Рефераты по уголовному праву

Юридический анализ состава преступления грабежа

25 Марта 2013, курсовая работа

Целью предлагаемой работы является юридический анализ состава грабежа, и его квалифицирующих признаков.

Юридический анализ терроризма

25 Октября 2014, курсовая работа

Целью данной работы является изучение и анализ природы терроризма как на международном уровне, так и на национальном.
Для достижения поставленной цели, необходимо решить ряд задач, а именно:
установить причины терроризма;
изучить проблемы в квалификации терроризма;
исследовать уголовно - правовой аспект терроризма.

Юридический процесс

31 Октября 2013, курсовая работа

Цель нашего исследования: изучить и сформулировать юридическое определение феномена юридического процесса, выявить каковы его место и назначение в правовой практике.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить содержание и научно-практическую специфику понятия «юридический процесс»;
2. Проанализировать различные виды типологий юридического процесса;
3. Выявить проблемы и противоречия многообразия классификаций юридического процесса;
4. Описать стадии и юридического процесса как упорядоченного комплекса социального бытия.

Юридический состав преступления

08 Сентября 2013, курсовая работа

Данная курсовая работа имеет следующие цели и задачи:
1. Подробно рассмотреть, что представляет собой понятие правонарушения, какова его сущность, основные признаки правонарушения.
2. Рассмотреть юридический состав правонарушения. Подробно описать элементы состава правонарушения.

Қазақ жылқылары

09 Октября 2014, реферат

Қазақ жылқысының тұқымдары ерте кездерденақ пайдаланылып, көптеп өсіріліп келеді. Бұлар осіп-өну ортасына қарай әр түрлі болып келеді.
Қазақ жылқылары онша ірі болмағанымен, шыдамдылық, еттілік, сүттілік, күш-көліктік жағынан жақсы жетілген. Қөшпелі тұрмысқа сәйкес қазақ халқы жылқыларды қысы-жазы бағуға қолайлы болуы үшін, үйірлерге бөліп, жақсы тұқымнан айғыр салатын болды.

Қазақстан Республикасы әкімшілік құқығының негіздері

06 Декабря 2014, реферат

Әкімшілік құқық — қоғамдық қатынастардың белгілі бір саласын реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы, құқықтың бір саласы. Атқару билігі мен мемлекеттік басқарудың іске асырылуы барысында, тұлға мен мемлекет, азамат пен атқару билігі органдары, мемлекеттік басқару саласындағы азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, іске асыру.

Қазақстан Республикасындағы президенттік республика ерекшеліктері

21 Апреля 2014, реферат

Қазақстан Республикасының Президенті — Қазақстан Республикасының мемлекеттік басшысы және республиканың атқарушы өкімет билігінің біртүтас жүйесін басқарушысы, мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының негізгі бағыттарын айқындайтын, ел ішінде және халықаралық қатынастарда Қазақстанның атынан өкілдік ететін ең жоғары лауазымды тұлға; сондай-ақ республика азаматтарының құқығы мен бостандықтарының, Конституциясы мен заңдарының сақталуына кепіл болады; ҚР Қарулы Күштерінің Жоғарғы Бас Қолбасшысы болып табылады."Қазақ КСР Президенті қызметін тағайындау және Қазақ КСР Конституциясына (Негізгі Заңы) өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақ КСР заңы қабылданды.Осыған орай Қазақ КСР Конституциясы Президенттің мәртебесі мен өкілеттігі алғаш рет айқындалған "Қазақ КСР Президенті" жаңа тарауымен толықтырылды.

Қазақстан Республикасының бала құқығы туралы заңы

02 Апреля 2015, реферат

Осы Заңда мынандай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:
1) ата-анасының қамқорлығынсыз қалған бала – ата-ана құқықтарының шектелуiне немесе олардан айрылуына, ата-анасы хабар-ошарсыз кеттi деп танылуына, олардың қайтыс болды деп жариялануына, әрекетке қабiлетсiз деп танылуына, ата-анасының бас бостандығынан айыру орындарында жазасын өтеуiне, ата-анасының баласын тәрбиелеуден немесе оның құқықтары мен мүдделерiн қорғаудан жалтаруына, оның iшiнде ата-анасының өз баласын тәрбиелеу немесе емдеу мекемелерiнен алудан бас тартуына байланысты, сондай-ақ ата-анасы қамқорлық жасамаған өзге де жағдайларда жалғызбасты ата-анасының немесе екеуiнiң де қамқорлығынсыз қалған бала;

Қазақстан Республикасының сот жүйесі

25 Апреля 2013, реферат

Сот билігі Қазақстан Республикасының атынан жүзеге асырылады және азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғауға, Республика Конституциясының, заңдарының, өзге де нормативтік құқықтық актілерінің, халықаралық шарттарының орындалуын қамтамасыз етуге қызмет етеді.
Сот билігі азаматтық, қылмыстық және заңда көзделген өзге де сот ісін жүргізу нысандары арқылы жүзеге асырылады. Сот әділеттілігін іске асыра отырып соттар, жаза тағайындау, жазадан бостату сияқты шешімдерді қабылдай отырып, құқықты қолданып, өзінің биліктік құзіретін жүзеге асырып, жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен міндеттерін анықтай отырып, олардың мүдделерін , әділ, заң арқылы қорғауға тиіс орган.

Қылмыс Туралы

10 Марта 2013, реферат

Қылмысты көбіне бір адам емес бірнеше адам жасайды, өйткені біріккен қылмыстық әрекет арқылы қылмыс жасау жеңілдейді. Сондықтан да заңда бірге жасалған қылмыс үшін жауапкершілікке тартылатын адамдар шеңберін және олардың жауапкершілік негіздері мен шектерін айдаудың маңызы зор. Екі немесе одан да көп адамның қылмыс жасауға қасақана бірлесіп қатысуы қылмысқа қатысу деп танылады.

Қылмыс ұғымы

06 Октября 2013, реферат

«Қылмыс» ұғымы және оның белгілері.
Қылмыс – бұл құқық бұзушылықтың бір түрі. Қылмыс басқа құқық бұзушылықтардан, оның қылмыстық заңмен белгіленетіндігімен және оны жасағанда қылмыстық жауапкершіліктің болуымен ерекшеленеді. «Қылмыс» ұғымы Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 9 – бабында берілген: «Осы кодексте жазалау қатерімен тыйым салынған қоғамдық қауіпті әрекет – қылмыс деп танылады».

Қылмыстық іс жүргізуге қатысушылар және лауазымды тұлғалар

10 Ноября 2013, реферат

Қылмыстық іс жүргізу қызметі іс-жүргізушілік-құқықтық қатынас нысанында жүзеге асырылады. Ал өз кезегінде мұндай қатынасқа түскен субъектілер заңға сәйкес белгілі бір іс-жүргізушілік құқықтар мен міндеттерге ие болады.
Заңмен белгіленген құқықтық мәртебелерге байланысты қылмыстық іс жүргізудің қатысушылары деп-өзінің немесе өздері білдіретін құқықтар мен мүдделерін қорғау мақсатында қылмыстық істі тергеу өндірісіне мемлекеттік органдармен тартылған немесе жіберілген жеке не заңды тұлғаларды айтамыз.

Қылмыстық жауапкершілік пен жаза тағайындаудың жалпы негізі

16 Сентября 2013, реферат

Қылмыстық жауаптылық азаматтық- құқықтық және әкімшілік, тәртіптік, материалдық жауаптылықтар сияқты қүқықтық жауашылықтың ең қатал түрі,сонымен қатар қылмыстық жауаптылық қылмыс жасаған үшін кінәлі адамды соттаумен байланысты туындайтын жағымсыз құқықтық салдар.
Кез келген қүқықтық жауаптылық сияқты қылмыстық жауаптылықтың өзіне тән ерекшеліктері бар құқықтық негіз ретінде қарастырылады. Мазмүны мен нысаны бойынша қылмыстық жауапкершілік мемлекеттік мәжбүрлеу сипатын иемденеді. Себебі,қылмыс жасаған адамға мемлекеттің заңды реакциясы ретінде қарастыруға болады. Қылмыстық жауаптылықтың әлеуметтік мазмүнын мемлекеттің қылмысты және қылмыскер соттау, оған теріс баға беру қүраса, ал зандық қылмыс жасаған адамға қодданылатын реттік мәжбүрлеу шаралары қүрайды

Қылмыстық құқықтағы кінәні дәлелдеу мәселелері

27 Марта 2013, научная работа

Кінә-қылмыстың субъективтік жағының міндетті белгісі болып табылады,себебі қылмыстың құрамының өзге элементтері жасалған қылмыс уақиғасында болғанмен қасақаналық немесе абайсыздық түрінде бейнеленетін кінә болмаса,онда қылмыстың субъективтік жағы да жоқ деп танылады.
Қылмыстық заң-қылмыс құрамдарын анықтаудың заңды моделі ретінде қолданылатындықтан,осы заңда қарастырылған барлық қылмыстардың құрам белгілерін анықтауға негіз береді.

Қылмысқа қатысушылық түсінігі

12 Апреля 2014, курсовая работа

Қазақстан Республикасы егемен мемлекет ретінде халықаралық құқықтың дербес субъектісіне айналғанына он бес жылға жетер жетпес уақыт ғана өткен. Мыңдаған жылдарға созылатын адамзат тарихы үшін бұл мерзім теңіздегі тамшыдай ғана болсада біздің еліміз үшін өміршең маңызы бар жасампаз өзгерістер мен қайта құруларға толы жылдар болғандығы белгілі. Қоғамдық қатынастарды түбегейлі қайта құруды жүзеге асыру барысындағы мемлекеттің ең басты міндеттерінің бірі ол өзгерістердің құқықтық базасын жасақтау болып табылады. Осы бағытта Қазақстан Республикасында мемлекеттік маңызы бар көптеген шаралар жасақталып жүзеге асырылды. Құқықтану тарихының дәлелдеуі бойынша қоғамдық құбылыс ретіндегі құқықтың қайнар көздері болып: өзінің мақсаттары, қажеттіліктері және іс-әрекеттерімен адам және тұлғаның көрініс беру өрісі ретінде қоғам танылады.

құқық бұзушылық

01 Февраля 2013, реферат

Құқық бұзушылық - Қоғамға зиян келтіретін және заң бойынша жазаланатын қоғамға қарсы әрекет. Құқық бұзушылық: азаматтық (жеке басқа, азаматтың немесе заңды тұлғаның мүлкіне зиян келтіру, азаматтың абыройы мен қадір-қасиетін қаралайтын мәліметтерді тарқату және т.б.),әкімшілік (ұсақ бұзақылық жол ережесі тәртібін бұзу), тәртіптік (жұмыстан кешігу, жұмысқа бармау және т.б.) теріс қылық және т.т. Құқық бұзушылықтың барынша қауіпті түрі қылмыс болып табылады.