Рефераты по геодезии

Документация по планировке территории

05 Июня 2014, реферат

Документация по планировке территории включает в себя проекты планировки территории, проекты межевания территории и градостроительные планы земельных участков.
Проект планировки территории — градостроительная документация, разрабатываемая в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий, в целях выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Дольмены Северного Кавказа

21 Марта 2013, реферат

Дольмен - древнее погребальное сооружение, представляющие собой один из видов мегалитических построек. Название происходит от бретонского tol - стол, men - камень, как правило, он сложен из четырех каменных плит, поставленных на ребро, и накрытых пятой плитой, обычно плиты подогнаны очень плотно.. Встречаются дольмены выполненные из цельного куска камня, а также сложенные из каменных блоков, но это бывает гораздо реже. В фасадной части имеется отверстие, диаметром около полуметра, которое закрывается массивной каменной пробкой. Пробки обычно находили рядом с дольменами или непосредственно в отверстии.

Еодезический контроль осадок термического цеха автозовода

10 Июня 2013, курсовая работа

В данной работе предлагается произвести геодезический контроль осадок главного корпуса приборостроительного завода используя общую технологическую схему контроля осадок сооружений и их оснований. Необходимо собрать и проанализировать исходные данные для проектирования геодезического контроля осадок. На основании этих исходных данных выбрать методы и категории контроля параметров, точность и периодичность измерений параметров. Разработать схемы размещения геодезической КИА, выбрать типы реперов и марок, а также разработать схему нивелирных ходов и рассчитать точность нивелирования. На основании расчета точности выбрать методы, средства и методику измерения превышений.

Жер заңдарын бұзғаны үшін заңды жауаптылық

19 Февраля 2014, курсовая работа

Қандай да болмасын халықтың тарихында оның жалпы болмысында жер мәселесі ерекше орын алады. «Жер-тағдыры — ел тағдыры» — дейді дана халкымыз. Халықтың бақыты да, байлығы мен болашағы да осы жерге байланысты. Олай болса, жер қай халық үшін де киелі, қасиетті ұғым. Қазақ үшінде солай. Қазақ жер қорғауды елдіктің белгісі деп түсінген. Сол үшін жанын пида етуді әрбір азаматтың қасиетті борышы деп ұғынған, және ұрпағын осы ұлы құндылықтарға тәрбиелеп отырған. Жер мәселесіне келгенде өте сақтық танытып, жер қорғауды әрбір азаматтың атамекенін қорғау — ұятын, арын, намысын қорғау деп білген.

Жер реформасы

10 Декабря 2013, реферат

Ауыл шаруашылық проблемалары өте күрделі мәселе, еліміздің бүгінгі тіршілігі мен келешегінің мүдделі міндеттернің бірі, бірі емес бірегейі.
Республика Президенті Н.Ә.Назарбаев «Қазақстанның егемен мемлекет ретінде қалыптасуы мен дамуының стратегиясы» деген еңбегінде былай деп атап көрсетті: «...барлық стратегиялық жоспарлардың алдында агроөнеркәсіп кешенінің дамуы, оны жүйелі және батыл реформалау келеді...».

Жер учаскелерінің кадастрлық құнын есептеу

21 Мая 2013, курсовая работа

Аудандық маңызы бар қалалардағы, кенттер мен ауылдық елдi мекендердегi бағалау аймақтарының шекаралары және жер учаскелері үшін төлемақының базалық ставкаларына түзету коэффициенттерi ауданның жергілікті атқарушы органының ұсынысы бойынша аудандық өкілді органның, ал облыстық маңызы бар, республикалық маңызы бар қалаларда, астанада - облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының ұсынысы бойынша облыстық, республикалық маңызы бар қала, астана өкілді органның шешімімен бекітіледі.
Бұл ретте арттыратын немесе кемiтетiн коэффициенттердiң шектi (ең жоғары) мөлшерi екi еседен аспауға тиiс.

Жер учаскесін тіркеу. Жер учаскесінің кадастрлық номерін құру

16 Сентября 2014, реферат

Республикамызда жер пайдалану құқығына кәсіпорындар, ұйымдар және мекемелер сияқты азаматтар да ие. Бұл негізгі екі жер меншігі – мемлекеттік жәнеменшік түрлерімен шартталған.Жер пайдалану түсінігі нақты экономикалық мәнге ие. Ол қоғамдық өндіріспен байланысты және тіркеуге алуға жататын, есепке алынатын және бағаланатын толық нақты территория ретінде тікелей белгіленіп қойылады. Ол негізгі кадастрлық бірліктің негізгі формасы – жер учаскесі сияқты болып келеді.Жердің көп бөлігі жер пайдаланушыларға шексіз уақытқа /тұрақты/ пайдалануға берілген. Сондықтан бұндай жерді пайдалану түрі негізгі болып есептелінеді. Ал қазіргі жағдайда, яғни жаңа заң қабылданғаннан кейін уақытша пайдалану /қысқа мерзімді - 5 жылға дейін, ұзақ мерзімді 5-49 жылға дейін/ енгізілуі мүмкін. Және жерді уақытша пайдалану жалға берілген болып саналады. Жерлер қауымдық пайдалануға мемлекеттік заңды тұлғаларға және азаматтарға қызметтік учаскелер ретінде тұрақты пайдалануға беріледі.

Жизненный цикл объектов недвижимости

18 Марта 2013, лекция

Жизненный цикл объекта недвижимости как физического объекта – это последовательность процессов существования объекта недвижимости от замысла до ликвидации (утилизации). Жизненный цикл материальных объектов состоит из следующих этапов: замысел – рождение – зрелость – старение – смерть.
Стадии жизненного цикла объекта недвижимости именуются по-другому: предпроектная – проектная – строительства – эксплуатации – закрытия.

Жоғары дәлдікті бұрыш өлшеуіш аспаптар және олардың зерттеулері. Қазіргі заманғы жоғары дәлдікті теодолиттердің номенклатурасы. Электр

22 Февраля 2013, реферат

Жер бетінде Геодезиядық және картографиялық аспаптар мен құралдар көмегімен сызықтық, бұрыштық және биіктік өлшеулер жүргізіледі, осыған байланысты олар қашықтық, бұрыш, бағыт және биіктік өлшегіш аспаптары болып топтастырылады. Ұзындықты анықтау үшін тікелей әдіспен және жанама әдістермен өлшейтін аспаптар қолданылады. Тікелей өлшейтін аспаптарға ұзындығы 20, 24 және 50 м болатын өлшеу ленталары жатады. Олар штрихты (маркалары ЛЗ-20, ЛЗ-24, ЛЗ-50) және шкалалы (маркалары ЛЗШ-20, ЛЗШ-24, ЛЗШ-50) болып бөлінеді.

Жоғары дәлдікті бұрыш өлшеуіш аспаптар және олардың зерттеулері. Қазіргі заманғы жоғары дәлдікті теодолиттердің номенклатурасы.

25 Февраля 2015, реферат

Геодезиялық астрономия — геодезиялық тірек жүйелері үшін аспан шырақтарын бақылау негізінде координаталық бастапқы мәліметтерді анықтап беру мәселелерімен айналысады.
Топографиялық картада бейнеленген кез келген пункттің немесе объектінің ендігі мен бойлығын анықтауға ыңғайлы болу үшін оның рамкасы бір минутңа (10 тең кесінділерге бөлінген, ал әрбір минуттық кесіндіде нүктелермен он секундқа (10") тең бөлімдер белгіленген. Сонымен бірге бүкіл топографиялық картаны бастырып тік бүрышты координаталар торын құрайтын вертикаль және горизонталь сызыңтар жүргізілген (қосымшадағы немесе атластағы топографиялық картадан географиялың тор мен тік бүрышты координаталар торының элементтерін табыңдар).

Жылжымайтын мүлік

09 Ноября 2013, реферат

Жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтарды қорғау және онымен жасалатын мәмілелерді мемлекеттік тіркеу (бұдан әрі мемлекеттік тіркеу) – осы Заң мен өзге де заңдарда белгіленген тәртіппен және мерзімдерде жылжымайтын мүлікке құқықтардың туындауын, өзгеруін немесе тоқтатылуын және құқықтық кадастрдағы мемелекеттік тіркеудің өзге де обьектілерін мемлекеттік тануы мен растауының міндетті рәсімі.Жылжымайтын мүлікке құқық ауыртпалылығы – Қазақстан Республикасының Заңдарында немесе тараптардың келісімімен көзделген тәртіппен туындаған және құқық иесінің жылжымайтын мүлікке иелік ету пайдалану және билік ету құқықғын шектеуде көрінетін кез-келген шектеу.

Забайкальская железная дорога: перспективы развития

30 Сентября 2013, контрольная работа

1999 год принес долгожданный рост объема перевозок, грузооборот возрос более чем на 50 процентов. Появились хорошие перспективы в улучшении труда и жизни.
Забайкальская магистраль - уникальная часть Великого Транссиба. Климат в регионе дороги -резко континентальный, более половины пути проходит по районам с вечной мерзлотой и мощнос тью пластов до 60 метров, что обуславливает ряд особенностей в содержании и эксплуатации инженерных сооружений, пути и подвижного состава.
На протяжении всего 100-летнего периода дорога не только обеспечивала потребности в перевозках пассажиров и грузов Читинской и Амурской областей, но и соединяла центр России с Забайкальем и Дальним Востоком.

Закачивания скважин

26 Ноября 2014, курсовая работа

Закачивание является одной из наиболее ответственных стадий в строительстве скважин. Именно цементирование, вторичное вскрытие продуктивных пластов, освоение во многом закладывают будущий дебит скважины. При проведении этих работ необходимо принимать все возможные меры для повышения качества заканчивания скважин.
Материалом для этого курсового проекта послужили данные производственной практики, пройденной летом 2002 года в ЭГЭБ №1 ООО «ЛУКойл-Бурение». Районом деятельности предприятия является площадь в районе города Когалым Ханты-Мансийского АО.

Зарождение и развитие рыбоводства в России

08 Марта 2015, реферат

Слабое развитие рыбоводства в нашей стране предопределено рядом макроэкономических и внутриотраслевых факторов. На сегодняшний день не сформулирована четкая государственная политика в области рыбоводства, отсутствуют эффективные экономические механизмы управления отраслью, не обеспечены потоки инвестирования ее предприятий. Особенно остро эти проблемы проявляются на региональном уровне, поскольку рыбоводные предприятия действуют самостоятельно, в условиях еще недостаточно сложившейся системы хозяйственных связей.

Земельные ресурсы мира

24 Марта 2014, реферат

В науке о природопользовании основным понятием являются природные ресурсы и их использование. В современном понимании природные ресурсы – это тела и силы природы, которые непосредственно используются в сфере хозяйственной деятельности для получения материальных и других благ. Природные ресурсы имеют природное происхождение, однако для того, что бы превратить их в сырьё, топливо, энергию требуются затраты труда на их освоение, добычу, воспроизводство, сохранение. Вследствие этого, они становятся компонентами социально экономической сферы. Таким образом, природные ресурсы принадлежат природной и социально-экономической сфере и становятся главным объектом природопользования.

Земельные участки

26 Сентября 2012, реферат

Земельное правонарушение – общественно опасное, противоправное действие или бездействие, нарушающее земельное законодательство, приводящее к негативным последствиям или создающее угрозу возникновения таких последствий и наказуемое по закону; такие действия или бездействие, предметом посягательства которых является земля.

Земельный кадастр

06 Июня 2014, курсовая работа

Земля является важнейшим объектом недвижимости.
К недвижимому имуществу законодательством отнесены земельные участки сельскохозяйственного назначения, земельные участки неосвоенных земель, участки земли с жилыми постройками, земельные участки с постройками нежилого назначения . В современных условиях земельная территория является первейшим ресурсом общественного развития. В государственных и высоко урбанизированных зонах и регионах особенно остро ощущается дефицит земельных ресурсов. Среди них особую роль играют основные сельскохозяйственные земли в силу ценности их почвенного слоя. Растущее использование основных сельскохозяйственных земель под участки для жилищного строительства и для других неземледельческих целей привило к необходимости регулирования землепользования. Основными средствами регулирования являются кадастровая оценка земли и налогообложение земель как объектов недвижимости, эффективное и хозяйственное использование с соблюдением экологических требований.

Земельный надзор Российской Федерации

15 Ноября 2013, реферат

Цель работы – проанализировать сущность земельного контроля.

Землетресение

10 Декабря 2012, реферат

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ - подземные удары и колебания поверхности Земли, вызванные естественными причинами (тектоническими процессами). В некоторых местах Земли происходят часто или иногда достигают большой силы, нарушая целостность грунта, разрушая здания и вызывая человеческие жертвы.

Землеустройство и кадастр

11 Января 2014, курсовая работа

В настоящие время в основном завершены земельные преобразования, которые обеспечили переход России к новому земельному строю, характеризующийся становлением новых систем земельных отношений, землепользования, управления земельными ресурсами, землеустройства. Более чем 15-летний период непрерывных изменений привёл в значительной мере и утрате контроля в количественном и качественном учете земельных ресурсов. Возникло значительное, в некоторых местах недопустимое количество недостатков, особенностей в системах землепользования, тормозящих восстановление и развитие. С/Х-го производства.

Земля как главное средство производства

20 Апреля 2015, реферат

Земля - главное средство производства в сельском хозяйстве и ее особенности
В сельском хозяйстве особое место занимает земля с ее почвенным покровом, водами и растительностью. Земля является сферой приложения труда, когда человек воздействует на нее и средствам производства, когда благодаря своим физическим и химическим свойствам (плодородию) земля обеспечивает рост и развитие растений, урожай сельскохозяйственных культур.

Значение и современное состояние земельных ресурсов

02 Июня 2013, контрольная работа

Анализ состояния земельных ресурсов позволил выявить целый ряд негативных процессов и явлений, происходящих на земле. Это водная и ветровая эрозия, опустынивание и подтопление земель, загрязнение почв остаточными количествами пестицидов, тяжелыми металлами, уменьшение в почве запасов гумуса и так далее. Прогрессирующее развитие этих процессов приводит к нарушению нормальных, биологических циклов, разрушению почв, снижению их плодородия, загрязнению сельскохозяйственной продукции токсическими веществами, вредными для здоровья людей.

Измерение длины линий

16 Января 2013, статья

Измерение линий на местности - один из самых распространенныx видов геодезических измерений. Без измерения линий не обходится ни одна геодезическая работа. Линии измеряют на горизонтальной, наклонной и вертикальной плоскости. Их производят непосредственно - металлическими, деревянными метрами, рулетками, землемерными лентами и специальными проволоками, а также косвенно - электронными, нитяными и другими дальномерами.

Измерение скорости течения поплавками

01 Февраля 2014, контрольная работа

Значение гидрологии, гидрометрии и регулирования стока определяется главными задачами водного хозяйства как отрасли науки и техники, охватывающей учет, изучение, использование, охрану водных ресурсов, а также борьбу с вредным действием вод. Данная работа посвящена изучению измерения скорости течения воды с помощью поплавков. Цель данной работы - познакомиться с основными методами измерения скорости течения, дать соответствующие определения и проанализировать расчет скорости с помощью поплавков. В соответствии с целью работы текст будет разделен на три главы.

Инженерная защита прибрежных территорий морей и водохранилищ

19 Января 2014, реферат

Первый шаг к защите прибрежных территорий морей и водохранилищ - подготовка территорий населённых пунктов, включающая комплекс инженерных мероприятий по освоению территорий, для целесообразного градостроительного использования, улучшению санитарно-гигиенических и микроклиматических условий. Состав мероприятий инженерной подготовки устанавливается в зависимости от природных условий осваиваемой территории (рельефа, грунтовых условий, степени затопляемости, заболоченности и т. д.) с учётом планировочной организации.

Инженерно-геодезические изыскания для линейного строительства

06 Декабря 2013, реферат

Подробное изучение местности в выбранном для строительства районе с проведением съёмочных и трассировочных работ, развитием геодезической сети, привязкой и нанесением на карты геологических выработок, гидрометрических створов и других данных представляют собой инженерно-геодезические изыскания для линейного строительства.
Комплекс инженерно-геодезических работ по изысканию трассы, отвечающей всем требованиям технических условий и дающей наибольший экономический эффект, называется трассированием.

Инженерно-геодезические изыскания

30 Июня 2015, курсовая работа

Цель работы: изучить инженерно-геодезические изыскания
Задачи:
1.Изучить теорию об инженерно-геодезических изысканиях
2.Обработать результаты полевых работ
3. Составить генеральный план застраиваемой территории

Инженерно-геодезические изыскания для проектирования автомобильной дороги, М52 Чуйский тракт

28 Октября 2014, дипломная работа

Автомобильная дорога- инженерное сооружение, предназначенное для движения автомобилей. Основными элементами являются: земляное полотно, дорожная одежда, проезжая часть, обочина, искусственные и линейные сооружения и все виды обстановки.Земляное полотно состоит из: верхней части (рабочего слоя); тела насыпи (с откосными частями) ; основания насыпи; основания выемки; откосных частей выемки; устройств для поверхностного водоотвода в виде канав; устройств для понижения или отвода грунтовых вод (дренажа) ; поддерживающих и защитных геотехнических устройств и конструкций, предназначенных для защиты земляного полотна от опас¬ных геологических процессов (эрозии, абразии, селей, лавин, ополз¬ней и т. п.).

Инженерно-геодезические работы при реконструкции трубопроводов нефтегазовых промыслов

17 Февраля 2013, дипломная работа

Целью дипломной работы является рассмотреть инженерно-геодезические работы при реконструкции трубопроводов нефтегазовых промыслов на примере реконструкции нефтепровода «Дружба-1» в Томской области. А также определение пространственного положения основной нитки нефтепровода «Дружба-1» и получение достоверных топографи-ческих планов и профилей для разработки рабочего проекта реконструкции ППМН с прокладкой новой основной нитки методом ННБ (наклонного направленного бурения) и демонтажем существующей.

Инженерное обустройство территории Микрорайона «МАК»

01 Июня 2015, курсовая работа

Инженерное обустройство представляет собой комплекс мероприятий и сооружений по обеспечению пригодности территории для градостроительного использования и создания оптимальных санитарно-гигиенических и микроскопических условий.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что благоустройство и озеленение является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства[2].
Понятие «Инженерное обустройство территорий» включает:
– инженерную подготовку территории для строительства;
– инженерное оборудование территорий населенных пунктов;
– систему озеленения населенных пунктов;
– благоустройство населенных пунктов.