Қаржылық есеп беру

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Февраля 2013 в 19:43, лекция

Описание работы

«А» компаниясы жұмысқа қажетті жабдық сатып алды. Жабдықтың бастапқы құны – 120 000 ш.б. Жабдықтың жойылу құны мөлшермен 15 000 ш.б. қалғанға дейін, 5 жыл көлемінде қолданыста болады. «А» компаниясы бұл жабдық 5 жыл бойы 50 000 дана өнім шығарады деп ұйғаруда. Бір қалыпты түзу сызықты әдіс бойынша амортизациялық аударым сомасын шығару қажет:21 000

Файлы: 1 файл

Бух.есеп_шпор.docx

— 37.48 Кб (Скачать файл)

Өнімді өндіру барысында негізі болып табылмайтын, бірақ оның сапасын жақсартуға пайдаланатын материал қалай аталады?көмекші

Өнімді сатудан, кызмет көрсетуден, жұмыстар атқарудан  алынған түсімдер кай шотта есепке алынады?6010

Өнімнің бір данасының  өзіндік құны қандай әдіспен анықталады?калькуляция

Өңдеудің  белгілі  бір  кезеңдерінен  өткен,  бірақ  дайын  өнімге   жатқызылмайтын  шикізаттар  мен  материалдар  қалай  аталады?жартылай фабрикаттар

Өсімдіктер баланстың  қай бөлімінде көрсетіледі?баланстың актив жағында ұзақ мерзімді активтер бөлімінде

Өткізілген  өнім  үшін  дебиторлық  борыш  валюталық  шотқа  келіп  түсті:Дт 1060   Кт 1210

ПППППППППППППППППППППП

Пайдалы процесіне  қарай негізгі құралдардың тозу түрлері:сапалық, табиғи

Пассивті шотқа  анықтама беріңіздер:шаруашылық құралдарының қаржыландыру көздерін есептеу үшін, кредиттік сомамен ұлғаюы, дебеттік сомамен азаюы есептелінеді

Пассивті шоттың соңғы қалдығын қалай анықтайды?бастапқы кредиттік қалдыққа кредиттік айналымды қосып, дебеттік айналымды шегеріп, соңғы қалдығын шоттың кредитіне жазылады

Пассивтік шоттың қалдығын анықтағанда:бастапқы кредиттік қалдық + кредиттік айналым - дебеттік айналым

Патенттер баланстың  қай бөлімінде көрсетіледі?баланстың актив жағында ұзақ мерзімді активтер бөлімінде

ССССССССССССССССССССССССС

Санацияланатын  баланстар қашан жасалады?кәсіпорындар банкротқа ұшырағанда

Сатылған өнімнің  түсімі кассаға қабылданды:Дт 1010   Кт 6010

Сатып алушыларға материалдық құндылықтар сатылды:Дт 1210, 1210   Кт 6010, 3130

Сауда қызметкерлеріне  еңбекақы есептелінді:Дт 7110   Кт 3350

Синтетикалық шотқа  анықтама беріңіздер:бұл шотта көрсеткіштер жинақталып бейнеленеді

Субъект қызметінде ұзақ жылдар пайдаланылып табыс әкелетін «сезілмейтін активтер»:материалды емес активтер

Субъектінің бухгалтерлік есепті жүргізу әдістері мен тәсілдерінің жиынтығы :есеп саясаты

ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ

Тартылған (қарастырылған) капитал бұл:кәсіпорынның міндеттемелері

Тауарлар бухгалтерлік баланстың қай бөлімінде көрсетіледі?қысқа мерзімді активтер

Тауарлар үшін  жабдықтаушыға  қысқа  мерзімді  аванс  аударылды:Дт 1610   Кт 1030

Тауарлы- материалдық  құндылықтарды есептеуде қолданатын өлшемдер:сандық, еңбек, ақшалай

Тауарлы материалдық  құндылықтарды қоймаға жеткізу  үшін қызметкерге кәсіпорын қандай  құжат береді: сенімхат

Тауарлы- материалдық  құндылықтарды қоймадан «Бірінші кіріске  – бірінші шығысқа» қағидасы бойынша  босату әдісі:ФИФО

Тауарлы-материалдық  қорларға мыналар жатады:дайын өнім, аяқталмаған өндіріс, шикізат пен материалдар, сатып алынған жартылай фабрикаттар

Теріс  гудвилл  нені  білдіреді?активтердің  сатып алынған  құны   баланстық құнынан  кем  болуы

Төлем тапсырмасы құжаты қай кезде толтырылады:ағымдағы есеп айырысу шотынан басқа заңда немесе жеке тұлғалардың шотына ақша аудару барысында

Төленбеген капитал  баланстың қай бөлімінде көрсетіледі?баланстың пассив жағында капитал бөлімінде

Төменде көрсетілген  әдістердің қайсысы негізгі құралдарға тозуды есептеу әдісіне жатады:кумулятивтік әдіс

Төменде көрсетілгендердің  ішінен қаржылық есеп берудің нысанын  анықтаңыз:ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп беру

Төменде көрсетілгендердің  ішінен қаржылық есеп берудің нысанын  анықтаңыз:капитал қозғалысы туралы есеп беру

Төменде көрсетілгендердің  ішінен қаржылық есеп берудің нысанын  анықтаңыз:бухгалтерлік баланс

Төмендегілердің ішінен екі жақты жазу әдісінің анықтамасын  көрсетіңіз:шаруашылық операция сомасын бір шоттың Дебитіне, екінші шотыңКредитіне жазу

Төмендегілердің ішінен қайсысы капитал және резервтерге  жатады:бөлінбеген табыс

Түгендеу  нәтижесінде  анықталған  материалдық  құндылықтардың  артық  шығуы қандай  бухгалтерлік  жазбамен  көрсетіледі?Дт 1310   Кт 6220

Түгендеу кезінде  анықталған артық шыққан кассадағы  қолма-қол ақшаларды:кәсіпорынның кірісіне алады

Түгендеу кезінде  анықталған артық шыққан негізгі  құралдарды кіріске алғанда жазылатын  жазба:Дт 2410   Кт 6220

Түгендеу нәтижесінде  табиғи  кему нормаларының  шегінде  анықталған  материалдық  құндылықтар  жетіспеушілігі  қандай  бухгалтерлік  жазбамен  көрсетіледі:Дт 7210   Кт 1310

Түсуге тиіс дебиторлық борыш сомасы кәсіпорынның кассасына  кіріске алынды:Дт 1010   Кт 1210

ҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰ

Ұзақ мерзімді активтерді атаңыз:негізгі құралдар, материалды емес активтер

ШШШШШШШШШШШШШШШШ

Шаруашылық қызмет барысына ағымдағы есеп пен бақылау қандай әдіс негізінде жүргізіледі? бухгалтерлік есеп шоттары

Шаруашылық процесінің кезеңдерін атаңыз:дайындау, өндіріс, сату

Шаруашылық субъектісіне қайтарымсыз қабылданған материалдық  емес актив сомасы» операциясына жазылатын жазба:Дт 2730   Кт 6220

Шаруашылық субъектісінің  жарғылық капиталына құрылтайшылары салған негізгі құралдар кіріске алынды: Дт 2410   Кт 5110

шаруашылықты есептеу  үшін арналған

Шетел  валютасына  сатып  алынған  жабдықтарды  кірістегенде  қандай  бухгалтерлік  жазба  беріледі?Дт 2410   Кт 1060

Шотты ашу дегенді  қалай түсінесіздер?шоттың бастапқы қалдығының жазылуы

Шығыс кассалық ордерде  қандай тұлғалардың қолдары болу керек?басшы, бас бухгалтер, кассир, ақша алушы тұлға

І І І І І  І І І І І І І І І  І І І І І І І  І І  І І І І І 

Іс  сапарда  есеп  беруге  тиісті  тұлғалар  жұмсаған  соманы  есептен  шығару  қандай   бухгалтерлік  жазбамен  көрсетіледі?Дт 7210   Кт 1250


 

D.K. from ~B~side

 

 

 


Информация о работе Қаржылық есеп беру