Термінологія ботаніки

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Апреля 2015 в 01:10, реферат

Описание работы

Проблема терміна і терміносистеми викликає постійний інтерес дослідників, оскільки термінологія є складовою і невід’ємною частиною лексичної системи мови. Існує чимало наукових праць, присвячених загальним питанням термінології як складової частини лексичної системи мови, зокрема, в них порушується питання про роль і місце термінів у лексичній системі мови, особливості терміна в плані виразу і змісту та специфіка його функціонування.

Содержание работы

Вступ
Склад і структурна організація українських біологічних термінів
Системна організація
Походження українських біологічних термінів
Лексико-граматична характеристика
Будова українських біологічних термінів
Суфіксальний спосіб словотворення
Словотвірні типи з суфіксами іншомовного походження
Префіксальний та префіксально-суфіксальний спосіб творення біологічних термінів.
Терміни-словосполучення
Висновок

Файлы: 1 файл

УКРМОВА.doc

— 209.00 Кб (Скачать файл)

13. Селігей П.К. Питоме і  чуже в термінології [Текст] / П. К. Селігей // Вісник Національної Академії  Наук України. - 2007. - №9. - С. 20-28.

14. Симоненко Л.О. Біологічна  термінологія: формування та функціонування [Текст] : навч. посіб. для студ. природн. ф-тів / Л.О. Симоненко ; Уманський держ. педагогічний ун-т ім. Павла Тичини. - Умань : РВЦ "Софія", 2006. - 104 с.

15. Симоненко Л.О. Національні  та інтернаціональні компоненти  в сучасних терміносистемах [Текст] / Л.О.Симоненко, А.Г. Соколова, С.В. Короленко. - К. : Світ, 1993. - 246 с.

16. Симоненко Л.О. Формування  української біологічної термінології [Текст] / Л. О. Симоненко. - К. : Просвіта, 1991. - 133 с.

17. Соколовська Т.Г. Українська  термінологія з генетики: походження, структура, системність (лінгвістична  проблематика) [Текст] : дис. канд. філол. наук: 10.02.01 / Соколовська Тетяна Григорівна ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1999. - 193 с.

18. Українська наукова  термінологія [Текст] : навч. посібник / О.Г. Михайлова [та ін.] ; Національний  технічний ун-т "Харківський політехнічний  ін-т". - Х. : НТУ "ХПІ", 2002. - 119 с.

19. Український правопис  і наукова термінологія: Історія, концепції та реалії сьогодення [Текст] : матеріали засідань Мовознавчої комісії та Комісії всесвітньої літератури НТШ у Львові 1994-1995 рр. / ред. О. Купчинський. - Л. : [б.в.], 1996. - 161 с.

20. Шамота А.Н. Назви рослин  в українській мові [Текст] / А.Н. Шамота. - К. : Академія, 1985. - 352 с.

 

 

 


 Информация о работе Термінологія ботаніки