Інформаційні системи в системі маркетингу

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Июня 2013 в 00:55, контрольная работа

Описание работы

На сучасному етапі економічного розвитку маркетингова діяльність підприємства стає важливою ланкою між підприємством та потенційним покупцем.
Особливою складовою маркетингової діяльності на підприємстві є маркетингова інформація, на основі якої приймається більшість управлінських рішень довгострокового планування і прогнозування виробничої діяльності. Правильне і постійне використання повної, достовірної, якісної маркетингової інформації забезпечує надійну підтримку та прийняття ефективних управлінських рішень, що, в свою чергу, дозволяє швидко пристосовуватися підприємству до ринкових змін.

Содержание работы

Вступ
1. Новітні ІС в маркетингу.
1.1. CRM – системи.
1.2. ERP – системи.
2. джерела впровадження ІС маркетингу на підприємстві.
Список використаної літератури

Файлы: 1 файл

Інформаційні системи в маркетингу готовое.doc

— 112.00 Кб (Скачать файл)

 

План

Вступ

1. Новітні ІС  в маркетингу.

1.1. CRM – системи.

1.2. ERP – системи.

2. джерела впровадження  ІС маркетингу на підприємстві.

Список використаної літератури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 На сучасному етапі економічного розвитку маркетингова діяльність підприємства стає важливою ланкою між підприємством та потенційним покупцем.

 Особливою складовою маркетингової діяльності на підприємстві є маркетингова інформація, на основі якої приймається більшість управлінських рішень довгострокового планування і прогнозування виробничої діяльності. Правильне і постійне використання повної, достовірної, якісної маркетингової інформації забезпечує надійну підтримку та прийняття ефективних управлінських рішень, що, в свою чергу, дозволяє швидко пристосовуватися підприємству до ринкових змін.

 Водночас, необхідною умовою ефективного використання маркетингової інформації, при прийнятті управлінських рішень, є формування маркетингової інформаційної системи, яка б забезпечувала надійну обробку інформаційних потоків.

 На сьогоднішній день все більша кількість підприємств починає розуміти, що ефективне, безперервне, цілковите або часткове самозабезпечення маркетинговою інформацією стає все більш важливим інструментом підвищення конкурентоспроможності.

 Незважаючи на вище зазначене, в Україні все ж залишається низка підприємств, які мало приділяють уваги самозабезпеченню маркетинговою інформацією. Як правило, в разі необхідності вони звертаються за послугами до сторонніх дослідницьких організацій залишаючи поза увагою власні можливості та резерви, що в інформаційному віці являється слабкою стороною для підприємства.

 Для ефективної адаптації підприємства до ринкових змін необхідно формувати надійну маркетингову інформаційну систему, як ефективного джерела постійного надходження необхідних маркетингових даних для правильного прийняття та управлінських рішень та швидкої адаптації підприємства до ринкових змін.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Новітні  ІС в маркетингу

 Сучасними  напрямами використання обчислювальної  техніки в маркетингу, які відповідають основним ознакам нових інформаційних технологій, є:

 • персоналізація використання обчислювальної техніки, що забезпечує обробку даних на робочому місці маркетологів, робота користувача в режимі маніпулювання даними для інформаційної підтримки прийняття рішень. Багатофункціональне використанняПЕОМ забезпечується значною кількістю прикладних програм та інтегрованих пакетів, які дають змогу реалізувати різні вимоги користувача: виконання розрахунків у діалоговому режимі чи за запитом, обробку текстової і табличної інформації, роботу з файлами і базами даних, що працюють під управлінням СУБД, автоматизоване 
  складання документів, роботу в локальних мережах тощо;
 • організація автоматизованих робочих місць (АРМ) персоналу 
  управління, які є більш поширеною формою використання ПЕОМ 
  як в автономному, так і в мережному варіантах. АРМ організуються 
  на рівні: керівників (комерційний директор, керівник відділу маркетингу), спеціалістів (маркетологи, збувальники, виробничий персонал), технічних робітників (комірники, збирачі інформації, архіватори). Організація АРМ змінює методологію й техніку виконання функцій і процедур управління. На АРМ виконуються нові функції введення даних, ведення бази даних, робота з екранними формами як з документами; використовуються нові форми подання результатної інформації (графічна, багатовіконне відображення даних). Засоби АРМ дозволяють автоматизувати задачі, які можна формалізувати, і забезпечують інформаційну підтримку задач, що важко формалізуються і результати яких використовуються для прийнятій маркетингових рішень;
 • створення мереж АРМ та ПЕОМ, використання обчислювальних та інформаційних ресурсів, засобів телекомунікацій, наскрізна інформаційна підтримка рішень за рахунок інтегрованої бази даних маркетингова діяльність реалізується в процесі взаємодії з різними службами підприємства чи фірми (конструкторсько-технологічні та проектувальні відділи, виробничі підрозділи, відділ збуту, склади тощо), а також із зовнішніми структурами (філії, магазини, торгові агенти тощо). В системах обробки даних виникає необхідність колективного використання інформаційних ресурсів шляхом організації локальних мереж і розподіленої бази даних. Це виключає дублювання даних, дає змогу оперативно використовувати інформацію, яка формується на АРМ різних спеціалістів, сполучає переваги індивідуальної роботи на ПЕОМ з можливістю ефективного використання значних обсягів інформації, що циркулюють на об'єкті. При цьому організуються багаторівневі розподілені системи обробки інформації, в яких кожний рівень обробляє відповідну інформаціїю. При обробці даних використовуються методи прямих розрахунків прогнозування, оптимізації, аналізу даних та прийняття на їх основі маркетингових рішень. Опрацювання таких рішень — неперервний процес обробки інформації. Інформаційна підтримка маркетингу має велике значення у нестабільних умовах сьогодення, яким притаманні значна невизначеність даних, недосконалість господарчого механізму, зміни в законодавстві тощо. Це зумовлює необхідність широкого впровадження експертних систем і систем підтримки прийняття рішень для розв'язання слабоструктурованих задач, які іншими методами розв'язати неможливо.

 

 

 

1.1 CRM-СИСТЕМИ

 Успіх компанії в умовах зростаючої конкуренції багато в чому визначається тим, наскільки точно і своєчасно вона здатна визначити потреби і індивідуальні переваги кожного зі своїх клієнтів, запропонувавши продукт або послугу на вищому, ніж конкуренти, рівні. Зберегти свої позиції на ринку і отримати додатковий прибуток допомагають сучасні технології управління взаєминами із замовниками – CRM (Customer Relationships Management). Нова технологія управління взаєминами з клієнтами дозволяє істотно поліпшити сервіс і вчасно запропонувати ринку продукт, що зажадався.

 В центрі уваги знаходяться саме клієнти компанії, а не бізнес-процеси. Використання CRM-системи дозволяє компанії отримувати максимум можливої інформації про своїх клієнтів і їх потреби, а також виходячи з аналізу цих даних будувати організаційну стратегію, що стосується всіх аспектів діяльності:

 • виробництва;
 • маркетингу;
 • реклами;
 • продаж;
 • обслуговування і ін.          

  CRM-система - корпоративний автоматичний органайзер, який завжди підкаже, що і коли запропонувати клієнтові. CRM дозволяє відстежувати історію розвитку взаємин компанії з її замовниками через різні канали (телефон, факс, веб-сайт, електронна пошта, особистий візит і ін.), координувати багатобічні зв'язки з постійними клієнтами і централізовано управляти продажами і орієнтованим для клієнта маркетингом, у тому числі через інтернет. Через такі системи можна організувати зворотний зв'язок клієнта зі всією компанією.        

 В цілому CRM-система - це набір додатків, що дозволяють збирати і зберігати інформацію про клієнтів, аналізувати її і робити певні виводи, експортувати в інші застосування або просто надавати цю інформацію співробітникам в зручному вигляді.

 Завдання CRM - отримувати на базі нагромаджуваних даних інформацію, яку можна використовувати безпосередньо для підвищення прибутковості і ефективності ведення бізнесу, формуючи на базі цих даних нові і додаткові послуги для різних груп споживачів.

 Фактично використання CRM дозволяє продавати клієнтові більше товарів і послуг, грунтуючись на знанні того, чого він насправді хоче. Причому клієнт може навіть не усвідомлювати своїх потреб до тих пір, поки йому не буде запропонована можливість їх задовольнити.

 Отримувана в результаті використання CRM-систем інформація впливає не лише на поведінку компанії в цілому, але і на її окремі підрозділи (аж до конкретного працівника). Ідея CRM дуже проста: це щось подібне до корпоративного органайзера (планувальника) з функціями автоматичного аналізу інформації, який вчасно нагадує про заплановані події або необхідні дії, регулює взаємодію співробітників компанії з клієнтами і дозволяє  контролювати їх роботу, тобто автоматизує процес взаємин компанії із замовниками і потенційними клієнтами.       

 У CRM-системах враховується не лише особиста інформація про клієнта (вік, сімейний стан, професія, рівень доходів, місце проживання і ін.), але і відомості, що відносяться до взаємодії клієнта з компанією (мета - покупка, здобуття інформації або інше; при покупці - опис придбаного товару, ціна, кількість, вигляд оплати і ін.). Причому всі ці дані оновлюються при кожному контакті компанії з клієнтом.

 Система дозволяє отримувати інформацію як по окремому клієнтові, так і по цільовій групі (якщо для співробітника відділу продажів цікава інформація про певного клієнта, то для відділу маркетингу важливі звідні відомості по групи замовників).

 Наприклад, CRM-система на основі екстраполяції історичних даних може визначити, який товар переважно запропонувати конкретному клієнтові, а якщо клієнт - постійний покупець, вона нагадає, що йому вважається знижка.          

 Скористатися інформацією, що надається, CRM-системою,  можуть не лише співробітники компанії, але і самі клієнти. Так, завдяки використанню CRM-системі клієнт, що вперше звернувся в компанію, може без допомоги співробітників організації підібрати необхідний йому продукт, відповідний заданим параметрам, в режимі реального часу через інтернет: ці дані автоматично імпортуються з тієї частини ERP-системи, яка відповідає за облік виробленої продукції.

 Таким чином, впровадження CRM – систем, є позитивним чинником, розвиток якого сприяє вирішенню проблем по передачі інформації, що є актуальним на сьогоднішній день.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. СУТНІСТЬ ТА РОЗВИТОК ERP

  На сучасному етапі розвитку все більш популярними стають сучасні автоматизовані системи планування і управління ресурсами підприємства, так звані, ERP - системи, в чому виявляється їх актуальність.

  Мета роботи полягає в тому, щоб визначити важливість і застосовність ERP - систем в діяльності українських підприємств.

  Ідея ERP - систем полягає в тому, що програмне забезпечення для підтримки різних функцій підприємства повинне взаємодіяти один з одним. Так, система управління фінансами може видати витратний чек відразу, як тільки службовець, що працює з вантажною платформою, підтвердить прибуття товару.

  Впровадження ERP - систем, є адекватною відповіддю на виклик часу. З позиції бізнесу ERP є інтегральним інструментом менеджменту, сприяючого досягненню стратегічних, тактичних або оперативних цілей організації бізнесу за рахунок ефективного управління (з точки зору зниження загальних витрат і задоволення кінцевих споживачів якістю продукту) матеріальним і супутнім йому інформаційним, фінансовими потоками.

  ERP - система (англ. Enterprise Resource Planning System — система планерування ресурсів підприємства) — комп'ютерні системи, створені для обробки ділових операцій організації і для сприяння комплексному і оперативному (у режимі реального часу) плануванню, виробництву і обслуговуванню клієнтів. Мета системи — сприяння потокам інформації між всіма господарськими підрозділами (бізнесом-функціями) усередині підприємства і інформаційна підтримка зв'язків з іншими підприємствами. Побудована, як правило, на централізованій базі даних, ERP - система формує стандартизований єдиний інформаційний простір підприємства.

  На різних вітчизняних підприємствах поняття ERP - система трактується по-різному. Для одних це управління відвантаженням готової продукції, для інших інтегроване управління всіма матеріальними і супутніми їм інформаційними і фінансовими потоками.

  Абревіатура ERP прийшла на зміну двом іншим абревіатурам -- MRP (materials requirements planning - планування потреб в матеріалах) і MRP II (manufacturing resource planning - планування виробничих ресурсів). Останні два стандарти відносяться до раніших типів систем управління, які призначені для виробництв, орієнтованих на підтримку достатку матеріальних запасів і роботи автоматичних ліній. Виникнення MRP було обумовлене бажанням оптимізувати виробничі витрати, пов'язані із закупівлею, зберіганням матеріалів, запчастин і складальних вузлів, а також мати зручний інструментарій для планування і управління матеріальними запасами виробництва.

  ERP - система включає наступні функції: планування продажів і операцій; управління попитом; головний календарний план виробництва; планування потреб в матеріалах; підсистема структур продуктів, формул; підсистема операцій із запасами; підсистема запланованих вступів по відкритих замовленнях; оперативне управління виконання плану виробництва; планування виробничих потужностей; контроль якості входу/виходу продукції; управління постачанням; планування ресурсів; інструментальне забезпечення; управління фінансами; моделювання; оцінка результатів діяльності .

  На сьогоднішній момент в Україні проходить активне впровадження ERP в діяльність підприємств. Компанія RBC Group оголосила про запуск в експлуатацію нової системи класу Business Intelligence в мережі супермаркетів «Амстор». Рішення створене на базі продукту Qlikview і повністю адаптоване під потреби замовника. За допомогою Qlikview в «Амсторі» планують добитися істотного приросту ефективності продажів. [4]

  IT і бізнес консалтингова компанія ONTARGIT, партнер Microsoft, відновила тривалий комплексний проект по побудові системи управління компанії Winner Imports Ukraine на базі erp-системи Microsoft Dynamics AX. Мета проекту - створити централізовану інтегровану систему для продажу автомобілів, запчастин і післяпродажного обслуговування автомобілів. Майбутня система охоплюватиме всі логістичні і фінансові процеси компанії, операції з продажу, документообіг, планування, облік і розподіл витрат, бухгалтерський, управлінський і податковий облік, планування і розвиток персоналу, операційну і аналітичну звітність.

  За статистичними даними, використання систем подібного класу, дозволяє збільшити точність постачань на 16-28%, точність прогнозів на 25-80%, а загальна продуктивність підвищується на 10-16%. При цьому витрати на обслуговування ланцюжка постачань зменшуються на 25-50%. Дані вигоди дозволять вітчизняним підприємствам бути конкурентоспроможними в поточній ситуації, коли економіка переживає період реорганізації систем управління і розподільних процесів.

 Таким чином, можна  зробити висновок про те, що ERP - системи на ринку українських  підприємств використовується частіше,  що приводить до підвищення  ефективності їх діяльності.

 

 

 

 

2. Джерела впровадження Іс маркетингу на підприємстві

  Оскільки кожна організація унікальна, не існує універсальної інфор-

маційної системи  і не слід сподіватись, що можна придбати готовий про-

дукт, який відповідає всім вимогам підприємства. Слід проаналізувати по-

треби і можливості та обрати одну із стратегій:

 придбати готову інформаційну систему;

 • провести реінжиніринг існуючих інформаційних систем і модифіку-

вати їх;

 • розробити інформаційну систему самостійно.

У разі придбання  готової інформаційної системи  необхідно адапту-

вати вже існуючу систему компанії до тієї, яку вирішено придбати. Це мо-

же потребувати  зміни бізнес-моделі. Це припустимо, якщо не буде заважа-

ти досягненню основних цілей бізнесу компанії. Адаптація може знадоби-

тись у тому разі, якщо обрано другий варіант - реінжиніринг і модифіка-

цію існуючої інформаційної  системи.

 

  При повній відмові від існуючої системи й впровадженні принципо-

во нової  процедури впровадження буде набагато стабільнішим і безпечні-

шим, якщо зберегти стару систему і вносити в  неї покрокові зміни замість

того, щоб замінити її одразу і повністю новою невипробуваною системою.

Навіть якщо реінжиніринг наявної системи виявляється  дорожчим за вста-

новлення нової, більш важливим є, щоб робота компанії не переривалась.

Для забезпечення стабільності впровадження нової інформаційної си-

стеми встановлювати  її необхідно поступово, крок за кроком.

 

  При створенні інформаційної системи існує три основні підходи до

вибору програмного  забезпечення:

 

1. Виділити групу  розробників із власних спеціалістів.

2. Довірити групі  сторонніх спеціалістів розробку  системи.

3. Скористатись  стандартними рішеннями.

 

  Підходи до побудови систем автоматизації визначаються професійни-

Информация о работе Інформаційні системи в системі маркетингу