_ Обґрунтування дільниці проекту з ремонту молотильних барабанів в майстерні сільськогосподарського виробничого кооперативу «Агрофірма

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Сентября 2013 в 23:37, дипломная работа

Описание работы

Основні напрямки економічного й соціального розвитку України визнача¬ють необхідність значного поліпшення технічного обслуговування й використання машинно-тракторного парку, зміцнення ремонтної бази, застосування ресурсозберігаючих технологій.
Продуктивність праці в сільському господарстві знаходиться в прямій за¬лежності від технічного стану машинно-тракторного парку, його готовності надій¬но, якісно, економно та безпечно здійснювати необхідні технологічні процеси.

Файлы: 1 файл

Розділ 1.doc

— 2.09 Мб (Скачать файл)


ВСТУП

Основні напрямки економічного й соціального розвитку України  визначають необхідність значного поліпшення технічного обслуговування й використання машинно-тракторного парку, зміцнення ремонтної бази, застосування ресурсозберігаючих технологій.

Продуктивність праці в сільському господарстві знаходиться в прямій залежності від технічного стану машинно-тракторного парку, його готовності надійно, якісно, економно та безпечно здійснювати необхідні технологічні процеси.

У числі ряду причин, які  приводять до збільшення до збільшення строків, істотною є недостатня ефективність планових ремонтів комбайнів. Незважаючи на значні матеріальні і трудові ресурси, які спрямовані на підтримку зернозбиральних комбайнів у працездатному стані, їхні простої з технічних причин великі, що поряд з недостатньою надійністю вказує й на низьку ефективність керування нею при експлуатації.

В теперішній час на ряді підприємств планово-попереджувальна система ТО та ремонту, доводячи свою практичну цінність, замінюється системою " за потребою ". Це значно знижує показники роботи техніки, збільшує кількість простоїв, пов'язаних з усуненням відказів.

Окрім плановості, яка  є необхідною складовою для ефективного  використання техніки, важливою є якість ремонтно-обслуговуючих впливів, які виконуються. Постійне удосконалення технологічних операцій ремонту, розвиток організаційних форм праці робітників дозволяє інженерно-технічній службі не тільки справлятися з поточними завданнями, але й працювати на перспективу.

Враховуючи, що вік машин на теперішній час дуже великий та близький до списання, слід приготуватися до збільшення обсягів ремонтних робіт. Таким чином, головне завдання інженерів сільськогосподарського виробництва на даному етапі - вміти готувати свою службу до реалізації великих обсягів робіт, до ремонту та обслуговуванню значно зношених машин, з максимальним використанням усіх можливостей власної ремонтної бази.

 

1 АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ РЕМОНТНОЇ МАЙСТЕРНІ

 

1.1 Склад машинно-тракторного  парку господарства 

 

Сільськогосподарський виробничий кооператив (СВК) ,,Агрофірма ,,Україна” розташований в с. Воскресенка Приазовського району Запорізької області. Відстань до районного центру с.м.т. Приазовське складає 25 км, до м. Мелітополя – 49 км, до м. Запоріжжя – 157 км.

На даний час СВК є господарством зернового напрямку, а також займається вирощуванням гусей. Загальна площа складає 3156 га, з них сільськогоспо-дарських угідь 3145 га, в тому числі рілля − 3145 га, багаторічних насаджень − 11 га.

Для виконання польових і транспортних робіт в господарстві є машинно-тракторний парк, який налічує: тракторів − 23 шт., автомобілів − 6 шт., зернозбиральних комбайнів − 9 шт., сільськогосподарських машин − 106 шт. Перелік машин зазначений у таблиці 1.1.

Слід зазначити, що господарство в достатній мірі забезпечене технікою. Однак, машини досить зношені. Середній вік тракторів становить 10 років,  автомобілів − 8 років.

 

Таблиця 1.1 − Склад машинно-тракторного парку СВК

Найменування і марка  машини

Кількість машин, шт.

Плановий річний наробіток на машину

Трактори:

 

у.е.га

Т-150

1

1750

Т-150К

2

1800

К-701

1

2100

ЮМЗ-6Л

6

1200

МТЗ-82

9

1600

Продовження Таблиці 1.1

Т-25

4

400

Комбайни:

 

фіз.га

Дон-1500

1

360

СК-5

3

260

Джон Дир

2

320

Автомобілі:

 

добовий пробіг, км

ГАЗ-53A

4

180

Камаз-5320

1

120

МАЗ-5551

1

130

ЗИЛ-130

3

160

Сільськогосподарські  машини:

   

плуги

6

лущильники

7

борони зубові

54

зчіпки

6

культиватори

8

сівалки

16

косарки

1

жниварки

1

причепи

7


 

1.2 Характеристика ремонтно-обслуговуючої бази

 

До складу ремонтно-обслуговуючої бази господарства входить ремонтна майстерня, автогараж, машинний двір.

Всі роботи з ремонту й технічному обслуговуванню тракторів, автомобілів, комбайнів, сільськогосподарських машин та обладнання птахоферми виконується в ремонтній майстерні. Компонувальний план майстерні наведений на рисунку 1.1.

 

1− токарна дільниця, 2− зварювальна дільниця,3− слюсарно-механічна дільниця, 4− склад запасних частин,  5− кабінет завідувача майстернею, 6– побутове приміщення, 7– дільниця ТО машин, 8− дільниця ремонту сільськогосподарських машин, 9– дільниця ремонту двигунів, 10– ковальська дільниця,  11− інструментально-роздавальна комора, 12– дільниця ремонту електрообладнання і акумуляторних батарей, 13 − ремонтно-монтажна дільниця,

 

Рисунок 1.1 − План ремонтної майстерні СВК ,,Агрофірма ,,Україна”

Трудомісткість виконуємих робіт становить 18099 люд.год. Таким чином загрузка ремонтної майстерні становить:

                                                         (1.1)

де Тф – трудомісткість виконуємих робіт в майстерні.

    Трем – загальна трудомісткість ремонтної майтерні.

Тому актуальним є створення на існуючій ремонтній базі завершеного ремонтного виробництва по ремонту молотильних барабанів у данному регіоні. Поліпшити техніко економічні показники майстерні та отримати прибуток за рахунок запропонованих послуг по ремонту молотильних барабанів.

Велике приміщення ремонтної майстерні використовується нераціонально. Ремонт молотильних барабанів практично не відбувається.  Тому доцільно організувати на базі ремонтної майстерні дільницю з ремонту молотильних барабанів. Проаналізувавши план ремонтної майстерні пропонується розмістити цю дільницю в приміщенні складу 6.

Ремонтна майстерня, в основному забезпечена необхідним обладнанням, хоча більша його частина має значний строк служби і зношена, що не дозволяє досягти високої якості ремонту.

 

1.3 Висновки  та завдання роботи дипломної роботи

 

На основі виконаного аналізу виробничих потужностей майстерні та технології балансування барабану можна зробити такі висновки:

  • Виробничі дільниці майстерні, які виконують роботи з відновлення роботоздатності деталей, недостатньо оснащені обладнанням та інструментом;
  • Технологічні можливості існуючого обладнання можна використовувати краще, якщо застосувати  більш сучасні технологічні способи, оснастку та пристрої, збільшити обсяги виконуваних робіт
  • В регіоні практично відсутні ремонтні підприємства, які виконують ремонт та балансування молотильного барабану, тому створення дільниці по ремонту молотильних барабанів є актуальним напрямком.

Спираючись на зроблених  висновках, можна визначити наступні завдання:

  • Обґрунтувати склад технологічного обладнання і застосування технологічної оснастки, за допомогою якої можна реалізувати перспективні технології ремонту молотильних барабанів в майстерні на спеціально створеному виробничому підрозділі.
  • Забезпечити безпеку праці при виконанні робіт по запропонованої технології;
  • Виконати техніко-економічну оцінку запропонованих рішень.

 

2. ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ  ДІЛЬНИЦІ З РЕМОНТУ МОЛОТИЛЬНИХ  БАРАБАНІВ В МАЙСТЕРНІ 

2.1 Аналіз  потреби в балансуванні вузлів сільськогосподарської техніки

За сучасних умов ринкової економіки актуальним є питання правильної підготовки наявної техніки до проведення збиральних робіт. Техніка, яку сезонно використовують (наприклад, зернозбиральні комбайни), має бути виведена на лінійку готовності не пізніше, як за 20 днів до початку виконання агротехнічних робіт.

Розглядаючи питання  про проведення робіт із підготовки до збирання зернових культур, слід зауважити, що життя наполегливо вказує на потребу вирішувати його комплексним шляхом, а саме: із застосуванням сучасних, передових технологій перед польової підготовки машин та новітніх знань про технічне обслуговування й ремонт машин в аграрних господарствах нашої країни.

Нині дедалі активніше  пропагують запозичений із досвіду  західних країн метод проведення ремонтно-обслуговуючих робіт на відмову. За наявності широкої мережі дилерських і обслуговуючих регіональних центрів реалізація такого методу може бути виправданою за широкого резервування основних машин у парках господарств. В умовах же сучасного господарювання в нашій країні використання методу ремонту та обслуговування на відмову є невиправданим і може призвести до катастрофічних наслідків. Невчасне постачання в господарство потрібних запасних частин, вузлів і агрегатів спричинить простої машин і комбайнів під час збирання зернових культур і втрату врожаю. Впроваджена раніше в нашій країні планово-запобіжна система проведення ремонтно-обслуговуючих робіт є найсприятливішою і найефективнішою. Вона дає змогу вчасно поставити на лінійку готовності зернозбиральну техніку й провести збирання зернових культур без збоїв — у визначені агротехнічні строки [10].

Для цього, насамперед, слід привести до ладу наявні в господарствах  машини, які були задіяні в збиранні врожаю торік або й списані. Відомо, що до комплексу основних машин для збирання зернових культур входять такі: зернозбиральні комбайни СК-5, СК-6, СКД-5, "ДОН-1200", "ДОН-1500", "ЛАН", а також транспортні засоби (трактори з причепами й автомобілі) та засоби навантаження. Стан справ, що склався з підготовкою зернозбиральної техніки до проведення збиральних робіт у багатьох господарствах, потребує від механізаторів вжиття невідкладних заходів для прискорення темпів ремонтно-обслуговуючих робіт. Дальшого поліпшення й вдосконалення потребує організація технічного обслуговування машинно-тракторного парку, а також виконання ремонтно-обслуговуючих робіт перед постановкою техніки на лінійку готовності. Важливою умовою підготовки зернозбиральних машин до сезону є підготовка, передусім, молотильного апарата.

Типовим вузлом потребуючий балансування перед  збиранням є молотильний барабан  зернозбирального комбайна. Крім того аналогічні операції потребують подрібнювальні барабан, колінчасті вали, барабани для кормоприготування і т.д.(Лист 2) Що говорить про високу актуальність цих ремонтних послуг.  На специалізованних підприємствах в даний час більша частина ремонтів переходить в ремонтні майстерні господарств. І спеціальні види обладнання для балансування перечисленнях вузлів  відсутні.

 

При обертанні багатьох деталей (вузлів) складних конструкцій: колінчастих валів, маховиків, дисків, карданних валів, роторів вентиляторів, барабанів і т. д. - виникають неврівноважені відцентрові сили. Це відбувається в тих випадках, коли центр ваги тіла не лежить на осі обертання і коли вісь обертання деталі не служить головною віссю інерції. Для виконання першої умови потрібно статичне зрівноважування деталі (вузла), а для обох умов-динамічне.

Неврівноваженість деталей і вузлів є наслідок неточності розмірів, нерівномірної  щільності матеріалу деталі (вузла) і несиметричного розташування маси щодо осі її обертання. Це може бути, наприклад, в результаті неправильної обробки і збірки деталей. Неврівноваженість може бути також результатом неточної взаємної співвісності (центрування) сполучених деталей, що обертаються спільно у вузлі.

Неврівноваженість обертових деталей  і вузлів машин надзвичайно шкідлива, тому що викликає вібрації, підвищений знос і прискорені руйнування багатьох деталей. Боротьба з неврівноваженістю деталей і вузлів при ремонті - один з надійних шляхів підвищення ресурсу відремонтованих машин та їх агрегатів. Прояв неурівноженості можна легко виявити.

Наприклад, якщо до цілком урівноваженому маховику прикріпити вантаж, то центр  тяжіння від осі його обертання  кілька зміститься в бік вантажу. Це буде приклад статичної неврівноваженості  деталі (центр ваги тіла зміщений від осі обертання). При обертанні такого маховика виникає нічим неврівноважена відцентрова сила (Рц), величина якої зростає пропорційно неврівноваженою масі, ексцентриситету і квадрату окружної швидкості обертання маховика:

 

                                         (2.1)

 

де m- неврівноважена маса;

- окружна швидкість маховика, 1 / с;

Q-маса обертається  деталі, кг;

g - прискорення сили  тяжіння, см/с2;

r - ексцентриситет центру  ваги деталі, см;

п - частота обертання, об / с.

 

Порушення теплового  стану двигуна. Врівноваженість  двигуна змінюється в залежності від його теплового стану. Вона може втрачатися при охолодженні і  знову відновлюватися після прогріву двигуна до температури, при якій велася балансування. З цієї причини балансування двигуна необхідно проводити при, робочому режимі, тобто при прогріванні двигуна до нормальної температури охолоджуючої води і масла ..

Информация о работе _ Обґрунтування дільниці проекту з ремонту молотильних барабанів в майстерні сільськогосподарського виробничого кооперативу «Агрофірма