Қаржылық есеп беру

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Февраля 2013 в 19:43, лекция

Описание работы

«А» компаниясы жұмысқа қажетті жабдық сатып алды. Жабдықтың бастапқы құны – 120 000 ш.б. Жабдықтың жойылу құны мөлшермен 15 000 ш.б. қалғанға дейін, 5 жыл көлемінде қолданыста болады. «А» компаниясы бұл жабдық 5 жыл бойы 50 000 дана өнім шығарады деп ұйғаруда. Бір қалыпты түзу сызықты әдіс бойынша амортизациялық аударым сомасын шығару қажет:21 000

Файлы: 1 файл

Бух.есеп_шпор.docx

— 37.48 Кб (Скачать файл)

Есеп  айырысу  шотынан  қосылған  құн  салығы  төленді:Дт 3130   Кт 1030

Есеп айырысу  шотын ашу кезіндегі банк талап  ететін негізгі құжаттардың бірін  анықтаңыз:басшы мен бас бухгалтердің қол үлгілері мен мекеменің мөрі басылған карточка

Есеп айырысу  шотын ашу үшін банкке өткізілетін  құжатты анықтаңыз:жарғының нотариалды бекітілген көшірмесі

Есеп айырысу  шотына  қысқа мерзімді банк   несиесі қабылданғанда қандай бухгалтерлік жазу жазылады?Дт 1030   Кт 3010

Есеп айырысу  шотына кассадан ақша өткізілді:Дт 1030   Кт 1010

Есеп айырысу  шотынан аударылатын ақша қаражаттарға толтырылатын құжат:төлем тапсырмасы

Есеп айырысу  шотынан кассаға ақша алғанда қандай құжат толтырылады?чек

Есеп айырысу  шотындағы ақша қаражатының қозғалысы  мына құжатта жүргізіледі:№2 журнал

Есеп айырысу  шотындағы ақша қозғалысы туралы мәліметті алу үшін қандай құжат  негіз болады? есеп айырысу шотынан көшірме

Есеп беруге тиісті адамдар арқылы сатылып алынған  тауарлар кіріске алынды. Берілген операция қай түрге (типке) жатады?бірінші түрі (+актив,-актив)

Есеп беруге тиісті тұлға арқылы материалдар қабылданды:Дт 1310  Кт 1250

Есеп беруге тиісті тұлғаның есепті сомасы еңбек ақыдан ұсталынды:Дт 3350   Кт 1250

Есеп берілетін  жылдың соңында 5510 шотының Дт-не жазылады:жыл ішіндегі есептік табыстың зиян сомасы

Есеп шоттан жабдықтаушыларға берілген қысқа мерзімді аванс сомасына қандай бухгалтерлік жазу жазылады?Дт 1610   Кт 1030

Есепті жылдың пайдасы есебінен жай акциялар иелеріне дивиденттер есептелінді:Дт 5510   Кт 3030

Есепті  кезеңде алынған зиян сомасы:Дт 5510   Кт 5610

Есепті  кезеңде алынған пайда сомасы:Дт 5610   Кт 5510

Есепті кезеңнің соңында негізгі құралдарды өткізуден  алынған кіріс шоты жабылды:Дт 6210   Кт 5610

Есептік жылдағы  қаржылық нәтижені қалыптасыру туралы ақпарат мына шотта көрсетіледі:5510

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ

Жабдықтаушылар  мен  мердігерлерге    берілген  аванс  қандай  бухгалтерлік  жазбамен  көрсетіледі?Дт 1610   Кт 1030

Жабдықтаушыларға  қарыз кассадағы ақшамен өтелді:Дт 3310   Кт 1010

Жабдықтаушылардан материалдар қабылданған кезде  төлеуге тиісті ҚҚС сомасына бухгалтерлік жазба:Дт 1420   Кт 3310

Жабдықтаушылардың сатып алушыға төлеуге ұсынатын құжаты:счет-фактура

Жабдықтаушылармен есеп айырысу шотынан  есеп айырысылды:Дт 3310   Кт 1030

Жабдықтаушының  шоты  шетел  валютасымен  төленді:Дт 3310   Кт 1060

Жалпы және әкімшілік  қажеттіліктерге материалдар босатылды:Дт 7210  Кт 1310

Жалпы және әкімшілік  мақсатта қолданылған негізгі құралдарға есептелінген амортизация сомасы:Дт 7210   Кт 2420

Жарғылық  капиталға  бағалы  қағаздар  салым  ретінде  алынғандағы  шаруашылық операциясы  қандай  бухгалтерлік  жазумен  көрсетілуі  тиіс:Дт 2030   Кт 5110

Жәй акциялар бойынша  дивиденттер кандай қор көзінен  төленеді?таза табыстан

Жеке табыс салығы есептелінеді:(еңбекақы – МЗЖ – төменгі еңбекақы) х 10%

Жинақтаушы зейнетақы  қорына аударымдар жасалды:Дт 3220   Кт 1030

Жинақтаушы зейнетақы  қорына еңбекақыдан міндетті аударым  мөлшері қанша:10 процент

Жойылу балансы  қашан жасалады?кәсіпорындар өз еркімен таратылғанда

Жұмысшының еңбекақысынан  зейнетақы қорына ұсталым ұсталынғанда қандай бухгалтерлік жазу жазылады?Дт3350   Кт 3220

ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ

Заңды және жеке тұлғалардың  кәсіпорын алдындағы қарыз сомасы қалай аталады?дебиторлық қарыз

Зейнетақы қорына аударым есептелгенде қай шот  дебиттелінедіеңбекақы төлеу бойынша қысқа мерзімді берешек

Зейнетақы қорына қарыз баланстың қай бөлімінде  көрсетіледі?баланстың пассив жағында қысқа мерзімді міндеттеме бөлімінде

КККККККККККККККККККККККК

Калькуляциялау  әдісінің анықтамасы:кәсіпорынның өндірген өнімдері мен көрсеткен қызметтерінің өзіндік құнын есептеу әдісі

Капитал элементінің  анықтамасыкәсіпорынның активтерінен барлық міндеттемелерін шегеріп тастағаннан қалған сома

Кассаға қабылданған  қолма-қол ақшаға қандай құжат толтырылады:кіріс кассалық ордер

Кассаға сатылған өнімнің түсімі қабылданды:Дт 1010   Кт 6010

Кассада ақшаның  жетіспеушілігі анықталды: Дт 7470   Кт 1010

Кассадағы ақша ұйымның  банктегі есеп айырысу шотына тапсырылды. Берілген операция қай түрге (типке) жатады? бірінші түрі (+актив,-актив)

Кассадан артық  шыққан ақшалар қайда апарылады?кәсіпорынның табысы ретінде кіріске алынады

Кассадан берілген қолма-қол ақшаға қандай құжат толтырылады: шығыс кассалық ордер

Кассадан берілген материалдық көмекке толтырылатын құжат?шығыс кассалық ордер

Кассаны  түгендеу  кезінде  анықталған  артықшығушылық  келесі  бухгалтерлік  жазбамен  көрсетіледі:Дт 1010   Кт 6220

Кассир есебі  жүргізіледі:күнде

Кассир есебі  жүргізіледі:күнде

Кәсіпорын  кассасына  шетел  валютасымен  қолма-қол  ақшалар  кірістелді:Дт 1010   Кт 1060

Кәсіпорында орындалған шаруашылық операциялары қайда жазылады?бухгалтерлік құжатқа

Кәсіпорынның басқару  аппаратының жұмысшыларына еңбекақы есептелінді:Дт7210   Кт 3350

Кәсіпорынның заңды  және жеке тұлғалардың алдындағы  қарыз сомасы қалай аталады?кредиторлық қарыз

Кәсіпорынның қаржы  жағдайына тікелей әсер ететін қаржылық есептілік элементтерін атаңыз:актив, міндеттеме, капитал

Кәсіпорынның мүлкі  мен қорлану көздерін белгілі-бір  уақытқа (әдетте айдың 1-ші жұлдызына) жинақтап көрсету әдісі бұл:бухгалтерлік баланс

Кәсіпорынның міндеттемесі бұл:кәсіпорынның заңды және жеке тұлғаларға берешек қарызы

Кәсіпорынның пайда  табуы немесе зиян шегуіне тікелей  әсер ететін қаржылық есептілік элементтерін атаңыз:кірістер, шығыстар

Кәсіпорынның сырттан  тартылған қаражаттарына қандай қаражат көзі жатады:банк несиесі

Келесі Дт 2410 Кт 5110 корреспонденциясының экономикалық мағынасын анықтаңыз:жарғылық капиталға үлес ретінде қабылданған негізгі құрал

Келесі Дт 2710 Кт 5110 корреспонденциясының экономикалық мағынасын анықтаңыз:жарғылық капиталға үлес ретінде қабылданған материалдық емес активтер

Келіп түскен тауарларға ҚҚС есептелінді:Дт 1420   Кт 3310

Кеңсе қарамағындағы  ғимараттарға тозу есептелінеді:Дт 7210   Кт 2420

Көмекші  өндірістен  шығарылған  дайын  өнім  кірістелді:Дт 1320   Кт 8310

Көмекші өндіріске  босатылған материалдарға  жазылатын  бухгалтерлік жазу:Дт 8310   Кт 1310

Көрсетілген Дт 3310 Кт 4010 бухгалтерлік жазбаның экономикалық мағынасын анықтаңыз:жабдықтаушыларға қарыз банк несиесімен жабылды

Кіріспе балансы  қашан жасалады?кәсіпорын жаңадан құрылған уақытында жасалған баланс

ҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚ

Қандай актив  айналым құралдарына жатады:аяқталмаған өндіріс

Қандай құжат  есеп айырысу шотындағы ақша қозғалысы  туралы мәліметті алу үшін негіз  болады?есеп айырысу шотынан көшірме

Қандай негізгі  құралға тозу есептелмейді?жерге

Қандай шоттарға екі жақты жазу әдісі қолданылмайды?баланстан тыс

Қаржылық есеп берудің нысанын анықтаңыз:бухгалтерлік баланс

Қатені корректорлы  түзетудің мәні неде?қате жазу сызылып, үстінен дұрыс жазу жазылады, құжаттың шетіне қысқаша түсініктеме, күні жазылады және орындаушы қолы қойылады

Қоймаға тауарлы-материалдық  құндылықтар қандай құжатпен қабылданады?кіріс ордерімен

Қолма-қол  ақшаға  сатылған  өнім  қандай  бухгалтерлік  жазбамен  беріледі?Дт 1010   Кт 6010

Қолма-қол ақшаға сатылып алынған материалдарға  қандай бухгалтерлік жазу жазылады?Дт 1310   Кт 1010

Қорларға жататын  актив:тауар

Қорларды бағалау  әдістерін анықтаңыз ФИФО, орташа құн

Құжат дегеніміз  не?бұл шаруашылық операциялардың орындалуы туралы және оларды жүзеге асыруға құқық беретін жазбаша түрдегі куәлік;

Құны  есеп  беруге тиісті  тұлғалар арқылы төлеген  материалдар  кірістелді:Дт 1310   Кт 1250

Құны  кассадан  төленген  материалдар  кірістелді:Дт 1310   Кт 1010

Құрылтайшы жарғылық капитал есебіне материалдар  салынды:Дт 1310   Кт 5110

Құрылтайшылардан  жарғылық капиталға салым ретінде  бағдарламамен қамтамысыз ету қабылданды:Дт 2730   Кт 5110

Құрылтайшылардың  жарғылық  капиталға  ақшалай  салымы  есеп  айырысу  шотына  келіп  түсті.  Бұл  шаруашылық  операция бухгалтерлік  есепте  қалай  көрсетіледі?Дт 1030   Кт 5110

Қызметкерлерге  еңбекақы есептелінді. Берілген операция қай түрге (типке) жатқызылаады?үшінші түрі (+актив, +пассив)

Қызметкерлерге  есептелетін еңбек ақының түрлері:негізгі, қосымша

Қызметкерлерге  материал сатып алу үшін кассадан ақша берілгенде қай шот дебиттелінеді:қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі

Қызметкерлерге  іс сапар үшін кассадан ақша берілгенде қай шот дебиттелінеді:қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі

Қысқа  мерзімді  банк  несиесін есеп айырысу шотына  қабылдаған  кезде  қандай  бухгалтерлік  жазба  жасалады?Дт 1030   Кт 3010

ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ

Лимиттік заборлық карта құжаты қай кезде толтырылады:материалдарды өндіріске босату барысында

МММММММММММММММММММ

Материалдар бухгалтерлік баланстың қай бөлімінде көрсетіледі:1-ші бөлімінде

Материалдар есеп беруге тиісті тұлға арқылы қабылданды:Дт 1310   Кт 1250

Материалдар жалпы  және әкімшілік қажеттіліктерге  босатылды:Дт 7210  Кт 1310

Материалдарды  орау,  тасымалдау,  сақтау  үшін  пайдаланылатын  заттар қалай  аталады?ыдыс  және  ыдыстық  материалдар

Материалды  емес  активтердің  қандай  құны  баланс  валютасына  қосылады?қалдық

Материалды  емес активтерді  сатып  алу  бойынша  шығындардың  орны  қалай  толтырылады?тозу  есебінен

Материалдық  емес  активтер  бойынша  тозу  қалай  есептелінеді?пайдалы  қызмет  ету  мерзіміне  сәйкес

Материалдық емес актив – дегеніміз:бір жылдан астам уақыт пайдаланылатын табиғи пішіні жоқ активтер

Материалдық емес активке жататын активті анықтаңыз:лицензиялар

Материалдық емес активтер кәсіпорын балансында қандай құнмен кіріске алынады?бастапқы құнмен

Материалдық емес активтерге кірмейді:аяқталмаған өндіріс

Материалдық-құндылықтардың нақтылығын анықтайтын әдісті атаңыз:түгендеу

Мекеме басшысының іс-сапар шығындары есептен шығарылды: Дт 7210   Кт 1251

Мекеменің басқа  кәсіпорындар алдыңдағы қарызы:кредиторлық қарыз

Меншік капиталына жататынды анықтаңыз:резервтік капитал

Меншікті капиталдың құрамына кірмейді:банктік қарыз

Мердігерлерден  сатып алынған материалдар қоймаға  кіріске алынды. Ақшасы әзірге төленген жоқ. Берілген операция қай түрге  жатады?үшінші түрі (+актив, +пассив)

Мыналардың қайсысы  тауарлы материалдық қорға жатқызылмайды?патенттер

НННННННННННННННННННННН

Негізгі  құралдар    сатылған  кезде  олардың  сату  бағасына  қандай  жазба  жасалады?Дт 1210   Кт 6210

Негізгі  құралдардың  баланстық  құны  дегеніміз не?жинақталған  тозу  сомасын  алып  тастағандағы  негізгі  құралдардың  бастапқы  немесе   ағымдағы  құны

Негізгі  құралдардың  бастапқы  құны  қалай  анықталады?сатып  алу,  жеткізу  және  басқа  да  шығындар  сомасымен

Негізгі  құралдардың  жою  құны дегеніміз  не?негізгі құлдардың  пайдалану  мерзімі  аяқталғаннан  кейін  оны  бұзу  жоюдан  алынған  қосалқы  бөлшектердің,  металл  сынығы,  қалдықтарының  құнынан  объектіні  есептен  шығаруға  байланысты  жұмсалатын  келешектегі  шығындарды  алып  тастағандағы  құны

Негізгі  құралдардың  пайдалы  қызмет  ету  мерзімі  дегеніміз  не?бұл негізгі  құралдарды  пайдаланудан экономикалық  тиімділікті  алу  ұйғарылатын  мерзім

Негізгі бухгалтерлік теңдеуді атаңыз:актив=міндеттеме+капитал

Негізгі еңбекақы қорына кірмейді:демалыс ақысы

Негізгі құралдар қандай бағамен бағаланады?бастапқы құны, ағымдағы құны, баланстық құны, жою құны

Негізгі құралдарға амотизациялық аударым есептеу  келесі әдістермен есептеледі:бірқалыпты, қалдығын азайту, өндірістік

Негізгі құралдарды жөндеудің түрлері:ағымдағы және күрделі

Негізгі құралдарды жөңдеуді кімдер жүргізетіндігіне байланысты қандай әдістерге бөлінедіШаруашылық және мердігерлік әдіс

Негізгі құралдардың  нормативтік  қызмет  ету  мерзімі  дегеніміз  не?субъектінің  белгіленген  нормаларға  сәйкес  негізгі  құралдардың  тозуы  есептелінетін мерзім

Негізгі құралдардың  құрамына не кіреді?бір жылдан артық уақыт пайдаланылатын, өзінің құнын кәсіпорын шығындарына біртіндеп қосып отыратын, пайдаланылуы барысында өзінің пішінін сақтап қалатын еңбек құралдары

Негізгі өндіріске  босатылған материалдарға жасалынатын  бухгалтерлік жазу:Дт 8110   Кт 1310

Негізгі өндірісте  дайындалған бұйымдар қоймаға қабылданды. Берілген операция қай түрге жатады?бірінші түрі (+актив,-актив)

Негізгі өндірістен дайын  өнім  кірістелді:Дт 1320   Кт 8110

ОООООООООООООООООООООО

Оң  гудвилл  нені  білдіреді?активтердің  сатып алынған  құны   баланстық құнынан  артық  болуы

ӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨ

Өндірске қорлдарды  жіберу рәсімделеді:жүкқұжатпен, лимиттік-заборлы картамен

Өндірілген өнімнің  көлеміне қарай есептелетін тозу әдісі қалай аталады?өндірістік әдіс

Өндіріс процессінің  барлық сатысынан өтіп пайдалануға  бейімделген бұйымдар:дайын өнім

Өндіріс процесі  барысында негізгі емес материал ретінде пайдаланылатын, бірақ өндірілген өнімнің сапасын арттыруға ықпал  ететін материалдар қалай аталады?көмекші материалдар

Өндіріс процесі  барысында өндірілетін өнімнің  негізін құрамайтын, бір-ақ өндірілген өнімнің сапасын арттыруға ықпал  ететін материалдар қалай аталады:көмекші материалдар

Өнеркәсіптің  меншікті капиталын көрсетіңіз:жарлық капитал, төленбеген капитал, қосымша төлеген капитал, қосымша төленбеген капитал, қайтарылып алынған капитал, резервтік капитал, пайда

Информация о работе Қаржылық есеп беру