. Доходи ж від реклами починають забезпечувати життєдіяльність газет та журналів, які намагаються охопити як можна більші маси людей.

Реклама розвивається і міцніє тому що повідомляє великим масам людей відомості про нові і більш досконалі товари. Вона відіграє ключову роль в розвитку економіки і є її важливим елементом. Якщо виробника позбавити такого ефективного зв'язку із споживачами, яким є реклама, то він перестане вкладати гроші в удосконалення старих та створення нових товарів. Стане відсутнім прагнення до розвитку та зникне конкуренція. Тому в країнах з високим рівнем життя масовим виробництвом витрачаються величезні гроші на рекламу. Рівень життя і асигнування на рекламу тут взаємопов'язані.

Крім інформації про вироби та послуги реклама може передавати так само кваліфіковано суспільні, політичні чи благодійні ідеї.

Уряди багатьох країн для вирішення проблем, які пов'язані із труднощами просування через звичайні урядові канали звертаються до системи спілкування через рекламу.

Цінність реклами в тому, що вона притягує до себе багатьох талановитих людей - художників, письменників, режисерів, акторів, співаків тощо. Саме вони перетворюють рекламу в мистецтво. Реклама не формує стандартів і розсуває межі дозволеного. Водночас реклама намагається бути в гармонії зі своїми читачами та глядачами, тобто не суперечити їх поглядам, цінностям, думкам.

Про рекламу можна сказати, що це галузь, яка відгукається на запити та настрій суспільства, тобто гармоніює зі станом суспільства і його стандартами.

Реклама - явище надзвичайно різноманітне та багатогранне, її можна розглядати під різними кутами зору, через призму економічних, психологічних чи соціальних законів, і кожний раз це буде робота цікава і плідна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. СУТНІСТЬ І ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКЛАМИ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ.

 

  1. Характеристика реклами в Україні.

Основні принципи рекламної діяльності в Україні визначає Закон про рекламу. Цей закон регулює також правові відносини, які виникають у процесі створення, розповсюдження й отримання реклами.

  Реклама — інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.

 Рекламодавець — особа, яка є замовником реклами для  її виробництва та/або розповсюдження.

  Виробник реклами — особа, яка повністю або частково здійснює виробництво реклами.

 Розповсюджувач реклами  — особа, яка здійснює розповсюдження  реклами.

 Споживачі реклами  — невизначене коло осіб, на  яких спрямовується реклама.

 Вказані особи є  основними учасниками рекламної  діяльності.

 Оскільки існують певні  особливості в обліку та оподаткуванні  доходів з реклами як у її  виробників, так і у рекламодавців, в подальшому їх буде розглянуто  окремо.

 Виробниками реклами  виступають рекламні агентства, які

 можуть надавати такі  послуги:

 — підготовка рекламних  матеріалів та їх розміщення  в засобах розповсюдження реклами;

 — розробка, виготовлення, монтаж та технічне обслуговування  засобів зовнішньої реклами;

 — редакційна підготовка  та поліграфічне виконання друкованої  рекламної продукції;

 — розробка та здійснення  комплексних рекламних кампаній;

 — зв'язок із засобами  розповсюдження реклами, розміщення  в них замовлень на розповсюдження  реклами та ін.

  Для реклами існує багато обмежень і підприємства повинні зважати на них, оскільки їх порушення може призвести до значних фінансових наслідків.

 Не можна:

 — рекламувати заборонену  продукцію та продукцію, яка підлягає  обов'язковій сертифікації або  ліцензуванню;

 — рекламувати послуги, пов'язані з концертною, гастрольно-концертною, конкурсною, фестивальною діяльністю, без інформації про використання  чи невикористання фонограм виконавцями  музичних творів. Ця інформація  повинна займати в рекламних  засобах не менше 5 % загальної  площі (обсягу) всієї реклами;

 — використовувати  засоби і технології, які безпосередньо  діють на підсвідомість споживача;

 — порушувати авторські  права інших виробників реклами, вміщувати твердження, які є дискримінаційними  за ознаками походження споживачів, їх соціального і майнового  стану, расової та національної  належності, статі, освіти тощо, або  такі, що дискредитують продукцію  інших осіб;

 — подавати відомості  або закликати до дій, які можуть  спричинити порушення законодавства, завдати шкоди здоров'ю або  життю людей та навколишньому  природному середовищу, а також  спонукають до нехтування засобами  безпеки;

 — вміщувати зображення  фізичної особи або використовувати  її ім'я без її згоди;

 — розповсюджувати  рекламу, яка містить елементи  насильства, жорстокості, порнографії, цинізму;

 — використовувати  або імітувати зображення державних  символів України та інших  держав та ін.

 Додаткові вимоги:

 — забороняється реклама  лікарських засобів, які розповсюджуються  тільки за рецептом лікаря, та  допінгових речовин;

 — реклама лікарських  засобів повинна містити їх  повну назву, найменування виробника, повну інформацію про використання, загальні застереження;

 — забороняється вміщувати  у рекламі інформацію про те, що лікувальний ефект від приймання  лікарського засобу є абсолютно  гарантований, тощо;

 — у рекламі косметичних  засобів, харчових продуктів, вітамінних  та інших харчових добавок  заборонено вказувати, що ці товари  мають лікувальні властивості, якщо  їх наявність не доведена в  установленому порядку;

 — реклама тютюнових  виробів та алкогольних напоїв  і знаків для товарів і послуг  заборонена на телебаченні та  радіо (алкогольних напоїв — з 6 до 23 години); на продукції і виданнях, призначених для осіб, яким ще  не виповнилось 18 років; на перших  та останніх сторінках газет, обгортках журналів та інших  видань, на транспорті; дозволяється  спонсорування телепередач та  інших заходів з використанням  товарних знаків. Реклама таких  товарів повинна супроводжуватись  попередженням про шкоду куріння  та вживання алкогольних напоїв (воно повинно займати не менше 15 % площі реклами). Рекламодавці  повинні також спрямовувати на  виробництво соціальної рекламної  інформації про шкоду тютюнопаління  та вживання алкоголю не менше 5 % коштів, витрачених ними на  рекламу.

Информация о работе Реклама в системі маркетингових комунікацій