Рефераты по гражданскому праву

Құқық формаларының (қайнар көздерінің) ұғымы

11 Апреля 2014, курсовая работа

Курстық жұмысты жазудағы ұстанған мақсатым: Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығының қайнар көздерін толықтай зерттеу болып табылады. Бұл курстық жұмыс барысында көптеген мағлұматтар қамтылады. Енді қысқаша тоқталып кететін болсам: курстық жұмыс кіріспе, негізгі 2 бөлімінен қорытынды және пайдаланылған әдебиеттер тізімінен тұрады. Курстық жұмыстың бірінші бөлімінде жалпы құқықтың қайнар көздері және оның түрлері туралы сөз қозғасам, курстық жұмыстың екінші бөлімінде азаматтық құқықтың қайнар көздері және оның жекелеген түрлері туралы мәлімет қамтылған.

Құқықтық бұзушылықтың басқа түрлері үшін жауапкершілік

18 Сентября 2013, реферат

Азаматтық құқықтық жауапкершіліктің кейбір ерекшеліктері ақшалай міндеттемені орындамағаны үшін жауапкершілікпен сипатталады. Бұл жауапкершілік борышқор ақша сомасы проценттік құқыққа сыйымсыз пайдаланған кезде туындайды. Басқаберудің ақшалай қаражатын құқыққа сыйымсыз пайдалану үшін әр түрлі себептер болуы мүмкін: борышқордың ақша сомасын қайтару мерзімі келген кезді өткізіп жіберу; ақша қаражатын басқа біреудің есебінен пайдалану немесе сақтау. Процент мөлшері несие берушінің тұрғылықты жеріндегі ақшалай міндеттемені орындалатын күнгі банкілік проценттің есеп ставкасымен беріледі.

Әлеуметтану ғылыми пән ретінде

28 Ноября 2013, реферат

Қоғам – адамзат дамуының белгілі бір тарихи кезеңінде өз қажеттерін канағаттандыру мақсатында тұрақты және біртұтас қалыптасқан, әлеуметтік нормалар мен әдет-ғұрыптар негізінде өзара байланысқа, қарым-қатынасқа түскен, өзін-өзі басқарып, өзін-өзі жетілдіріп отыратын, әлеуметтенген адамдардың жиынтығы. Бұл анықтамада бірнеше принципті мәселелер бар. Олар - қоғамның тарихи құбылыс екендігі, адамдардың өз қажеттіліктерін қанағаттандыратын қауымдастығы, белгілі әлеуметтік нормалар мен ережелер негізінде өзара байланыс, қарым-қатынасқа түсетіндігі, қоғамның өзін-өзі басқарып, өзін-өзі жетілдіріп отыратындығы және бұл адамдардың ынтымақты, еркін бірлестігі екендігі. Бұл қоғам туралы түсінікті баянды ете түседі.

‘’ Свобода информации’’ о правительственной деятельности и гарантии реализации прав пользователей

15 Марта 2013, контрольная работа

Проблема свободного доступа граждан США к правительственной информации многократно поднимались на протяжении всей второй половины XX века. Результатом борьбы американцев за право свободного использования правительственной информации стало принятие Закона США о свободе информации 1966 г. (The Freedom of the Information Act 1966). Закон вызвал нарекания, так как его практическая реализация носила затрудненный характер. Данный факт обусловил внесение в закон ряда поправок, но особую актуальность его положения получили в процессе формирования информационного общества в США, одной из составляющих которого является прозрачность работы правительственных организаций.