Рефераты по ветеринарии

Яды пауко

18 Мая 2013, курсовая работа

Они встречаются в самых разнообразных ландшафтах и климатических зонах от Арктики и высоких гор до раскаленных пустынь. Пауки по своей природе хищники и питаются насекомыми и другими беспозвоночными, некоторые, такие как каракурт, тарантул и др., ядовиты и представляют опасность для животных и человека. Пауков принято бояться. Действительно, почти все они вооружены ядовитыми коготками, но для людей опасны лишь немногие виды.

Қозының анаэробты дизентериясы,тарихи деректер

01 Марта 2014, реферат

Сонымен індетке қарсы шаралар дауалау шаралары жэне сауықтыру шаралы болып екі салаға бөлі- неді. Бұлардың қай-қайсысы болмасын бірнеше салаға бағытталған кешеннен тұрады. Бұл күрделі кешенге кіретін шаралар індет бұғауының барлық буың- дарына қарсы бағытталуы керек, сондықтан да олар инфекция қоздырушы- сының бастауына, инфекция қоздырушысының берілу тетігіне жэне ауруға бейім жануарларға қатысты жүргізіледі.Іңдетке қарсы шаралар жалпы жэне арнайы болып екі топқа бөлінеді. Жалпы шаралар кез келген жұқпалы ауруға бағытталған ортақ сипатта болады да, оған ұйымдастыру-шаруашылық жэне ветеринариялық-санйтариялық ша-ралар жатады. Арнайы шаралар нақтылы бір жұқпалы ауруға қарсы бағытталады да, оған сол ауруды балау және жануарларды иммундеу жатады.

Ұрғашы малда жыныстық қызметтің реттелуі

12 Декабря 2013, реферат

Малдың төлін өсіру бүгінгі таңдағы ең қиын да әрі өте көп күш жұмсауды, терең білімді қажет ететін жұмыс. Қазақ басқа көшпенділер сияқты ежелден мал баққан, мал өсірудің қыр-сырын жете білген халық. Дегенмен, бұрынғы кеңес өкіметінің тұсында, тоқырау заманында мал шаруашылығын өндірістік негізде жүргіземіз деп ірі сүт кешендерін салып, қойшылар бригадасын құрып, тағы басқада көптеген жұмыстардың атқарылғанына қарамастан, мал басының саны қысқарып, одан алынатын өнім күрт төмендеп кетті. Республикамызда жыл сайын аналық мал басының 30-40пайызынан төл алынбай қалады. Оған жаңа туған төлдің шығынға ұшырауын қосып есептесек, мұның республикамыздың халық шаруашылығына келтіретін зияны орсан зор.