Якість споживчих товарів та послуг,та їх вплив на конкуретно-спроможність торгівельного підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Ноября 2013 в 12:14, курсовая работа

Описание работы

Одна з найважливіших задач розвитку підприємства і країни в цілому,
нерозривно пов`язана з ефективністю виробництва, забезпечення випуску
необхідної кількості сучасних виробів та покращення якості, досягнення
конкурентоспроможності продукції на ринку.
Загострення конкурентної боротьби (за збут своєї продукції, за місце
на ринку) поміж фірмами-виробниками та торговими організаціями змушує
шукати їх нові засоби впливу на рішення покупців. Одним з таких шляхів є
створення товарів покращенного рівня якості.

Содержание работы

ВСТУП………………………………………………………………………………..
1.Економічна характеристика підприємства………………………………………
2.Поняття якості споживчих товарів і торговельних послуг……………………...
3. Характеристика послуг, які надають торгові підприємства…………………..
4.Конкурентноспроможність торгівельного підприємства,та чинники на які вони впливають………………………………………………………………….
5. Методи оцінки конкурентоспроможності торгівельного підприємства…..
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРЕТУРИ………………

Файлы: 1 файл

kursova2.doc

— 926.00 Кб (Скачать файл)


                                 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

                   Львівський інститут економіки і туризму

 

 

 

Кафедра менеджменту

 та комерційної діяльності

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни

«Економіки торгівлі»

на тему: «Якість споживчих товарів та послуг,та їх вплив на конкуретно-спроможність торгівельного підприємства(за матеріалами магазину «Вопак-Трейд»)»

 

 

 

Виконала: студентка 

факультету ФМТКД

групи УТСМ – 10

Тарасенко І.Я.

Прийняв:

                                                                               Островська Г.В.

 

 

 

 

                                                  ЛЬВІВ – 2012

ЗМІСТ:

ВСТУП………………………………………………………………………………..

1.Економічна характеристика підприємства………………………………………

2.Поняття якості споживчих товарів і торговельних послуг……………………...

3. Характеристика послуг, які надають торгові підприємства…………………..

4.Конкурентноспроможність торгівельного підприємства,та чинники на які вони впливають………………………………………………………………….

5. Методи оцінки конкурентоспроможності торгівельного підприємства…..

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРЕТУРИ……………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

         Одна з найважливіших задач розвитку підприємства і країни  в  цілому,

нерозривно  пов`язана  з  ефективністю  виробництва,  забезпечення   випуску

необхідної  кількості  сучасних  виробів  та  покращення  якості,  досягнення

конкурентоспроможності  продукції на ринку.

       Загострення конкурентної боротьби (за збут своєї продукції, за  місце

на  ринку)  поміж  фірмами-виробниками  та  торговими  організаціями  змушує

шукати  їх нові засоби впливу на рішення покупців. Одним  з  таких  шляхів  є

створення товарів покращенного рівня якості.

        Передовий закордонний досвід  свідчить,  що  якість,  безперечно,  є

найбільш  вагомою  складовою  конкурентоспроможності,  але  разом   з   тим,

можливості  реалізації продукції, крім якості,  визначаються  значним  числом

параметрів  і умов, більшість з яких розповсюджується  не  тільки  на  товар,

але і на підприємство, фірму і навіть країну.

Метою роботи є дослідження  ролі та значення послуги у забезпеченні відповідного рівня конкурентоспроможності підприємства.

Об'єктом дослідження  виступає магазин ТзОВ «Вопак-Трейд».

Основним завданням  курсової роботи є:

– вивчення питання організації і комерційного забезпечення торгівлі послугами;

– дослідження систем управління послугами на роздрібному підприємстві;

– наведення основних напрямків вдосконалення роботи з надання послуг на роздрібному підприємстві.

 

 

 

 

 

1.Економічна характеристика підприємства

 

        Товариство з обмеженою відповідальністю «Вопак-Трейд», що знаходиться за адресою м. Cарни вул.Широка 1, створюється у відповідності до Конституції України, Цивільного і Господарського кодексів України, Закону України «Про господарські товариства» та інших чинних нормативно-правових актів України. Скорочена назва підприємства ТзОВ «Вопак-Трейд». Товариство є юридичною особою : має відокремлене майно, право від свого імені укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, виступати в суді, у господарському чи третейському суді в якості сторони, третьої особи тощо. Товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації.

          Підприємство перебуває на загальній системі оподаткування.

Аналіз показника з метою раціонального планування діяльності підприємства з обліком його стратегії і дотримання пропорцій з метою забезпечення max можливого позитивного результату. Аналіз виконується на основі даних на початок і на кінець періоду по випуску продукції, реалізації товарів, виконування робіт, надання послуг в тис.грн.

Таблиця 1. Аналіз динаміки та структури діяльності підприємства

Види діяльності

На початок

На кінець

Відхилення

Темп зміни %

Тис.грн

%

Тис.грн

%

Тис.грн

%

1

Виробництво продукції

2580,1

43

2791

44,3

210,9

1,3

108,1

2

Реалізація товарів

3412,9

56,9

3505,8

55,6

92,9

-1,3

102,7

Усього

5993

99,9

6296,8

99,9

303,8

-

105


 

Розрахунок к таб.№1 виконані на прикладі рядка «Випуск продукції»

 1. Абсолютне відхилення:
 • 2791-2580,1=210,9 тис.грн.
 • 3505,8-3412,9=92,9 тис.грн.
 • 6296,8-5993=303,8 тис.грн.

 

2)Темп зміни %:

 • 108,1%;

3)Питома вага:

 • на початок:
 • На кінець:
  • %
 • Відхилення долі:
  • 44,3-43=1,3%
  • 55,6-56,9=-1,3%

Із аналітичної таб.№1 і розрахунків до неї слідує:

 1. Об’єм реалізації підприємства зросла на 303,8 тис.грн.(105%). Зростання пов’язане зі зростанням виробничої продукції 210,9 тис.грн.(108,1%) та виповнення робіт 92,9 тис.грн.(102,7%).
 2. В структурі діяльності підприємства переважає реалізація споживчих товарів (55,6%), їх питома вага скоротилась на 1,3%. При цьому зросла питома вага виробництва продукції с 43% до 44,3%. Структурні рухи незначні.

Резюме: підприємство нарощує свою діяльність. Пріоритетними для нього є об’єм реалізації споживчих товарів .

 Аналіз  виробничого потенціалу

Даний вид аналізу виконується на підприємстві з метою оцінки ефективності використання основних фондів. Основними напрямами аналізу виробничого потенціалу є:

 • Ступінь зношеності основних фондів;
 • Вплив рівня використання основних фондів на об’єм реалізації;
 • Склад і динаміка основних засобів, темпи обновлення активної частини.

Джерела інформації: форма№1 «Баланс», форма №2 , форма№11-ор,складські  картки обліку ОС, акти прийому-передачі.

Таблиця№2. Аналіз виробничого потенціалу

Показник

На початок періоду

На кінець періоду

Відхилення

Темп змін %

1

Первісна вартість

216,30

203

-13,3

27

2

Знос

87,12

22,10

-65,02

25,36

3

Залишкова вартість

129,18

180,90

+51,72

140

4

Процент зносу

40

10,8

-29,2

Х

5

Чистий дохід

6143,10

6231

+87,9

101,4

6

Фондомісткість

0,025

0,024

-0,001

96

7

Фондовіддача 

39,6

40,1

+0,5

101,2
Розрахунки к таблиці  №2

 1. Відсоток зносу – відношення зносу у грошовому вираженні до первісної вартості основних фондів:
 • На початок: %
 • На кінець: %
 • 10,8-40=-29,2%
 • Абсолютне відхилення:10,8-40=-29,2%
 1. Фондовіддача – відношення чистого доходу к середній балансовій вартості:
 • На початок:
 • На кінець:
 • Абсолютне відхилення: 40,1-39,6=0,5 грн./грн.
 • Темп змін:

3) Фондомісткість розраховується,як  величина,зворотне фондовіддаче:

 • На початок:
 • На кінець:
 • Відхилення: 0,024-0,025=0,001грн
 • Темп змін: %

Із аналітичної таб.№2 і розрахунків до неї слідує:

 1. Виробничий потенціал не оновлюється на 13 грн.30коп. 27% при цьому процент зносу зменшився на 29,2% та склав 10,8грн. знос незначний. Знос зменшується на більшу кількість (73%) ніж первісна вартість (75%).
 2. Виробничий потенціал використовується ефективно ,так як фондовіддача зросла на 0,5грн.(101,2%). Чистий дохід підприємства с кожної гривні середньої балансової вартості основних засобів складає 40грн.10коп. Фондомісткість змінилася на 0,001 грн.(96%). На кожну гривню чистого доходу приходиться 0,024грн. середньої балансової вартості основних засобів.

Резюме: Виробничий потенціал  не оновлюється. Його фізичний знос незначний,пов’язаний з тим,що первісна вартість зменшується. Виробничий потенціал використовується ефективно. Його ефективність зростає.

1.3 Аналіз використання трудових ресурсів і оплати праці

Основна мета аналізу  трудових ресурсів складається в  інтенсифікації праці. Джерела інформації: форми №2ПВ,№3ПВ,№5С, табель обліку робочого часу, штатний розклад.

Основні задачі аналізу праці і заробітної плати :

 1. Використання робочої сили є, вивченням показників чисельності динаміки та причин руху робочої сили, склад, структура, кваліфікація його рівня, даних про використанні робочого часу, трудомісткості продукції,певний вплив чисельності робочих на виконання плану по випуску продукції;
 2. Продуктивність праці являється дослідженням достигну того рівня праці,визначення інтенсивних та екстенсивних факторів виробництва. Виявлення резервів зростання праці. Оцінка впливу,її змін на виконання плану по випуску продукції.
 3. Використання ФОТ являється оцінка обґрунтованості прийомних форм і систем оплати праці, розмірів і динаміки середньої заробітної плати. Дослідження ефективності діючих форм преміювання, виявлення резервів,підвищення ефективності засобів на оплату праці.

 

Таблиця№3. Аналіз використання трудових ресурсів і оплати праці

Показник

На початок періоду

На кінець періоду

Відхилення

Темп змін %

1

Об’єм діяльності (тис.грн)

5993

6296,8

303,8

105

2

Чисельність (осіб)

78

86

8

110

3

Прибуло (осіб)

10

6

-4

60

4

Вибуло (осіб)

2

4

2

2р.

5

ФОТ (тис.грн)

1780,7

1680,7

-100

94

6

Середній виробіток (тис.грн)

12805,5

12203,1

-602,4

95

7

Середня зарплата (тис.грн)

3804,9

3257,17

-547,73

85

8

Зарплатаємкість (%)

29,71

26,69

-3,02

х


Розрахунки до таблиці№3:

 1. Середнє вироблення 1 робітника – ставлення об’єм діяльності до чисельності робітників:
 • На початок:
 • На кінець: =12203,1 грн.
 • Абсолютне відхилення: 12203,1-12805,5=-602,4 грн.
 • Темп змін:
 1. Середня зарплата 1 робітника – ставлення фонду оплати праці к чисельності робітників:

 • На початок:
 • На кінець:
 • Абсолютне відхилення :3257,17-3804,9=-547,73 грн.
 • Темп змін:
 1. Зарплато ємкість – ставлення фонду оплати труда до операційних витрат:

 • На початок6
 • На кінець:
 • Абсолютне відхилення : З е =26,69-29,71=-3,02 %
 1. Коефіцієнт руху по прибуттю – ставлення прибулих до середньоспискової чисельності:

Информация о работе Якість споживчих товарів та послуг,та їх вплив на конкуретно-спроможність торгівельного підприємства