Шпаргалка по "Криминологии"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Октября 2013 в 16:29, шпаргалка

Описание работы

Работа содержит ответы на 105 вопросов по дисциплине "Криминология".

Файлы: 1 файл

0212255_AE682_shpori_z_kriminologi.doc

— 588.50 Кб (Скачать файл)

1. Поняття і предмет кримінології.

2. Місце кримінології в системі наук, її співвідношення з іншими галузями знань.

3. Методологічні основи української кримінології.

4. Завдання та функції кримінології.

5. Теоретичне і практичне значення кримінології.

6. Етапи розвитку кримінологічної теорії, школи кримінології.

7. Погляди представників класичної школи кримінального права на проблему злочинності.

8. Соціологічний напрямок в кримінології, його основні ідеї.

9. Біологічні підходи до проблем злочинності.

10. Психологічні теорії в кримінології.

11. Кримінологічні дослідження проблем злочинності в радянські часи.

12. Історія розвитку кримінологічної думки і кримінологічних установ в Україні.

13. Поняття злочинності, її кримінологічні ознаки. Співвідношення злочинності і злочину.

14. Генологія злочинності.

15. Показники злочинності.

16. Рівень злочинності.

17. Структура злочинності.

18. Динаміка злочинності. Фактори, що впливають на динаміку злочинності.

19. Соціальні наслідки злочинності. "Ціна злочинності".

20. "Географія" злочинності. Порівняльна характеристика злочинності в різних

регіонах країни.

21. Латентна злочинність. Види латентних злочинів.

22. Класифікації злочинів за ступенем латентності. Засоби виявлення латентних ЗЛОЧИНІВ.

23. Стан, тенденції і особливості сучасної злочинності в Україні.

24. Поняття причинності в кримінології.

25. Об'єктивні детермінанти злочинності в Україні.

26. Суб'єктивні фактори злочинності в Україні.

27. оняття особи злочинця та особи, яка вчинила злочин.

28. Структура особистості злочинця. Співвідношення соціального і біологічного в особі злочинця.

29. Кримінологічна характеристика і класифікація осіб, що вчинили злочини.

30. Причини й умови індивідуальної злочинної поведінки.

31. Обставини, що впливають на формування особи злочинця.

32. Поняття і види конкретних життєвих ситуацій, їх роль в індивідуальній злочинній поведінці.

33. Роль потерпілого в утворенні криміногенної ситуації. Види віктимної поведінки.

34. Механізм суїцидальної поведінки.

35. Поняття та елементи механізму індивідуальної злочинної поведінки. Кримінальна мотивація.

36. Мотивація злочинної діяльності.

37. Загальна характеристика І класифікація методів кримінологічних досліджень.

38. Вибіркове дослідження в кримінології.

39. Конкретно-соціологічні методи збирання інформації.

40. Опитування як засіб збирання кримінологічної інформації

41. Структура і зміст анкет, які використовуються у кримінологічних дослідженнях.

42. Спостереження як метод кримінологічного дослідження.

43. Вивчення документів як метод кримінологічного дослідження (документальний метод).

44. Застосування в кримінології психологічних методів.

45. Засоби узагальнення й аналізу кримінологічної інформації.

46. Вимоги до організації кримінологічного дослідження.

47. Програма кримінологічного дослідження.

48. Поняття, види і методи кримінологічного прогнозування.

49. Поняття, значення і види кримінологічного планування.

50. Попередження злочинів як один з напрямків впливу на злочинність.

51. Рівні попередження злочинності.

52. Форми профілактики злочинності.

53. Спеціально-кримінологічне попередження злочинності. Співвідношення понять попередження, профілактика, запобігання та припинення злочинів.

54. Класифікація заходів попередження злочинів.

55. Суб'єкти попередження злочинів, їх види.

56. Основні положення проекту Закону України "Про профілактику злочинності" від 1998 року.

57. Основні положення Комплексної програми профілактики злочинності на 2001-2005 роки.

58. Законодавче підґрунтя здійснення профілактики злочинності.

59. Віктимологічний аспект попередження злочинності.

60. Роль ОВС у попередження злочинів.

70. Слідча профілактика.

71. Поняття та детермінація корисливої злочинності. Кримінологічна характеристика корисливих злочинів.

72. Кримінологічна характеристика економічної злочинності.

73. Загальна характеристика корупційної злочинності.

74. Концепція боротьби з корупцією на 1998-2005 роки (основні положення).

75. Кримінологічна характеристика насильницьких корисливих злочинів.

76. Попередження економічної та корупційної злочинності.

77. Проблеми вдосконалення антикорупційного законодавства.

78. Основні положення "Заходів щодо детінізації економіки на 2002-2004 роки" (Указ Президента України від 5 березня 2002 року №216/2002).

79. Кримінологічна характеристика та попередження насильницької злочинності.

80. Кримінологічна характеристика тяжких злочинів проти життя та здоров'я.

81. Попередження насильства в сім'ї (ЗУ "Про попередження насильства в сім'ї" від 15.11.01).

82. Кримінологічна характеристика та попередження вандалізму.

83. Кримінологічна характеристика та попередження професійної злочинності.

84. Кримінологічна характеристика та попередження організованої злочинності.

85. Поняття і види організованих злочинних угрупувань.

86. Структура організованої злочинності.

87. Запобігання відмиванню "брудних" грошей.

88. Основні положення "Комплексної програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом на 2004 рік" (затвердженою Постановою КМУ від 16.01.04 р. №45).

89. Запобігання торгівлі людьми. Основні положення "Комплексної програми протидії торгівлі людьми на 2002-2005 роки" (затвердженої Постановою КМУ від 5.06.02 р. №766).

90. Кримінологічні особливості жіночої злочинності.

91. Профілактика жіночої злочинності.

92. Кримінологічна характеристика та попередження наркобізнесу. (ЗУ "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними" від 08.07.99).

93. Основні положення "Програми реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин І прекурсорів на 2003-2010 роки", затверджена Постановою Кабінету Міністрів України №877 від 4 червня 2003 року.

94. Кримінологічна характеристика рецидивної злочинності.

95. Поняття та види рецидиву. Особа рецидивіста.

96. Профілактика рецидивної злочинності (вітчизняний та Іноземний досвід).

97. Кримінологічна характеристика та попередження злочинності неповнолітніх і молоді.

98. Особа неповнолітнього злочинця.

99. Профілактика злочинності неповнолітніх. (ЗУ "Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх" від 24.01.95 зі змінами).

100. Основні положення Державна програма запобігання дитячій бездоглядності на 2003-2005 роки.

101. Загальна характеристика взаємозв'язку злочинності з окремими видами поведінки, що відхиляється від норми.

102. Кримінологічне значення попередження пияцтва.

103. Кримінологічна характеристика і попередження наркотизму.

104. Проституція і злочинність - кримінологічний аналіз.

105. Основні напрямки міжнародного співробітництва правоохоронних органів   у боротьбі зі злочинністю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Поняття і предмет кримінології.

 

Назва науки походить від латинського слова «сгітеп» -злочин, і грецького «Іодоз» - вчення, тобто вчення про злочинність, злочинну поведінку. Кримінологія - це загальнотеоретична наука про злочинність, причини та умови, що її породжують, про особу тих, хто вчиняє злочини, а також про методи і заходи боротьби з нею.

Предмет науки - це те, що вона досліджує. Предметом кримінології є злочинність, детермінанти, що її обумовлюють, особа злочинця і заходи попередження злочинності. Отже, предмет даної науки складається з чотирьох основних елементів:

1) злочинність;

2) причини та умови злочинності;

3) особа злочинця;

4) попередження злочинності.

В останні роки з'явилися  й інші точки зору, які базуються  на філософському визначенні поняття науки. Філософи її визначають як систему понять про явища і закони зовнішнього світу чи духовної діяльності людей, що дає можливість передбачення і перетворення дійсності в інтересах суспільства. Стосовно кримінології автори вважають, що її предметом є закономірності появи, існування і розвитку злочинності як об'єктивного антисоціального явища.

 

2. Місце кримінології в системі наук, її співвідношення з іншими галузями знань.

 

Кримінологія існує  на стикі таких найк як:

-Кримінально-процесуальне  право

-Кримінальне право

-Цивільне право

-Філософія

-Криміналістика

-Юридична соціологія

-Історія держави і  права

-Правова статистика

-Теорія держави і  права

-Юридична психологія

-Філософія права

-Демографія

-Теорія управління

-Юридична деліктологія

-Шлюбно-сімейне право

-Економічна теорія

-Педагогіка

-Судова психіатрія

-Судова медицина

-Адміністративне право

-Кримінально-виконавче  право

-Арбітражний процес

-Генетика

-Фінансове право

 

3. Методологічні основи української кримінології.

 

Метод - спосіб теоретичного дослідження або практичного попередження злочинів. До методів кримінологічного дослідження відносяться насамперед: спостереження, вивчення документів, опитування, експертних оцінок, експерименту та Інші. Методами практичного попередження злочинів є такі: примусу, переконання та заохочення. Кожен з цих методів повинен застосовуватися з урахуванням криміногенної занедбаності особи.

Методологія - вчення про наукові методи пізнання дійсності. В основі такого вчення лежать, передусім, принципи: історизму, який вказує на необхідність пізнання, вивчення та аналіз кримінологічних явищ у розвитку від минулого до теперішнього і від нього до майбутнього, до прогнозування криміногенних та антикриміно-генних тенденцій; принцип про постійний рух і зміни соціальних явищ і процесів та взаємозв'язок між явищами.

Методологією кримінології науки є закони і категорії діалектики.

Основні закони діалектики:

-єдності і боротьби  протилежностей;

-переходу кількісних змін у якісні;

-заперечення заперечення.

Основні категорії  діалектики:

-одиничного, особливого, загального;

-причини і наслідку;

-необхідності і випадковості;

-можливості і дійсності.

Принципи діалектики:

-об'єктивного розгляду предметів і явищ;

-загального зв'язку  предметів і явищ;

-постійного розвитку  предметів і явищ.

Застосовуючи закони і категорії діалектики при дослідженні  злочинності, окремих її видів, процесу  детермінації злочинів, кримінологія в змозі розкрити внутрішні закономірності цього антисоціального явища і визначити шляхи впливу на нього з метою поступового витіснення його з життя суспільства.

 

4. Завдання та функції кримінології.

 

Завдання кримінології- комплексний аналіз чинників, з якими пов'язане існування злочинності, і опрацювання проблем їх нейтралізації на основі вивчення закономірностей суспільного розвитку.

Функції кримінології:

1) діагностична, тобто  виявлення і фіксація певних  фактів соціальної дійсності,  відображення їх властивостей;

2) пояснювальна (етіологічна), тобто пояснення на основі емпіричних даних та теоретичних положень суті об'єктів, що вивчаються, зокрема, закономірностей злочинності, її причин, формування особи злочинця, функціонування системи попередження злочинності;

3) прогностична, тобто передбачення тенденцій розвитку кримінологічно значущих явищ та процесів, особливостей їх протікання в майбутньому;

4) прикладна, тобто  озброєння усіх суб'єктів профілактики  злочинів науковими знаннями.

 

5. Теоретичне і практичне значення кримінології.

 

 

6. Етапи розвитку кримінологічної теорії, школи кримінології.

 

Етапи розвитку кримінології - а)становлення кримінології (початок 20-х -середина 50-х років XX ст.); б) оформлення кримінології як самостійної науки (середина 50-х - середина 60-х років XX ст.); в) сучасна кримінологія.

ПЕРІОДИ ТА ЕТАПИ  РОЗВИТКУ НАУКИ КРИМІНОЛОГИ

1-й період   Досоціалістичний

1-й етап. Зародження кримінологічної думки в Європі. Г. Бонно де Маблі. Соціалісти-утопісти; С. Сїмон, Ш. Фур'є, Р. Оуен, Ж. Ж. Русс, Ч. Беккаріа, Ж. П. Марат. У Росії: Радищев 0. М., Мордвинов Н. С, Лопухін І. В., Тургенев Н. І., Пестель П. І.

2-й етап. Виникнення наукового комунізму. Відкриття К. Марксом та Ф. Енгельсом класової сутності розвитку суспільства. Подальший розвиток марксистського вчення В. І Леніним.

2-й період   Соціалістичний

1-й етап. Велика Жовтнева соціалістична революція. Нове соціалістичне вчення про злочинність і причини, що її породжують. Видатні державні діячі, юристи: Дзержинський Ф. Е., Стучка П. І., Козловський М. Ю., Курський Д. І., Криленко Н. В., Гернет М. Н. (1917 - початок 30-х рр.).

2-й етап. Відродження кримінологічної теорії у колишньому СРСР. Герцензон О. А., Блувштейн Ю. Д., Шляпочніков А. С, КудрявцевВ. М, Карпець І.І., Міньковський Г. М., Кузнєцова Н. Ф., Франк Л. В., Аванесов А. Г. та ін. (початок 60-х років - до розпаду СРСР).

3-й період   Постсоціалістичний

1-й етап. Становлення національних кримінологічних шкіл Александров Ю. В., ГолІна В. В., Глушков В. О., Даньшин І. М., Закалюк А. П., Зелінський А. Ф., Костенко О. М., Борисов В. І., Лановенко І. П., Лихолоб В. Г, Михайлен-ко П. П., Туркевич І. К. та ін.

 

Класична школа  в кримінології-теорія, яка у центрі своєї уваги ставила злочин та наполягала на рівному покаранні за однакові провини. Відповідно до К. ш. «людина-гедоніст» намагається отримати задоволення та уникнути неприємних відчуттів, вона наділена свободою волі в такій мірі, що має можливість вибирати між добром і злом.

Позитивістська школа в кримінології - детерміністська теорія, відповідно до якої злочинна поведінка не вибирається правопорушником вільно, а зумовлюється бюлогічною спадковістю та негативними соціальним факторами.

Информация о работе Шпаргалка по "Криминологии"