Рефераты по товароведению

Якість та конкурентоспроможність зеленого байхового чаю на ринку україни

03 Апреля 2013, статья

У статті наведено аналіз ринку зеленого байхового чаю в Україні та його конкурентоспроможність. Наведено результати експертизи якості зеленого байхового чаю за органолептичними та фізико-хімічними показниками. Визначено коефіцієнт конкурентоспроможності та рівень якості зеленого байхового чаю.
В статье приведен анализ рынка зеленого байхового чая в Украине и его конкурентоспособность. Приведены результаты экспертизы качества зеленого байхового чая по органолептическим и физико-химическим показателям. Определен коэффициент конкурентоспособности и уровень качества зеленого байхового чая.

Өнеркәсіп құрылымы және оны орналастырудың принциптері

14 Декабря 2013, реферат

Өнеркәсіптің құрылымы:Өнеркәсіптің құрылымы күрделі. Ол көптеген кәсіпорындардан тұрады. Өндіретін өнімнің, пайдаланатын шикізаттың немесе технологияның ұқсастығына байланысты кәсіпорындар салаларға бірігеді.Өнеркәсіпте негізінен өндіріс құрал-жабдықтарын шығаратын (отын, металл, машиналар мен құрал-саймандар): энергетика, металлургия, машина жасау және т.б. басты рөл атқарады. Оларды ауыр өнеркәсіп деп атайды («А» тобы). Әсіресе, маңыздылары машина жасау (онда жаңа машиналар мен құрал-саймандар жасалады), химия өнеркәсібі (жаңа материалдар) және электр энергетикасы.